Results for 'Jerzy Pelc'

12 found
Order:
 1.  39
  Zamiast wstępu.Tadeusz Ciecierski - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (2):5-6.
  Leon Koj napisał w zakończeniu do Problemów semiotyki logicznej, że nie sposób sobie wyobrazić semiotyki w Polsce bez Jerzego Pelca. Można opinię tę rozumieć tak, że Jerzy Pelc wywarł na semiotykę polską wpływ, bez którego to, co w niej najlepsze, nie przybrałoby nigdy formy rozwiniętej, nie ujrzałoby światła dziennego oraz nie znalazłoby odbicia w dydaktyce uniwersyteckiej. Jest to opinia trafna, a rozprawy zawarte w niniejszym – poświęconym Jerzemu Pelcowi – tomie Studiów Semiotycznych są oznakami tego wpływu.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  30
  Proper Names, Meaning and Context.Luis Felipe Bartolo Alegre - manuscript
  From the apparently trivial problem of homonyms, I argue that proper names as they occur in natural languages cannot be characterised as strings of sounds or characters. This entails, first, that the proper names philosophers talk about are not physical entities, like strings, but abstractions that, second, may be better characterised as triples (s, m, C), where s is the string that conveys the meaning m in a set of contexts C. Third, the generality principle of compositionality may be put (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  77
  Jerzy Kmita’s Methodological Interpretation of Karl Marx’s Philosophy. From Ideology to Methodological Concepts.Anna Pałubicka - 2017 - Hybris. Revista de Filosofía 37:114-140.
  The article presents J. Kmita’s methodological interpretation of selected cognitive methods used by K. Marx. Those methods were (and I believe they still are) significant for the social sciences and the humanities, even a century after they had been developed. J Kmita’s interpretation reveals specificity of epistemic procedures carried out by the author of “Capital” and emphasizes contemporary actuality of Marx’s epistemological ideas. To achieve that aim, Kmita refers to the concepts established in the field of philosophy of science of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  44
  Jerzy Machnacz, Monika Małek-Orłowska, Krzysztof Serafin (Ed.), The Hat and the Veil. The Phenomenology of Edith Stein / Hut Und Schleier. Die Phänomenologie Edith Steins. [REVIEW]Rec Paweł Sznajder - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):509-518.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. La Iglesia doliente. Un largo invierno en Cracovia.Miriam Dolly Arancibia (ed.) - 2013 - Ediiones Plaza.
  El libro “La Iglesia doliente. Un largo invierno en Cracovia”, escrito por la Dra. Miriam Dolly Arancibia, narra el martirio de la filósofa y religiosa Edith Stein y del sacerdote Jerzy Popiełuszko. Ambos fueron víctimas de la persecución a la Iglesia Católica en Polonia, ella lo fue del nazismo, él lo fue del comunismo estalinista. Ambos sufrieron la intolerancia religiosa y racial llevada a su máxima expresión. La ciudad de Cracovia, donde el Beato Juan Pablo II residió durante cuarenta (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Trud istnienia – wspomnienie o profesorze Jerzym Perzanowskim (1943- 2009).Leopold Zgoda - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (1):169-174.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  74
  Persuasive Argumentation as a Cultural Practice.Paweł GAŁKOWSKI - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):123-134.
  In this article author traces relation between argumentation and cultural practice. The first part focuses on definition of argumentation in informal logic tradition. In particular, it discusses argument in terms of verbal and social activity involving the use of everyday language. Author claims that there is no argumentation beyond language. The second part explains persuasive argumentation as a form of cultural practice. The persuasive arguments found in “social practice” can be understood as a social activity, analysable within the context of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. The Grammar of Philosophical Discourse.Wojciech Krysztofiak - 2012 - Semiotica 2012 (188):295-322.
  In this paper, a formal theory is presented that describes syntactic and semantic mechanisms of philosophical discourses. They are treated as peculiar language systems possessing deep derivational structures called architectonic forms of philosophical systems, encoded in philosophical mind. Architectonic forms are constituents of more complex structures called architectonic spaces of philosophy. They are understood as formal and algorithmic representations of various philosophical traditions. The formal derivational machinery of a given space determines its class of all possible architectonic forms. Some of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  41
  Teoria zdań odrzuconych.Urszula Wybraniec-Skardowska - 1969 - Dissertation, Opole University
  This is the PhD dissertation, written under supervision of Professor Jerzy Słupecki, published in the book: U.Wybraniec-Skardowska i Grzegorz Bryll "Z badań nad teorią zdań odrzuconych" ( "Studies of theory of rejected sentences"), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Seria B: Studia i Monografie nr 22, pp. 5-131. It is the first, original publication on the theory of rejected sentences on which are based, among other, papers: "Theory of rejected propositions. I"and "Theory of rejected propositions II" with (...) Słupecki and Grzegorz Bryll. -/- -/- . (shrink)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10.  82
  Hortus (In)Conclusus. Polska i Ukraina: rozmowy o filozofii i literaturze (En - Hortus (In)Conclusus. Poland and Ukraine: Talks on Philosophy Literature).Anton Marczyński (ed.) - 2017 - Warsaw, Poland: Barbara Skarga Foundation for Thinking.
  EN: Selection of Marczyński's interviews on philosophy and literature which were recorded in early 2007 for the purpose of his radio broadcast "Hortus (In)Conclusus." Includes interviews with: Marek Bieńczyk, Józef Bremer, Ihor Byczko, Andrij Dachnij, Anna Dziedzic, Mateusz Falkowski, Tadeusz Gadacz, Michał Głowiński, Dorota Hall, Serhij Jospenko, Wachtang Kebuładze, Zbigniew Kloch, Andrzej Kołakowski, Wasyl Lisowyj, Ołeksandr Majewskyj, Anton Marczynski, Julia Marczyńska, Wadym Menżulin, Zbigniew Mikołejko, Monika Milewska, Andrij Okara, Ihor Paśko, Adam Pomorski, Myrosła Popowycz, Jerzy Prokopiuk, Iryna Puchta, Barbara (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Rozum-Serce-Smak.Jerzy Perzanowski & Piotr Janik (eds.) - 2009 - Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
  Publikacja składa się z dwu zasadniczych części, z których pierwsza zawiera rozprawy poświęcone twórczości Izydory Dąmbskiej, zaś druga - jej pracy własne, publikowane poprzednio w „Kwartalniku Filozoficznym". Tom otwiera wiersz Zbigniewa Herberta „Potęga smaku" dedykowany przez poetę tej wybitnej uczonej, który to utwór dobrze oddaje, w warstwie ideowej, wartości bliskie Dąmbskiej.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  97
  Polonica w "Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien" (1850-1918).Jerzy Starnawski - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis 3:191-218.
  Der Aufsatz beschäftigt sich mit den zahlreichen Polonica in der bekannten Zeitschrift, die bis 1918 eine wichtige Rolle in Österreich - auch für polnische Lehrer in Galizien - gespielt hat. Einer Analyse wurden einzelne philologische Sparten wie polnsiche, klassische, germanische Philologien (mit Bezug auf polnische Elemente) unterzogen.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark