Results for 'Vytis Silius'

Order:
See also
Vytis Silius
Sun Yat-Sen University
 1. Immorality and Bu Daode, Unculturedness and Bu Wenming.Vilius Dranseika, Renatas Berniunas & Vytis Silius - forthcoming - Journal of Cultural Cognitive Science.
  In contemporary Western moral philosophy literature that discusses the Chinese ethical tradition, it is a commonplace practice to use the Chinese term daode 道德 as a technical translation of the English term moral. The present study provides some empirical evidence showing a discrepancy between the terms moral and daode. There is a much more pronounced difference between prototypically immoral and prototypically uncultured behaviors in English (USA) than between prototypically bu daode 不道德 and prototypically bu wenming 不文明 behaviors in Mandarin Chinese (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  73
  Základní Principy Freudova Projektu Vědecké Psychologie.Michal Polák - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):235-257.
  Stať se snaží analyzovat myšlenky málo známého rukopisu Sigmunda Freuda z roku 1895, v němž usiloval o nalezení biologických základů lidské psychiky. Tato práce je pozoruhodná ze dvou důvodů. Jednak představuje úvahy, které se výrazně od- lišují od toho, co je pro Freuda v oblasti psychologie tak typické. Freud se zde, až na výjimky, nezabývá psychoanalýzou či studiemi o hysterii, nýbrž popisuje, co by mohlo být základem těchto psychologických jevů na neurofyziologické úrovni. Druhým pozoruhodným faktem je, že tento manuskript byl (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark