Results for 'Dariusz Pawliszczy'

16 found
Order:
 1. Influence of monetary information signals of the USA on the Ukrainian stock market.Roman Pavlov, Tatyana Grynko, Tatyana Pavlova, Levkovich Oksana & Pawliszczy Dariusz - 2020 - Investment Management and Financial Innovations 17 (4):327-340.
  The stronger the level of economic integration between countries, the greater the need to study the formation patterns of the stock market reaction to the financial information signals. This concerns the Ukrainian stock market, which is now in its infancy, and which reaction to financial information signals is sometimes ambiguous. The research aims to identify the formation patterns of return and volatility indicators of the Ukrainian stock market reaction to the US financial information signals. To assess the direct nature of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. The impact of collaboration strategy in the field of innovation on the effectiveness of organizational structure of healthcare institutions.Tatyana Grynko, Tetiana Shevchenko, Roman Pavlov, Vladyslav Shevchenko & Dariusz Pawliszczy - 2020 - Knowledge and Performance Management 4 (1):37-51.
  The need for innovative development of healthcare institutions is determined by the necessity to increase the efficiency of organizational processes based on the formation of new models of cooperation, which will make it possible to get access to new technologies and knowledge. The goal of the study is to determine the parameters of the impact of innovative open cooperation strategy and the strategy of innovative closed cooperation of healthcare institutions on the effectiveness of their organizational structure in the context of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Argument from Chance.Dariusz Łukasiewicz - 2015 - European Journal for Philosophy of Religion 7 (1):199--207.
  In the article, first I present the atheistic argument from pointless evil and the argument from chance. The essence of the argument from chance consists in the incompatibility of the existence of purposeless events and the existence of a God who planned the universe to the last detail. Second, I would like to show that there is a relation between the evidential argument from evil and the argument from chance. An analysis of the theistic argument from small probabilities is a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 4. Ksenofanes z Kolofonu i greckie źródła problemu poznania.Dariusz Kubok - 2013 - Analiza I Egzystencja 23:5-23.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5. Human Praxis, Alternative Thinking, and Heterogeneous Culture- Zygmunt Bauman’s Revisionist Thought.Dariusz Brzezinski - 2017 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 37:61-80.
  Zygmunt Bauman was one of the leading revisionists in Poland before March 1968. Together with six other academics he was expelled from the University of Warsaw on the basis of the decision of the Minister of Higher Education taken on the 25st March 1968. It should be stressed, however, that at the beginning of his academic career Bauman had been a staunch believer of the Polish United Workers’ Party and an adherent of the Marxist-Leninist ideology. In his first revisionist paper, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Zur Sprache der Anzeigenwerbung. Eine semiotisch-linguistische Rekonstruktion der werblichen Artikulationsformen mit einer Beispielanalys.Dariusz Prasalski - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3:275-294.
  Główną część artykułu stanowi przykładowa analiza ilustrowanego ogłoszenia reklamowego, której celem jest zaprezentowanie sposobów perswazji, jakimi posługują się twórcy takich komunikatów. Na poziomie słowa przedstawiona została przede wszystkim strategia wykorzystywania faktu, że poszczególne wyrazy posiadają określone konotacje. W następnym etapie, analizie składni jednej z części tekstu reklamy, wyjaśniono, jak poprzez odpowiednie konstruowanie zdań udaje się stworzyć wrażenie rzeczowej argumentacji. Kolejny krok stanowi - podobnie jak na poziomie słowa - semantyczna analiza dłuższego fragmentu tekstu, jak również części wizualnej reklamy. Analiza ta (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Bühler als Vorläufer der Sprechakttheorie.Dariusz Prasalski - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:15-23.
  Niniejszy artykuł poświęcony jest porównaniu teorii Karla Bühlera i Johna Searle’a w aspekcie pragmalingwistycznym, a konkretnie – w aspekcie działania językowego. Bühler traktuje język jako „organon” (narzędzie), który wykorzystywany jest do uzyskania określonych celów w procesie komunikacji. Jego nauka jest często uważana za fundament zapoczątkowanej przez Johna Austina i rozwiniętej przez Searle’a teorii aktów mowy, ponieważ zgodnie z koncepcją Searle’a formułowanie wypowiedzi językowej jest rodzajem intencjonalnego działania, a więc aktem podporządkowanym uzyskaniu określonego efektu w rzeczywistości pozajęzykowej. W pierwszej części artykułu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Dobre praktyki i wyzwania rozwojowe systemu kształcenia zawodowego województwa podlaskiego.Andrzej Klimczuk, Dariusz Borowski & Michał Skarzyński - 2015 - In Przyszłość Edukacji Zawodowej. Metody Modernizacji Szkół Zawodowych I Zwiȩkszenia Adaptacyjności Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości W Białymstoku. pp. 177--195.
  Dobre praktyki i wyzwania rozwojowe systemu kształcenia zawodowego województwa podlaskiego Andrzej Klimczuk, Dariusz Borowski & Michał Skarzyński In Przyszłość Edukacji Zawodowej. Metody Modernizacji Szkół Zawodowych I Zwiȩkszenia Adaptacyjności Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości W Białymstoku. pp. 177--195 (2015) .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Uzasadnienie modelu w kontekście formalnoprawnych aspektów współpracy szkół z otoczeniem.Andrzej Klimczuk & Dariusz Borowski - 2015 - In Michał Skarzyński (ed.), Przyszłość Edukacji Zawodowej. Metody Modernizacji Szkół Zawodowych I Zwiȩkszenia Adaptacyjności Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości W Białymstoku. pp. 20--57.
  Uzasadnienie modelu w kontekście formalnoprawnych aspektów współpracy szkół z otoczeniem .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny.Andrzej Klimczuk & Dariusz Borowski - 2014 - In Marta Juchnicka (ed.), Formalnoprawne Aspekty Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 21--76.
  A. Klimczuk, D. Borowski, Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny, [in:] M. Juchnicka, Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2014, pp. 21-76.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Stanowisko epistemologiczne Alvina Plantingi w sporze o naturę, funkcję i wartość uprawnienia epistemicznego / Alvin Plantinga’s Position in Epistemological Debate about the Nature, Function and the Value of the Epistemic Warrant.Marek Pepliński & Dariusz Łukasiewicz - 2018 - Filo-Sofija 41 (2):73-92.
  This article presents Alvin Plantinga’s views on epistemic justification. The first part situates Plantinga’s epistemological views in the context of his epistemology of religion and debates of general epistemology. The second part discusses Plantinga’s argument that the internalism of 20th century epistemology stems from deontologism and that the views on the epistemic justification of analytic philosophers reflect the relationship between classical deontologism and classical internalism. The last part points to the objections with which the Plantinga’s conception met and tries to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  68
  Main characteristics of business models and risk profile of Ukrainian banks.E. Zarutska, Roman Pavlov, Tatyana Pavlova, D. Pawliszczy & B. Kuchmacz - 2020 - Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice 2 (33):15-22.
  The article investigates the main characteristics of the financial stability of Ukrainian banks, their risk profile, structure of assets, liabilities, income, expenses based on the monthly reporting data for 2004-2020 (number of observations – 3 813). The Kohonen self-organizing map (SOM) toolkit is used to form homogeneous groups of banks based on a large number of financial indicators. The selected toolkit provides a convenient visualization of the results. Each bank occupies a specific place on the SOM. The close location of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Wnioski i rekomendacje.Andrzej Klimczuk, Michał Skarzyński & Dariusz Borowski - 2014 - In Marta Juchnicka (ed.), Formalnoprawne Aspekty Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 161--170.
  A. Klimczuk, D. Borowski, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje, [in:] M. Juchnicka, Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2014, pp. 161-170.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Dariusz CZAJA, Lekcje ciemności. [REVIEW]Rec Łukasz Sochacki - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):209-216.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Czy Bóg cierpi? Uwagi polemiczne do artykułu Dariusza Łukasiewicza.Marek Pepliński - 2006 - Filo-Sofija 6 (6):257-266.
  Does God suffer? Some critical remarks on Dariusz Łukasiewicz’s paper ‘The suffering of God and the evil’ (Czy Bóg cierpi? Uwagi polemiczne do artykułu Dariusza Łukasiewicza 'Cierpienie Boga za zło') Author of article argues that Dariusz Łukasiewicz's criticism of Thomas G. Weinandy's book Czy Bóg cierpi?, directed towards three arguments for impassibility of God doesn't defeat Weinandy's theses. There are three reasons of that. First, Łukasiewicz criticism doesn't take into account metaphysical nature of Weinandy's arguments concerning nature of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  78
  Knowledge and Values. Selected Issues in the Philosophy of Science.Adam Świeżyński (ed.) - 2011 - Warszawa / Warsaw: Wydawnictwo UKSW / CSWU Press.
  Contents: Danuta Ługowska, Incommensurability of Paradigms Exemplified by the Differences Between the Western and Eastern European Image of the Human Person ; Maria-Magdalena Weker, Light, Body and Soul – the Issues Fundamental for Theories of Vision. A Historical Survey ; Dariusz Kucharski, The Conception of Sensory Perception and Scientific Research. (The Theory of Sign within Philosophy of G. Berkeley and T. Reid) ; Grzegorz Bugajak, Causality and Determinism in Physics ; Anna Lemańska, Truth in Mathematics ; Anna Latawiec, Troubles (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark