Contents
12 found
Order:
 1. The age of liberal adulthood: a puzzle for Rawlsians.Terence Rajivan Edward - manuscript
  In this paper, I present a puzzle for Rawlsians given an attractive way for them to approach defining an adult citizen.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Vernünftige Existenz als Weltbewältigung. Eine Kritik der weltanschaulichen Neutralität säkularer Vernunft bei Jürgen Habermas.Maximilian Runge - 2015
  Since Jürgen Habermas' speech for the Peace Price of the German Book Trade in October 2001, secular reason – personified by one of its main protagonists – has been able to debate with religion anew. For the purpose of an unbiased encounter between philosophy and religion, Habermas introduced the term “postsecular” back then in order to emphasize that this dialogue was inevitably necessary, all the more in the face of religiously motivated terrorism. Nonetheless, this willingness to debate was accompanied by (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Klimaaktivismus als ziviler Ungehorsam.Benjamin Kiesewetter - 2022 - Zeitschrift für Praktische Philosophie 9 (1):77-114.
  Political actions by Fridays for Future, Extinction Rebellion, and other climate activists often involve violations of legal regulations – such as compulsory education requirements or traffic laws – and have been criticized for this in the public sphere. In this essay, I defend the view that these violations of the law constitute a form of morally justified civil disobedience against climate policies. I first show that these actions satisfy the criteria of civil disobedience even on relatively strict conceptions of civil (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Without a Voice of One's Own: Aphonia as an Obstacle to Political Freedom.Joonas S. Martikainen - 2021 - Acta Philosophica Fennica 97:105–128.
  In this article I use Maurice Merleau-Ponty’s existential phenomenology as a method for presenting a disclosing critique of aphonia as the loss of a political voice of one’s own. I claim that aphonia is a phenomenon that is qualitatively different from a lack of opportunities for democratic participation and a lack of the communicative capabilities required for effective political participation. I give examples from sociological literature on social exclusion and political apathy, and then diagnose them using Merleau-Ponty’s concepts of operative (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. The Morality of Price/Quality and Ethical Consumerism.Julian Fink & Daniel Schubert - 2019 - Res Publica 25 (3):425-438.
  Hussain claims that ethical consumers are subject to democratic requirements of morality, whereas ordinary price/quality consumers are exempt from these requirements. In this paper, we demonstrate that Hussain’s position is incoherent, does not follow from the arguments he offers for it, and entails a number of counterintuitive consequences.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Why Not a Philosopher King and Other Objections to Epistocracy.Dragan Kuljanin - 2019 - Phenomenology and Mind 16:80-89.
  In this paper, I will examine epistocracy as a form of limiting the political agency of some citizens (by removing their political rights) and offer an internal critique of it. I will argue that epistocracy runs into a number of logical and epistemic problems in trying to define who should be the members of an epistocratic polity. Furthermore, I will argue that the argument for epistocracy cannot ignore unjust background conditions. I will also suggest that some of the problems epistocracy (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Participation and organizational commitment during change: From utopist to realist perspectives.Rune Lines & Marcus Selart - 2013 - In Skipton Leonard, Rachel Lewis, Arthur Freedman & Jonathan Passmore (eds.), Handbook of the psychology of leadership, change, and organizational development. Wiley-Blackwell. pp. 289-313.
  Trust has a great potential for furthering our understanding of organizational change and learning. This potential however remains largely untapped. It is argued that two reasons as for why this potential remains unrealized are: (i) A narrow conceptualization of change as implementation and (ii) an emphasis on direct and aggregated effects of individual trust to the exclusion of other effects. It is further suggested that our understanding of the effects of trust on organizational change, should benefit from including effects of (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Wizja państwa pozapartyjnego w myśli Kwasi Wiredu, czyli o utopii zrodzonej z doświadczeń rzeczywistości.Krzysztof Trzcinski - 2009 - In A. Żukowski (ed.), Ugrupowania polityczne i ruchy społeczne w Afryce. Olsztyn: pp. 43-71.
  Wywodzący się z Ghany, a tworzący w Stanach Zjednoczonych Kwasi Wiredu należy do grona najwybitniejszych współczesnych filozofów afrykańskich. W swych rozprawach politycznych obnaża wady demokracji liberalnej i postuluje, by demokracja w Afryce była budowana w oparciu o rodzime tradycje polityczne, które mają, w jego opinii, charakter demokratyczny. Wiredu negatywnie ocenia kondycję współczesnych demokracji liberalnych przede wszystkim z powodu charakteryzującej je dalece antagonistycznej praktyki uprawiania polityki, która kontrastuje z typową dla niektórych społeczeństw afrykańskich tradycją koncyliacyjną. Ghański filozof optuje za wykorzystaniem w (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Źródła legitymacji tradycyjnego władztwa we współczesnej Afryce jako przyczynek do lepszego zrozumienia jego roli i fenomenu trwania.Krzysztof Trzcinski - 2009 - Afryka 29 (30):47-70.
  Legitymacja należy do kluczowych zagadnień myśli politycznej i jest nierozerwalnie powiązana między innymi z takimi terminami jak państwo, władza, obywatele, poddani, prawa i obowiązki. Pojęcie legitymacji jest niezwykle ważne i być może właśnie z tego powodu jego istota stanowi temat wielu dyskusji. W tym artykule nie będziemy jednak analizować sporów definicyjnych. Ograniczymy się do podejścia, jakie proponuje Roger Scruton, unikając przedstawienia ścisłej definicji. Termin ‘legitymacja’ określa, jego zdaniem, to samo, co pojęcia ‘prawomocność władzy’ bądź ‘prawowite panowanie’. Gdy rządzący dzierżą władzę (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Zmierzch obywatelstwa patriarchalnego w nowożytnej Europie. Szkic do badań procesu.Krzysztof Trzcinski - 2005 - Szkice Humanistyczne 1:235-244.
  Poprzez wieki ewolucji idei i instytucji obywatelstwa w Europie, płeć (obok wolności osobistej, wieku, pochodzenia, miejsca urodzenia, domicylu czy majętności ) należała do głównych kryteriów posiadania pełnoprawnego statusu obywatelskiego w państwie. Obywatelstwo aż do XX wieku miało charakter patriarchalny, jednak jego współczesna definicja implikuje równouprawnienie obu płci. Egalitaryzacja dostępu do pełnego obywatelstwa w nowożytnej Europie następowała wieloetapowo. Proces ten wiązał się ze zmianami mentalności społecznej i stopniowym znoszeniem prawnego upośledzenia kobiet w różnych dziedzinach życia.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Odwrócenie perspektywy: poddany jako obywatel w monarchii absolutnej, czyli o wieloznaczności pojęć lub ich różnym rozumieniu.Krzysztof Trzcinski - 2004 - Przegląd Politologiczny 3:93-106.
  Artykuł, choć traktuje głównie o statusie jednostki w realiach i myśli politycznej monarchii absolutnej doby Bodinusa i Pufendorfa, odnosi się – toutes proportions gardées – do następującej kwestii: Czy członków państw niedemokratycznych, pozbawionych pełni praw i wolności politycznych, można określać mianem obywateli? Krzysztof Trzciński, Odwrócenie perspektywy: poddany jako obywatel w monarchii absolutnej, czyli o wieloznaczności pojęć lub ich różnym rozumieniu, „Przegląd Politologiczny” 3/2004, s. 93-106.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. حکمت و حکومت (Hekmat va Hokumat).Mehdi Haeri Yazdi - 1994 - Londan: Shadi.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark