Order:
See also
Karol Lenart
University of Warsaw
 1. Grounding, Essence, and Contingentism.Karol Lenart - 2021 - Philosophia 49 (5):2157-2172.
  According to grounding necessitarianism if some facts ground another fact, then the obtaining of the former necessitates the latter. Proponents of grounding contingentism argue against this claim, stating that it is possible for the former facts to obtain without necessitating the latter. In this article I discuss a recent argument from restricted accidental generalisations provided by contingentists that advances such possibility. I argue that grounding necessitarianism can be defended against it. To achieve this aim, I postulate a relationship between grounding (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 2. Quiddytyzm i quidditas w metafizyce analitycznej.Karol Lenart - 2020 - Filozofia Nauki 28 (1):61-84.
  The paper is a survey of contemporary quidditism, understood as two interrelated metaphysicalpositions — recombinatorial quidditism, which is an account of the nature of possibilities, andindividuation quidditism, which is concerned with the problem of how to individuate properties.I have three aims: to examine the commitments and consequences of both views, to investigatethe relationships between them, and to sketch the logic of the dispute between structuralism andquidditism. I explain how these views relate to Ramseyan humility, according to which we cannotknow the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. On the Lewisian Principle of Recombination and Quidditism.Karol Lenart - 2021 - Acta Analytica 36 (3):357-371.
  In this paper, I discuss a connection between quidditism and the Lewisian principle of recombination. I begin by reconstructing a typical characterisation of a Lewisian principle of recombination, followed by an explanation of quidditism. In the remainder, I argue that a proponent of a Lewisian principle of recombination cannot endorse quidditism without some important modifications of her view.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Zagadnienie intuicji w kontekście współczesnego dyskursu metafizycznego.Karol Lenart - 2015 - Filozoficzne Rozważania o Człowieku, Kulturze I Nowoczesności.
  Istnieje spór w obrębie filozofii sięgający już starożytności i polemiki Platona z Sofistami, dotyczący ugruntowania metafizyki jako dziedziny autonomicznej, która byłaby zdolna do badania swoistych elementów rzeczywistości, przysługujących tylko i wyłącznie metafizyce. We wstępnych rozważaniach przedstawiamy sposób, w jaki ten spór można rozumieć oraz jak można go rozwiązać. Tezą metafilozoficzną naszych analiz będzie stwierdzenie, że w celu ugruntowania metafizyki musimy wskazać na swoiste doświadczenie, które mogłoby zapewnić bezpośredni dostęp poznawczy do abstrakcyjnego przedmiotu metafizyki. W niniejszych badaniach, rolę tego doświadczenia będzie (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Strong Pluralism, Coincident Objects and Haecceitism.Karol Lenart & Artur Szachniewicz - 2020 - Axiomathes 30 (4):347-370.
  According to strong pluralism, objects distinct by virtue of their modal properties can coincide. The most common objection towards such view invokes the so-called Grounding Problem according to which the strong pluralist needs to explain what the grounds are for supposed modal differences between the coincidents. As recognized in the literature, the failure to provide an answer to the Grounding Problem critically undermines the plausibility of strong pluralism. Moreover, there are strong reasons to believe that strong pluralists cannot provide an (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Esencjalizm, antyhaecceityzm i haecceityzm.Karol Lenart - 2019 - Hybris 44 (1):131-151.
  A standard contemporary formulation of essentialism defines essential properties with a help of a concept of possible worlds. It is often argued that in order to use possible worlds effectively, facts about transworld identity of individuals need to be determined. In this paper I discuss how essentialist might attempt the issue of transworld identity of individuals. Specifically, I analyze a connection between essentialism and the two theories that explain the transworld identity issue, that is, haecceitism and antihaecceitism. I provide a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. O fundamentach dla metafizycznego fundowania.Karol Lenart - 2019 - Analiza I Egzystencja 45 (2019):5-24.
  In this article I defend a view according to which facts that express metaphysical grounding are grounded in essences of properties involved into a given grounding relationship. To justify this view, first, I present some reasons for a claim that metaphysical grounding is grounded. In the next step I discuss two theories that explain what are the grounds for grounding: a theory that involves a notion of a superinternal relation and a theory that uses a notion of essences of properties. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Aporia interusubiektywności a transcedentalna fenomenologia.Karol Lenart - 2017 - Kwartalnik Filozoficzny 45 (3):5-27.
  It is said that transcendental phenomenology faces an unavoidable aporia, according to which it is perfectly justified to accept the claim that the transcendental ego constitutes the sense of all external being, including other subjects, as well as the claim that other subjects constitute the sense of all external objects, since they are a community of transcendental egos. The essence of the aporia is that it is impossible to accept both of these claims if one accepts the conceptual schema of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Nagi substrat i teoria jednostkowienia.Karol Lenart - 2017 - In Natalia Anna Michna (ed.), Kierunki badawcze w filozofii 2017 "Nowe Horyzonty wiedzy". Łódź, Polska: pp. 67-76.
  W artykule rozważana jest koncepcja nagiego substratu w kontekście problemu indywiduacji. Głównym celem tekstu jest obrona teorii nagiego substratu (TNS) przed klasycznymi oraz współczesnymi zarzutami. Tok rozważań jest następujący: Autor we wstępie definiuje problem jednostkowienia i systematyzuje obecną dyskusję nad tym zagadnieniem. Następnie skupia się na porównaniu teorii wiązki i teorii nagiego substratu, ujętych jako alternatywne wyjaśnienia jednostkowości przedmiotów. Celem porównania dwóch teorii jest przedstawienie motywacji stojących za przyjęciem TNS. Głównym elementem tekstu jest punkt 2, w którym analizuje podstawowe założenia (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark