Switch to: References

Citations of:

Buclele cauzale în călătoria în timp

Bucharest, Romania: MultiMedia Publishing (2018)

Add citations

You must login to add citations.
 1. Causal Loops in Time Travel.Nicolae Sfetcu - 2019 - Bucharest, Romania: MultiMedia Publishing.
  About the possibility of time traveling based on several specialized works, including those of Nicholas J. J. Smith ("Time Travel"), William Grey (”Troubles with Time Travel”), Ulrich Meyer (”Explaining causal loops”), Simon Keller and Michael Nelson (”Presentists should believe in time-travel”), Frank Arntzenius and Tim Maudlin ("Time Travel and Modern Physics"), and David Lewis (“The Paradoxes of Time Travel”). The article begins with an Introduction in which I make a short presentation of the time travel, and continues with a History (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • The singularities as ontological limits of the general relativity.Nicolae Sfetcu - 2018 - Bucharest, Romania: MultiMedia Publishing.
  The singularities from the general relativity resulting by solving Einstein's equations were and still are the subject of many scientific debates: Are there singularities in spacetime, or not? Big Bang was an initial singularity? If singularities exist, what is their ontology? Is the general theory of relativity a theory that has shown its limits in this case? In this essay I argue that there are singularities, and the general theory of relativity, as any other scientific theory at present, is not (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 • Călătoria în timp.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Călătoria în timp implică deplasarea într-un timp diferit de cel prezent, în trecut sau în viitor, în principiu fără o deplasare în spațiu cu referire la un sistem de coordonate local. Călătoria în timp poate fi făcută de un corp material care poate fi sau nu o ființă vie, și pentru care se folosește de obicei un dispozitiv special denumit mașina timpului. Călătoria în timp este un concept recunoscut în filosofie și știință, dar a cărui posibilitatea este foarte disputată, dând (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Le film Solaris, réalisé par Andrei Tarkovski - Aspects psychologiques et philosophiques.Nicolae Sfetcu - 2020 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  Les principaux aspects psychologiques et philosophiques détachés du film Solaris réalisé par Andrei Tarkovski, ainsi que les techniques cinématographiques utilisées par le réalisateur pour transmettre ses messages aux spectateurs. Dans « Introduction », je présente brièvement les éléments pertinents de la biographie de Tarkovski et un aperçu du roman Solaris de Stanislav Lem et du film Solaris réalisé par Andrei Tarkovsky. Dans « Technique cinématographique », je parle du rythme spécifique des scènes, du mouvement radical déclenché par Tarkovski dans le (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Paradoxes of causal loops in spacetime.Nicolae Sfetcu - manuscript
  There is, among some scientists and philosophers, the idea that any theory that would allow the time travel would introduce causal issues. These types of temporal paradoxes can be avoided by the Novikov self-consistency principle or by a variation in the interpretation of many worlds with interacting worlds. The world in which we live has, according to David Lewis, a Parmenidean ontology: "a manifold of events in four dimensions," and the occupants of the world are the 4-dimensional aggregates of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Filmul Solaris, regia Andrei Tarkovsky – Aspecte psihologice și filosofice.Nicolae Sfetcu - manuscript
  În acest eseu evidențiez principalele aspecte psihologice și filosofice desprinse din filmul Solaris regizat de Andrei Tarkovski, precum și tehnicile cinematografice utilizate de regizor pentru a-și transmite mesajele spectatorului. În ”Introducere” prezint pe scurt elementele relevante din biografia lui Tarkovski și o prezentare generală a romanului Solaris a lui Stanislav Lem și filmul Solaris în regia lui Andrei Tarkovsky. În ”Tehnica cinematografică” vorbesc despre ritmul specific al scenelor, mișcarea radicală declanșată de Tarkovsky în cinematografia modernă, rolul elementelor simbolice și iconice, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 • Solaris, directed by Andrei Tarkovsky - Psychological and philosophical aspects.Nicolae Sfetcu - manuscript
  About the main psychological and philosophical aspects detached from the film Solaris directed by Andrei Tarkovski, as well as the cinema techniques used by the director to convey his messages to the spectator. In the "Introduction" I briefly present the relevant elements of Tarkovski's biography and an overview of Stanislav Lem's Solaris novel and the film Solaris directed by Andrei Tarkovsky. In "Cinema Technique" I talk about the specific rhythm of the scenes, the radical movement triggered by Tarkovsky in modern (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Ontology of Gravitational Singularities.Nicolae Sfetcu - manuscript
  General relativity allows singularities, and we need to understand the ontology of singularities if we want to understand the nature of space and time in the present universe. Although some physicists believe that singularities indicate a failure of general relativity, others believe that singularities open a new horizon in cosmology, with real physical phenomena that can help deepen our understanding of the world. From the definitions of singularities, most known are the possibility that some spacetimes contain incomplete paths (most accepted), (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Filosofia călătoriei în timp – Paradoxul bunicului.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Newton a susținut ideea timpului absolut, spre deosebire de Leibniz pentru care timpul este doar o relație între evenimente și nu poate fi exprimat în mod independent, afirmație în concordanță ci relativitatea spațiu-timpului. Eternismul susține că trecutul și viitorul există într-un sens real, mergându-se până la ideea că timpul este o dimensiune similară cu dimensiunile spațiale, că evenimentele viitoare și trecute sunt "prezente" pe axa timpului, dar această opinie este contestată. Cel mai cunoscut exemplu de imposibilitate a călătoriei în timp (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Gravitational Singularities.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Gravitational singularities in general relativity are spacetime locations where the gravitational field becomes infinite. Scalar invariant curves of spacetime include a measure of matter density. Some physicists and philosophers believe that because the density of matter tends to become infinite in singularity, spacetime laws are no longer valid there. A gravitational singularity almost universally accepted in astrophysics and cosmology as the earliest state of the universe, is the Big Bang. In this case also, the known laws of physics are no (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Voyage dans le temps.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Une autre définition du voyage dans le temps (Arntzenius 2006) (Smeenk and Wüthrich 2011) l'assimile à l'existence des courbes temporelles fermées, une variété lorentzienne d'une particule matérielle dans l'espace-temps qui revient à son point de départ. Certains auteurs acceptent l’existence de deux dimensions temporelles et d’autres envisagent des scénarios comportant plusieurs univers « parallèles », chacun ayant son propre espace-temps à quatre dimensions.Mais la question est de savoir si un voyage dans une autre dimension temporelle ou dans un autre univers (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Singularitățile ca limite ontologice ale relativității generale.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Singularitățile la care se ajunge în relativitatea generală prin rezolvarea ecuațiilor lui Einstein au fost și încă mai sunt subiectul a numeroase dezbateri științifice: Există sau nu, singularități? Big Bang a fost o singularitate inițială? Dacă singularitățile există, care este ontologia acestora? Este teoria generală a relativității o teorie care și-a arătat limitele în acest caz? În acest eseu argumentez faptul că există singularități, iar teoria generală a relativității, ca de altfel oricare altă teorie științifică din prezent, nu este valabilă (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 • Sculpting in Time, with Andrei Tarkovsky.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Tarkovsky opposed to the movie editing and considered that the basis of the art of cinematography (movie art) is the internal rhythm of images. He considers cinema as a representation of distinctive currents or time waves, transmitted in the film through its internal rhythm. Rhythm is at the heart of the "poetic film". A rhythm like a movement inside the frame ("sculpting in time"), not as a sequence of images in time. Time within the frame expresses something significant and true (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Solaris, regia Andrei Tarkovsky - Tehnica cinematografică.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Tarkovsky a dezvoltat o teorie a cinematografiei pe care a numit-o "sculptarea în timp". Prin aceasta el a vrut să evidențieze caracteristica unică a cinematografiei ca mediu, aceea de aborda experiența noastră despre timp și de a o modifica. Filmul neregulat transcrie timpul în timp real. Folosind filmări lungi și câteva tăieturi în filmele sale, el a urmărit să ofere spectatorilor un sentiment de trecere a timpului, timpul pierdut și relația dintre un moment de timp și altul. El consideră cinematografia (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Space, time, and time travel.Nicolae Sfetcu - manuscript
  Newton supported the idea of absolute time, unlike Leibniz, for which time is only a relation between events and cannot be expressed independently, a statement in concordance with the relativity of space-time. Eternalism claims that the past and the future exist in a real sense, going to the idea that time is a dimension similar to spatial dimensions, that future and past events are "present" on the axis of time, but this view is challenged. On four-dimensional vision, the universe is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Grandfather paradox in time travel.Nicolae Sfetcu - manuscript
  The most well-known example of the impossibility of traveling in time is the grandfather paradox or self-infanticide argument: a person who travels in the past and kills his own grandfather, thus preventing the existence of one of his parents and thus his own existence. A philosophical response to this paradox would be the impossibility of changing the past, like Novikov self-consistency principle (if an event exists that would cause a paradox or any "change" to the past whatsoever, then the probability (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • L'ontologie des singularités.Nicolae Sfetcu - manuscript
  La relativité générale permet les singularités et nous devons comprendre l'ontologie si nous voulons comprendre la nature de l'espace et du temps dans l'univers d'aujourd'hui. Bien que certains physiciens pensent que les singularités indiquent un échec de la relativité générale, d'autres pensent que les singularités ouvrent un nouvel horizon dans la cosmologie, avec de réels phénomènes physiques pouvant contribuer à un progrès profond dans notre compréhension du monde. DOI: 10.13140/RG.2.2.24491.18728 .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark