Results for 'kara enerji'

11 found
Order:
 1. Kara Madde ve Kara Enerji.Mesut Kavak - manuscript
  Uzun zamandır fiziğin temel kanunları üzerine çalışıyorum. Bu süre zarfında, yerçekiminin Newtoncu gibi çalışmadığını fark ettim ve bu durum bizi Kara Madde olarak yanıltmaktadır.. Mesafe ve yerçekimi kuvveti ilişkisi mesafeye göre değişir. Çekim özellikleri boş uzayın her noktası için değişir ve bazı sınırları vardır. Çekim denklemi, mevcut en uzak ya da yakın mesafe için 1/r ile 1/r^2 arasındaki bazı değerlerle değişir. Bununla birlikte boş uzayın da çekim ve genişletme etkisi mevcuttur. Bu çalışma, bu iki olguyu analiz etmeyi ve tartışmayı (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. To Believe is Not to Think: A Cross-Cultural Finding.Neil Van Leeuwen, Kara Weisman & Tanya Luhrmann - 2021 - Open Mind 5:91-99.
  Are religious beliefs psychologically different from matter-of-fact beliefs? Many scholars say no: that religious people, in a matter-of-fact way, simply think their deities exist. Others say yes: that religious beliefs are more compartmentalized, less certain, and less responsive to evidence. Little research to date has explored whether lay people themselves recognize such a difference. We addressed this question in a series of sentence completion tasks, conducted in five settings that differed both in religious traditions and in language: the US, Ghana, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 3. The Question Of Translation Of The Ambiguous Statements In The Qur'an.Osman Kara - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (1):257 - 282.
  The style and style of expression of the Qur'an is not chronological and detailed, especially in short stories and historical events. This is the fact that some people, places and community names are not mentioned in the Qur'an. The identification of these ambiguities is possible with narrations. For this reason, the ambiguities in the Qur'an have been clarified with the help of the narrations in the commentaries and in the works on the subject. This article deals with how to interpret (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Vakf-ı Lâzım ile İlgili Tespit ve Tahliller.Mehmet Kara - 2021 - Kilitbahir (18):5-35.
  Kur’ân-ı Kerîm’in tilâvetinde âyetlerdeki murâd-ı ilâhînin anlaşılabilmesini temin için mushaflarda yer verilen vakf alametlerine riayet edilmesi önem arz eder. Bu bağlamda değerlendirilen vakf alametlerinden birisi, ilk olarak Ebû Ca‘fer Muhammed b. Tayfûr es-Secâvendî’nin (ö. 560/1164) ihdas ettiği ve mushaflarda (م) remzi ile gösterilen vakf-ı lâzımdır. Secâvendî’nin vakf tasnifi içerisinde en önemli vakf türü sayılan vakf-ı lâzımın inceleneceği bu çalışmada, öncelikle bu vakf türünün kavramsal çerçevesi, vakf-ibtidâ ilim tarihindeki yeri, önemi ve diğer vakf türleri ile benzer ve farklı yönleri üzerinde durulmuş; (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Impacts of the COVID-19 pandemic on access to HIV and reproductive health care among women living with HIV (WLHIV) in Western Kenya: A mixed methods analysis.Caitlin Bernard, Shukri A. Hassan, John Humphrey, Julie Thorne, Mercy Maina, Beatrice Jakait, Evelyn Brown, Nashon Yongo, Caroline Kerich, Sammy Changwony, Shirley Rui W. Qian, Andrea J. Scallon, Sarah A. Komanapalli, Leslie A. Enane, Patrick Oyaro, Lisa L. Abuogi, Kara Wools-Kaloustian & Rena C. Patel - 2022 - Frontiers in Global Women's Health 3:943641.
  Results: We analyzed 1,402 surveys and 15 in-depth interviews. Many (32%) CL participants reported greater difficulty refilling medications and a minority (14%) reported greater difficulty accessing HIV care during the pandemic. Most (99%) Opt4Mamas participants reported no difficulty refilling medications or accessing HIV/pregnancy care. Among the CL participants, older women were less likely (aOR = 0.95, 95% CI: 0.92–0.98) and women with more children were more likely (aOR = 1.13, 95% CI: 1.00–1.28) to report difficulty refilling medications. Only 2% of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. İbn Teymiyye’ye Göre İbn Arabî, yazar Mustafa Kara[REVIEW]Emrah Kaya - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (3):2107-2114.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Materials and Meaning in Contemporary Sculpture.Sherri Irvin - 2020 - In Fred Rush, Ingvild Torsen & Kristin Gjesdal (eds.), Philosophy of Sculpture: Historical Problems, Contemporary Approaches. Routledge. pp. 165-186.
  An extensive literature about pictorial representation discusses what is involved when a two-dimensional image represents some specific object or type of object. A smaller literature addresses parallel issues in sculptural representation. But little has been said about the role played by the sculptural material itself in determining the meanings of the sculptural work. Appealing to Nelson Goodman and Catherine Elgin’s discussions of literal and metaphorical exemplification, I argue that the material of which a sculpture is constituted plays key roles in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Quantum Filozofi.Ismet Sahin (ed.) - 2018 - Ankara, Turkey: Praksis.
  Bu çalışma kitap olmayan bir kitaptır. Okur klasik kitaplarda alıştığı tamamlanmış metinler, çözümlenmiş bilimsel ve felsefi problemler beklemesin bu çalışmada. Sunduğum şey üzerinde çalıştığım konular ve o konularla ilgili geliştirdiğim düşünceler, aforizmalar yer yer dağınık önermelerdir. Bu iki nedenden dolayı böyledir: Birincisi bilgi kuramsal açıdan tamamlanmış önermeler dizgesinin yanlış olmasıdır. Quantum çağında her gün yeni bir keşif yaptığımız nesneler ile ilgili büyük anlatılar ve tamamlanmış, sistematik görüşler geliştirilemez. Geleneksel tüm kitaplar ilgilendikleri nesneyi tüm bağıntılarıyla çözdükleri iddiasındadır. Örneğin tüm çağdaş fizik (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Black Sun That Destroys Inner Darkness.Aleksandar Uskokov - 2022 - Journal of the American Oriental Society 142 (1).
  There is a widespread belief in Hinduism that Vyāsa, the alleged editor of the Vedas and author of the Mahābhārata, is identical with Bādarāyaṇa, the author of the Brahma-sūtra. The identification of these two mythic characters, however, originated between 800–980 CE, after the likes of Śaṅkara, Padmapāda, and Bhāskara, but before Vācaspati Miśra, Prakāśātman, Sarvajñātman, and Yāmuna. The purpose of this paper is to understand how and why such identification took place. The argument developed here is that the Bādarāyaṇa-Vyāsa identity (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. The Expressive Import of Degradation and Decay in Contemporary Art.Sherri Irvin - 2022 - In Peter Miller & Soon Kai Poh (eds.), Conserving Active Matter. Bard Graduate Center - Cultura. pp. 65-79.
  Many contemporary artworks include active matter along with rules for conservation that are designed to either facilitate or prevent that matter’s degradation or decay. I discuss the mechanisms through which actual or potential states of material decay contribute to the work’s expressive import. Nelson Goodman and Catherine Elgin introduce the concepts of literal and metaphorical exemplification, which are critical to expression: a work literally exemplifies a property when it both possesses and highlights that property, and it metaphorically exemplifies a property (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Braving the Challenges to Sikh Identity in the Present Era.Devinder Pal Singh - 2023 - The Sikh Bulletin, USA 25 (3):21-23.
  Sikh identity is a unique and distinct expression of faith and culture that has developed over centuries and reflects the experiences and values of the Sikh community. It is characterized by several distinguishing features, including a deep devotion to God, the practice of the five Ks (Kesh, Kangha, Kara, Kachera, and Kirpan), adherence to the teachings of the ten Sikh gurus as contained in the Guru Granth Sahib, and a commitment to principles of social justice, equality, and community service. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark