Order:
 1.  53
  Teorie Kulturní Mezery: Sociální Věda a Její Publikum V Díle Thorsteina Veblena a Williama F. Ogburna.Jan Balon - 2017 - Teorie Vědy / Theory of Science 39 (1):57-81.
  Článek se zaměřuje na teorie kulturní mezery, jež ve svém díle rozpracovali Thorstein Veblen a William F. Ogburn. Sleduje přitom zejména dva motivy: jak se v přístupech těchto autorů tematizuje vztah sociální vědy a jejího publika a jak je argument mezery využit k prosazování specifického pojetí „účelu“ sociální vědy. Je zde předvedeno, jak se ve dvou různých stylech psaní a ve dvou různých argumentačních strategiích v podstatě identická teorie proměňuje a současně zužitkovává k prosazení distinktivního pojetí sociální vědy. Veblenův klíčový (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  44
  Jak Se Píše Sociální Vědění.Jan Balon - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (3):327-339.
  Tato studie recenzuje knihu: Charles CAMIC - Neil GROSS - Michèle LAMONT, Social Knowledge in the Making. Chicago: University of Chicago Press, 2011, a zasazuje ji do kontextu současných úvah o proměnách výzkumné praxe sociálních věd, akademické kultury, stylů myšlení a psaní. Pokouší se analyzovat v knize ohlašovaný „obrat k praxi" a ukazuje, nakolik samotné výzkumné praktiky v sociálních vědách ovlivňuje neexistence „standardních" forem, způsobů či stylů bádání. Detailně jsou představeny rovněž výchozí myšlenky takzvané „nové" sociologie idejí, jež stojí v (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  43
  O Samotné Myšlence Jednotné Sociologie: Harvard a Columbia.Jan Balon - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):358-386.
  Článek se zaměřuje na historický kontext vývoje americké sociologie v období mezi lety 1930-1965, jež je spojeno se specifickým projektem sjednocení oboru rozpracovaným na Harvardské a Kolumbijské univerzitě. Samotná myšlenka jednotné sociologie je neoddělitelně vpletena do celého projektu americké sociologie jako vědy a své „čisté" vyjádření nalezla v úsilí prokázat „objektivitu a koherenci" sociologického myšlení/vědění. Zcela zřetelně také formovala profesní identitu oboru. Prostředkem zajištění vědecké integrity bylo především zajištění kontinuity teorie a praxe, ježby založilo a o něž by se mohlo (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  43
  Reflections on Method in Interwar American Sociology.Jan Balon - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (4):419-448.
  The article provides a historical contextualization of the debates on theory and method within interwar American sociology. This period is often portrayed as the “golden” age of empirical inquiry resulting in proliferation of methodological orientations. It is argued that the demands of professionalization and specialization within the discipline produced a research model which succeeded in analyzing specific issues, but failed to find a convincing answer to the general question of the logic of society’s development.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  21
  Historical Epistemology Meets the Human Sciences.Tomáš Dvořák & Jan Balon - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (1):5-16.
  The paper addresses recent developments in historical epistemology, traces the main inspirational sources that feed this approach, and suggests a possible agenda for closer approximation between historical epistemology and the human sciences in studying thought styles and thought collectives, conceptual and theoretical levels of knowledge and the material culture of science.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  32
  Filantropie a Sociální Výzkum: Poněkud Opomíjená Součást Dějin Sociálníhc Věd.Jan Balon - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):97-111.
  Tato studie je recenzní statí ke knize: Christian FLECK, A Transatlantic History of the Social Sciences: Robber Barons, the Third Reich and the Invention of Empirical Social Research. London: Bloomsbury Academic 2011. Z témat, jež rozvíjí Fleckova kniha, sleduje především otázku, jak velké americké nadace formovaly a profilovaly výzkumnou agendu sociálních věd. Je zde předvedeno, jak definice vědy prosazovaná ve dvacátých letech minulého století velkými americkými nadacemi zcela zásadně proměnila samotnou ideu výzkumu a přinesla mnohé institucionální inovace. Vztah filantropie a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  25
  Privatizovaná Univerzita: O Jedné Další „Velké Transformaci“ Vzdělávání.Jan Balon - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):453-463.
  Tato studie je recenzní statí ke knize Andrew MCGETTIGAN, The Great University Gamble: Money, Markets and the Future of Higher Education. London: Pluto Press, 2013. Klíčovým motivem studie je využití McGettiganovy analýzy technických aspektů reformy univerzitního systému započaté v Anglii na konci první dekády jednadvacátého století pro výklad vzestupu specifického režimu vzdělávání vyjádřeného v jazyce a logice „trhu a peněz". Vzestup tohoto režimu je interpretován s ohledem na procesy odpojování univerzitního prostředí od dosavadního vzdělávacího rámce spojeného s veřejnými zájmy. Studium (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  24
  The Making of Social Theory.Jan Balon - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (4):515-528.
  This article analyzes the practice of making social theory in terms of the changing styles manifested in writing social theory texts. It is claimed that, taken generally, "writing" social theory has not moved beyond its most widespread form of being an exercise in the systematic treatment of the phenomena under study rather than being a genuine problem-solving activity. As demonstrated on selected historical examples of "writing" social theory, it seems evident that there is no standard form or style of "making" (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark