Results for 'Metin Gurcan'

12 found
Order:
 1. Developing the Quantitative Histopathology Image Ontology : A case study using the hot spot detection problem.Metin Gurcan, Tomaszewski N., Overton John, A. James, Scott Doyle, Alan Ruttenberg & Barry Smith - 2017 - Journal of Biomedical Informatics 66:129-135.
  Interoperability across data sets is a key challenge for quantitative histopathological imaging. There is a need for an ontology that can support effective merging of pathological image data with associated clinical and demographic data. To foster organized, cross-disciplinary, information-driven collaborations in the pathological imaging field, we propose to develop an ontology to represent imaging data and methods used in pathological imaging and analysis, and call it Quantitative Histopathological Imaging Ontology – QHIO. We apply QHIO to breast cancer hot-spot detection with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Biomedical imaging ontologies: A survey and proposal for future work.Barry Smith, Sivaram Arabandi, Mathias Brochhausen, Michael Calhoun, Paolo Ciccarese, Scott Doyle, Bernard Gibaud, Ilya Goldberg, Charles E. Kahn Jr, James Overton, John Tomaszewski & Metin Gurcan - 2015 - Journal of Pathology Informatics 6 (37):37.
  Ontology is one strategy for promoting interoperability of heterogeneous data through consistent tagging. An ontology is a controlled structured vocabulary consisting of general terms (such as “cell” or “image” or “tissue” or “microscope”) that form the basis for such tagging. These terms are designed to represent the types of entities in the domain of reality that the ontology has been devised to capture; the terms are provided with logical defi nitions thereby also supporting reasoning over the tagged data. Aim: This (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. Akrasia and conflict in the Nicomachean Ethics.Mehmet Metin Erginel - 2016 - British Journal for the History of Philosophy 24 (4):573-593.
  In Nicomachean Ethics VII, Aristotle offers an account of akrasia that purports to salvage the kernel of truth in the Socratic paradox that people act against what is best only through ignorance. Despite Aristotle’s apparent confidence in having identified the sense in which Socrates was right about akrasia, we are left puzzling over Aristotle’s own account, and the extent to which he agrees with Socrates. The most fundamental interpretive question concerns the sense in which Aristotle takes the akratic to be (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 4.  33
  Effects of Moderate Exercise Training On ApoE And ApoCIII In Metabolic Syndrome.Kutluhan Ertekin, Metin Baştuğ & Asena Gökçay Canpolat - 2023 - European Journal of Therapeutics 29 (1):65-73.
  Introduction: Metabolic syndrome (MetS) is an endocrinopathy with a combination of cardiovascular and metabolic compounds. In our study, it is expected to obtain results showing that mortality rate, loss of workforce, and treatment costs due to disorders caused by MetS can be reduced by physical exercise. The study analyses the effect of moderate exercise training on this Apolipoprotein E (ApoE), Apolipoprotein CIII (ApoCIII), adiponectin, resistin, interleukin-6 (IL-6), and tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) which are thought to have a role in the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. D'vûd-i Karsî’nin Şerhu Îs'gûcî Adlı Eserinin Eleştirmeli Metin Neşri ve Değerlendirmesi.Ferruh Özpilavcı - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (3):2009-2009.
  Dâwûd al-Qarisî (Dâvûd al-Karsî) was a versatile and prolific 18th century Ottoman scholar who studied in İstanbul and Egypt and then taught for long years in various centers of learning like Egypt, Cyprus, Karaman, and İstanbul. He held high esteem for Mehmed Efendi of Birgi (Imâm Birgivî/Birgili, d.1573), out of respect for whom, towards the end of his life, Karsî, like Birgivî, occupied himself with teaching in the town of Birgi, where he died in 1756 and was buried next to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. David Hume’un Kozmolojik Argüman Eleştirisi.Soner Soysal - 2016 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 9 (1):77-96.
  David Hume’un Doğal Din Üzerine Diyaloglar kitabı, başlığının da ima ettiği gibi, vahiy metinlerine başvurmadan Tanrı’nın varlığına ve niteliklerine ulaşılıp ulaşılamayacağını araştıran bir metindir. Metin boyunca, felsefe tarihinde de gördüğümüz, iki ana yaklaşımı temsil eden iki temel argüman sunulur. Bunlardan ilki, a priori yaklaşımı temsil eden kozmolojik argümandır. Diğeri ise, a posteriori yaklaşımı temsi eden zeki tasarım argümanıdır. Bu yazıda, Hume’un, diyalogdaki Philo karakteri üzerinden ortaya koyduğu, kozmolojik argümana yönelik eleştirileri ele alınıp, böyle bir argümanın neden Tanrı’nın varlığı ve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  59
  Foucault & Deleuze Ekseninde Anarşist Bir Film Teorisi.Nathan Jun - 2016 - Istanbul: Altikirkbeş Basin.
  Sinema, genel olarak tüm sanat dalları, aynı anda hem bir sanat dalı ve politik-ekonomik bir kurumdur. Bir yanda elimizde hareketli imgeleri ışıkla selüloidden geçirerek ekrana yansıtan mecra film vardır. Tek tek filmler ise biçim ve içeriklerine göre birbirlerinden ayrılan ve analiz edilen münferit estetik objelerdir. Öte yanda ise film endüstrisi yer alır - filmleri planlayan, üreten, pazarlayan ve kitlelere izleten sanatsal, teknik ve ekonomik araçların oluşturduğu komplike ağ. Doğumundan bu yana sinemanın estetik ve politik açıları farklı formlarda birçok teorik analize (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Sınıftan Kaçan Çocuk.Ismet Sahin - 2014 - Ankara, Turkey: Praksis.
  8-9 Kasım 2012’de, Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü tarafından düzenlenen “Marx, Marksizmler ve Özgürlük” konferansı uzun zamandır üzerinde çalıştığım konular ile ilgili görüşlerimi sunma fırsatı verdi. Praksis dergisini ilk yayınladığım 1996 yılında aşağıda sunduğum düşüncelerimin temellerini atmıştım aslında. Ancak hala teoride ki sorunu bir bütün olarak, Marx ve Engels’te değil Marksizmin kavranılışında olduğunda ısrarcıydım. Çalışmalarım, Marx’ın tarih, diyalektik yöntem, sınıf savaşımı, kapitalizm eleştirisi ve bilim anlayışı gibi pek çok temel konuda tamamen farklı teorik perspektif ve anlayış geliştirmemle sonuçlandı. Bu görüşlerimi (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  69
  Klinik Felsefe. [REVIEW]Okan Nurettin Okur - 2022 - Dört Öge 1 (21): 125-130.
  Klinik Felsefe kitabı felsefe ile psikolojiyi klinik bağlamda birleştirip terapötik bir yöntem olarak kullanmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda 10 farklı metin ve geniş bir yazar kadrosuyla klinik felsefenin imkanından felsefe tarihinden örneklere, psikoterapi modellerinden Doğu-Batı düşünce ayrımına kadar pek çok konu işlenmektedir.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  53
  Klinik Felsefe.Okan Nurettin Okur - 2022 - Dört Öge 1 (21):125-130.
  Klinik Felsefe kitabı felsefe ile psikolojiyi klinik bağlamda birleştirip terapötik bir yöntem olarak kullanmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda 10 farklı metin ve geniş bir yazar kadrosuyla klinik felsefenin imkanından felsefe tarihinden örneklere, psikoterapi modellerinden Doğu-Batı düşünce ayrımına kadar pek çok konu işlenmektedir.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Mimarlar Neden Bachelard Okur?Muhammed Taha Tunç & Sümeyye Yıldız - 2021 - İstanbul, Türkiye: Ketebe.
  “Gecenin bir yarısı kalktığınızı düşünün; bedeniniz yatağın ayakları arasında tam olarak ne kadar aralık olduğunu ve ne yapması gerektiğini bilir. Bir bakıma, etrafınızdaki mekân sizinle konuşur ve incelikle kurulmuş ritim oyunları arasına yerleştirir sizi. Mekânı hareket, ses ve doku ritimleriyle özümsediğimiz —etrafımızdakilerle yankılandığımız— her gün dolu dolu yaşanan bir olaydır bu. Mekân ve zaman bedende birleşir. Bu derin beden bilinci tam da yerleşmenin tanımıdır. Bachelard mimarinin Öklidci geometriye dayanarak anlaşılmasından kurtarıp mekânın yaratıcı poetikasına ulaştırdı bizi.” -/- Gaston Bachelard’ın hayranlık uyandıran (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Politikayı Hannah Arendt'le Birlikte Yeniden Düşünmek.Metehan Karakurt & Adem Çelik - unknown - In VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN BİLDİRİ KİTABI. İstanbul, Türkiye:
  It is possible to talk about dominant concepts in modern political definitions. Among these concepts; power, violence, hierarchy, security and resource allocation are the prominent ones. For many, politics is how power and authority is distributed and used. When politics is defined in relation to pure power, violence appears to be one of the effective means of politics. Even, with a further extent, violence is seen as an expression of power. As said by C. W. Mills’ “politics is a struggle (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark