31 found
Order:
See also
Tatyana Pavlova
Oles Honchar Dnipro National University
 1. Стратегія біржової високочастотної торгівлі фінансовими активами: Ефективність та етика.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & А.Г Лемберг - 2016 - In Т.В Гринько (ed.), Торгівля та біржова діяльність в Україні: проблеми і стратегії розвитку. pp. 321-352.
  Обґрунтовано стратегію високочастотної біржової торгівлі (high-frequency trading) акціями. Для цього досліджено особливості та обмеження біржової високочастотної торгівлі, визначено верхню межу прибутку агресивного «шкідливого» високочастотного трейдера, обґрунтовано оптимальну частоту стратегії біржової високочастотної торгівлі акціями, розглянуто емпіричне підтвердження прогнозованості біржових курсів акцій на надкоротких горизонтах інвестування.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 2. The phenomenon of negative emotions in the social existence of human.Tatyana Pavlova & V. V. Bobyl - 2018 - Anthropological Measurements of Philosophical Research 14:94-93.
  Purpose. The research is aimed at determining the influence of negative ethical emotions on social life and the activity of the individual, which involves solving the following problems: a) to find out approaches to the typology of ethical emotions, b) to highlight individual negative ethical emotions and to determine their ability to influence human behaviour. Theoretical basis. The theoretical and methodological basis of the research is the recognition of the significant influence of negative emotions on human activity in society. In (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3. Етична емоція як основа права і моралі: соціально-філософський аспект.Tatyana Pavlova - 2013 - Культура Народів Причорномор’Я 245:179-181.
  Розглядаються питання духовних основ права, до яких можна віднести етичні емоції. Аналізується внутрішня психологічна складова права і зовнішня соціальна складова та їх взаємодія і поєднання. Особлива увага приділяється природі етичної емоції, її ролі і значенні для права і моралі у концепції Л. Петражицького.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 4. Феномен нормативної поведінки у філософії І. Канта.Tatyana Pavlova - 2018 - Гілея: Науковий Вісник 136:141-146.
  Сьогодні стан розвитку філософії часто характеризують як «криза раціональності». Пов’язане це перш за все з тим, що як вважають деякі дослідники раціональні методи пізнання не вирішують філософських проблем і направлені цілком на таку ж раціональну реальність якою не є сучасний світ. Постає питання про виправданість у класичній філософії та науці панування раціональних методів пізнання. Але питання не лише у цьому, важливо говорити про те, що сьогодні ми розуміємо під раціональністю. Чи йде мова про відхід від раціональності, чи про її нові (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Кредитні рейтингові агентства та фінансова безпека емітентів цінних паперів з позицій моделі «Les economies de la grandeur» французського соціологічного неоінституціоналізму.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Oksana Levkovich - 2017 - In Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Oksana Levkovich (eds.), Сучасні трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб’єктів підприємництва в системі економічної безпеки України: колект. моногр. pp. 417-435.
  Авторами розглянуто вплив провідних світових кредитних рейтингових агентств на фінансову безпеку емітентів цінних паперів. Обґрунтовано перформативний характер діяльності кредитних рейтингових агентств з позицій моделі «Les economies de la grandeur» нового соціологічного французького інституціоналізму, що дає змогу розв’язати протиріччя щодо сильної опозиції стосовно їх функціонування з одночасним збереженням діючої системи нормативного використання кредитних рейтингів.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Соціально-філософський контекст позитивного і інтуїтивного в праві.Tatyana Pavlova - 2017 - Гілея: Науковий Вісник 119:249-252.
  Стрімкий інформаційний розвиток суспільства потребує свого філософського осмислення. Право у суспільстві з одного боку, є активним фактором його змін, що відображає найважливіші соціальні процеси, а з іншого боку, у сенсі своєї глибинної онтології, як природне право залишається незмінним і несе у собі головні соціальні цінності. Актуальним для соціальної філософії і у той же час проблемним на сьогодні залишається не лише питання поняття права, а й визначення його позитивної і інтуїтивної складових, як вони співвідносяться між собою, як разом формують уявлення про (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. MORAL EMOTIONS PHENOMENON WITH POSITIVE VALENCE AS A SOCIAL BEHAVIOR INCENTIVE.Tatyana Pavlova, Roman Pavlov & Valentyn Khmarskyi - 2021 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 2 (4):26-36.
  The study aims at determining the role and significance of such moral emotions as nobility, gratitude, admiration for the socially significant behavior of a person in society. That involves identifying a close relationship between those emotions and personality’s social behavior and that they can be one of the main incentives for socially significant behavior – theoretical basis. The importance of ethical emotions with positive valence when making decisions with their implementation in society determines the research’s theoretical and methodological basis. Those (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Розвиток об’єктивного духу в роботі Г.В.Ф. Гегеля «Енциклопедія філософських наук».Tatyana Pavlova - 2009 - Гілея: Науковий Вісник 29 (222-229):222-229.
  Розглядається об’єктивний дух і основні його визначення, які зазначені у роботі Г.В.Ф.Гегеля «Енциклопедія філософських наук». Особлива увага приділяється формам розвитку об’єктивного духу.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Influence of non-monetary information signals of the USA on the Ukrainian stock market volatility.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova, Anna Lemberg, Oksana Levkovich & Iryna Kurinna - 2019 - Investment Management and Financial Innovations 16 (1):319-333.
  The Ukrainian PFTS stock index volatility reaction as a whole and its constituent economic sectors (“Basic Materials”, “Financials”, “Industrials”, “Oil & Gas”, “Telecommunications”, “Utilities”) to seven non-monetary US information signals (“Consumer price index”, “Personal spending”, “Unemployment rate”, “Gross domestic product”, “Industrial production”, “Consumer confidence”, “Housing starts”) was carried out for the period 2000–2017 on the basis of closing stock quotations in the trading day format. To assess the “surprise” component direct influence nature of the USA selected non-monetary information signals on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 10. Influence of monetary information signals of the USA on the Ukrainian stock market.Roman Pavlov, Tatyana Grynko, Tatyana Pavlova, Levkovich Oksana & Pawliszczy Dariusz - 2020 - Investment Management and Financial Innovations 17 (4):327-340.
  The stronger the level of economic integration between countries, the greater the need to study the formation patterns of the stock market reaction to the financial information signals. This concerns the Ukrainian stock market, which is now in its infancy, and which reaction to financial information signals is sometimes ambiguous. The research aims to identify the formation patterns of return and volatility indicators of the Ukrainian stock market reaction to the US financial information signals. To assess the direct nature of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Поняття абстрактного права у філософії об’єктивного духу Г.В.Ф. Гегеля.Tatyana Pavlova - 2009 - Гілея (Науковий Вісник) 26:208-214.
  Досліджується філософсько-правова проблематика Г.В.Ф. Гегеля на початковому етапі розвитку об’єктивного духу – абстрактному праві, виникнення і розвиток правосвідомості, роль і статус власності.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Категорії «свобода» і «рівність» в роботі Г.В.Ф.Гегеля «Енциклопедія філософських наук».Tatyana Pavlova - 2010 - Гілея (Науковий Вісник) 30:323-328.
  Досліджуються питання свободи і рівності у філософії Г.В.Ф.Гегеля. Особлива увага приділяється визначенню й аналізу цих категорій в генезисі філософських поглядів мислителя.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Загальне у моралі і права: психологічна інтерпретація Л. Петражицького.Tatyana Pavlova - 2013 - Ґілея (Науковий Вісник) 70:559-562.
  Розглядаються мораль і право як етичні емоції у їх загальності, спільних характеристиках. Аналізуються питання етичної свідомості, сутності моралі і права, їх природи у відповідності до психологічного підходу Л. Петражицького. Розкриваються особливості морального і правового емоційного життя людини і суспільства разом з йогоінтелектуальністю.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Філософські витоки формування психологічного підходу до права як індивідуальної і соціальної дійсності.Tatyana Pavlova - 2013 - Гілея (Науковий Вісник) 69:391-395.
  Розглядаються питання виникнення і розвитку психологічного підходу до права. Особлива увага приділяється специфічним теоретико–методологічним принципам засновника цього некласичного підходу Петражицького Л.Й. Показаний емоційний аспект таких важливих елементів соціального і індивідуального життя як право і мораль.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Логіка права у філософії Гегеля.Tatyana Pavlova - 2011 - Гілея (Науковий Вісник) 44:396-403.
  Розглядаються питання логічного у праві, проводиться аналогія між філософією права Гегеля і його логікою. Право підлягає комплексному науковому аналізу виходячи з загальних підстав гегелівської філософії.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Мета людської діяльності як елемент соціального буття.Tatyana Pavlova - 2017 - Вісник Черкаського Університету. Серія Філософія 2:87-92.
  В діяльності людини мета має велике значення, оскільки вона задає вектор руху людського життя на тому чи іншому його етапі. Життя взагалі можна розглядати як процес реалізації мети, яка має актуальність, є ієрархічною і задає сенс. Дослідження проблеми мети людської діяльності є важливим як аспект діяльності соціальної, що впливає на соціальне буття, соціальні відносини. А в умовах все більшого ускладнення суспільства питання про мету виходить на перший план, оскільки взаємодія загальної і індивідуальної мети теж ускладнюється, особливо в плані мотивації щодо (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Заборонне право у поглядах Гегеля.Tatyana Pavlova - 2011 - Гілея (Науковий Вісник) 43:423-428.
  Розкриваються питання початку розвитку права, того етапу, коли воно по суті носило скоріше заборонний характер, тільки розпочинало складний рух до свого поняття у філософії Гегеля.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Неправда як інструмент формування організаційної легітимності підприємницьких структур.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Лемберг А.Г - 2018 - In Гринько Т.В (ed.), Управління розвитком суб'єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи: колект. моногр. pp. 250-268.
  Розглянуто природу взаємозв'язку між неправдою та легітимністю в організаційному контексті при здійсненні підприємницької діяльності. Визначено роль, яку відіграє легітимність у конкурентоспроможності суб'єктів підприємництва (особливо новостворених) на ринку, а також представлені стратегії реагування на її дефіцит. Обґрунтовано, що незважаючи на несумісність з фундаментальними основами легітимності, неправда здатна виступати для підприємницьких структур інструментом створення деякої подоби організаційної легітимності, що в свою чергу часто дає змогу заручитися підтримкою зацікавлених осіб (зокрема, інвесторів) та відкрити доступ до необхідних для розвитку бізнесу можливостей і ресурсів.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 19.  93
  Театралізація контексту досвіду споживання продуктів культури.Roman Pavlov & Tatyana Pavlova - 2023 - Challenges and Issues of Modern Science.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Декомпозиция изменений избыточной доходности фондового индекса ПФТС: определение каналов влияния экономических информационных сигналов.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Oksana Levkovich - 2019 - Review of Transport Economics and Management 1 (17):7-20.
  Цель. Работа посвящена определению характерных особенностей влияния экономических информационных сигналов США посредством каналов трансмиссии на компоненты декомпозиции избыточной доходности украинского рынка акций (на примере репрезентативного фондового индекса ПФТС). Методика. Для выявления параметров изменений избыточной доходности биржевого рынка акций Украины в реакциях на экономические информационные сигналы было применено векторное авторегрессионное моделирование. Выбор модели VAR (3) был обоснован согласно информационным критериям AIC и SIC. Результаты. В работе установлено, что лишь переменная избыточной доходности (с лагом 3) позволяет прогнозировать определенную долю будущих изменений доходности (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. Нормативність моралі і права у філософії Г. Гегеля.Tatyana Pavlova - 2019 - Гілея: Науковий Вісник 2 (141):104-106.
  Проблема раціональності соціальних регуляторів таких як мораль і право завжди цікавила філософів. Розвиток уявлень про раціональність можна вважати певним соціально–культурним, історичним процесом зміни уявлень про неї, він є загальносвітовий розумний процес. Філософію і науку можна розглядати як різні прояви цього процесу, що по–різному реалізують як раціональність так і розумність. Ці важливі питання піднімає у своїй філософській системі відомий представник німецької класичної філософії Г. Гегель. Звернення до філософської системи Г. Гегеля щодо проблеми нормативності не є випадковим. Критерії її раціональності достатньо важко (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. Обов'язковість раціональної поведінки як розумної та соціально необхідної у німецькій класичній філософії.Tatyana Pavlova - 2017 - Гілея: Науковий Вісник 126 (11):231-234.
  Розвиток суспільства, його зміни і трансформації кидають соціальній філософії як науці про соціальне буття все нові виклики. Сучасна реальність потребує нових підходів, які б дозволили розкрити сутність соціальної активності, дій і подій, що відбуваються. Особливо актуальним сьогодні стає питання про поведінку особистості у суспільстві. Але проблема у тому, що в межах існуючих наукових підходів важко визначитися щодо розуміння її поведінкової активності у соціальному бутті, вона більш відповідає принципам раціональності чи є ірраціональною? Сьогодні важливим є філософський дискурс щодо розуміння проблеми раціональної (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23. Philosophical meaning of personality activity in society.Tatyana Pavlova - 2019 - Матеріали Міжнародної Науково-Практичної Конференції «Universum View 13».
  Людина у своєму житті проявляє активність, все її життя є певною формою активності. Діяльність є формою такої активності. Вона передбачає наявність мети, а також засобів завдяки яким ця мета може бути досягнута.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Вплив негативних моральних емоцій на процес прийняття управлінських рішень.Tatyana Pavlova, Roman Pavlov & Lemberg Anna - 2021 - In Tatyana Grynko (ed.), Актуальні аспекти розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобальної економіки : моногр. Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: pp. 368-382.
  Розглянуто характер впливу негативних моральних емоцій гніву та відрази на процес прийняття фінансово-економічних рішень в переговорних процесах і співпраці в умовах ризику і невизначеності. Обґрунтовано стимулюючий характер прямого впливу негативних моральних емоцій гніву та відрази на прийняття економічними агентами стратегічної соціально прийнятної поведінки. Виявлено потенційні обмеження, що знижують позитивний ефект впливу негативних моральних емоцій гніву та відрази на процес прийняття фінансово-економічних рішень в ситуаціях соціальних дилем.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Evaluation of Ukrainian banks’ business models by the structural and functional groups analysis method.Olena Zarutska, Lyudmila Novikova, Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Oksana Levkovich - 2022 - Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice 4 (45):8-20.
  A method of identifying banks’ business models and studying the features of their risk profile, considering the system of indicators featuring the structure of assets, liabilities, income, expenses, and other qualitative indicators based on monthly statistical reporting. Kohonen's self-organizing maps (SOM) are used to process large data sets, revealing objects’ hidden features by forming homogeneous groups according to similar values of a large system of indicators. The choice of the system of indicators that play the most significant role in describing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Моделі споживання коміксів як варіант постмодерністської соціально-економічної комунікації.Tatyana Pavlova, Roman Pavlov & Oksana Levkovich - 2019 - In Т. В Гринько (ed.), Управління розвитком суб'єктів підприємництва в умовах викликів ХХІ століття. pp. 313-324.
  Авторами розглянуті умови соціалізації споживання коміксів у мікросоціальному масштабі, що дає змогу описати особливості формування та розвитку різноманітних поведінкових моделей попиту на даний продукт сучасної культури. Запропоновано доповнити сегментацію споживачів коміксів такими критеріями як схильність до домінантного формату читання та потенційні умови перегляду домінантного формату читання. Ключові слова: комікс, варіативність моделей споживання, суспільство, постмодернізм, соціальна комунікація. -/- Авторами рассмотрены условия социализации потребления комиксов в микросоциальном масштабе, что позволяет описать особенности формирования и развития разнообразных поведенческих моделей спроса на данный продукт современной (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Позитивні моральні емоції та процес прийняття управлінських рішень економічними агентами.Tatyana Pavlova, Roman Pavlov & Lemberg Anna - 2022 - In Гринько Т.В (ed.), Організаційно-економічні аспекти розвитку підприємницьких структур в Україні та світі : моногр. Dnipro: pp. 195-210.
  Авторами розглянуто особливості впливу моральних емоцій з позитивною валентністю на процес прийняття економічними агентами управлінських рішень в ситуаціях соціальних взаємодій. Обґрунтовано, що позитивні моральні емоції мають значення при виборі підприємцями моделі соціально-економічної поведінки, що дає змогу за допомогою механізмів винагороди та взаємності заохочувати та підтримувати реалізацію моральних та інших соціальних норм. Встановлено, що очікування появи емоції подяки або захоплення в оточуючих, і навіть переживання самим індивідом емоції шляхетності впливає на процес прийняття рішень в контексті того, що позитивні емоції часто призводять (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  83
  Main characteristics of business models and risk profile of Ukrainian banks.E. Zarutska, Roman Pavlov, Tatyana Pavlova, D. Pawliszczy & B. Kuchmacz - 2020 - Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice 2 (33):15-22.
  The article investigates the main characteristics of the financial stability of Ukrainian banks, their risk profile, structure of assets, liabilities, income, expenses based on the monthly reporting data for 2004-2020 (number of observations – 3 813). The Kohonen self-organizing map (SOM) toolkit is used to form homogeneous groups of banks based on a large number of financial indicators. The selected toolkit provides a convenient visualization of the results. Each bank occupies a specific place on the SOM. The close location of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Класична раціональність та соціальна філософія.Tatyana Pavlova & Anna Kyslenko - 2020 - Гілея: Науковий Вісник 152 (1):177-179.
  Тема раціональності не є новою, але є надзвичайно актуальною. На початку 21 століття змінюються ідеали і принципи філософських та наукових досліджень. Наука тепер не стільки відштовхується від емпіричних фактів, а оперує тими даними і фактами, які не доступні емпіричному досвіду, безпосередньо не спостерігаються. До таких теорій можна віднести теорії суперструн і теорію супергравітаціі. Теоретичні дослідження розвиваються значно швидше за практичні ті, що доступні досвіду. Таким чином формується нова раціональність в філософії і науці. Досвід тепер не розуміється широко і універсально, а (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Моделювання впливу соціально-етичних чинників на ринкову поведінку економічних агентів.Roman Pavlov & Tatyana Pavlova - 2020 - In Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 квіт. 2020 р. : у 7 т. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: pp. 75-76.
  Відсутність точної відповіді на питання щодо появи тих або інших соціально-етичних норм може частково пояснити чому моделі соціальних переваг часто розглядаються як ad hoc (в тому сенсі, що висновки, які отримуються в рамках таких моделей, безпосередньо ґрунтуються на висунутих в таких моделях особливих припущеннях), а формалізація моделювання процесів економічної поведінки часто співвідноситься з існуванням певної норми економічної поведінки в контексті досягнення рівноважного стану.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Интеграция социальных норм в моделирование процесса принятия финансово-экономических решений.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Oksana Levkovich - 2018 - In Гринько Т.В (ed.), Управління розвитком суб'єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи: колект. моногр. pp. 338-357.
  Авторами рассмотрены основные подходы к моделированию процесса принятия финансово-экономических решений в контексте учета поведенческого фактора соблюдения принятых социальных норм, что позволяет выйти за рамки классического представления о мотивации экономических агентов.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark