18 found
Order:
See also
Tatyana Pavlova
Oles Honchar Dnipro National University
 1. Стратегія біржової високочастотної торгівлі фінансовими активами: Ефективність та етика.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & А.Г Лемберг - 2018 - In Т.В Гринько (ed.), Торгівля та біржова діяльність в Україні: проблеми і стратегії розвитку. pp. 321-352.
  Обґрунтовано стратегію високочастотної біржової торгівлі (high-frequency trading) акціями. Для цього досліджено особливості та обмеження біржової високочастотної торгівлі, визначено верхню межу прибутку агресивного «шкідливого» високочастотного трейдера, обґрунтовано оптимальну частоту стратегії біржової високочастотної торгівлі акціями, розглянуто емпіричне підтвердження прогнозованості біржових курсів акцій на надкоротких горизонтах інвестування.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  44
  Соціально-філософський контекст позитивного і інтуїтивного в праві.Tatyana Pavlova - 2017 - Гілея: Науковий Вісник 119:249-252.
  Стрімкий інформаційний розвиток суспільства потребує свого філософського осмислення. Право у суспільстві з одного боку, є активним фактором його змін, що відображає найважливіші соціальні процеси, а з іншого боку, у сенсі своєї глибинної онтології, як природне право залишається незмінним і несе у собі головні соціальні цінності. Актуальним для соціальної філософії і у той же час проблемним на сьогодні залишається не лише питання поняття права, а й визначення його позитивної і інтуїтивної складових, як вони співвідносяться між собою, як разом формують уявлення про (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  49
  The Phenomenon of Negative Emotions in the Social Existence of Human.Tatyana Pavlova & V. V. Bobyl - 2018 - Anthropological Measurements of Philosophical Research 14:94-93.
  Purpose. The research is aimed at determining the influence of negative ethical emotions on social life and the activity of the individual, which involves solving the following problems: a) to find out approaches to the typology of ethical emotions, b) to highlight individual negative ethical emotions and to determine their ability to influence human behaviour. Theoretical basis. The theoretical and methodological basis of the research is the recognition of the significant influence of negative emotions on human activity in society. In (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  23
  Феномен нормативної поведінки у філософії І. Канта.Tatyana Pavlova - 2018 - Гілея: Науковий Вісник 136:141-146.
  Сьогодні стан розвитку філософії часто характеризують як «криза раціональності». Пов’язане це перш за все з тим, що як вважають деякі дослідники раціональні методи пізнання не вирішують філософських проблем і направлені цілком на таку ж раціональну реальність якою не є сучасний світ. Постає питання про виправданість у класичній філософії та науці панування раціональних методів пізнання. Але питання не лише у цьому, важливо говорити про те, що сьогодні ми розуміємо під раціональністю. Чи йде мова про відхід від раціональності, чи про її нові (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  46
  Поняття абстрактного права у філософії об’єктивного духу Г.В.Ф. Гегеля.Tatyana Pavlova - 2009 - Гілея (Науковий Вісник) 26:208-214.
  Досліджується філософсько-правова проблематика Г.В.Ф. Гегеля на початковому етапі розвитку об’єктивного духу – абстрактному праві, виникнення і розвиток правосвідомості, роль і статус власності.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  32
  Етична емоція як основа права і моралі: соціально-філософський аспект.Tatyana Pavlova - 2013 - Культура Народів Причорномор’Я 245:179-181.
  Розглядаються питання духовних основ права, до яких можна віднести етичні емоції. Аналізується внутрішня психологічна складова права і зовнішня соціальна складова та їх взаємодія і поєднання. Особлива увага приділяється природі етичної емоції, її ролі і значенні для права і моралі у концепції Л. Петражицького.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  27
  Кредитні рейтингові агентства та фінансова безпека емітентів цінних паперів з позицій моделі «Les economies de la grandeur» французського соціологічного неоінституціоналізму.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Oksana Levkovich - 2017 - In Гринько Т.В (ed.), Сучасні трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб’єктів підприємництва в системі економічної безпеки України: колект. моногр. pp. 417-435.
  Авторами розглянуто вплив провідних світових кредитних рейтингових агентств на фінансову безпеку емітентів цінних паперів. Обґрунтовано перформативний характер діяльності кредитних рейтингових агентств з позицій моделі «Les economies de la grandeur» нового соціологічного французького інституціоналізму, що дає змогу розв’язати протиріччя щодо сильної опозиції стосовно їх функціонування з одночасним збереженням діючої системи нормативного використання кредитних рейтингів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  25
  Мета людської діяльності як елемент соціального буття.Tatyana Pavlova - 2017 - Вісник Черкаського Університету. Серія Філософія 2:87-92.
  В діяльності людини мета має велике значення, оскільки вона задає вектор руху людського життя на тому чи іншому його етапі. Життя взагалі можна розглядати як процес реалізації мети, яка має актуальність, є ієрархічною і задає сенс. Дослідження проблеми мети людської діяльності є важливим як аспект діяльності соціальної, що впливає на соціальне буття, соціальні відносини. А в умовах все більшого ускладнення суспільства питання про мету виходить на перший план, оскільки взаємодія загальної і індивідуальної мети теж ускладнюється, особливо в плані мотивації щодо (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  30
  Загальне у моралі і права: психологічна інтерпретація Л. Петражицького.Tatyana Pavlova - 2013 - Ґілея (Науковий Вісник) 70:559-562.
  Розглядаються мораль і право як етичні емоції у їх загальності, спільних характеристиках. Аналізуються питання етичної свідомості, сутності моралі і права, їх природи у відповідності до психологічного підходу Л. Петражицького. Розкриваються особливості морального і правового емоційного життя людини і суспільства разом з йогоінтелектуальністю.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  22
  Логіка права у філософії Гегеля.Tatyana Pavlova - 2011 - Гілея (Науковий Вісник) 44:396-403.
  Розглядаються питання логічного у праві, проводиться аналогія між філософією права Гегеля і його логікою. Право підлягає комплексному науковому аналізу виходячи з загальних підстав гегелівської філософії.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  26
  Розвиток об’єктивного духу в роботі Г.В.Ф. Гегеля «Енциклопедія філософських наук».Tatyana Pavlova - 2009 - Гілея: Науковий Вісник 29 (222-229):222-229.
  Розглядається об’єктивний дух і основні його визначення, які зазначені у роботі Г.В.Ф.Гегеля «Енциклопедія філософських наук». Особлива увага приділяється формам розвитку об’єктивного духу.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  26
  Філософські витоки формування психологічного підходу до права як індивідуальної і соціальної дійсності.Tatyana Pavlova - 2013 - Гілея (Науковий Вісник) 69:391-395.
  Розглядаються питання виникнення і розвитку психологічного підходу до права. Особлива увага приділяється специфічним теоретико–методологічним принципам засновника цього некласичного підходу Петражицького Л.Й. Показаний емоційний аспект таких важливих елементів соціального і індивідуального життя як право і мораль.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  13
  Категорії «свобода» і «рівність» в роботі Г.В.Ф.Гегеля «Енциклопедія філософських наук».Tatyana Pavlova - 2010 - Гілея (Науковий Вісник) 30:323-328.
  Досліджуються питання свободи і рівності у філософії Г.В.Ф.Гегеля. Особлива увага приділяється визначенню й аналізу цих категорій в генезисі філософських поглядів мислителя.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  12
  Заборонне право у поглядах Гегеля.Tatyana Pavlova - 2011 - Гілея (Науковий Вісник) 43:423-428.
  Розкриваються питання початку розвитку права, того етапу, коли воно по суті носило скоріше заборонний характер, тільки розпочинало складний рух до свого поняття у філософії Гегеля.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  93
  Philosophical meaning of personality activity in society.Tatyana Pavlova - 2019 - Матеріали Міжнародної Науково-Практичної Конференції «Universum View 13».
  Людина у своєму житті проявляє активність, все її життя є певною формою активності. Діяльність є формою такої активності. Вона передбачає наявність мети, а також засобів завдяки яким ця мета може бути досягнута.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  17
  Нормативність моралі і права у філософії Г. Гегеля.Tatyana Pavlova - 2019 - Гілея: Науковий Вісник 2 (141):104-106.
  Проблема раціональності соціальних регуляторів таких як мораль і право завжди цікавила філософів. Розвиток уявлень про раціональність можна вважати певним соціально–культурним, історичним процесом зміни уявлень про неї, він є загальносвітовий розумний процес. Філософію і науку можна розглядати як різні прояви цього процесу, що по–різному реалізують як раціональність так і розумність. Ці важливі питання піднімає у своїй філософській системі відомий представник німецької класичної філософії Г. Гегель. Звернення до філософської системи Г. Гегеля щодо проблеми нормативності не є випадковим. Критерії її раціональності достатньо важко (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  32
  Обов'язковість раціональної поведінки як розумної та соціально необхідної у німецькій класичній філософії.Tatyana Pavlova - 2017 - Гілея: Науковий Вісник 126 (11):231-234.
  Розвиток суспільства, його зміни і трансформації кидають соціальній філософії як науці про соціальне буття все нові виклики. Сучасна реальність потребує нових підходів, які б дозволили розкрити сутність соціальної активності, дій і подій, що відбуваються. Особливо актуальним сьогодні стає питання про поведінку особистості у суспільстві. Але проблема у тому, що в межах існуючих наукових підходів важко визначитися щодо розуміння її поведінкової активності у соціальному бутті, вона більш відповідає принципам раціональності чи є ірраціональною? Сьогодні важливим є філософський дискурс щодо розуміння проблеми раціональної (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18.  12
  Интеграция социальных норм в моделирование процесса принятия финансово-экономических решений.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Oksana Levkovich - 2018 - In Гринько Т.В (ed.), Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи : колект. моногр. pp. 338-357.
  Авторами рассмотрены основные подходы к моделированию процесса принятия финансово-экономических решений в контексте учета поведенческого фактора соблюдения принятых социальных норм, что позволяет выйти за рамки классического представления о мотивации экономических агентов.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark