Results for 'Sander Van de Cruys'

1000+ found
Order:
 1.  41
  Precise Worlds for Certain Minds: An Ecological Perspective on the Relational Self in Autism.Axel Constant, Jo Bervoets, Kristien Hens & Sander Van de Cruys - 2018 - Topoi:1-12.
  Autism Spectrum Condition presents a challenge to social and relational accounts of the self, precisely because it is broadly seen as a disorder impacting social relationships. Many influential theories argue that social deficits and impairments of the self are the core problems in ASC. Predictive processing approaches address these based on general purpose neurocognitive mechanisms that are expressed atypically. Here we use the High, Inflexible Precision of Prediction Errors in Autism approach in the context of cultural niche construction to explain (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  76
  In Dubio Pro Fide. The Fifth Council of the Lateran Decree Apostolici Regiminis (1513) and its Impact on Early Jesuit Education and Pedagogy.Christoph Sander - 2014 - Educazione. Giornale di Pedagogia Critica 3 (1):39-62.
  In 1513, the Fifth Council of the Lateran significantly impacted on early-modern Christian philosophy. As is well known, the papal bull Apostolici regiminis condemned certain philosophical doctrines contradicting the personal immortality of the soul. Moreover,the bull prohibited to defend the notion of a double truth in philosophical disputations and urged universities to meet the prescriptions of this decree. This article will shed light on how thispapal intervention in the practice of schooling was met at the early Jesuit college in Rome (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  65
  Het Zwijgen van de Natuur - Een Respectvolle Houding ten Opzichte van de Natuur Houdt Noodzakelijkerwijs Ook Een Zekere Distantie In.Martin Drenthen - 1996 - Filosofie En Praktijk 17:187-199.
  Milieufilosofisch Nederland wordt momenteel verdeeld door een controverse naar aanleiding vanrecente publicaties van de Wageningse filosofen Keulartz en Korthals. In dit artikel wil ik - aande hand van een analyse van het gebruik van het natuurbegrip bij Wim Zweers - laten zien dat Keulartz op een tot nu toe onderbelicht probleem wijst: het probleem van de veelheid vannatuurbeelden. Tegelijkertijd wil ik echter aantonen dat Keulartz' eigen, 'post-naturalistische' positie op een tegenspraak berust. Tenslotte geef ik aan hoe deze controverses zijn terug (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  81
  Het zwijgen van de natuur.Martin Drenthen - 1996 - Filosofie En Praktijk 17:187-199.
  Een respectvolle houding ten opzichte van de natuur houdt noodzakelijkerwijs ook een zekere distantie in. -/- ('The silence of nature') If we pretent to speak with nature's voice or in on nature's behalf we risk ventriloguising. A respectful attitude towards nature also requires acknowledging the distance between us and nature, recognize that nature does not speak. But nature's silence does have something to say to us. In this paper, I analyze the debate in Dutch environmental philosophy between moral realism of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  12
  De onwetende meester als voorbeeld - Jacques Ranciere: van praktijk naar principe.Martijn Boven - 2017 - Wijsgerig Perspectief 3 (57):6-15.
  Bestaat de kernactiviteit van de meester erin om zijn eigen kennis uit te leggen en over te dragen? De Franse filosoof Jacques Rancière laat zien dat een gelegenheidsexperiment van Joseph Jacotot ons een ander voorbeeld aanreikt: de onwetende meester. In zijn boek De onwetende meester: vijf lessen over intellectuele emancipatie (Le maître ignorant: Cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle) stelt hij dat de onwetende meester evengoed of zelfs beter in staat is leerlingen iets te leren dan de wetende meester. Rancière neemt (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Radical Cartesian Politics: Van Velthuysen, De la Court, and Spinoza.Tammy Nyden - 1999 - Studia Spinozana: An International and Interdisciplinary Series 15:35-65.
  Spinoza's political writings are not merely a theoretical exercise or a philosophical conclusion of his system. They are part of a very practical political discussion in seventeenth-century Holland. Spinoza was influenced by and played a role in a political movement known as "Radical Cartesianism", which combined ideas from Descartes and Hobbes in order to argue against the reinstatement of a stadholder. This movement provided arguments for religious and philosophical freedom and against monarchy based on a fundamental drive of self-preservation and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. De herhaling van het onherhaalbare: Constantin Constantius over vrijheid en subjectiviteit (Søren Kierkegaard on Repetition).Martijn Boven - 2013 - Wijsgerig Perspectief 53 (2):30-36.
  Is de herhaling mogelijk? Deze ogenschijnlijk simpele vraag vormt het uitgangspunt van De herhaling. Een proeve van experimenterende psychologie door Constantin Constantius (1843), een van de meest curieuze geschriften uit het oeuvre van Søren Kierkegaard. In dit artikel worden twee aspecten aan de orde gesteld die De herhaling tot een nog altijd belangrijk boek maken: 1) De ongewone filosofische stijl die in dit boek ontwikkeld wordt en 2) De eigenzinnige opvatting over vrijheid en subjectiviteit die er onder de noemer 'de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  80
  Wat vastgelegd is, misleidt ons: de Cahiers van Paul Valéry.Martijn Boven - 2008 - Deus Ex Machina 127:5-6.
  Paul Valéry is de dichter die zwijgt; de denker die weigert filosoof te zijn; de schrijver die de taal in staat van beschuldiging stelt; de expert die volhoudt een amateur te zijn; de mysticus die zijn heil zoekt bij de wiskunde; de stamelaar die aan een kwaal van precisie lijdt; de Narcissus die misschien toch liever Orpheus had willen zijn. Hij is de chroniqueur van het denken en de meester van de tegenspraak. Ik probeer me hem voor te stellen. Het (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9.  16
  Bewustzijn en de nieuwe filosofie van het d.i.e.r.Pouwel Slurink - 1996 - In Henk Oosterling, Awee Prins & Ger Groot (eds.), Van Agora tot Markt. Acta van de 18e Nederlands-Vlaamse Filosofiedag. Rotterdam: Erasmus Universiteit, Faculteit der Wijsbegeerte. pp. 191-195.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  15
  De strijd om het vermijden van tragische conflicten: naar aanleiding van Hegels rechtsfilosofie.Machiel Keestra - 1998 - Krisis 71:93-99.
  Recensie van: Christoph Menke, Tmgodie im Sittlichen. Gerechtigkeit und Freiheit nach Hegel. Frankfurt: Suhrkamp, 1996. Paul Cobben, Postdialectische zedelijkheid. Ontwerp voor een Hegeliaans antwoord op Heidegger, Habermas, Derrida en Levinas. Kampen: Kok Agora, 1996. Hegels rechtsfilosofie speelt in de hedendaagse discussie tussen communitaristen en liberalen een belangrijke rol. Hij wordt door sommigen beschouwd als iemand die de vrijheid van het individu het primaat geeft - een echte liberaal dus -, dan wel als iemand die het individu ondergeschikt maakt aan de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  74
  Het 'Universele Zuur' van de Evolutionaire Psychologie?Maarten Boudry, Helen De Cruz, Stefaan Blancke & Johan De Smedt - 2011 - Tijdschrift Voor Filosofie 73 (2):287-305.
  In a previous issue of Tijdschrift voor Filosofie, Filip Buekens argues that evolutionary psychology (EP), or some interpretations thereof, have a corrosive impact on our ‘manifest self-image’. Buekens wants to defend and protect the global adequacy of this manifest self-image in the face of what he calls evolutionary revisionism. Although we largely agree with Buekens’ central argument, we criticize his analysis on several accounts, making some constructive proposals to strengthen his case. First, Buekens’ argument fails to target EP, because his (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Het milieu van de filosofen: 20 jaar milieufilosofie in Nederland.M. Drenthen & P. Kockelkoren - 1999 - Filosofie En Praktijk 20:191-197.
  An overview of 20 years of environmental philosophy in the Netherlands.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Review of The Science of the Soul. The Commentary Tradition on Aristotle’s De Anima, C. 1260–C. 1360 by Sander W. De Boer. [REVIEW]Eric W. Hagedorn - 2014 - Journal of the History of Philosophy 52 (1):168-169.
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. De idee van rechtvaardigheid van gedaante verwisseld: een Kelseniaanse oftewel relativistische benadering van de idee van rechtvaardigheid.Mathijs Notermans - 2011 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 103 (2):87-105.
  This article paradoxically tries to come closer to an idea of justice with the help of the destructive — anything but nihilistic — criticism thereof by Hans Kelsen. It argues that his relativistic approach, in which this idea undergoes a metamorphosis to become a realisable value of a social order, brings us closer to an obvious and objective form of justice that is almost taken for granted. Just in our liberal and plural democracy this approach might prove to be of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15.  59
  Het primaat van de rechtspraak in de verzekering van de vrede.M. E. Notermans - 2011 - Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2.
  In spite of his post-World War II works on international law, which seems more purely juridical, Hans Kelsen continues to put forward in his vast body of work an implicit – and sometimes even explicit – juridical objectivism and pacifism. Especially before and during the second World War he makes – by means of many moral-political writings – an effort for a more effective assurance of international peace. The fact that Kelsen regards the law as the pre-eminent means to achieve (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  54
  Het Medicijn van de Liefde.Katrien Schaubroeck - 2015 - In Channa van Dijk, Eva van der Graaf, Michiel den Haan, Rosa de Jong, Christiaan Roodenburg, Dyane Til & Deva Waal (eds.), Under Influence - Philosophical Festival Drift (2014). Omnia. pp. 10-29.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17.  61
  Filosoof op de arbeidsmarkt: Interview met Babs van den Bergh.Anco Peeters & Bas Leijssenaar - 2010 - Splijtstof 39 (1):123-129.
  Interview met Babs van den Bergh over haar studie filosofie en de daaropvolgende carrière.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. De dubbele subjectiviteit van het geweten en noodzaak van toetsing van gewetensbezwaren.Bert Musschenga - 2017 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 109 (3):329-345.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Heeft Het Theïsme Eigen Gronden? Alvin Plantinga Over de ‘Proper Basicality’ van Religieus Geloof.Gerrit Glas - 2000 - Philosophia Reformata 65 (2):170-182.
  The title of this article is ambiguous in the sense that it may direct the attention to either theism as a system of beliefs of persons who are referring to particular facts that serve as external grounds for the foundation of theist beliefs or to theism as a system of beliefs of persons who are convinced of theism’s truth on grounds that are intrinsic to their belief . Traces of both conceptions of theism can be found in Alvin Plantinga’s thesis (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  32
  De publieke dimensie van het hbo.Henrietta Joosten - 2017 - OnderwijsInnovatie 3:34-37.
  Hogescholen zijn dienstbaar aan de samenleving, zo valt te lezen in de strategische onderwijsagenda van het hoger beroepsonderwijs. Maar wat houdt deze publieke functie precies in? Het gedachtegoed van politiek denker Hannah Arendt biedt docenten en beleidsmakers ten minste drie handelingsperspectieven. De auteur illustreert deze drie perspectieven met voorbeelden uit de onderwijspraktijk.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  61
  De Praktische En Epistemische Waarde van Het Pyrronisme.Diego Machuca - 2016 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 108 (1):73-98.
  This paper assesses both the practical and the epistemic value of Pyrrhonism as this stance is described in Sextus Empiricus’s extant writings. It first explores whether the Pyrrhonist’s suspension of judgment and undisturbedness make us behave in a moral or immoral way, and whether they allow us to attain those goals that would make it possible to live well. It then examines whether the Pyrrhonist’s suspension of judgment makes it possible to reach the epistemic goals of attaining truth and avoiding (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  71
  Voorbij de grenzen van het vakkenonderricht.Mark Reybrouck - 1995 - Nova et Vetera 73 (5):354-372.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23.  9
  Jan van der Stoep, Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme. Kampen 2005: Kok. 268 pagina’s. ISBN 9043511986. [REVIEW]B. C. Wearne - 2006 - Philosophia Reformata 71 (2):195-198.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. As Relações entre a Matemática e a Astronomia no Século XVI: tradução e comentários da obra Ouranographia de Adriaan van Roomen.Zaqueu Vieira Oliveira - 2011 - Dissertation, UNESP, Brazil
  A Ouranographia de van Roomen é constituída por três livros: no liber primus, descreve genericamente a máquina celeste, sua matéria e forma, seus movimentos e orbes; no liber secundus, descreve o primeiro céu e as linhas e círculos celestes que usamos para nos referenciar estando aqui da Terra; no liber tertius, explica o primeiro móvel, seus círculos e movimentos. Percebemos que van Roomen faz uma compilação de boa parte do conhecimento existente sobre o tema desde a Antiguidade até seu tempo (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  12
  Is het streven naar consensus de enige ratio van beleidsgericht onderzoek?Bert Musschenga - 1997 - Filosofie En Praktijk 18:68-80.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Etapas/ Fases de la argumentación.María G. Navarro - 2011 - In Luis Vega and Paula Olmos Gómez (ed.), Compendio de Lógica, Argumentación y Retórica. Editorial Trotta. pp. 243--244.
  El estudio y análisis de las argumentaciones cotidianas entendidas como interacciones discursivas e intencionales encaminadas a dar cuenta de algo con el fin de lograr que aquello que se sostiene sea aceptado, sería inconcebible sin la aparición de la teoría de los actos de habla de Austin (1962), la propuesta de Searle (1969), el trabajo de Grice sobre la teoría de la conversación (1975) y el importante estudio sistemático de Hamblin sobre el argumento falaz (1970). Como una reelaboración de dichas (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. El lugar de la controversia en la argumentación.María G. Navarro - 2015 - In Fernando Leal Carretero (ed.), Argumentación y pragma-dialéctica: Estudios en honor a Frans H. van Eemeren. Guadalajara (México): Editorial Universitaria.
  La oposición a una estricta separación entre las dimensiones dialéctica y retórica de la actividad argumentativa es una de las aportaciones más destacadas y peculiares de la denominada escuela holandesa sobre argumentación. Frans H. van Eemeren y Peter Houtlosser reaccionaron contra una separación estricta entre dialéctica y retórica en varios trabajos, pero uno de los más inspiradores es sin duda su artículo “William the Silent’s argumentative discourse” (1998) presentado en la ciudad de Ámsterdam con ocasión de la cuarta conferencia organizada (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28.  23
  Franco 'Bifo' Berardi en de economische wetenschap als ideologie.Tim Christiaens & Massimiliano Simons - 2017 - de Uil van Minerva: Tijdschrift Voor Geschiedenis En Wijsbegeerte van de Cultuur 30 (1):44-68.
  Wij presenteren Berardi’s herwerking van de ideologiekritiek in drie stappen. Eerst schetsen wij de context waarin Berardi de ideologiekritiek herdenkt. Hij bouwt verder op de ontdekking van Deleuze en Guattari dat de taal van het kapitalisme niet de code, maar de axiomatiek is. De economische wetenschap biedt, volgens hen, mensen geen identiteit aan, maar bestaat uit een reeks commando’s die stromen van geld, arbeid, elektriciteit, enzovoort reguleert. Daaraan koppelt Berardi de observatie dat het hedendaagse kapitalisme vooral tekens verhandelt in plaats (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29.  85
  De Nederlandse economie in internationaal perspectief: 1960-1973-1982.Jan Arreman, A. S. W. de Vries & H. L. van der Kolk - 1985 - Economisch Statistische Berichten 70 (3519):816-821.
  Wat betreft economische groei en ontwikkeling van de werkloosheid heeft de Nederlandse economie het sinds 1973 slechter gedaan dan andere OECD-landen. Op de vraag naar de oorzaken van die slechte prestatie zijn in het verleden uiteenlopende antwoorden gegeven door o.m. Bomhoff en Clavaux. Ook zijn er diverse wegen aangegeven om op te rukken naar een betere positie. In dit artikel presenteren de auteurs de resultaten van een internationale doorsnee-analyse om de verschillen in economisch succes tussen landen met behulp van een (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30.  3
  Spinoza in het licht van bewustzijnsontwikkeling.Toon Antonius Maria Van Eijk - 2017 - Wageningen: Lulu Publishers.
  Toon van Eijk: Spinoza in het licht van bewustzijnsontwikkeling De beroemde filosoof Spinoza is moeilijk te doorgronden. Emeritus hoogleraar Maarten van Buuren heeft in 2016 twee boeken over Spinoza gepubliceerd, waarin hij diens filosofie op nauwgezette en verhelderende manier analyseert. Volgens Van Buuren is de kern van Spinoza’s ethiek de bevrijding van bevoogding en het streven om in overeenstemming te leven met de wereld en met zichzelf. Een aantal sleutelbegrippen in Spinoza’s filosofie zijn de immanente, in de natuur-inwonende God, zelfbeschikking, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31.  75
  Inventer des espaces d’(im)possibilités dans les professions d’urbanisme et de design.John Forester - 2010 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 5 (2):52-60.
  Cet essai a été présenté à l’atelier sur La démocratie de l’espace et l’espace de la démocratie, qui a eu lieu à Newcastle, en Angleterre, le 11 janvier 2008. Une version antérieure a été présentée à l’Université de Tokyo le 13 novembre 2007. Il sera publié en néerlandais, traduit par Freek Jansens, sous le titre “het plannen van ruimtes van (on)mogelijkheid” dans une collection éditée par Maarten Hajer et Jantine Grijzen sur les questions de politique contemporaine. Il a été traduit (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32.  87
  Sociaal constructivisme, Leibniziaanse ruimte en eco-communautarisme: ‘één en al natuur’ versus ‘c’est ma nature’? Een alternatief voor de multiculturele dialoog.Guido J. M. Verstraeten & Willem W. Verstraeten - 2005 - Repub.Eur.Nl/Pub/7087.
  Niettegenstaande de tendens van het failliet van het multiculturalisme is multiculturele dialoog niet weg te denken in een zich globaliserende wereld. Taylor, Gadamer, Honneth en Kymlicka hebben een bijdrage geleverd op het vlak van de erkenning van identiteit, respect en waardering van verschil. Wij voeren het argument aan dat bovenstaande auteurs niet ontsnappen aan het postmodernistisch dilemma van zelfautonomie en slachtofferschap. Dit komt doordat zij in hun rationale vertrekken van het afzonderlijke subject en deze situeren in een ruimte-tijd waarin de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33.  14
  De kloof tussen zin en zijn. Darwinisme, doelen en ons zoeken naar zin.Pouwel Slurink - 1993 - In University of Nijmegen Ria van den Brandt (ed.), Het heil van de filosofie. Baarn, the Netherlands: Ambo. pp. 116-147.
  Philosophical questions can often be answered using evolutionary biology and evolutionary psychology. Of course, one needs a sound epistemology and philosophy os science to do so. Phenomenology and hermeneutics offer no escape route, however, because they are based on a wrong model of science. Evolutionary biology can explain teleology, the organization of nature, altruïsm, morality, and even our quest for meaning.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34.  38
  De esthetische dimensie in een technologisch wereldbeeld: de esthetische ervaring tussen pure zintuiglijkheid en ICT-gebruik.Mark Reybrouck - 2003 - Nova et Vetera 81 (3):130-158.
  In deze bijdrage wordt een lans gebroken voor een groter aandeel van de zintuiglijkheid bij de kennisverwerving in het algemeen. Er wordt daarbij in grote mate ingespeeld op de mogelijkheden van de moderne technologie en van de ICT-toepassingen in het bijzonder. Deze maken het immers mogelijk om op interactieve wijze met de werkelijkheid om te gaan op een manier die afwijkt van de overwegend digitale modus van de traditionele kennisoverdracht. Het is een uitdagende evolutie, die grote gevolgen heeft voor de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35.  29
  Consequências para o empirismo construtivo da adoção de um padrão internalista na caracterização do processo de observação.Alessio Gava - 2015 - In Fátima R. Évora Marcelo Carvalho Jr (ed.), Filosofia da Ciência e da Natureza. Coleção XVI Encontro ANPOF. São Paulo, Brazil: ANPOF. pp. 239-250.
  Discutindo acerca das centenas de detecções de planetas extrassolares, que supostamente aconteceram desde 1989 e que ele considera (incorretamente) como instâncias de observações, Peter Kosso disse, justamente, que segundo os parâmetros de Bas van Fraassen esses objetos celestes seriam observáveis. Ora, tais astros poderiam sem dúvida ser observados diretamente (sem a necessidade de instrumentos), nas condições apropriadas. Mas, acrescenta Kosso, “esse tipo de epistemologia externalista, que permite que a justificação se baseie em informação que não temos a disposição (nós não (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36.  26
  Evangelización de la cibercultura: los retos de la ciberteología.Carlos Arboleda Mora - 2017 - Revista Veritas (38):163-181.
  Las nuevas tecnologías de la información van creando una nueva cultura que se denomina como cibercultura o ambiente digital, que incluye las tecnologías, las formas sociales de la producción tecnológica y las nuevas simbolizaciones y metáforas de la existencia de los hombres. Se presentan así algunos interrogantes fundamentales de inicio: ¿Cómo debe la iglesia responder a la nueva cultura virtual o cibercultura?, ¿Cómo se reflexiona teológicamente sobre la cibercultura?, ¿Cómo puede la iglesia usar el ciberespacio para hacerlo?, ¿Qué se está (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37.  45
  Book Review of Desmond M. Clarke, The Equality of the Sexes: Three Feminist Texts of the Seventeenth Century. [REVIEW]Karen Detlefsen - 2015 - Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy.
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Blaise Pascal dans l’œuvre de Pierre Duhem.Jean-François Stoffel - 1993 - In Robert Halleux & Anne-Catherine Bernès (eds.), Nouvelles tendances en histoire et philosophie des sciences / Nieuwe tendenzen in de geschiedenis en de filosofie van de wetenschappen : colloque national / nationaal colloquium (15-16/10/1992). Palais des Académies. pp. 53-81.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39.  70
  Por uma reformulação do empirismo construtivo a partir de uma reavaliação do conceito de observabilidade.Alessio Gava - 2015 - Dissertation, Universidade Federal de Minas Gerais
  The concept of observability is of key importance for a consistent defense of Constructive Empiricism. This anti-realist position, originally presented in 1980 by Bas van Fraassen in his book The Scientific Image, crucially depends on the observable/unobservable dichotomy. Nevertheless, the question of what it means to observe has been faced in an unsatisfactory and inadequate manner by van Fraassen and this represents an important lacuna in his philosophical position. The aim of this work is to propose a characterization of the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. La noción kantiana de verdad trascendental.Stéfano Straulino - 2016 - Revista de Estudios Kantianos 1 (2):126-145.
  Kant's Notion of "Transcendental Truth". The aim of this work is to elucidate the notion of “transcendental truth” and to show its role in the Kantian system. I will argue that this notion is in line with the traditional definition of truth, i.e., that it consists in the correspondence between knowledge and object. I will also argue that criteria of transcendental truth are provided by transcendental logic, and that it is this notion of truth what makes it possible to establish (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41.  43
  Un llamado ético a la inclusión de mujeres embarazadas en investigación: Reflexiones del Foro Global de Bioética en Investigación.Carla Saenz, Jackeline Alger, Juan Pablo Beca, José Belizán, María Luisa Cafferata, Julio Arturo Canario Guzman, Jesica Candanedo, Lissette Duque, Lester Figueroa, Ana Garcés, Lionel Gresh, Ida Cristina Gubert, Dirce Guilhem, Gabriela Guz, Gustavo Kaltwasser, Roxana Lescano, Florencia Luna, Alexandrina Cardelli, Ignacio Mastroleo, Irene Melamed, Agueda Muñoz del Carpio Toia, Ricardo Palacios, Gloria Palma, Sofía Salas, Xochitl Sandoval, Sergio Surugi de Siqueira, Hans Vásquez & Bertha Villela de Vega - 2017 - Revista Panamericana de Salud Pública 41 (e13):1-2.
  El Foro Global de Bioética en Investigación (GFBR por sus siglas en inglés) se reunió el 3 y 4 de noviembre en Buenos Aires, Argentina, con el objetivo de discutir la ética de la investigación con mujeres embarazadas. El GFBR es una plataforma mundial que congrega a actores clave con el objetivo de promover la investigación realizada de manera ética, fortalecer la ética de la investigación en salud, particularmente en países de ingresos bajos y medios, y promover colaboración entre países (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42.  37
  Relativismos: una taxonomía.Miguel Angel Quintana Paz - 2007 - In El desafío de ser hombre. Madrid: CEU Ediciones. pp. 169-182.
  Para diagnosticar y curar una enfermedad del pensamiento y de la cultura tan devastadora en nuestros días como es la del relativismo, parece oportuno reparar antes en las diversas tipologías que este mal adopta, pues es razonable sospechar que seguramente las terapias oportunas podrán resultar más efectivas si lo sometemos a un tratamiento particularizado. Así pues, en mi comunicación, y una vez establecido el criterio según el cual se van a clasificar los diferentes modos de planteamiento epistemológico posible (criterio que (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43.  31
  O S FUNDAMENTOS DA ASTRONOMIA SEGUNDO ADRIAAN VAN ROOMEN.Zaqueu Vieira Oliveira - 2012 - Revista Brasileira de História da Matemática 12 (24):37-53.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44.  40
  Austin i Quine o rozróżnieniu analityczne/syntetyczne.Wawrzyniak Jan - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):299-314.
  Both John Langshaw Austin and Willard Van Orman Quine were critical of the traditional division of propositions into the two categories: analytic and synthetic. their criticism has, however, a di erent character. Quine questions the usefulness of the notion of analyticity, whereas Austin does not accept the view that every proposition should be considered either analytic or synthetic. According to Quine, we have to abandon the notion of analyticity because we cannot de ne it in a satisfactory way. Quine’s criticism (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Integrating History and Philosophy of the Life Sciences in Practice to Enhance Science Education: Swammerdam’s Historia Insectorum Generalis and the Case of the Water Flea.Catherine Kendig - 2013 - Science and Education 22 (8):1939-1961.
  Abstract: Hasok Chang (Sci Educ 20:317–341, 2011) shows how the recovery of past experimental knowledge, the physical replication of historical experiments, and the extension of recovered knowledge can increase scientific understanding. These activities can also play an important role in both science and history and philosophy of science education. In this paper I describe the implementation of an integrated learning project that I initiated, organized, and structured to complement a course in history and philosophy of the life sciences (HPLS). The (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Rousseau on the Education, Domination and Violation of Women.John Darling & Maaike Van De Pijpekamp - 1994 - British Journal of Educational Studies 42 (2):115 - 132.
  This article argues that Rousseau's endorsement of male domination and his illiberal views of rape, punishment and the education of women have been seriously underestimated by twentieth century commentators who tend to produce expoisitions of his work that evade, ignore or marginalise this 'darker side' of his educational philosophy.
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. La imagen narrativa de Dios en C. S. Lewis, una lectura de “Las crónicas de Narnia”.Adán Salinas - 1999 - Boletín de Filosofía (10):261-278.
  El artículo propone una interpretación de la obra literaria "Las Crónicas de Narnia" del autor ingles C. S Lewis. Tal interpretación posibilita considerar la alegoría religiosa que esta obra literaria realiza sobre la experiencia de la divinidad a través de la figura del León.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. LOS EFECTOS DE LA "INTENTIO" COMO ACTO VOLITIVO EN LAS PASIONES HUMANAS SEGÚN TOMÁS DE AQUINO.Miguel Acosta - 2013 - In J. L. Fuertes Herreros (ed.), La teoría filosófica de las pasiones y las virtudes. De la Filosofía Antigua al Humanismo Escolástico Ibérico. Textos e estudos de Filosofía Medieval, 6. Ribeirão (Portugal): Ediçoes Húmus. pp. 61-80.
  El estudio acerca de la influencia de las pasiones en el voluntario libre ha sido recurrente en la tradición tomista. Sin embargo, las causas de los dos efectos psicológicos de la intentio volitiva mencionados por Tomás de Aquino, la redundantia y la distractio, pasaron desapercibidas, y podrían aclarar algunos comportamientos consecuencia de la dinámica de las pasiones del hombre. La acción de la intentio volitiva originada por los afectos, al alcanzar cierto grado de intensidad, puede llegar a sobrepasar el control (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Estándares múltiples de prueba en medicina y derecho.Andrés Páez - 2015 - In Hechos, evidencia y estándares de prueba. Ensayos de epistemolgía jurídica. Ediciones Uniandes. pp. 123-152.
  Varios teóricos del derecho han propuesto el uso de umbrales o estándares de prueba más flexibles y más finamente discriminados. En la medicina es común utilizar estándares que poseen estas características en los procedimientos diagnósticos y en los exámenes médicos. Esta ponencia ofrece un marco probabilístico para establecer estándares de prueba múltiples en cualquier disciplina. La tesis principal es que la evidencia es un concepto umbral con respecto a la probabilidad. Múltiples umbrales pueden ser establecidos en un marco de intervalos (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50.  95
  ‘Bomba de intuición’: La evolución de una herramienta epistemológica.R. González - 2017 - In Rodrigo González (ed.), Experimentos Mentales y Filosofías de Sillón: Desafíos, Límites, Críticas. Santiago, Chile: Bravo y Allende. pp. 225-247.
  En el presente ensayo hago una revisión del término “bomba de intuición”, mostrando la evolución que ha tenido el mismo. En efecto, parece existir un importante cambio de posición, al menos en el pensamiento de Dennett, el cual originalmente trata a algunos experimentos mentales como carentes de virtud epistémica. De hecho, que el término “bomba de intuición” haya sido acuñado por él y Hofstadter una vez aparecido el argumento de la Habitación China de Searle, lleva a pensar que el problema (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 1000