5 found
Order:
See also
Petr Špecián
University of Economics, Prague
 1. Konec Se Blíží? Kritické Připomínky K Teorii Kolapsů.Petr Špecián - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (4):425-448.
  Studie poukazuje na tři základní slabiny současného českého diskurzu o kolapsech komplexních společností, jehož předním mluvčím se stal egyptolog Miroslav Bárta. Zaprvé nedošlo k vyrovnání s absencí vědeckého konsenzu ohledně determinantů historického vývoje a teorii, která by poskytla jednotící rámec pro zařazení a interpretaci konkrétních prediktorů kolapsu, byla věnována jen minimální pozornost. Zadruhé nebyla podána jasná odpověď na otázku, která společenská struktura je při studiu kolapsu vlastně předmětem zkoumání, přestože se volné přechody mezi rovinami kultur, států a civilizací nejeví z (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  51
  Potřebuje Ekonomie Psychologii?Petr Špecián - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (3):279-301.
  Studie ukazuje kontrast mezi ekonomickým přístupem jdoucím ve šlépějích Garyho Beckera a přístupem behaviorální ekonomie. Důraz je kladen na metodologické srovnání obou alternativ a vyhodnocení potenciálu, který má behaviorální ekonomie pro uskutečnění paradigmatické změny na půdě ekonomického myšlení. Ukazuji, že behaviorální ekonomii se dosud nepodařilo nabídnout teoretickou alternativu homo economicus. Také její potenciál pro dlouhodobé překonání teorie racionální volby v oblasti predikčního úspěchu, který je pro ekonomy standardním kritériem vyhodnocování teorií, může být omezený.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  11
  Od Misese k Schutzovi. Otázka apriorismu v ekonomii.Petr Špecián - 2012 - Politická Ekonomie 60 (3):395--410.
  The study analyzes Mises‘s approach to the question of apriorism in a broader methodological context. It shows that it is not inevitable to advocate the aprioristic character of economics (resp. science of human action), as Mises does, to maintain the subjectivist-individualist methodology and the effort to adequately grasp the general laws of human action from its perspective. The present redefinition of apriorism is developed on the basis of thoughts of Barry Smith and Alfred Schutz. It suggests abandoning the apodictic character (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  17
  Phenomenological Perspectives on Economics: Schütz Versus Düppe.Petr Špecián - 2019 - HORIZON. Studies in Phenomenology 8 (2):613-631.
  The article explores novel directions in the phenomenology of economics. It analyzes how the approaches of Till Düppe and Alfred Schütz, both inspired by Edmund Husserl, may shed light on the historical development of economics. I examine the substance and meaning of economics in the context of the forceful criticism of the whole discipline recently raised by Düppe. This examination uncovers important weaknesses and omissions inherent in Düppe’s argument against the economists’ scientific aspirations. The analysis of the social scientific endeavors (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  12
  Svět a věda u Ludwiga von Misese. Esej o misesovské metafyzice.Petr Specian - 2012 - Filozofia 67 (4):335-346.
  The paper deals with von Mises’ metaphysics and argues that his methodological dualism concerns only his epistemology. The framework of Mises´s ontology is materialistic monism. Although Mises strongly criticizes materialism, his critique does not concern metaphysical ontological materialism as long as it does not try to eliminate the specific method of the social sciences. In this sense Mises’ metaphysics is fully naturalistic – it does not include any “spiritual” agents and postulates a world consisting exclusively of elementary physical particles. The (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark