Switch to: Citations

Add references

You must login to add references.
 1. Таких не забувають. Вона досягала поставлених цілей.Віта Титаренко - 2014 - Ukrainian Religious Studies 70:8-10.
  Пройшло більше року, як пішла з життя наша мила і дорога Наталочка Гаврілова. І досі стискається горло і навертаються сльози, коли згадуєш про нашу колегу, вірного товариша, віддану подругу ….
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   27 citations  
 • Сіль землі і світло для світу: Профетична роль об'єднаної української релігійної спільноти в новітній історії україни.Олекса Петрів - 2015 - Ukrainian Religious Studies 73:186-192.
  У статті розглядається діяльність УГКЦ в сфері збереження української ідентичності нової хвилі міграції. Використовуючи традиційну стратегію, Церква шукає нові підходи до мігрантів, спираючись на старі та відшуковуючи нові культурні коди, зрозумілі сучасному українцю в його інкультураційних намірах за кордоном.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 • Система вищої освіти україни поміж цінностями та прагматикою.О. В Яковлєва - 2013 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 48:118-125.
  Higher education can be successful only if special work on the development of two of its main components – value and cognitive. Among the values of education one should first call knowledge as the most valuable and education as value. Cognitive foundations of teaching epistemology reveal its core – that can determine its internal goal, which is the knowledge as a educational material. It should rather talk about the different principles and methods for technologization at various stages of training. Dealing (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 • Світ ж. дельоза: Ризома, сенс, нонсенс.С. В Куцепал - 2013 - Гуманітарний Вісник Запорізької Державної Інженерної Академії 54:216-223.
  В центрі уваги автора статті робота Ж. Дельоза «Логіка смислу», своєрідний маніфест онтології епохи постмодернізму, де змальовується картина світу культури, котрий не має суб’єкт-об’єктного відношення, тобто це світ, де зникає центр, навколо якого ієрархічно організовувався увесь категоріальний апарат традиційної філософії, а тому втрачає сенс традиційний поділ філософії на онтологію, логіку та теорію пізнання. Предметом аналізу у Ж. Дельоза постає співвідношення сенсу і мови, мови і філософії, філософії і світу.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations