20 found
Order:
See also
Roman Pavlov
Oles Honchar Dnipro National University
 1. Стратегія біржової високочастотної торгівлі фінансовими активами: Ефективність та етика.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & А.Г Лемберг - 2016 - In Т.В Гринько (ed.), Торгівля та біржова діяльність в Україні: проблеми і стратегії розвитку. pp. 321-352.
  Обґрунтовано стратегію високочастотної біржової торгівлі (high-frequency trading) акціями. Для цього досліджено особливості та обмеження біржової високочастотної торгівлі, визначено верхню межу прибутку агресивного «шкідливого» високочастотного трейдера, обґрунтовано оптимальну частоту стратегії біржової високочастотної торгівлі акціями, розглянуто емпіричне підтвердження прогнозованості біржових курсів акцій на надкоротких горизонтах інвестування.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 2. The impact of collaboration strategy in the field of innovation on the effectiveness of organizational structure of healthcare institutions.Tatyana Grynko, Tetiana Shevchenko, Roman Pavlov, Vladyslav Shevchenko & Dariusz Pawliszczy - 2020 - Knowledge and Performance Management 4 (1):37-51.
  The need for innovative development of healthcare institutions is determined by the necessity to increase the efficiency of organizational processes based on the formation of new models of cooperation, which will make it possible to get access to new technologies and knowledge. The goal of the study is to determine the parameters of the impact of innovative open cooperation strategy and the strategy of innovative closed cooperation of healthcare institutions on the effectiveness of their organizational structure in the context of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Model substantiation of strategies of economic behavior in the context of increasing negative impact of environmental factors in the context of sustainable development.R. V. Ivanov, Tatyana Grynko, V. M. Porokhnya, Roman Pavlov & L. S. Golovkova - 2022 - IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1049:012041.
  The concept of sustainable development considers environmental, social and economic issues in general. And the goals of resource conservation and socio-economic development do not contradict each other, but contribute to mutual reinforcement. The purpose of this study is to build and test an economic and mathematical model for the formation of strategies for the behavior of an economic entity with an increase in the impact of negative environmental factors. The proposed strategies and their models are based on the income-expenditure balance (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Influence of monetary information signals of the USA on the Ukrainian stock market.Roman Pavlov, Tatyana Grynko, Tatyana Pavlova, Levkovich Oksana & Pawliszczy Dariusz - 2020 - Investment Management and Financial Innovations 17 (4):327-340.
  The stronger the level of economic integration between countries, the greater the need to study the formation patterns of the stock market reaction to the financial information signals. This concerns the Ukrainian stock market, which is now in its infancy, and which reaction to financial information signals is sometimes ambiguous. The research aims to identify the formation patterns of return and volatility indicators of the Ukrainian stock market reaction to the US financial information signals. To assess the direct nature of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Influence of non-monetary information signals of the USA on the Ukrainian stock market volatility.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova, Anna Lemberg, Oksana Levkovich & Iryna Kurinna - 2019 - Investment Management and Financial Innovations 16 (1):319-333.
  The Ukrainian PFTS stock index volatility reaction as a whole and its constituent economic sectors (“Basic Materials”, “Financials”, “Industrials”, “Oil & Gas”, “Telecommunications”, “Utilities”) to seven non-monetary US information signals (“Consumer price index”, “Personal spending”, “Unemployment rate”, “Gross domestic product”, “Industrial production”, “Consumer confidence”, “Housing starts”) was carried out for the period 2000–2017 on the basis of closing stock quotations in the trading day format. To assess the “surprise” component direct influence nature of the USA selected non-monetary information signals on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 6. Кредитні рейтингові агентства та фінансова безпека емітентів цінних паперів з позицій моделі «Les economies de la grandeur» французського соціологічного неоінституціоналізму.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Oksana Levkovich - 2017 - In Гринько Т.В (ed.), Сучасні трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб’єктів підприємництва в системі економічної безпеки України: колект. моногр. pp. 417-435.
  Авторами розглянуто вплив провідних світових кредитних рейтингових агентств на фінансову безпеку емітентів цінних паперів. Обґрунтовано перформативний характер діяльності кредитних рейтингових агентств з позицій моделі «Les economies de la grandeur» нового соціологічного французького інституціоналізму, що дає змогу розв’язати протиріччя щодо сильної опозиції стосовно їх функціонування з одночасним збереженням діючої системи нормативного використання кредитних рейтингів.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Неправда як інструмент формування організаційної легітимності підприємницьких структур.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Лемберг А.Г - 2020 - In Гринько Т.В (ed.), Теорія та практика управління суб’єктами підприємництва : колект. моногр. Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: pp. 250-268.
  Розглянуто природу взаємозв'язку між неправдою та легітимністю в організаційному контексті при здійсненні підприємницької діяльності. Визначено роль, яку відіграє легітимність у конкурентоспроможності суб'єктів підприємництва (особливо новостворених) на ринку, а також представлені стратегії реагування на її дефіцит. Обґрунтовано, що незважаючи на несумісність з фундаментальними основами легітимності, неправда здатна виступати для підприємницьких структур інструментом створення деякої подоби організаційної легітимності, що в свою чергу часто дає змогу заручитися підтримкою зацікавлених осіб (зокрема, інвесторів) та відкрити доступ до необхідних для розвитку бізнесу можливостей і ресурсів.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8.  50
  Театралізація контексту досвіду споживання продуктів культури.Roman Pavlov & Tatyana Pavlova - 2023 - Challenges and Issues of Modern Science.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ranking system for Ukrainian banks based on financial standing.V. Y. Khmarskyi & Roman Pavlov - 2016 - Actual Problems of Economics 184 (10):348-360.
  The paper provides a new approach to determining the financial standing of Ukrainian banks in the long and short terms. Using the European assessing indices and the national ones, a new ranking system is created. The authors ranked 20 biggest Ukrainian banks by assets and grouped them into corresponding financial groups.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 10. Декомпозиция изменений избыточной доходности фондового индекса ПФТС: определение каналов влияния экономических информационных сигналов.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Oksana Levkovich - 2019 - Review of Transport Economics and Management 1 (17):7-20.
  Цель. Работа посвящена определению характерных особенностей влияния экономических информационных сигналов США посредством каналов трансмиссии на компоненты декомпозиции избыточной доходности украинского рынка акций (на примере репрезентативного фондового индекса ПФТС). Методика. Для выявления параметров изменений избыточной доходности биржевого рынка акций Украины в реакциях на экономические информационные сигналы было применено векторное авторегрессионное моделирование. Выбор модели VAR (3) был обоснован согласно информационным критериям AIC и SIC. Результаты. В работе установлено, что лишь переменная избыточной доходности (с лагом 3) позволяет прогнозировать определенную долю будущих изменений доходности (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  56
  Evaluation of Ukrainian banks’ business models by the structural and functional groups analysis method.Olena Zarutska, Lyudmila Novikova, Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Oksana Levkovich - 2022 - Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice 4 (45):8-20.
  A method of identifying banks’ business models and studying the features of their risk profile, considering the system of indicators featuring the structure of assets, liabilities, income, expenses, and other qualitative indicators based on monthly statistical reporting. Kohonen's self-organizing maps (SOM) are used to process large data sets, revealing objects’ hidden features by forming homogeneous groups according to similar values of a large system of indicators. The choice of the system of indicators that play the most significant role in describing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Сучасний ринок FOREX та методи прогнозування валютних курсів на ньому.Roman Pavlov, Кащин В.О & Смирнов Сергій Олександрович - 2010 - Економічний Простір 1 (39):15-20.
  Розглянуто теоретико-методологічні основи прогнозування валютних курсів на ринку Forex. Визначено особливості діяльності на ринку Forex та його переваги і недоліки серед інших валютних ринків. Розкрито сутність прогнозування в цілому та основні проблеми у прогнозуванні. Розглянуто основні методи прогнозування валютних курсів на ринку Forex та ступінь їх використання.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 13. Позитивні моральні емоції та процес прийняття управлінських рішень економічними агентами.Tatyana Pavlova, Roman Pavlov & Lemberg Anna - 2022 - In Гринько Т.В (ed.), Організаційно-економічні аспекти розвитку підприємницьких структур в Україні та світі : моногр. Dnipro: pp. 195-210.
  Авторами розглянуто особливості впливу моральних емоцій з позитивною валентністю на процес прийняття економічними агентами управлінських рішень в ситуаціях соціальних взаємодій. Обґрунтовано, що позитивні моральні емоції мають значення при виборі підприємцями моделі соціально-економічної поведінки, що дає змогу за допомогою механізмів винагороди та взаємності заохочувати та підтримувати реалізацію моральних та інших соціальних норм. Встановлено, що очікування появи емоції подяки або захоплення в оточуючих, і навіть переживання самим індивідом емоції шляхетності впливає на процес прийняття рішень в контексті того, що позитивні емоції часто призводять (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  94
  Конструкционизм в качественной оценке кредитной деятельности.Смирнов С.А & Roman Pavlov - 2016 - Збірник Наукових Праць Черкаського Державного Технологічного Університету. Серія : Економічні Науки 41 (2):17-23.
  В статье рассмотрена деятельность ведущих кредитных рейтинговых агентств (Fitch Ratings, Moody's Investors Service и Standard & Poor's) в контексте снижения информационной ценности кредитных рейтингов, которые они присваивают, и сохранения доминирующих позиций на рынке финансового рейтингования. Целью исследования является рассмотрение деятельности кредитных рейтинговых агентств в измерении социального конструкционизма в процессе осуществления государственной финансовой политики, объясняя сопротивление регулятивной модели их деятельности многочисленным вызовам и переменам. Подход новой институциональной социологии в управлении мы сделали чувствительным к проблематике институциональных изменений во времени. Таким образом, мы (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. MORAL EMOTIONS PHENOMENON WITH POSITIVE VALENCE AS A SOCIAL BEHAVIOR INCENTIVE.Tatyana Pavlova, Roman Pavlov & Valentyn Khmarskyi - 2021 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 2 (4):26-36.
  The study aims at determining the role and significance of such moral emotions as nobility, gratitude, admiration for the socially significant behavior of a person in society. That involves identifying a close relationship between those emotions and personality’s social behavior and that they can be one of the main incentives for socially significant behavior – theoretical basis. The importance of ethical emotions with positive valence when making decisions with their implementation in society determines the research’s theoretical and methodological basis. Those (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Вплив негативних моральних емоцій на процес прийняття управлінських рішень.Tatyana Pavlova, Roman Pavlov & Lemberg Anna - 2021 - In Tatyana Grynko (ed.), Актуальні аспекти розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобальної економіки : моногр. Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: pp. 368-382.
  Розглянуто характер впливу негативних моральних емоцій гніву та відрази на процес прийняття фінансово-економічних рішень в переговорних процесах і співпраці в умовах ризику і невизначеності. Обґрунтовано стимулюючий характер прямого впливу негативних моральних емоцій гніву та відрази на прийняття економічними агентами стратегічної соціально прийнятної поведінки. Виявлено потенційні обмеження, що знижують позитивний ефект впливу негативних моральних емоцій гніву та відрази на процес прийняття фінансово-економічних рішень в ситуаціях соціальних дилем.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Моделі споживання коміксів як варіант постмодерністської соціально-економічної комунікації.Tatyana Pavlova, Roman Pavlov & Oksana Levkovich - 2019 - In Управління розвитком суб'єктів підприємництва в умовах викликів ХХІ століття. Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: pp. 313-324.
  Авторами розглянуті умови соціалізації споживання коміксів у мікросоціальному масштабі, що дає змогу описати особливості формування та розвитку різноманітних поведінкових моделей попиту на даний продукт сучасної культури. Запропоновано доповнити сегментацію споживачів коміксів такими критеріями як схильність до домінантного формату читання та потенційні умови перегляду домінантного формату читання. Ключові слова: комікс, варіативність моделей споживання, суспільство, постмодернізм, соціальна комунікація. -/- Авторами рассмотрены условия социализации потребления комиксов в микросоциальном масштабе, что позволяет описать особенности формирования и развития разнообразных поведенческих моделей спроса на данный продукт современной (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  46
  Main characteristics of business models and risk profile of Ukrainian banks.E. Zarutska, Roman Pavlov, Tatyana Pavlova, D. Pawliszczy & B. Kuchmacz - 2020 - Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice 2 (33):15-22.
  The article investigates the main characteristics of the financial stability of Ukrainian banks, their risk profile, structure of assets, liabilities, income, expenses based on the monthly reporting data for 2004-2020 (number of observations – 3 813). The Kohonen self-organizing map (SOM) toolkit is used to form homogeneous groups of banks based on a large number of financial indicators. The selected toolkit provides a convenient visualization of the results. Each bank occupies a specific place on the SOM. The close location of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Моделювання впливу соціально-етичних чинників на ринкову поведінку економічних агентів.Roman Pavlov & Tatyana Pavlova - 2020 - In Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 квіт. 2020 р. : у 7 т. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: pp. 75-76.
  Відсутність точної відповіді на питання щодо появи тих або інших соціально-етичних норм може частково пояснити чому моделі соціальних переваг часто розглядаються як ad hoc (в тому сенсі, що висновки, які отримуються в рамках таких моделей, безпосередньо ґрунтуються на висунутих в таких моделях особливих припущеннях), а формалізація моделювання процесів економічної поведінки часто співвідноситься з існуванням певної норми економічної поведінки в контексті досягнення рівноважного стану.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Интеграция социальных норм в моделирование процесса принятия финансово-экономических решений.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Oksana Levkovich - 2018 - In Гринько Т.В (ed.), Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи : колект. моногр. pp. 338-357.
  Авторами рассмотрены основные подходы к моделированию процесса принятия финансово-экономических решений в контексте учета поведенческого фактора соблюдения принятых социальных норм, что позволяет выйти за рамки классического представления о мотивации экономических агентов.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark