Results for 'Jo Bervoets'

20 found
Order:
 1.  39
  Precise Worlds for Certain Minds: An Ecological Perspective on the Relational Self in Autism.Axel Constant, Jo Bervoets, Kristien Hens & Sander Van de Cruys - 2018 - Topoi:1-12.
  Autism Spectrum Condition presents a challenge to social and relational accounts of the self, precisely because it is broadly seen as a disorder impacting social relationships. Many influential theories argue that social deficits and impairments of the self are the core problems in ASC. Predictive processing approaches address these based on general purpose neurocognitive mechanisms that are expressed atypically. Here we use the High, Inflexible Precision of Prediction Errors in Autism approach in the context of cultural niche construction to explain (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Jo Ellen Jacobs, The Voice of Harriet Taylor Mill Reviewed By.Annabelle Lever - 2004 - Philosophy in Review 24 (2):118-119.
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  21
  Global Obligations and the Human Right to Health.Bill Wringe - forthcoming - In Tracy Isaacs, Kendy Hess & Violetta Igneski (eds.), Collective Obligation: Ethics, Ontology and Applications.
  In this paper I attempt to show how an appeal to a particular kind of collective obligation - a collective obligation falling on an unstructured collective consisting of the world’s population as a whole – can be used to undermine recently influential objections to the idea that there is a human right to health which have been put forward by Gopal Sreenivasan and Onora O’Neill. -/- I take this result to be significant both for its own sake and because it (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  23
  Critical Evaluation of Shelagh Delaney’s A Taste of Honey.Jasvant Rathod - manuscript
  1950s witnessed a drastic change in the history of British drama. The publication of John Osborne’s masterpiece, Look Back in Anger in 1956 radicalised the British theatre. The play was a blow against establishment. Osborne portrayed Jimmy Porter, the anti-hero of the play. He is frustrated and malcontent. He attacks the establishment in every sense. Following the success of this play, a generation of writers emerged who are labelled as “angry young men”, though they were not a unified group. This (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Early Heidegger on Social Reality.Jo-Jo Koo - 2016 - In Alessandro Salice & Hans Bernhard Schmid (eds.), The Phenomenological Approach to Social Reality. Springer Verlag. pp. 91-119.
  This book chapter shows how the early Heidegger’s philosophy around the period of Being and Time can address some central questions of contemporary social ontology. After sketching “non-summative constructionism”, which is arguably the generic framework that underlies all forms of contemporary analytic social ontology, I lay out early Heidegger’s conception of human social reality in terms of an extended argument. The Heidegger that shows up in light of this treatment is an acute phenomenologist of human social existence who emphasizes our (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Tilaustutkimus ja ulkopuolinen rahoitus.Panu Raatikainen - 2002 - In S. Karjalainen (ed.), Tutkijan eettiset valinnat. Helsinki: Gaudeamus.
  Teollinen vallankumous perustui aluksi varsin yksinkertaiseen teknologiaan, kuten höyrykoneeseen, eikä tieteellisellä tutkimuksella ollut siinä suurtakaan roolia. Elinkeinoelämällä ei näin myöskään ollut erityistä syytä kiinnostua tieteellisestä tutkimuksesta. Sittemmin tilanne on muuttunut täysin. Nykyaikainen ”korkea teknologia” on tiiviisti kietoutunut yhteen uusimman tieteen kanssa. Esimerkiksi elektroniikkateollisuus perustuu olennaisesti kehittyneelle luonnontieteelle, ja biotieteiden kaupalliset sovellukset ovat merkittäviä. Elinkeinoelämä onkin noussut 1900-luvun loppupuolella yhä keskeisemmäksi tutkimuksen rahoittajaksi. Suomessa kuten muissakin ”kehittyneissä” maissa suurin osa tutkimus- ja kehittämistoiminnasta tehdään nykyisin jo yksityisellä rahoituksella. Tämä on tuonut mukanaan (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  90
  Concrete Interpersonal Encounters or Sharing a Common World: Which is More Fundamental in Phenomenological Approaches to Sociality?Jo-Jo Koo - 2015 - In Thomas Szanto & Dermot Moran (eds.), The Phenomenology of Sociality: Discovering the ‘We’. Routledge Publishing. pp. 93-106.
  A central question along which phenomenological approaches to sociality or intersubjectivity have diverged concerns whether concrete interpersonal encounters or sharing a common world is more fundamental in working out an adequate phenomenology of human sociality. On one side we have philosophers such as the early Sartre, Martin Buber, Michael Theunissen, and Emmanuel Levinas, all of whom emphasize, each in his own way, the priority of some mode of interpersonal encounters (broadly construed) in determining the basic character of human coexistence. On (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  50
  "Turn'd to Dust and Tears": Revisiting the Archive.Jo Tollebeek - 2004 - History and Theory 43 (2):237–248.
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 9.  42
  Practice and Sociality.Jo-Jo Koo - 2005 - In Georg W. Bertram, Stefan Blank, Christophe Laudou & David Lauer (eds.), Intersubjectivité et pratique: Contributions à l’étude des pragmatismes dans la philosophie contemporaine. L'Harmattan. pp. 57-74.
  In recent years a growing number of philosophers in the analytic tradition have focused their attention on the significance of human sociality. An older point of departure of analysis, which actually precedes this current tide of accounts of sociality, has revolved around the debate between “holism” and “individualism” in the philosophy of the human or social sciences and social theory. The more recent point of departure for various accounts of sociality has centered on the nature of conventions, social groups, shared (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  36
  The Possibility of Philosophical Anthropology.Jo-Jo Koo - 2007 - In Georg W. Bertram, Robin Celikates, Christophe Laudou & David Lauer (eds.), Socialité et reconnaissance: Grammaires de l’humain. L'Harmattan. pp. 105-121.
  Is a conception of human nature still possible or even desirable in light of the “postmetaphysical sensibilities” of our time? Furthermore, can philosophy make any contribution towards the articulation of a tenable conception of human nature given this current intellectual climate? I will argue in this paper that affirmative answers can be given to both of these questions. Section I rehearses briefly some of the difficulties and even dangers involved in working out any conception of human nature at all, let (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  37
  Gaming Google: Some Ethical Issues Involving Online Reputation Management.Jo Ann Oravec - 2013 - Journal of Business Ethics Education 10:61-81.
  Using the search engine Google to locate information linked to individuals and organizations has become part of everyday functioning. This article addresses whether the “gaming” of Internet applications in attempts to modify reputations raises substantial ethical concerns. It analyzes emerging approaches for manipulation of how personally-identifiable information is accessed online as well as critically-important international differences in information handling. It investigates privacy issues involving the data mining of personally-identifiable information with search engines and social media platforms. Notions of “gaming” and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12.  56
  Laskettavuuden teorian varhaishistoria.Panu Raatikainen - 1995 - In Älyn oppihistoria – matka logiikan, psykologian ja tekoälyn juurille. Espoo: Finnish Artificial Intelligence Society.
  Nykyaikaisen logiikan keskeisenä tutkimuskohteena ovat erilaiset formalisoidut teoriat. Erityisesti vuosisadan vaihteen aikoihin matematiikan perusteiden tutkimuksessa ilmaantuneiden hämmentävien paradoksien (Russell 1902, 1903) jälkeen (ks. kuitenkin jo Frege 1879, Dedekind 1888, Peano 1889; vrt. Wang 1957) keskeiset matemaattiset teoriat on pyritty tällaisten vaikeuksien välttämiseksi uudelleen muotoilemaan täsmällisesti keinotekoisessa symbolikielessä, jonka lauseenmuodostussäännöt on täsmällisesti ja yksikäsitteisesti määrätty. Edelleen teoriat on pyritty aksiomatisoimaan, ts. on pyritty antamaan joukko peruslauseita, joista kaikki muut - tai ainakin mahdollisimman monet - teorian todet lauseet voidaan loogisesti johtaa tarkoin (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13.  21
  Trusting in Others’ Biases: Fostering Guarded Trust in Collaborative Filtering and Recommender Systems.Jo Ann Oravec - 2004 - Knowledge, Technology & Policy 17 (3-4):106-123.
  Collaborative filtering is being used within organizations and in community contexts for knowledge management and decision support as well as the facilitation of interactions among individuals. This article analyzes rhetorical and technical efforts to establish trust in the constructions of individual opinions, reputations, and tastes provided by these systems. These initiatives have some important parallels with early efforts to support quantitative opinion polling and construct the notion of “public opinion.” The article explores specific ways to increase trust in these systems, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14.  42
  The Camera Never Lies: Social Construction of Self and Group in Video, Film, and Photography. [REVIEW]Jo Ann Oravec - 1995 - Journal of Value Inquiry 29 (4):431-446.
  Construction of self and group often incorporates the use of objects associated with "expression," including videos, films, and photographs. In this article, I describe four different sites for construction of groups (group portraiture, courtrooms, video-assisted group therapy, and videoconferencing). I discuss potential aspects of shifts in the way we use and talk about media on what it is like to participate in a group. The eras of video, film, and photography as "silent witnesses" to group interaction are gradually passing. For (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Beauty Unlimited.Peg Zeglin Brand (ed.) - 2013 - Bloomington, IN: Indiana University Press.
  Emphasizing the human body in all of its forms, Beauty Unlimited expands the boundaries of what is meant by beauty both geographically and aesthetically. Peg Zeglin Brand and an international group of contributors interrogate the body and the meaning of physical beauty in this multidisciplinary volume. This striking and provocative book explores the history of bodily beautification; the physicality of socially or culturally determined choices of beautification; the interplay of gender, race, class, age, sexuality, and ethnicity within and on the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  35
  "Don't Be Evil" and Beyond for High Tech Organizations: Ethical Statements and Mottos (and Responsibility).Jo Ann Oravec - 2018 - In Civic Engagement and Social Change in Contemporary Society. Hershey, PA: IGI Global. pp. 200-237.
  Societal pressures on high tech organizations to define and disseminate their ethical stances are increasing as the influences of the technologies involved expand. Many Internet-based businesses have emerged in the past decades; growing numbers of them have developed some kind of moral declaration in the form of mottos or ethical statements. For example, the corporate motto “don’t be evil” (often linked with Google/ Alphabet) has generated considerable controversy about social and cultural impacts of search engines. After addressing the origins of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17.  7
  Show Me How to Do Like You: Co-Mentoring as Feminist Pedagogy.Jane Rinehart, Rose Mary Volbrecht & Mary Jo Bona - 1995 - Feminist Teacher 9:116-124.
  Three professors reflect on the experience of creating a learning community of 22 students by linking courses in Literature and Ethics. The project demonstrates practical strategies for incorporating feminist scholarship and pedagogy into the core curriculum and for integrating core courses from diverse disciplines.
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. EVIDENCE FOR THE NAME.Y.`Anah Kathath, Shirley Jo Davis & D. Joey (eds.) - 2015 - BOOKEMON.
  The Name Yahuah, is used frequently in the new article below. -/- A Slave Trade Commentary: eyes white open - Y`anah Kathath This article can be found at this address: https://evidenceforthename.wordpress.com/2015/11/17/a-slave-trade-commentary-eyes-white-open/.
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19.  31
  Évaluation des écosystèmes en début de millénaire : Conclusions et retombées.Kalemani Jo Mulongoy & Annie Cung - 2009 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 4 (1):46-51.
  L'évaluation des écosystèmes est l'un des pivots essentiels pour l'élaboration de moyens adap- tés permettant de lutter contre la diminution massive de la biodiversité. Pour la première fois, elle a fait l'objet d'une analyse à l'échelle mondiale dans le cadre de l'Evaluation des écosys- tèmes en début de millénaire (EM). Le rassemblement de plus d’un millier de chercheurs et de plusieurs organismes internationaux durant quatre années ont permis de dessiner la carte nécessaire à toute action efficace. L'article expose les éléments (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  19
  “Don’T Be Evil” and Beyond for High Tech Organizations: Ethical Statements and Mottos (and Responsibility).Jo Ann Oravec (ed.) - 2018 - IGI Global.
  Societal pressures on high tech organizations to define and disseminate their ethical stances are increasing as the influences of the technologies involved expand. Many Internet-based businesses have emerged in the past decades; growing numbers of them have developed some kind of moral declaration in the form of mottos or ethical statements. For example, the corporate motto “don’t be evil” (often linked with Google/Alphabet) has generated considerable controversy about social and cultural impacts of search engines. After addressing the origins of these (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography