Results for 'Rafal Urbaniak'

7 found
Order:
See also
Rafal Urbaniak
University of Gdansk
 1. Scientific Essentialism in the Light of Classification Practice in Biology – a Case Study of Phytosociology.Adam P. Kubiak & Rafał R. Wodzisz - 2012 - Zagadnienia Naukoznawstwa 48 (194):231-250.
  In our paper we investigate a difficulty arising when one tries to reconsiliateessentialis t’s thinking with classification practice in the biological sciences. The article outlinessome varieties of essentialism with particular attention to the version defended by Brian Ellis. Weunderline the basic difference: Ellis thinks that essentialism is not a viable position in biology dueto its incompatibility with biological typology and other essentialists think that these two elementscan be reconciled. However, both parties have in common metaphysical starting point and theylack explicit (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Two Epistemological Arguments for the Existence of God.Jacek Rafał Wojtysiak - 2018 - European Journal for Philosophy of Religion 10 (1):21-30.
  In this article I outline two epistemological theistic arguments. The first one starts from the dilemma between our strong conviction that we possess some knowledge of the world and the belief that there are some serious reasons which undermine it. In my opinion theism opens the possibility of the way out of the dilemma. The second argument depends on the premise that in every time every worldly thing is actually perceived or known. I support it by four considerations and claim (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Samorządowa I Obywatelska Współpraca Transgraniczna W Województwie Podlaskim.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak - 2013 - Fundacja Soclab.
  Badania prezentowane w niniejszej publikacji miały na celu dostarczenie danych koniecznych do prowadzenia polskiej polityki zagranicznej rozszerzonej o wymiar samorządowy i obywatelski w województwie podlaskim. Głównym celem diagnozy było zbadanie, jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz uczelnie wyższe nawiązywały współpracę transgraniczną z partnerami na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji (Obwód Kaliningradzki). W publikacji wskazano miejsca największego potencjału, jak również barier na drodze do takiej współpracy w regionie. Zwrócono szczególną uwagę na kooperację tych podmiotów, łączenie swoich potencjałów i (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  72
  Diagnoza Partycypacji W Kulturze W Województwie Podlaskim.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk, Rafał Julian Mejsak & Katarzyna Winiecka - 2012 - Teatr Dramatyczny Im. Aleksandra Węgierki, Fundacj.
  Celem diagnozy było: - przeprowadzenie badań dostarczających pełnej i rzetelnej wiedzy z zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców woj. podlaskiego; - wskazanie głównych barier uczestnictwa w kulturze wysokiej; - ilościowo-jakościowe określenie wizerunku instytucji kulturalnych, w tym Teatru Dramatycznego, i ocena ich działalności artystycznej; - zmierzenie poziomu kapitał kulturowego regionu na podstawie wskaźnika korzystania przez mieszkańców woj. podlaskiego z instytucji kulturalnych. -/- .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak - 2013
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  87
  From the Perception of Things to the Hypothesis of God. Is Xavier Zubiri a Mystic?Rafał S. NIZIŃSKI - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):341-356.
  There are two fundamental questions that this paper tries to answer: how Zubiri knows God, and whether we can consider his philosophy to be mysticism. The greatest part of the analysis considers the last ten years of his philosophical activity. The first part of the paper analyzes the mature form of his method, which Zubiri revealed in his Trilogy. A brief presentation is made of primordial apprehension, logos and reason. Zubiri’s method goes beyond orthodox phenomenology, because he finds a need (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  31
  Roman Darowski SJ, Philosophical Anthropology. Outline of Fundamental Problems. [REVIEW]Rec Rafał Kupczak - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):291-294.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark