Ο χάρτης πορείας ενός γενετιστή για τη λογική κατανόηση του σύμπαντος.

Abstract

Translation in Greek of "A Geneticist's Roadmap to Sanity" (2019) by G.B. Côté. Μεταφράστηκε και στα Γαλλικά από τους Gilbert B. Côté και Roger Lapalme και προστέθηκε η βιβλιογραφία στις 28 του Απρίλη 2020: Pour comprendre le monde et revenir à la raison. La théorie du tout d'un généticien. Η ώθηση για τη συγγραφή ήταν η ανήθικη προεδρία του Donald J. Trump. Σε αυτό το κείμενο, θέλω να εξερευνήσω τα θεμέλια της ύπαρξής μας. Θα θίξω σύντομα την ενσυνείδηση, την ελεύθερη βούληση, τη θρησκεία, την ηθική, τα βάσανα της ζωής , το πρόβλημα της δυαδικότητας του νου και του σώματος, την αχρονικότητα, τα πολλαπλά σύμπαντα και το ανθρώπινο πεπρωμένο. Για να διευκολύνω αυτήν την παρουσίαση, θα πρέπει πρώτα να δείξω ότι ο μαθηματικός πλατωνισμός είναι μια λογική αναγκαιότητα για την ύπαρξη οποιουδήποτε σύμπαντος, και θα εισαγάγω τους αφηρημένους, κβαντικούς και υλικούς τρόπους ύπαρξης (στη φιλοσοφία) που αντιστοιχούν στην πληροφόρηση, την ενέργεια και τη μάζα (στη φυσική). Το κείμενο αυτό αποτελεί μια σύνοψη της προσωπικής μου θεωρίας των πάντων.

Author's Profile

Gilbert B. Côté
Laurentian University

Analytics

Added to PP
2021-07-15

Downloads
349 (#41,738)

6 months
108 (#29,461)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?