56 found
Order:
See also
Sergii Sardak
Dniprovskii University of The Humanities
 1. Основи наукових досліджень.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2018 - Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000:
  Розглянуто основи, методологія та організація наукових досліджень з урахуванням національного та світового досвіду. Навчальний посібник надає можливість самостійно опанувати курс «Основи наукових досліджень». Уміщено основні поняття сфери наукових досліджень, питання щодо підготовки до семінарських занять, оцінювання рівня засвоєння матеріалу та список рекомендованих джерел. Призначено для викладачів, молодих вчених, студентів вищих навчальних закладів, слухачів шкіл бізнесу та масового читача.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. The life cycle of social and economic systems.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2016 - Marketing and Management of Innovations 1:157-169.
  The aim of the article. The aim of the article is to identify the components of social and economic systems life cycle. To achieve this aim, the article describes the traits and characteristics of the system, determines the features of social and economic systems functioning and is applied a systematic approach in the study of their life cycle. The results of the analysis. It is determined that the development of social and economic systems has signs of cyclicity and is explained (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  40
  Побудова національної політики розвитку людських ресурсів у глобальній економічній системі.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2010 - Економічний Простір 38:27-33.
  У статті досліджується питання необхідності побудови національної політики розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації світової економіки. Розроблено механізм реалізації національної політики розвитку людських ресурсів в Україні. Запропоновано перспективні принципи управління розвитком людських ресурсів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  37
  Міжнародний маркетинг людських ресурсів як основа геоекономічної стратегії України.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2010 - Актуальні Проблеми Економіки 12:149-156.
  У статті досліджено сучасний стан і перспективні напрями розвитку геоекономічної стратегії України. Враховано вплив міжнародного руху людських ресурсів та якості освіти на геоекономічний розвиток держави. Визначено особливості управління людськими ресурсами. Розроблено зміст заходів міжнародного маркетингу людських ресурсів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  37
  Механізм управління соціально-економічною системою.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2010 - Європейський Вектор Економічного Розвитку 1:191-201.
  Розглянуто особливості управління соціально-економічними системами. Запропоновано механізм управління соціально-економічною системою.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  34
  Нові глобальні виклики економічного розвитку.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2010 - Схід 6:65-68.
  У дослідженні розглянуто сформовані та нові глобальні виклики економічного розвитку. Визначено концептуальні та прикладні заходи прогресивного спрямування економічного розвитку.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  30
  Сучасна проблематика міжнародного руху людських ресурсів: міграція, туризм, транзитно-професійні переміщення, віртуальний міжнародний рух.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2015 - Інвестиції : Практика Та Досвід 15:11-14.
  У статті концептуалізована сучасна проблематика міжнародного руху людських ресурсів. Ідентифіковано чотири форми міжнародного руху людських ресурсів: міграційний рух, туристичний рух, транзитно-професійний рух, віртуальний рух. Підтверджено, що основою міжнародного міграційного руху людських ресурсів є усі види міжнародної міграції населення. Зазначено, що основою міжнародного туристичного руху людських ресурсів є усі види міжнародного туризму населення. Уточнено, що міжнародний транзитно-професійний рух є тимчасовим переміщенням персоналу з країни свого проживання, що викликано виробничими вимогами їх професійної діяльності. Зазначено, що міжнародний віртуальний рух людських ресурсів здійснюється шляхом (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  33
  Глобальна координація розвитку людських ресурсів.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2012 - Економіка Та Держава 10:4-7.
  У статті визначено, що в умовах глобалізації управлінсько-регуляторний вплив на розвиток людських ресурсів має набути глобального координаційного характеру. Розроблено теоретичну модель нової глобальної економічної системи координації розвитку людських ресурсів у ХХІ ст., а також спрощену концептуальну схему переходу до її реалізації на засадах співробітництва.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  29
  Становлення національних систем менеджменту.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2008 - Економіка Та Держава 12:36-38.
  В статті досліджено питання становлення національних систем менеджменту, як явища у сучасній світовій економіці. Визначено головні фактори та умови розвитку ефективної системи національного менеджменту в країнах. Проаналізовано особливості формування та перспективи подальшого розвитку українського менеджменту.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  19
  Структура среды и уровней управления социально-экономических систем.Sergii Sardak & С. Э Сардак - 2018 - Проблемы Создания Информационных Технологий 28:57-64.
  В статье осуществлена идентификация и разработана взаимосвязь четырнадцати уровней среды и пяти уровней управления для социально-економических систем в глобальной среде жизнедеятельности общества. Полученные результаты заключается в формировании методологической основы структурирования социально-экономических систем для проектирования механизмов управления. Определено, что доминирующие формы управленческого влияния на социально-экономические системы на различных управленческих уровнях имеют разную силу воздействия – «жесткая» (самоуправление и управление), «умеренная» (регуляция) и «мягкая» (координация).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  29
  Визначення результатів управління розвитком людських ресурсів.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2012 - Вісник Дніпропетровського Університету. – Серія : Світове Господарство І Міжнародні Економічні Відносини 4:193-200.
  Досліджено питання визначення результатів управління розвитком людських ресурсів. Розроблено рейтингові економіко-математичні моделі визначення глобального результату заходів управління розвитком людських ресурсів у суспільстві та стану управління розвитком людських ресурсів у соціально-економічній системі.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  27
  Перспективні напрями соціально-економічного розвитку України.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2010 - Бюлетень Міжнародного Нобелівського Економічного Форуму 1 (2):277-284.
  У статті розглянуто методологічні підходи до визначення напрямів соціально-економічного розвитку України. Розроблено концептуальні положення парадигми економічного розвитку України у ХХІ ст. з урахуванням загальносвітових тенденцій розвитку суспільства. Запропоновано спосіб реалізації пріоритетних сфер господарювання України за допомогою кластерного розвитку регіонів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  25
  Інтелектуалізація міжнародного руху людських ресурсів, як провідний засіб вирішення глобальних проблем і викликів економічного розвитку.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2010 - Вісник Криворізького Економічного Інституту КНЕУ 4:6-11.
  Науковою новизною дослідження є визначення особливостей міжнародного руху людських ресурсів та розробка прикладних заходів його інтелектуалізації на різних управлінських рівнях.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  24
  Оптимізація системи управління розвитком людських ресурсів у світовому господарстві.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2010 - Економіка Розвитку 4:56-60.
  Визначено структуру та зміст сучасної системи управління розвитком людських ресурсів у світовому господарстві. Розроблено механізм управління розвитком людських ресурсів. Запропоновано позитивні напрями розвитку світового та національного господарства.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  23
  Види обліку в системах управління.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2008 - Економічний Простір 15:245–251.
  У статті досліджуються види обліку та надається їх характеристика. Розглядаються межі й особливості застосування видів обліку при управлінні суб’єктами господарювання.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  18
  ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АСЕАН.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2016 - Східна Європа: Економіка, Бізнес Та Управління 5:41-44.
  У статті ідентифіковано потенціал економічного розвитку АСЕАН. Досліджено історичні аспекти створення інтеграційного об’єднання АСЕАН. Оцінено сучасний економічний стан АСЕАН у світовому господарстві. Проаналізовано наявні та визначено майбутні тенденції розвитку АСЕАН. Розкрито проблематику та перспективи розвитку АСЕАН.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  21
  Залежність трансформацій глобальних загальносуспільних систем від людського розвитку.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2009 - Держава Та Регіони 6:192–196.
  У статті досліджено значення людського розвитку для життєдіяльності людства. Визначено наявність глобальних загальносуспільних систем та надано їх характеристику. Розглянуто вплив людського розвитку на глобальні загальносуспільні системи.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  21
  Теоретичні основи формування суспільних проблем і господарський механізм їх вирішення шляхом управління розвитком людських ресурсів.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2011 - Проблеми Науки 4:20-27.
  Проблеми завжди будуть існувати у суспільному житті людства внаслідок індивідуальності ЛР і їх творчій потенції. При зустрічі із тією чи іншою проблемою ЛР по різному відносяться до її вирішення та реагують: не “помічають” проблему або її замовчують; визнаючи проблему нічого не роблять щодо її вирішення; змінюють суспільне відношення до проблеми; “тікають” від проблеми; долають проблему частково для усування дискомфорту; долають проблему повністю; не допускають появи проблеми шляхом застосовування ранньої діагностики та заходів запобігання; загострюють проблему для отримання гіпертрофірованого зиску в іншій (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  12
  Глобальні фактори світогосподарського розвитку.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2016 - In Стукало Н.В (ed.), Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару «Глобальні детермінанти світогосподарського розвитку» (Дніпропетровськ, 14 квітня 2016 р.). – Д. : ДНУ. Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: pp. 110- 112.
  Ідентифіковано глобальні фактори світогосподарського розвитку.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  16
  Необходимость использования маркетинга на мукомольных предприятиях Украины.Sergii Sardak & С. Э Сардак - 2004 - Актуальні Проблеми Економіки 5:87-96.
  В статье рассматриваются особенности применения маркетинга на мукомольных предприятиях Украины в период переходной экономики. Исследуется необходимость использования маркетинга, определяются критерии эффективного его использования и предлагаются основные мероприятия по совершенствованию маркетинга на мукомольных предприятиях. Представлены прогнозы развития маркетинга в мукомольной промышленности.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21.  18
  Сучасні глобальні загрози та економічний розвиток.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2010 - Бизнес Информ 11:84-86.
  Досліджено взаємозв’язок глобальних загроз та економічного розвитку. Визначено сучасні глобальні загрози. Розроблено пріоритетні заходи запобігання глобальних загроз.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  18
  Зміна вимог до управління розвитком людських ресурсів у світовій економіці.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2011 - Вісник Дніпропетровського Університету. – Серія: Світове Господарство І Міжнародні Економічні Відносини 3:120-126.
  У статті досліджено сучасні глобальні тенденції, загрози, виклики і проблеми економічного розвитку та визначено нові умови господарювання у світовій економіці. Розроблено концептуальні вимоги щодо управління розвитком людських ресурсів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  17
  Розвиток галузей промисловості України в умовах посилення економічного співробітництва країн і динамічного розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2006 - Формування Ринкових Відносин В Україні 10:113 – 117.
  У статті запропоновано перспективний напрямок розвитку галузей промисловості шляхом удосконалення взаємовигідної співпраці вітчизняних промислових підприємств з провідними закордонними підприємствами. Розроблений механізм забезпечує виконання таких нагальних завдань, як: розвиток наукового потенціалу, створення нових підприємств, поширення зайнятості, задіяння матеріальної та сировинної бази, відтворення промислових потужностей, збільшення валютних надходжень, збільшення обсягів виробництва товарів і їх реалізацію для країн учасників.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  18
  Виды рекламы и рациональность её выбора.Sergii Sardak & С. Э Сардак - 2005 - Отдел Маркетинга 11:36–37.
  Создатели рекламы заставляют каждого из нас ежедневно сталкиваться с рекламой: дома – через телевизор, радио, упаковку используемых продуктов; на улице – через красочные вывески и указатели; на работе – через письма, периодические издания, а также «незабываемым» личным обаянием рекламных агентов. Но почему одна реклама запоминается лучше, а другая вовсе не оставляет следа? Почему часть инвестиций в рекламу приносит доход, а часть просто расходуется на ветер? Какую рекламу лучше применять? На эту тему есть очень много серьезной литературы, но в данной статье (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  10
  Дискутабельний підхід до глобального впливу на розвиток людських ресурсів.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2012 - In Е.М. Десяткіна (ed.), Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції : “Теорія і практика сучасної економіки” (Одеса, 20-21 липня 2012 р.). – Одеса : ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012. – 124 с. Одесса, Одесская область, Украина, 65000: pp. 14-16.
  Розглянуто науково-методичні підходи до глобального впливу на розвиток людських ресурсів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  12
  Система управления развитием персонала.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2016 - Авторське Право І Суміжні Права 42:166.
  Система управления развитием персонала Разработана система управления развитием персонала, обеспечивающая устойчивое формирование кадрового потенциала компании путем рационального подбора, поддержки конкурентоспособности и достижения необходимых профессиональных результатов труда человеческих ресурсов. Staff Development Management System The personnel development management system is developed, which ensures stable formation of personnel potential of the company through rational selection, support of competitiveness and achievement of the necessary professional results of labor of human resources. Система управління розвитком персоналу Розроблено систему управління розвитком персоналу, що забезпечує стійке формування кадрового (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  16
  Маркетинг и компания.Sergii Sardak & С Сардак - 2003 - IT Manager 6:52-57.
  Рассмотрена концептуальная целесообразность и проблематика применения маркетинга на постсоветском пространстве в первом десятилетии ХХІ века.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  24
  Глобальна економіка як прогностична реальність.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2017 - Запорожье, Запорожская область, Украина, 69061:
  Початок ХХІ ст. характеризується власною проблематикою, появою нових умов людської життєдіяльності та зміною характеру суспільних відносин, що викликано формуванням єдиного спільного загальносвітового простору у сфері політики, економіки, науки, культури, виробництва тощо, тобто глобалізацією. Сучасні загрози, ризики, проблеми, виклики та тенденції, які ще декілька десятиріч тому були локальними й відмінними по регіонах, перетворилися на глобальні – загально-цивілізаційні й розвиток світової економіки постає цілковито залежним від глобальних факторів і потребує розробки та втілення оптимізаційних управлінсько-координаційних заходів у ключові елементи позитивного розвитку людських ресурсів (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  13
  Методология создания эффективно действующего предприятия.Sergii Sardak & С. Э Сардак - 2003 - Актуальні Проблеми Економіки 10:143-148.
  В статье предлагается методология, в которой обосновывается последовательность выполнения мероприятий по созданию нового эффективно-действующего предприятия.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  14
  Домінуючі форми управлінсько-регуляторного впливу на розвиток людських ресурсів у різнорівневих соціально-економічних системах.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2014 - Проблеми Економіки 4:418-423.
  Динамічні перетворення у суспільстві, спричинені глобалізацією, зумовлюють необхідність пошуку основоположних форм управління розвитком людських ресурсів. Метою дослідження є визначення домінуючих форм управлінсько-регуляторного впливу на розвиток людських ресурсів у різнорівневих соціально-економічних системах і надання їхніх характеристик. У статті здійснено узгодження тринадцяти рівнів середовища системи людської життєдіяльності та п’яти управлінських рівнів, які й формують управлінсько-регуляторний вплив на розвиток людських ресурсів у соціально-економічних системах, а також надано їхні характеристики. Доведено, що домінуючі форми управлінського впливу на розвиток людських ресурсів у соціально-економічних системах мають різний (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  13
  Системний підхід до управління та розвитку суб’єктів господарювання.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2009 - Економіка: Проблеми Теорії Та Практики 257:160-164.
  У статті досліджено формування системного підходу в економіці. Надається характеристика систем та управління. Визначено основи системного розвитку суб’єктів господарювання.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  13
  Управління розвитком бізнесу в умовах глобалізації економіки.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2009 - Європейський Вектор Економічного Розвитку 2 (7):154–159.
  Розглянуто особливості розвитку бізнесу в умовах глобалізації економіки. Запропоновано схему системи управління бізнесом. Визначено умови формування ефективної системи управління розвитком бізнесу.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  13
  Групування країн за якісними та кількісними показниками розвитку людських ресурсів, як вихідна основа глобальної економічної взаємодії.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2012 - Актуальні Проблеми Міжнародних Відносин 111 (2):101-111.
  У статті розглянуто аспекти схожості та відмінності країн. Запропоновано авторську типологію країн за чисельністю населення. Здійснено групування країн за якісними та кількісними показниками розвитку людських ресурсів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  12
  Роль маркетинга в структуре управления организацией.Sergii Sardak & С. Э Сардак - 2003 - Економіка: Проблеми Теорії Та Практики 183:528-538.
  В статье анализируется сущность маркетинга и рассматривается его роль в структуре управления организацией. Предлагается новый вид организационной структуры, ориентированной на постоянные процессы происходящие в организации. Приводятся основные принципы эффективного применения маркетинга в организации.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  15
  Глобальная экономическая система координации.Sergii Sardak & С. Э Сардак - 2013 - Проблемы Современной Науки : Сборник Научных Трудов 8 (1):191-199.
  Проведен анализ содержательного значения терминов “экономическая система” и “координация”. Исследован потенциал и предложена характеристика глобальной экономической системы координации. The analysis of the substantive meaning of the terms "economic system" and "coordination". Investigated and proposed a characterization of the potential of the global economic system coordination.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  10
  Эффективность применения маркетинга.Sergii Sardak & С Сардак - 2005 - Отдел Маркетинга 9:29–31.
  Приведена методика расчета эффективности применения маркетинга на предприятии.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  11
  Перспективы развития современного бизнеса.Sergii Sardak & С. Э Сардак - 2008 - Менеджмент И Менеджер 1:4–12.
  В современном обществе обостряется вопрос определения перспектив развития бизнеса. Политиков, чиновников, предпринимателей, менеджеров и наёмный персонал интересует их будущее. Какими товарами, услугами, технологиями или идеями заниматься? Как обеспечить конкурентоспособность своего продукта? Что делать дальше? Попробуем ответить на эти вопросы с позиции формирования концепции бизнеса.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  12
  Необхідність урахування трансформації управлінсько-регуляторних механізмів розвитку людських ресурсів у формах реалізації економічної політики держави.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2014 - Глобальні Та Національні Проблеми Економіки 2:341-346.
  У статті доведено необхідність урахування трансформації різнорівневих управлінсько­регуляторних механізмів розвитку людських ресурсів при розробці форм державної економічної політики. Досліджено історичну трансформацію концептуаль-ного ставлення до людини­працівника. Визначено умови, ін-струменти та спрямування економічної політики держави.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  12
  Варіативність управлінської діяльності в сфері розвитку людських ресурсів і механізми її адаптації у світовій економіці.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2012 - Ефективна Економіка 7:1-14.
  У статті визначено чотири загальні підходи до управління людськими ресурсами і їх розвитком які набули свого прояву у країнах світу. Наведено прогноз часу досягнення ідеально визначеного стану розвитку людських ресурсів за показниками людського розвитку ПРООН. Розроблено варіативні напрями управлінської діяльності в сфері розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації для різних груп країн світу.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  11
  Формування трудового потенціалу працівників промислових підприємств.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2007 - Економіка: Проблеми Теорії Та Практики 231 (9):456–460.
  У статті аналізується питання формування трудового потенціалу працівників промислових підприємств. Пропонуються доцільні напрямки розвитку трудового потенціалу працівників і перспективні форми його задіяння в удосконаленні механізму господарювання промислових підприємств.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  11
  Науково-методичні аспекти розвитку людських ресурсів у світогосподарському просторі.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2010 - Механізм Регулювання Економіки 4:173-178.
  У статті розкрито зміст та роль розвитку людських ресурсів у суспільстві. Розглянуто особливості розвитку людських ресурсів. Визначено спрямування заходів розвитку людських ресурсів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  7
  Підґрунтя щодо формування узгодженого глобального управлінського впливу та координаційної взаємодії між країнами.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2012 - In Шубін О.О (ed.), Матер. міжнар. наук.-практ. інтернет конф. “Економічна політика країн ЄС” (Познань, Донецьк, 1-3 жовтня 2012 р.) м. Познань, Польша / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец, нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Акад. го. pp. 170-172.
  Визначено підґрунтя щодо формування узгодженого глобального управлінського впливу та координаційної взаємодії між країнами.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  12
  Аспекты глобального развития мирового рынка труда.Sergii Sardak & С. Э Сардак - 2013 - Оралдың Ғылым Жаршысы 16:75-79.
  На формирование конъюнктуры на рынке труда в ближайшие годы будут влиять ряд факторов и общие тенденции: интенсивное перераспределение работников из материальных сфер производства в информационную сферу и сферу услуг населению, замена выбывающего персонала на работников с высшим общим и профессиональным уровнем, рост доли умственного труда, увеличение спроса на квалифицированную рабочую силу и т.д. Кроме того необходимо учитывать изменения в сфере международного офшоринга и решоринга, вследствие чего трансформируются подходы к использованию человеческих ресурсов в хозяйственной деятельности (лизинг персонала, аутсорсинг, аутстаффинг и др.) (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  11
  Вплив цивілізаційних та культурних чинників на економічний розвиток.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2017 - Економіка Та Суспільство 9:106-109.
  Під час дослідження визначено, що у ХІХ – ХХ століттях в науці сформовано теорію цивілізацій, яка у ХХІ столітті динамічно розвивається і має базовим підґрунтям культуру. Зазначено, що в умовах глобалізації вплив цивілізаційних та культурних чинників на економічний розвиток почав посилюватися і зазнавати певної трансформації у напрямі їх гомогенізації, виокремлення «позацивілізаційного» сегменту та посилення цивілі-заційних конфліктів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  11
  Поиск информации.Sergii Sardak & С Сардак - 2004 - Практический Маркетинг 6:16-18.
  Одним из главных условий успешной работы любой организации является сотрудничество с выгодными потребителями, поставщиками, партнерами. Решение этой задачи в условиях ежедневного увеличения потока информации, становится возможным только при успешном поиске полезной информации.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  11
  Циклические закономерности и составляющие элементы развития человеческих ресурсов.Sergii Sardak & С. Э Сардак - 2013 - Современный Научный Вестник 26:26-29.
  В статье представлена структура распределения позитивных элементов развития человеческих ресурсов по возрасту. Определено, что для достижения качественных результатов человеческого развития, соотношение элементов позитивного развития человеческих ресурсов должно быть положительно сбалансированным мерами управленческого характера по возрасту человеческих ресурсов. Показано, что достаточность социально-экономических и временных ресурсов создает возможность для реализации человеком восьми элементов развития человеческих ресурсов, а недостаточность этих ресурсов не дает возможности человеку реализовать свой человеческий потенциал и капитал. Отмечено, что чрезмерный объем ресурсов, из-за наличия отрицательных “встроенных” свойств человека, также не (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  10
  Автоматизация корпоративных систем управления как инновационная составляющая государственной кадровой политики.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2015 - Науковий Вісник Херсонського Державного Університету 11:28-31.
  В статье проанализированы существующие формы автоматизации корпоративных систем управления. Определена проблематика системной автоматизации управления на примере системы формирования кадрового потенциала. Выделены системообразующие элементы автоматизации корпоративных систем формирования кадрового потенциала. Рассмотрены зарубежные и украинские программные продукты в сфере управления персоналом.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  10
  Трансформація геоекономічних інтересів суб’єктів глобальної макроекономічної політики.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2015 - Економіка Та Держава 8:10-12.
  У статті розглянуто глобальну проблематику розвитку світової економіки й ідентифіковано глобальні загрози, проблеми, виклики, тенденції та суб’єкти. Визначено, що традиційна макроекономічна політика у ХХІ столітті перетворюється на глобальну макроекономічну політику яка визначається переважно зовнішньодержавними факторами впливу. Враховуючи суттєві відмінності потенціалів країн констатується, що геоекономічні інтереси суб’єктів глобальної макроекономічної політики зараз мають індивідуально-державне спрямування залежно від їх ресурсних можливостей, збалансовані регуляторною системою міжнародного права та координуються міжнародними організаціями. Прогнозується, що трансформація геоекономічних інтересів суб’єктів глобальної макроекономічної політики відбудеться від індивідуально-державного спрямування до (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  9
  Перспективні форми інвестування у людський потенціал на вітчизняних підприємствах.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2009 - Інвестиції : Практика Та Досвід 22:9–11.
  Розглянуто питання розкриття людського потенціалу. Запропоновано перспективні форми інвестування у людський потенціал для забезпечення сталого економічного розвитку українсь ких підприємств.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  10
  О теориях и теоретиках.Sergii Sardak & С Сардак - 2003 - IT Manager 5:46-48.
  Рассмотрена проблематика взаимодействия научной и практической деятельности в постсоветском пространстве в первом десятилетии ХХІ века.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 56