Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. X-Phi and Impartiality Thought Experiments: Investigating the Veil of Ignorance.Norbert Paulo & Thomas Pölzler - 2020 - Diametros 17 (64):72-89.
  This paper discusses “impartiality thought experiments”, i.e., thought experiments that attempt to generate intuitions which are unaffected by personal characteristics such as age, gender or race. We focus on the most prominent impartiality thought experiment, the Veil of Ignorance, and show that both in its original Rawlsian version and in a more generic version, empirical investigations can be normatively relevant in two ways: First, on the assumption that the VOI is effective and robust, if subjects dominantly favor a certain normative (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 • A Situation of Ethical Limbo and Preimplantation Genetic Diagnosis.Tomasz Żuradzki - 2014 - Journal of Medical Ethics 40 (11):780-781.
  In my previous paper I argued that if in vitro fertilization (IVF) is legal and practiced there is no moral ground to object to legalization of preimplantation genetic diagnosis (PGD). My opponent raises an objection that my paper “fails to address the ethical argumentation of one key opponent of IVF – the Catholic Church”. In this reply I show that her/his thesis that embryos created during IVF are in ‘ethical limbo’ and “fall outside the moral universe of Christian ethics” does (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 • Response to Tomasz Zuradzki's Preimplantation Genetic Diagnosis and Rational Choice Under Risk or Uncertainty.Xavier Symons - 2014 - Journal of Medical Ethics 40 (11):779-779.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 • The Saving/Creating Distinction and the Axiology of the Cost–Benefit Approach to Neonatal Medicine.Tomasz Żuradzki - 2017 - American Journal of Bioethics 17 (8):29-31.
  The aim of this commentary is to discuss the axiology of the cost–benefit approach assumed by Travis Rieder (2017) to analyze medical decision making in the case of extremely preterm infants.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • “Save or Create”: The Practical Asymmetry of Judgment Training in Decision Making in Neonatology–When Basic Desires Clash With Preparation to Act.Michael R. Gomez - 2017 - American Journal of Bioethics 17 (8):31-33.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Trzeci rodzaj normatywności – wymóg reagowania na racje.Tomasz Żuradzki - 2014 - Filozofia Nauki 88 (4):35-51.
  Celem artykułu jest krytyka przyjętego przez niektórych filozofów podziału na normatywność w podstawowym sensie oraz normatywność wymogów wąsko rozumianej racjonalności. Pokazuję, że podział taki nie jest wyczerpujący, ponieważ pomija ważny typ wymogów normatywnych, a mianowicie reagowanie na racje. Z jednej strony tego rodzaju wymogi nie przypominają wymogów normatywnych w podstawowym sensie, a z drugiej — istotnie różnią się od racjonalności rozumianej jako spójność między nastawieniami. Dochodzę do wniosku, że reagowanie na racje należy uznać za trzeci typ wymogów normatywnych.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 • The Preference Toward Identified Victims and Rescue Duties.Tomasz Żuradzki - 2015 - American Journal of Bioethics 15 (2):25-27.
  Jeremy R. Garrett claims that the nature and scope of our rescue duties cannot be properly understood and addressed without reference to social context or institutional background conditions. In my comment I focus not on social or institutional but on psychological background conditions that are also necessary for the conceptualization of rescue cases. These additional conditions are of crucial importance since an entire paradigm of “rescue medicine” is founded, as Garret notices, on the powerful and immediate “impulse to rescue” (Garrett (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 • Nowa liberalna eugenika: krytyczny przegląd argumentów przeciwko biomedycznemu poprawianiu ludzkiej kondycji fizycznej lub umysłowej.Tomasz Żuradzki - 2014 - Diametros 42:204-226.
  Celem artykułu jest krytyka kilku popularnych argumentów przeciwko wykorzystywaniu współczesnych osiągnięć biomedycznych do poprawiania ludzkiej kondycji fizycznej lub umysłowej. Na przykładzie prac Habermasa, Sandela, Fukuyamy omówię trzy argumenty tego typu odwołujące się do: 1) autonomii; 2) życia jako daru; 3) naturalnej równowagi. Na koniec pokażę, że sprzeciw względem niektórych propozycji biomedycznego polepszenia kondycji ludzkiej może być wynikiem swoistego błędu poznawczego, który psychologowie określają jako efekt status quo.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation