Results for 'Kehkashan Nizam'

Order:
See also
Kehkashan Nizam
Iqra University
 1.  9
  The Causality Between TDRs Returns Of Islamic Banks and Conventional Banks in Pakistan Pre & Post-Crisis.Osama Liaqat, Kehkashan Nizam, Wajiha Saghir & Asadullah Lakho - 2021 - Competitive Social Science Research Journal 2 (4):159-173.
  The main objective of this study is to determine the connection between Islamic banking and conventional banking term-deposit receipt returns on the rate in the Pakistan economy. Granger Casualty test was used to identify the relationship between Islamic and conventional banking deposit returns. Moreover, VAR estimation was used to examine the interdependencies between Islamic banking and conventional banking deposit rate return. The IRFs were generated from VAR estimation to examine the one-time standard deviation shock impact of conventional on Islamic banks (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Mevlana'da Mistik Tecrübe ve Tanrı'nın Varlığına Getirdiği Deliller.Aysel Tan - 2019 - Malatya, Türkiye: Ispec.
  Geçmişte Tanrı’nın varlığı, ispatı ve yorumu çerçevesinde bazı düşünürler kutsal kitapları, bir kısmı felsefi argümanları, diğer düşünürler ise mistik tecrübeyi merkeze alarak meseleyi tartışmışlardır. Tanrı’nın varlığı ile ilgili meseleyi ‘mistik tecrübe’ etrafında tartışan düşünürlerden biri Mevlana’dır (ö.1273). Onun mistik tecrübesi yani aşk tecrübesi Tanrı’nın varlığına ulaşmadaki tek yoldur. O aşk tecrübesini, gençliğinde babasından ve çevresinden aldığı tasavvufi bilgi anlayışı bağlamında yorumlar. Bu tasavvufi bilgi ve dünya görüşü, duyuların ve aklın yetersizliğine vurgu yapan ve keşf/ilham gibi duygusal sezgiyi ön plana çıkaran (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark