Results for 'Artur Szachniewicz'

14 found
Order:
 1.  46
  Maciej Artur Sosnowski, Pokochać dialektykę. [REVIEW]ELiza Kącka - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (2):431-438.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Feature Review: Buddyjska filozofia pustki, Artur Przybysławski.Krzysztof Jakubczak - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (1):150-161.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  52
  Artur SZUTTA, Obywatelskie nieposłuszeństwo. Próba określenia pojęcia. [REVIEW]Rec Katarzyna Haremska - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):447-458.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Urteilstheorien Und Sachverhalte.Artur Rojszczak & Barry Smith - 2001 - In Satz Und Sachverhalt. Academia Verlag. pp. 9-72.
  The dominant theory of judgment in 1870 was one or other variety of combination theory: the act of judgment is an act of combining concepts or ideas in the mind of the judging subject. In the decades to follow a succession of alternative theories arose to address defects in the combination theory, starting with Bolzano’s theory of propositions in themselves, Brentano’s theory of judgment as affirmation or denial of existence, theories distinguishing judgment act from judgment content advanced by Brentano’s students (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5. Wisdom – Knowledge – Belief. The Problem of Demarcation in Plato’s “Phaedo”.Artur Pacewicz - 2013 - Studia Philosophica Wratislaviensia 8.
  The aim of the present paper is to show how Plato suggested demarcating between knowledge and other kinds of human intellectual activities. The article proposes to distinguish between two ways of such a demarcation. The first, called `the external demarcation', takes place when one differentiates between knowledge and non-knowledge, the rational and non-rational or the reasonable and non-reasonable. The second, called `internal', marks the difference within knowledge itself and could be illustrated by the difference between the so called hard and (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Truthmakers, Truthbearers and the Objectivity of Truth.Artur Rojszczak & Barry Smith - 2003 - In Jaako Hintikka (ed.), Philosophy and Logic: In Search of the Polish Tradition. Boston: Kluwer. pp. 229-268.
  The aim of this paper is to show that the account of objective truth taken for granted by logicians at least since the publication in 1933 of Tarski’s “The Concept of Truth in Formalized Languages” arose out of a tradition of philosophical thinking initiated by Bolzano and Brentano. The paper shows more specifically that certain investigations of states of affairs and other objectual correlates of judging acts, investigations carried out by Austrian and Polish philosophers around the turn of the century, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7. The Concept of the Good (Tagathon) in Philosophy Before Plato.Artur Pacewicz - 2012 - Studia Philosophica Wratislaviensia 7.
  The aim of the article is to outline an interpretation of the philosophical understanding of the concept of the good in pre-Platonic thought. The interpretation is based on those fragments only in which the concept actually appears. As a result of the adopted assumption, the ideas of the first philosophers, i.e. Thales, Anaximander and Anaximenes, were outside the scope of the investigation, as well as those of Xenophanes, Eleatics, Empedocles, Anaxagoras and Leucippus. In the case of the first philosophical systems (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Theories of Judgment.Artur Rojszczak & Barry Smith - 2003 - In Thomas Baldwin (ed.), The Cambridge History of Philosophy 1870-1945. Cambridge University Press. pp. 157--173.
  The dominant theory of judgment in 1870 was one or other variety of combination theory: the act of judgment is an act of combining concepts or ideas in the mind of the judging subject. In the decades to follow a succession of alternative theories arose to address defects in the combination theory, starting with Bolzano’s theory of propositions in themselves, Brentano’s theory of judgment as affirmation or denial of existence, theories distinguishing judgment act from judgment content advanced by Brentano’s students (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9. Kolokwia Platońskie - Gorgias.Artur Pacewicz (ed.) - 2009 - Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Kolokwia Platońskie THEAITETOS.Artur Pacewicz (ed.) - 2007 - Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  28
  Satz Und Sachverhalt.Artur Rojszczak & Barry Smith - 2001 - Academia Verlag.
  The dominant theory of judgment in 1870 was one or other variety of combination theory: the act of judgment is an act of combining concepts or ideas in the mind of the judging subject. In the decades to follow a succession of alternative theories arose to address defects in the combination theory, starting with Bolzano’s theory of propositions in themselves, Brentano’s theory of judgment as affirmation or denial of existence, theories distinguishing judgment act from judgment content advanced by Brentano’s students (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. The Call and the Response. Martin Heidegger and Martin Buber on Responsibility.Artur JEWUŁA - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):323-338.
  Filozofia subiektywności dotarła w XX wieku do granic swoich możliwości. Jako odpowiedź na jej ograniczenia rozmaici filozofowie podjęli próby nowego rodzaju myślenia. Takie próby to m.in. myśl dialogiczna, która pierwszy wyraz znalazła w pismach takich filozofów, jak Franz Rosenzweig, Martin Buber czy Eberhard Grisebach. Innym przykładem jest postulat powrotu do pytania o bycie Martina Heideggera. W niniejszym artykule staram się pokazać, że obie próby mają ze sobą wiele wspólnego, choć ich przedstawiciele odnosili się do siebie nawzajem raczej krytycznie, o ile (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Die literarische Variation des Tristan-Mythos im Gedicht August von Platens.Artur Pełka - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis 2:197-218.
  Tristan Augusta von Platena jako jedyny utwór biedermeierowskiego poety znalazł się w ścisłym kanonie liryki niemieckiej. Wiersz doczekał się jednak do tej pory niewielu wnikliwych analiz; nadto zarówno starsze, jak i najnowsze propozycje interpretacyjne koncentrowały się głównie na kontekście biograficznym. Artykuł jest próbą poszerzenia istniejącej literatury przedmiotowej o nowe aspekty. Stawia on przede wszystkim pytanie o obecność mitu w strukturze utworu. Szczegółowa analiza formalna oraz rozważania o warstwie filozoficzno-estetycznej wiersza konsekwentnie ukazują indywidualny gest, z jakim autor adaptuje mityczny topos o (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Temas em Filosofia Contemporânea.Jaimir Conte & Cezar Mortari - 2014 - Florianópolis, SC, Brasil: NEL/UFSC.
  Sumário: 1. O conceito de revolução, Amélia de Jesus Oliveira; 2. Mudanças de concepção de mundo, Artur Bezzi Günther; 3. Habilidade e causalidade: uma proposta confiabilista para casos típicos de conhecimento, Breno Ricardo Guimarães Santos; 4. El realismo interno de Putnam y sus implicaciones en la filosofía de la ciencia y para el realismo científico, Marcos Antonio da Silva; 5.O papel da observação na atividade científica segundo Peirce, Max Rogério Vicentini; 6.Fact and Value entanglement: a collapse of objective reality?, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark