Results for 'Mariusz Mazurek'

19 found
Order:
 1. Dwa typy modeli w nauce a problem odkrycia i zagadnienie reprezentacji.Mariusz Mazurek - 2017 - Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne I Interdyscyplinarne 5:271-288.
  In the article the models which are reconstructed in the philosophy of science from the praxis of science are divided into two main types: 1) analogue and metaphor-based models and 2) representational models. I examine functions of the models of both the types, and demonstrate that the models of type 1) are used in science as instruments of acquiring new knowledge on the basis of a knowledge accepted earlier; and models of type 2) are used to create cognitive “images” of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Modele teoretyczne.Mariusz Mazurek - 2015 - Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne I Interdyscyplinarne 3:141-157.
  I analyse three most interesting and extensive approaches to theoretical models: classical ones—proposed by Peter Achinstein and Michael Redhead, and the rela-tively rareanalysed approach of Ryszard Wójcicki, belonging to a later phase of his research where he gave up applyingthe conceptual apparatus of logical semantics. I take into consideration the approaches to theoretical models in which they are qualified as models representing the reality. That is why I omit Max Black’s and Mary Hesse’s concepts of such models, as those two (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. The Metaphysics of Downward Causation: Rediscovering the Formal Cause.Mariusz Tabaczek - 2013 - Zygon 48 (2):380-404.
  The methodological nonreductionism of contemporary biology opens an interesting discussion on the level of ontology and the philosophy of nature. The theory of emergence (EM), and downward causation (DC) in particular, bring a new set of arguments challenging not only methodological, but also ontological and causal reductionism. This argumentation provides a crucial philosophical foundation for the science/theology dialogue. However, a closer examination shows that proponents of EM do not present a unified and consistent definition of DC. Moreover, they find it (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 4. Thomistic Response to the Theory of Evolution: Aquinas on Natural Selection and the Perfection of the Universe.Mariusz Tabaczek - 2015 - Theology and Science 13 (3):325-344.
  Neither Aristotle nor Aquinas assumes the reality of the evolution of species. Their systems of thought, however, remain open to the new data, offering an essential contribution to the ongoing debate between scientific, philosophical, and theological aspects of the theory of evolution. After discussing some key issues of substance metaphysics in its encounter with the theory of evolution (hylomorphism, transformism of species, teleology, chance, the principle of proportionate causation), I present a Thomistic response to its major hypotheses. Concerning the philosophy (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5. Hegel and Whitehead: In Search for Sources of Contemporary Versions of Panentheism in the Science-Theology Dialogue.Mariusz Tabaczek - 2013 - Theology Nad Science 11 (2):143-161.
  Panentheism has recently become a widely accepted and appreciated concept among scholars in the science-theology dialogue, and its theological repercussions have been discussed to great extent. Yet, there remains to be studied in more detail the notion of the philosophical foundations of the term. A prominent gap in our understanding of these foundations is the potential similarity between the metaphysics of Hegel and Whitehead, their understanding of the transcendence and immanence of God, and their respective versions of panentheism. In this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6. An Aristotelian Account of Evolution and the Contemporary Philosophy of Biology.Mariusz Tabaczek - 2014 - The First Virtual International Conference on the Dialogue Between Science and Theology.
  The anti-reductionist character of the recent philosophy of biology and the dynamic development of the science of emergent properties prove that the time is ripe to reintroduce the thought of Aristotle, the first advocate of a “top-down” approach in life-sciences, back into the science/philosophy debate. His philosophy of nature provides profound insights particularly in the context of the contemporary science of evolution, which is still struggling with the questions of form species), teleology, and the role of chance in evolutionary processes. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  87
  An Aristotelian Account of Evolution and the Contemporary Philosophy of Biology.Mariusz Tabaczek - 2014 - Dialogo 1 (1):57-69.
  The anti-reductionist character of the recent philosophy of biology and the dynamic development of the science of emergent properties prove that the time is ripe to reintroduce the thought of Aristotle, the first advocate of a “top-down” approach in life-sciences, back into the science/philosophy debate. His philosophy of nature provides profound insights particularly in the context of the contemporary science of evolution, which is still struggling with the questions of form, teleology, and the role of chance in evolutionary processes. However, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8. Startery Podlaskiej Gospodarki. Analiza Gospodarczych Obszarów Wzrostu I Innowacji Województwa Podlaskiego: Sektor Rehabilitacji Geriatrycznej (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Geriatric Rehabilitat.Bogusław Plawgo, Magdalena Klimczuk, Mariusz Citkowski, Marta Juchnicka & Andrzej Klimczuk - 2009 - Wojewódzki Urz¸Ad Pracy W Białymstoku.
  Startery Podlaskiej Gospodarki. Analiza Gospodarczych Obszarów Wzrostu I Innowacji Województwa Podlaskiego: Sektor Rehabilitacji Geriatrycznej (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Geriatric Rehabilitat Bogusław Plawgo, Magdalena Klimczuk, Mariusz Citkowski, Marta Juchnicka & Andrzej Klimczuk Wojewódzki Urz¸Ad Pracy W Białymstoku (2009) .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 9.  7
  Context-Indexed Counterfactuals and Non-Vacuous Counterpossibles.Mariusz Popieluch - 2019 - Dissertation, The University of Queensland
  The two main features of this thesis are (i) an account of contextualized (context indexed) counterfactuals, and (ii) a non-vacuist account of counterpossibles. Experience tells us that the truth of the counterfactual is contingent on what is meant by the antecedent, which in turn rests on what context is assumed to underlie its reading (intended meaning). On most conditional analyses, only the world of evaluation and the antecedent determine which worlds are relevant to determining the truth of a conditional, and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Klasyczny i współczesny hylemorfizm a dusza ludzka.Mariusz Tabaczek - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (1):149-176.
  Hylemorfizm i związane z nim pojęcie duszy ludzkiej, rozumianej jako forma substancjalna bytu ludzkiego, są zwykle wspierane i komentowane przez przedstawicieli tradycji arystotelesowsko-tomistycznej zarówno w jej klasycznym, jak i współczesnym ujęciu. Jednocześnie hylemorfizm zyskał w ostatnim czasie grupę nowych zwolenników wywodzących się spośród metafizyków analitycznych, niezwiązanych z myślą klasyczną. Niniejszy artykuł jest przede wszystkim próbą odpowiedzi na pytanie o relację nowych, czysto analitycznych wersji hylemorfizmu do jego klasycznej definicji. Podejmuje także kwestię zastosowania tych samych wersji hylemorfizmu w debacie na temat (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Popperowska (pseudo)krytyka filozofii Marksa.Mariusz Baranowski - 2012 - Nowa Krytyka 28:53-65.
  The main objective of this paper is to present a reinterpretation of Karl Popper’'s position on the methodological and sociopolitical views of Karl Marx. In spite of the weaknesses of the Popper’'s critique of the achievements of Marx, special attention will be focused on the explanation of contradictions within the epistemological position of the former. This will be of great importance in the context of the analysis of Marx’s historicism, and will also help undermine the coherence view of the founder (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Meilensteine in der Entwicklung der deutschsprachigen Phraseologieforschung.Mariusz Milczarek - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:61-68.
  Mówiąc o historii frazeologii języka niemieckiego, należy wyróżnić dwie zasadnicze fazy. Pierwsza z nich to odległy okres sięgający jeszcze XVII w., kiedy to w centrum zainteresowania badaczy stały paremia. Na tym etapie określanie zainteresowania frazeologizmami terminem dyscyplina byłoby nieco na wyrost. Autorzy tego okresu ograniczali się bowiem do inwentaryzacji funkcjonujących w języku przysłów. W tym miejscu należy wspomnieć takie nazwiska, jak Peters czy Schottel, których prace ze względu na jakość zasługują na szczególne uznanie. Do wieku XIX nie doszło do przełomu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Abstract Complexity Definition.Mariusz Stanowski - 2011 - Complicity: An International Journal of Complexity and Education (2).
  The complexity definition has appeared during analysis of visual structures perception. The binary model of visual impacts finding was essential here for a possibility of the general (abstract) research. The Abstract Complexity Definition is one of the research results. The definition meets intuitive complexity criterion and could be a common surface for all existing definitins of complexity.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. De Broglie Waves And Complexity.Mariusz Stanowski - 2014 - Infinite Energy 2 (116).
  Today, the binary understanding of reality is increasingly significant. It is also the starting point for many theoretical considerations (mainly in the area of digital physics) describing the structure of the universe. What is lacking is an experimental confirmation of the binary nature of reality. This article proposes an idea for an experiment that possibly would confirm the following hypothesis: Electromagnetic waves in the form of binary signals of appropriate complexity and other parameters are capable of creating observable, material objects. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Struktury Abstrakcyjne [Abstract Structures].Mariusz Stanowski (ed.) - 2005 - Warsaw: Warsaw University.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Specters and Possession of Neoliberal Democracy: Contemporary Critical Political Philosophies and the Legacy of C.B. Macpherson.Mariusz Turowski - 2015 - In A. K. Çüçen & M. Becermen (eds.), Gelenek, Demokrasi ve Felsefe /Tradition, Democracy, and Philosophy. Uludağ Üniversitesi. pp. 318-326.
  The paper is a part of the project of retrieving C.B. Macpherson’s thesis of possessive individualism and his contribution to investigations about democratic theory and the “Western political ontology” valuable especially in today’s context of expansion, crisis and – arguably – subsequent, experienced today, revival of the project of “neoliberal democracy”. The aim of my paper is to present theory of possessive individualism as the missing center of critical theory of democracy. The task is conducted through a brief reconstruction of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Czy współczesne nauki przyrodnicze mogą inspirować filozoficzny i teologiczny namysł nad przyczynowością?Mariusz Tabaczek - 2018 - Scientia et Fides 6 (2):147-180.
  Can Contemporary Science Inspire Philosophical and Theological Reflection on Causality? The cooperation between natural science, philosophy, and theology in an analysis of the causal structure and co-dependency of entities in the universe seems to be both legitimate and expected. It turns out, however, that in practice it oftentimes raises some tensions, questions and difficulties, leading to the development of alternative and in a sense competitive models of causality and of God’s action in the world. What is more, the attitude of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. What Do God and Creatures Really Do in an Evolutionary Change? Divine Concurrence and Transformism From the Thomistic Perspective in Advance.Mariusz Tabaczek - 2019 - American Catholic Philosophical Quarterly 93 (3):445-482.
  Many enthusiasts of theistic evolution willingly accept Aquinas’s distinction between primary and secondary causes, to describe theologically “the mechanics” of evolutionary transformism. However, their description of the character of secondary causes in relation to God’s creative action oftentimes lacks precision. To some extent, the situation within the Thomistic camp is similar when it comes to specifying the exact nature of secondary and instrumental causes at work in evolution. Is it right to ascribe all causation in evolution to creatures—acting as secondary (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  46
  Del Círculo de Viena a nuestros días: una historia de enredos. [REVIEW]Agustina Borella - 2019 - Economía: Teoría y Práctica 27:233-238.
  Introducir un recorrido a través de la historia y la teoría propia de la filosofía dela economía es una tarea del todo ambiciosa, sin embargo, Mariusz Maziarz lo lleva adelante en esta obra, que se puede considerar un manual actualizado de la filosofía de la economía y, en particular, de la epistemología de la economía. Aun-que no es un libro de historia del pensamiento económico ni de historia de la filosofía de las ciencias, sino más bien una iniciación ordenada (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark