Results for 'Mirek Ryszard'

10 found
Order:
 1. The Systems of Relevance Logic.Ryszard Mirek - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (1):87-102.
  The system R, or more precisely the pure implicational fragment R›, is considered by the relevance logicians as the most important. The another central system of relevance logic has been the logic E of entailment that was supposed to capture strict relevant implication. The next system of relevance logic is RM or R-mingle. The question is whether adding mingle axiom to R› yields the pure implicational fragment RM› of the system? As concerns the weak systems there are at least two (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Application of natural deduction in Renaissance geometry.Mirek Ryszard - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):425-438.
  my goal here is to provide a detailed analysis of the methods of inference that are employed in De prospectiva pingendi. For this purpose, a method of natural deduction is proposed. the treatise by Piero della Francesca is a manifestation of a union between the ne arts and the mathematical sciences of arithmetic and geometry. He de nes painting as a part of perspective and, speaking precisely, as a branch of geometry, which is why we nd advanced geometrical exercises here.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ostatni ezoterysta. Uwagi Leo Straussa o ezoterycznym charakterze twórczości Gottholda Ephraima Lessinga.Ryszard Mordarski - 2006 - Filo-Sofija 6 (1(6)):135-152.
  Author: Mordarski Ryszard Title: THE LAST ESOTERIC THINKER. LEO STRAUSS’S REMARKS ON THE ESOTERIC CHARACTER OF GOTTHOLD EPHRAIM LESSING’S WORKS (Ostatni ezoterysta. Uwagi Lea Straussa o ezoterycznym charakterze twórczości Gottholda Ephraima Lessinga) Source: Filo-Sofija year: 2006, vol:.6, number: 2006/1, pages: 135-152 Keywords: LEO STRAUSS, LESSING, ESOTERIC CHARACTER, MAIMONIDES Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:According to Leo Strauss, the great thinkers of the political philosophy from Plato, through al-Farabi and Maimonides, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. 1) Divus Augustus Pater. Kult boskiego Augusta za rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej.Ryszard Sajkowski - 2001 - Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
  Divus Augustus Pater. The cult of divine Augustus under the rule of the Julio-Claudian dynasty -/- Summary The cult of divine Augustus was one of the most important phenomena of ideological nature under the rule of the Julio-Claudian dynasty. The crucial point of its development was the apotheosis conducted on 17 September 14 AD. The new cult was derived greatly from numerous borrowings from the rites of various gods of the Roman Pantheon. As divus, Augustus received a separate priest, a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Regarding Marxism.Ryszard Panasiuk - 2017 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 37:1-11.
  My paper refers to Leszek Kołakowski’s Main Currents of Marxism: Its Origin, Growth, and Dissolution (Oxford: Clarendon Press 1987). Kołakowski’s intention was to write a textbook on the history of Marxism based on his lectures but his book is much more than that. It is a philosophical treatise in which Marx’s doctrine of mankind and the program of its liberation are critically analysed and reinterpreted. The core of Marx’s philosophy is the idea of man and the belief that the real (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Modele teoretyczne.Mariusz Mazurek - 2015 - Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne I Interdyscyplinarne 3:141-157.
  I analyse three most interesting and extensive approaches to theoretical models: classical ones—proposed by Peter Achinstein and Michael Redhead, and the rela-tively rareanalysed approach of Ryszard Wójcicki, belonging to a later phase of his research where he gave up applyingthe conceptual apparatus of logical semantics. I take into consideration the approaches to theoretical models in which they are qualified as models representing the reality. That is why I omit Max Black’s and Mary Hesse’s concepts of such models, as those (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej.Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński & Sabina Lucyna Zalewska - 2016 - Warszawa, Polska: Liberi Libri.
  SPIS TREŚCI Ryszard Moń Wstęp -/- Rozdział 1: Lękam się świata bez filozofii. O nieodzowności humanistyki w dobie techniki i globalizacji -/- 1.1 Konieczność filozofii 1.2 Narodziny sztuk wyzwolonych 1.3 Uniwersytet domem humanistyki 1.4 Upadek humanistyki 1.5 Uniwersytet – biznes i korporacyjna logika 1.6 Kognitywny kapitalizm 1.7 Złowroga moc etatyzmu 1.8 Pragmatyzm a ideały kształcenia 1.9 Demokracja – dialog, kultura, światopogląd 1.10 Humanistyka na straży demokracji 1.11 Edukacja filozoficzna w szkole 1.12 Podsumowanie – filozofia jako fundament -/- Rozdział 2: (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Dyskusja redakcyjna. Polityka senioralna w Polsce.Andrzej Klimczuk - 2018 - Studia Z Polityki Publicznej 4:97--143.
  Poniższa dyskusja odbyła siȩ we wrześniu 2018 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Skupiła zarówno badaczy problematyki polityki senioralnej, ekspertów, analityków. Dyskusjȩ moderował i zaplanował Andrzej Klimczuk, zwi¸a}zany z SGH, natomiast zaproszenie do dyskusji przyjȩli: Barbara Szatur-Jaworska, polityk społeczny i gerontolog z Uniwersytetu Warszawskiego, Paweł Kubicki, ekonomista, SGH, Marek Niezabitowski, socjolog z Politechniki Śl¸a}skiej, Ryszard Majer, polityk społeczny, Agnieszka Cieśla, architektka i urbanistka, Politechnika Warszawska, Marzena Rudnicka, fundatorka oraz prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Paneliści podczas dyskusji analizowali nastȩpuj¸a}ce zagadnienia: (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Generation, Transformation and Place in Inga Iwasiów’s Novels Bambino (2008) and Ku słońcu (2010).Ursula Phillips - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (1):17-36.
  This paper discusses two novels by contemporary writer Inga Iwasiów (b. 1963), Bambino (2008) and Ku słońcu [Towards the Sun] (2010), in the context of geopolitical, ideological, social and psycho-cultural transformations as they specifically affect different generations of inhabitants of the Polish city of Szczecin (pre-1945 German Stettin) from 1945 until the first decade of the 21st century. Bambino covers the years 1945–1981, but also contains flashbacks to pre-war memory of Stettin and to the suppressed experiences of the new post-war (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Die Situation der Juden in der Richard-Wagner-Stadt - Bayreuth 1933-1945.Edyta Domagała - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2:107-118.
  W swoim artykule przedstawiłam w skróconej formie problem społeczeństwa żydowskiego z przełomu lat 1933-1945 na terenie niemieckiego miasta Bayreuth, znanego w świecie jako miejsce corocznych festiwali wagnerowskich. Osoby zajmujące się historią, a w szczególności okresem II wojny światowej oraz ci, których pasjonuje z różnych powodów muzyka Ryszarda Wagnera, natkną się z pewnością na ślady historii miasta Bayreuth, będącego w tym czasie niemal świątynią kultu ideologii nazistowskiej. To tu właśnie tworzył wybitny, a zarazem uwielbiany przez Hitlera Niemiec: Ryszard Wagner. Fakt (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark