Results for 'Kenneth Silver'

123 found
Order:
See also
Kenneth Silver
Trinity College, Dublin
 1. Wronging by Requesting.N. G. Laskowski & Kenneth Silver - manuscript
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  80
  Using Somatic Awareness as a Guide for Making Healthy Life Choices.Love Martha & Love Silver - 2007 - Somatics Magazine-Journal of the Bodily Arts and Sciences (Number 2):40-43.
  Love, S. (2007). Using somatic awareness as a guide for making healthy life choices. Somatics Magazine- Journal Of The Mind/Body Arts and Sciences, Volume XV, Number 2, pages 40-43. (Silver Love is same person as author Martha C. Love).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Dante's Paradiso: No Human Beings Allowed.Bruce Silver - 2014 - Philosophy and Literature 38 (1):110-127.
  “But when you meet her again,” he observed, “in Heaven, you, too, will be changed. You will see her spiritualized, with spiritual eyes.”1Dante is not a philosopher, although George Santayana sees him as one among a very few philosophical poets.2 The Divine Comedy deals in terza rima with issues that are philosophically urgent, including the relation between reasoning well and happiness.3And as one of the few great epics in Western literature, the Comedy offers its readers the pleasures of world-class poetry, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Democracy and National Development: A Focus on Nigeria.Ogbulafor I. Obilor, Iwundu Kenneth, Fidelis Obasi Okoroafor, Emmanuel Chima & Mojirayo Bukola Bello - 2018 - GNOSI: An Interdisciplinary Journal of Human Theory and Praxis 1 (2):01-08.
  Democracy is a government form based on the general consent, is seen to becoming common in global nations; and that if the tenet is followed it facilitates national development. This study used the content analysis method to examine democracy in Nigeria and national development. It was found that some pre-colonial administrations in Nigeria had embraced democratic tenets before the colonials master came; the difference, however, border on structural arrangements. It was found that the version of western democracy has not adapted (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building.Andrzej Klimczuk - 2012 - Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research 2 (2):52--56.
  The concept of the "silver economy" is one of the complex response trials to the challenges of ageing societies. Its key objective is to bring goods and services to meet the needs of older people through gerontechnology. Article approximates relationships between technology and the ageing of the population and the main features of silver economy and gerontechnology. It is supplemented by examples of support efforts to promote gerontechnology including: documents and strategic programs, network organizations and clusters, research and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  89
  Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union.Andrzej Klimczuk - 2016 - International Journal of Ageing and Later Life 10 (2):31--59.
  The approach to analysing population ageing and its impacts on the economy has evolved in recent years. There is increasing interest in the development and use of products and services related to gerontechnology as well as other social innovations that may be considered as central parts of the "silver economy." However, the concept of silver economy is still being formed and requires detailed research. This article proposes a typology of models of the silver economy in the European (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Kenneth J. Collins and Jerry L. Walls. Roman but Not Catholic: What Remains at Stake 500 Years After the Reformation. [REVIEW]Logan Paul Gage - 2019 - Journal of Analytic Theology 7 (1):732-736.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Creative Ageing Policy: Mixing of Silver, Creative, and Social Economies.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Esa 12th Conference: Differences, Inequalities and Sociological Imagination: Abstract Book. European Sociological Association; Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences. pp. 59--60.
  In Esa 12th Conference: Differences, Inequalities and Sociological Imagination: Abstract Book. European Sociological Association; Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences. pp. 59--60 (2015) .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  55
  Review of Challenging Nature: The Clash of Science and Spirituality at the New Frontiers of Life by Lee M. Silver[REVIEW]W. Malcolm Byrnes - 2007 - Worldviews: Environment, Culture, Religion 11:248-253.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  91
  The Cruelty of Reason’. Review of Kenneth Craven, Jonathan Swift and the Millennium of Madness: The Information Age in Swift's A Tale of a Tub. [REVIEW]John Sutton - 1994 - Metascience 6:183-185.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  62
  Millikan and Her Critics, Edited by Dan Ryder, Justine Kingsbury, and Kenneth Williford.M. Artiga - 2015 - Mind 124 (494):679-683.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  18
  Strategic Nonviolence in Africa: Reasons for Its Embrace and Later Abandonment by Nkrumah, Nyerere, and Kaunda.Gail Presbey - 2006 - In Katy Gray Brown & David Boersema (eds.), Spiritual and Political Dimensions of Nonviolence and Peace. Amsterdam: Rodopi. pp. 75-101.
  Soon after taking power, three leaders of nonviolent African independence movements, Kwame Nkrumah of Ghana, Julius Nyerere of Tanzania, and Kenneth Kaunda of Zambia immediately turned to violent means to suppress internal opposition. The paper examines the reasons for the success of their Gandhian nonviolent tactics in ousting British colonial governments and argues that these new heads of state lost confidence in nonviolence due to a mixture of self-serving expediency, a lack of understanding of nonviolence's many different forms, and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Społeczeństwo Wielokulturowe I Srebrna Gospodarka. Wielokulturowość W Kontekście Starzenia Siȩ Ludności.Andrzej Klimczuk - 2012 - In Maja Biernacka, Kazimierz Krzysztofek & Andrzej Sadowski (eds.), Społeczeństwo Wielokulturowe - Nowe Wyzwania I Zagrożenia. Uniwersytet W Białymstoku. pp. 243--268.
  Proces starzenia się społeczeństw stanowi istotne wyzwanie dla krajów Unii Europejskiej. W napływie emigrantów z młodszych regionów świata - głównie Azji i Afryki - dostrzega się sposobu na uzupełnienie malejących zasobów pracy, co prowadzi do wzrostu obaw w zakresie możliwości ich integracji w wymiarze międzypokoleniowym ze społecznościami przyjmującymi. Jednocześnie upatruje się korzyści z migracji seniorów oraz możliwości kształtowania gospodarek regionalnych i lokalnych tak by sprzyjały zaspokajaniu ich potrzeb. Celem opracowania jest przybliżenie koncepcji ageizmu (dyskryminacji ze względu na wiek) w formie (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Marek Grzybowski (ed.), Transfer Wiedzy W Ekonomii I Zarządzaniu. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej W Gdyni. pp. 57--75.
  Wzrost długości życia ludzkiego sprzyja rozwojowi dóbr i usług skierowanych do osób starszych. Opracowanie przybliża zjawisko srebrnej gospodarki jako systemu ekonomicznego opartego na zaspokajaniu potrzeb starzejących się społeczeństw. W artykule przedstawione zostały przykłady rozwiązań strategicznych i organizacyjnych związanych z tworzeniem gerontechnologii. Uwzględniono koncepcje obejmujące współpracę podmiotów sektora publicznego, komercyjnego i pozarządowego: strategie innowacji, klastry dobrobytu i regionalne sieci srebrnej gospodarki. Zwrócono także uwagę na nowe instytucje badawcze typu "agelab" i instytucje kultury typu "medialab", które mogą być wykorzystane do kształtowania społecznego (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15.  82
  Srebrna Gospodarka W Dokumentach Strategicznych Państwa.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Joachim Osiński & Marta Pachocka (eds.), Zmieniaj¸Acy Siȩ Świat. Perspektywa Demograficzna, Społeczna I Gospodarcza. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. pp. 461--472.
  Jednym z głównych wyzwań współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego jest proces starzenia się ludności. Złożony charakter zmian z nim związanych uzasadnia podejmowanie interwencji uwzględniających wyzwanie utrzymania solidarności pokoleniowej i przeciwdziałania wykluczeniu robotycznemu. Opracowane przybliża koncepcję srebrnej gospodarki jako systemu gospodarczego opartego na zaspokajaniu potrzeb starzejących się społeczeństw. W artykule przedstawione zostały założenia budowy srebrnej gospodarki zawarte w wybranych dokumentach projektu cywilizacyjnego "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności". Podsumowanie obejmuje wnioski z przeprowadzonej analizy strategii oraz postulaty co do kierunków dalszych badań. ** One of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  55
  Medialaby W Kontekście Solidarności Pokoleń I Wykluczenia Robotycznego.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Arkadiusz W.¸asiński & Łukasz Tomczyk (eds.), Seniorzy W Świecie Nowych Technologii. Implikacje Dla Praktyki Edukacyjnej Oraz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Śl¸Ask. pp. 184--215.
  Opracowanie przybliża wyzwania zwi¸a}zane ze starzeniem siȩ populacji ludzkich przyw uwzglȩdnieniu wyłaniania siȩ społeczeństw i gospodarek kreatywnych. Na pocz¸a}tku XXI wieku przemianom pracy i czasu wolnego towarzysz¸a} kwestie utrzymania solidarności pokoleń i przeciwdziałania wykluczeniu robotycznemu. W artykule zarysowane zostały najważniejsze cechy nowych instytucji kultury typu "medialab", laboratoriów mediów, które mog¸a zostać wykorzystane do realizacji działań na rzecz kształtowania pozytywnych odpowiedzi wobec tych wyzwań w ramach wspierania rozwoju "srebrnej gospodarki" i gerontechnologii. Zwraca siȩ również uwagȩ na potrzeby i możliwości umocowania ich (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  54
  Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Štefan Chudý & Łukasz Tomczyk (eds.), Aktywna Starość W Perspektywie Społeczno-Kulturowo-Edukacyjnej / Společenské, Kulturní a Vzdělávací Aspekty Fenoménu Aktivního Stárnutí. Uniwersytet Pedagogiczny W Krakowie. pp. 21--50.
  The complexity of population ageing effect is a significant challenge at a regional and local level. Adaptation activities require the cooperation of local governments, business entities and non-governmental organizations. The article describes the dimensions of interventions, typology of “shrinking regions” and two initiatives: Regions for All Ages and SEN@ER - Silver Economy Network of European Regions. In addition, essay discusses the dilemmas of creating special regional strategies with their implementation factors and barriers in the construction of silver economies. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  26
  Modele „Srebrnej Gospodarki” W Unii Europejskiej W Ujȩciu Porównawczym. Próba Wprowadzenia Do Dyskusji.Andrzej Klimczuk - 2016 - Problemy Zarządzania 14 (2):41--59.
  Jednym ze zjawisk zwi¸a}zanych z procesem starzenia siȩ społeczeństw s¸a przemiany systemów gospodarczych zorientowane na produkcjȩ i dystrybucjȩ dóbr i usług dla osób starszych, jak również dla młodszych grup wiekowych w ramach ich przygotowania do starości. Artykuł przybliża główne cechy koncepcji „srebrnej gospodarki” w kontekście realizacji polityki aktywnego starzenia siȩ. Opracowanie przedstawia typologiȩ modeli srebrnej gospodarki w krajach Unii Europejskiej na poziomach krajowym i regionalnym na podstawie wykorzystania porównań indeksu aktywnego starzenia siȩ do typologii zróżnicowań i kultur kapitalizmu oraz typologii (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  22
  The World Without Money: Economic and Socio-Cultural Transformations of the Value Equivalent.Alex V. Halapsis - 2018 - Scientific Knowledge: Methodology and Technology 40 (1):126-135.
  The notion of “worth” and “value” throughout human history was only partly dependent on economic reasons. Arrangements about what is considered an equivalent value/measure of wealth are the result of complex interdependencies of economic, social and cultural factors. For thousands of years people have used precious metals as universal equivalent and main measure of wealth; full-value metal money was, in fact, only reinforced by the authority of state (ruler) evidence of presence certain amount of precious metal. The rejection of valuable (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  36
  Responses to the Religion Singularity: A Rejoinder.Darren M. Slade & Kenneth W. Howard - 2019 - Socio-Historical Examination of Religion and Ministry 1 (1):51-74.
  Since the publication of Kenneth Howard’s 2017 article, “The Religion Singularity: A Demographic Crisis Destabilizing and Transforming Institutional Christianity,” there has been an increasing demand to understand the root causes and historical foundations for why institutional Christianity is in a state of de-institutionalization. In response to Howard’s research, a number of authors have sought to provide a contextual explanation for why the religion singularity is currently happening, including studies in epistemology, church history, psychology, anthropology, and church ministry. The purpose (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Professionalism, Agency, and Market Failures.Hasko von Kriegstein - 2016 - Business Ethics Quarterly 26 (4):445-464.
  According to the Market Failures Approach to business ethics, beyond-compliance duties can be derived by employing the same rationale and arguments that justify state regulation of economic conduct. Very roughly the idea is that managers have a duty to behave as if they were complying with an ideal regulatory regime ensuring Pareto-optimal market outcomes. Proponents of the approach argue that managers have a professional duty not to undermine the institutional setting that defines their role, namely the competitive market. This answer (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 22.  74
  Inerrancy Is Not a Strong or Classical Foundationalism.Mark J. Boone - forthcoming - Themelios 44.
  The general idea of strong foundationalism is that knowledge has a foundation in well warranted beliefs which do not derive any warrant from other beliefs and that all our other beliefs depend on these foundational ones for their warrant. Although inerrancy posits Scripture as a solid foundation for theology, the idea that the doctrine of biblical inerrancy involves a strong foundationalist epistemology is deeply problematic. In fact, inerrancy does not require any particular view of the structure of knowledge, and notable (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  93
  Kierunki Rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku W Polsce.Andrzej Klimczuk - 2013 - E-Mentor 51:72--77.
  Uniwersytety trzeciego wieku s¸a} interdyscyplinarnymi ośrodkami edukacji pozaformalnej, które stanowi¸a} odpowiedź na wyzwania starzej¸a}cego siȩ społeczeństwa. Zasadne jest podjȩcie tematu zmian reguł organizacyjnych, według których działaj¸a} te podmioty. S¸a} one zwi¸a}zane z wewnȩtrznymi i zewnȩtrznymi czynnikami adaptacji do wymagań współczesnych społeczeństw i gospodarek opartych w coraz wiȩkszym stopniu nie tylko na nowych technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych, ale też na ludzkiej kreatywności. Celem opracowania jest przybliżenie czytelnikom tych czynników oraz cech powstaj¸acych nowych modeli instytucji dla osób starszych w oparciu o krytyczn¸a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  89
  Solidarność Pokoleń W Perspektywie Strategicznej Państwa.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Adam Kubów & Joanna Szczepaniak-Sienniak (eds.), Polityka Rodzinna a Polityka Rynku Pracy W Kontekście Zmian Demograficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu. pp. 190--205.
  Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji solidarności pokoleń w kontekście wyzwań procesu starzenia się ludności na początku XXI wieku. Utrzymanie pozbawionych konfliktów relacji pokoleniowych jest kwestią wymagającą wspólnych interwencji podmiotów publicznych, komercyjnych i pozarządowych. Dlatego też w opracowaniu, po omówieniu znaczeń pojęcia pokolenie i typów relacji międzypokoleniowych, zostaną wskazane modele polityki relacji międzypokoleniowych. Opis uwzględnia działania na poziomie międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym i lokalnym. W dalszej części analizie poddane zostaną główne założenia działań na rzecz solidarności pokoleniowej z wybranych dokumentów projektu cywilizacyjnego (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25.  44
  Universities of the Third Age in Poland. Emerging Model for 21st Century.Andrzej Klimczuk - 2013 - Journal of Education, Psychology and Social Sciences 1 (2):8--14.
  Main objective of this paper is to describe emergence of a Polish Universities of the Third Age model. These are a multidisciplinary non-formal education centers, which allow formation of positive responses to the challenges of an ageing population. Article indicates main organizational changes of these institutions conditioned by internal and external factors. Essay describes transformation, differentiation factors, and characteristics of these institutions for elderly based on a critical analysis of literature.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  66
  Modele Wielosektorowej Polityki Społecznej Wobec Ludzi Starych I Starości W Kontekście Zmiany Technologicznej.Andrzej Klimczuk - 2015 - Zarz¸Adzanie Publiczne 2:41--53.
  Starzenie siȩ społeczeństw stanowi wyzwanie, które wymaga opracowywania i wdrażania horyzontalnej polityki społecznej. Polityka ta powinna uwzglȩdniać zróżnicowanie osób starszych oraz odmienność działań skierowanych do osób starszych i na wizerunek starości. Złożoność negatywnych konsekwencji starzenia siȩ sprawia, iż kluczowe jest zwiȩkszenie współpracy podmiotów publicznych, komercyjnych, pozarz¸adowych i nieformalnych na wszystkich poziomach organizacji polityki społecznej. Opracowanie ma na celu przybliżenie modeli wielosektorowej polityki społecznej oraz podkreślenie możliwości integracji usług społecznych. Artykuł wskazuje na szanse i zagrożenia dla integracji usług ze szczególnym uwzglȩdnieniem (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Realism, Science, and Pragmatism.Kenneth R. Westphal (ed.) - 2014 - Routledge.
  This collection of original essays aims to reinvigorate the debate surrounding philosophical realism in relation to philosophy of science, pragmatism, epistemology, and theory of perception. Questions concerning realism are as current and as ancient as philosophy itself; this volume explores relations between different positions designated as ‘realism’ by examining specific cases in point, drawn from a broad range of systematic problems and historical views, from ancient Greek philosophy through the present. The first section examines the context of the project; contributions (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. The Reliability of Epistemic Intuitions.Kenneth Boyd & Jennifer Nagel - 2014 - In Edouard Machery & O'Neill Elizabeth (eds.), Current Controversies in Experimental Philosophy. Routledge. pp. 109-127.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   39 citations  
 29. Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension. [REVIEW]Robert D. Rupert - 2009 - Journal of Mind and Behavior 30 (4).
  For well over two decades, Andy Clark has been gleaning theoretical lessons from the leading edge of cognitive science, applying a combination of empirical savvy and philosophical instinct that few can match. Clark’s most recent book, Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension, brilliantly expands his oeuvre. It offers a well-informed and focused survey of research in the burgeoning field of situated cognition, a field that emphasizes the contribution of environmental and non-neural bodily structures to the production of intelligent (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 30. The Fake, the Flimsy, and the Fallacious: Demarcating Arguments in Real Life.Maarten Boudry, Fabio Paglieri & Massimo Pigliucci - 2015 - Argumentation 29 (4):10.1007/s10503-015-9359-1.
  Philosophers of science have given up on the quest for a silver bullet to put an end to all pseudoscience, as such a neat formal criterion to separate good science from its contenders has proven elusive. In the literature on critical thinking and in some philosophical quarters, however, this search for silver bullets lives on in the taxonomies of fallacies. The attractive idea is to have a handy list of abstract definitions or argumentation schemes, on the basis of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 31. Aggregating Sets of Judgments: An Impossibility Result.Christian List & Philip Pettit - 2002 - Economics and Philosophy 18 (1):89-110.
  Suppose that the members of a group each hold a rational set of judgments on some interconnected questions, and imagine that the group itself has to form a collective, rational set of judgments on those questions. How should it go about dealing with this task? We argue that the question raised is subject to a difficulty that has recently been noticed in discussion of the doctrinal paradox in jurisprudence. And we show that there is a general impossibility theorem that that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   169 citations  
 32.  43
  Is Truth the Gold Standard of Inquiry? A Comment on Elgin’s Argument Against Veritism.Moti Mizrahi - forthcoming - Foundations of Science:1-6.
  In True Enough, Catherine Elgin (2017) argues against veritism, which is the view that truth is the paramount epistemic objective. Elgin’s argument against veritism proceeds from considering the role that models, idealizations, and thought experiments play in science to the conclusion that veritism is unacceptable. In this commentary, I argue that Elgin’s argument fails as an argument against veritism. I sketch a refutation by logical analogy of Elgin’s argument. Just as one can aim at gold medals and still find approximations (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  35
  White Habits, Anti‐Racism, and Philosophy as a Way of Life.Kenneth Noe - 2020 - Southern Journal of Philosophy 58 (2):279-301.
  This paper examines Pierre Hadot’s philosophy as a way of life in the context of race. I argue that a “way of life” approach to philosophy renders intelligible how anti-racist confrontation of racist ideas and institutionalized white complicity is a properly philosophical way of life requiring regulated reflection on habits – particularly, habits of whiteness. I first rehearse some of Hadot’s analysis of the “way of life” orientation in philosophy, in which philosophical wisdom is understood as cultivated by actions which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Testifying Understanding.Kenneth Boyd - 2017 - Episteme 14 (1):103-127.
  While it is widely acknowledged that knowledge can be acquired via testimony, it has been argued that understanding cannot. While there is no consensus about what the epistemic relationship of understanding consists in, I argue here that regardless of how understanding is conceived there are kinds of understanding that can be acquired through testimony: easy understanding and easy-s understanding. I address a number of aspects of understanding that might stand in the way of being able to acquire understanding through testimony, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 35. Religious Exclusivism Unlimited: JEROEN DE RIDDER.Jeroen de Ridder - 2011 - Religious Studies 47 (4):449-463.
  Like David Silver before them, Erik Baldwin and Michael Thune argue that the facts of religious pluralism present an insurmountable challenge to the rationality of basic exclusive religious belief as construed by Reformed Epistemology. I will show that their argument is unsuccessful. First, their claim that the facts of religious pluralism make it necessary for the religious exclusivist to support her exclusive beliefs with significant reasons is one that the reformed epistemologist has the resources to reject. Secondly, they fail (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Group Understanding.Kenneth Boyd - forthcoming - Synthese:1-22.
  While social epistemologists have recently begun addressing questions about whether groups can possess beliefs or knowledge, little has yet been said about whether groups can properly be said to possess understanding. Here I want to make some progress on this question by considering two possible accounts of group understanding, modeled on accounts of group belief and knowledge: a deflationary account, according to which a group understands just in case most or all of its members understand, and an inflationary account, according (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Epistemically Pernicious Groups and the Groupstrapping Problem.Kenneth Boyd - 2018 - Social Epistemology 33 (1):61-73.
  Recently, there has been growing concern that increased partisanship in news sources, as well as new ways in which people acquire information, has led to a proliferation of epistemic bubbles and echo chambers: in the former, one tends to acquire information from a limited range of sources, ones that generally support the kinds of beliefs that one already has, while the latter function in the same way, but possess the additional characteristic that certain beliefs are actively reinforced. Here I argue, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 38. Peirce on Assertion, Speech Acts, and Taking Responsibility.Kenneth Boyd - 2016 - Transactions of the Charles S. Peirce Society 52 (1):21.
  C.S. Peirce held what is nowadays called a “commitment view” of assertion. According to this type of view, assertion is a kind of act that is determined by its “normative effects”: by asserting a proposition one undertakes certain commitments, typically to be able to provide reason to believe what one is asserting, or, in Peirce’s words, one “takes responsibility” for the truth of the proposition one asserts. Despite being an early adopter of the view, if Peirce’s commitment view of assertion (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 39. Metaphor, Poiesis and Hermeneutical Ontology: Paul Ricoeur and the Turn to Language.Kenneth Masong - 2012 - Pan Pacific Journal of Philosophy, Education and Management 1 (1).
  Reacting against the turn to transcendence that heavily characterized the medieval worldview, the modern worldview is fundamentally exemplified by a threefold turn to immanence, consisting of a subjective turn, a linguistic turn and an experiential turn. Language plays a pivotal role here since it mediates between the subjective and the experiential. Ricoeur’s treatment of metaphor, significantly laid out in his The Rule of Metaphor, is crucial in bringing about this linguistic turn that mediates the subject and its experience of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Did Russell Experience an Epiphany in 1911?Alan Kenneth Schwerin - 2019 - Principia: An International Journal of Epistemology 23 (1):1-17.
  Bertrand Russell’s conception of philosophy evolved dramatically in 1911 — the year he fell in love with Lady Ottoline Morrell. For many years Russell had been an ardent advocate of the view that philosophers ought to look for truths that are certain. The co-author of Principia Mathematica altered his commitment to certainty in philosophy in 1911. An analysis of his published views and correspondence from this time strongly suggests that the radical transformation was induced by an epiphany brought about by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  88
  Debunking Objective Consequentialism: The Challenge of Knowledge-Centric Anti-Luck Epistemology.Paul Silva Jr - forthcoming - In Michael Klenk (ed.), Higher Order Evidence and Moral Epistemology. Routledge.
  I explain why, from the perspective of knowledge-centric anti-luck epistemology, objective act consequentialist theories of ethics imply skepticism about the moral status of our prospective actions and also tend to be self-defeating, undermining the justification of consequentialist theories themselves. For according to knowledge-centric anti-luck epistemology there are modal anti-luck demands on both knowledge and justification, and it turns out that our beliefs about the moral status of our prospective actions are almost never able to satisfy these demands if objective act (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42. Can the Self Be a Brain?Alan Kenneth Schwerin - 2015 - Principia: An International Journal of Epistemology 19 (2): 235 - 246.
  Philosophical materialists suggest that a person can be identified with their brain. My paper is a critical investigation of this provocative thesis and an analysis of some of the prominent arguments to support this view. My overall argument is that there is more to this issue than some philosophers appear to acknowledge.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Levi's Challenge and Peirce's Theory/Practice Distinction.Kenneth Boyd - 2012 - Transactions of the Charles S. Peirce Society 48 (1):51.
  Isaac Levi (1980) targets an implicit tension in C.S. Peirce’s epistemology, one that exists between the need to always be open-minded and aware of our propensity to make mistakes so that we do not “block the road of inquiry,” and the need to treat certain beliefs as infallible and to doubt only in a genuine way so that inquiry can proceed in the first place. Attempts at alleviating this tension have typically involved interpreting Peirce as ascribing different normative standards to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44. Virtual Consumption, Sustainability & Human Well-Being.Kenneth R. Pike & C. Tyler DesRoches - forthcoming - Environmental Values.
  There is widespread consensus that present patterns of consumption could lead to the permanent impossibility of maintaining those patterns and, perhaps, the existence of the human race. While many patterns of consumption qualify as ‘sustainable’ there is one in particular that deserves greater attention: virtual consumption. We argue that virtual consumption — the experience of authentic consumptive experiences replicated by alternative means — has the potential to reduce the deleterious consequences of real consumption by redirecting some consumptive behavior from shifting (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. The Enactivist Revolution.Kenneth Aizawa - 2014 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies (2):19-42.
  Among the many ideas that go by the name of “enactivism” there is the idea that by “cognition” we should understand what is more commonly taken to be behavior. For clarity, label such forms of enactivism “enactivismb.” This terminology requires some care in evaluating enactivistb claims. There is a genuine risk of enactivist and non-enactivist cognitive scientists talking past one another. So, for example, when enactivistsb write that “cognition does not require representations” they are not necessarily denying what cognitivists claim (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 46.  61
  Situating Hegel: From Transcendental Philosophy to a Phenomenology of Spirit.Michael Baur - forthcoming - In Kenneth Westphal & Marian Bykova (eds.), The Palgrave Hegel Hanbook. New York, NY:
  Michael Baur, "Situating Hegel: From Transcendental Philosophy to a Phenomenology of Spirit," in the Palgrave Hegel Handbook, edited by Marian Bykova and Kenneth Westphal (New York, NY: Palgrave Macmillan, 2020).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Iris Murdoch’s The Bell: Tragedy, Love, and Religion.Kenneth Masong - 2008 - Kritike 2 (1):11-30.
  The novel begins as follows:"Dora Greenfield left her husband because she was afraid of him. She decided six months later to return to him for the same reason. The absent Paul, haunting her with letters and telephone bells and imagined footsteps on the stairs had begun to be the greater torment. Dora suffered from guilt, and with guilt came fear. She decided at last that the persecution of his presence was to be preferred to the persecution of his absence."Murdoch's novel (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Pragmatic Encroachment and Epistemically Responsible Action.Kenneth Boyd - 2016 - Synthese 193 (9).
  One prominent argument for pragmatic encroachment (PE) is that PE is entailed by a combination of a principle that states that knowledge warrants proper practical reasoning, and judgments that it is more difficult to reason well when the stakes go up. I argue here that this argument is unsuccessful. One problem is that empirical tests concerning knowledge judgments in high-stakes situations only sometimes exhibit the result predicted by PE. I argue here that those judgments that appear to support PE are (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. Multi‐Peer Disagreement and the Preface Paradox.Kenneth Boyce & Allan Hazlett - 2014 - Ratio 27 (3):29-41.
  The problem of multi-peer disagreement concerns the reasonable response to a situation in which you believe P1 … Pn and disagree with a group of ‘epistemic peers’ of yours, who believe ∼P1 … ∼Pn, respectively. However, the problem of multi-peer disagreement is a variant on the preface paradox; because of this the problem poses no challenge to the so-called ‘steadfast view’ in the epistemology of disagreement, on which it is sometimes reasonable to believe P in the face of peer disagreement (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 50. Three Problems in Westphal's Transcendental Proof of Realism.Toni Kannisto - 2010 - Kant-Studien 101 (2):227-246.
  The debate on how to interpret Kant's transcendental idealism has been prominent for several decades now. In his book Kant's Transcendental Proof of Realism Kenneth R. Westphal introduces and defends his version of the metaphysical dual-aspect reading. But his real aim lies deeper: to provide a sound transcendental proof for realism, based on Kant's work, without resorting to transcendental idealism. In this sense his aim is similar to that of Peter F. Strawson – although Westphal's approach is far more (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 123