Results for ' mysl'

22 found
Order:
 1. Myśl europejska w poszukiwaniu definicji obywatela. Rzecz o koncepcjach statusu jednostki w państwie przed przełomem rewolucji francuskiej. Kontekst historyczny, podobieństwa i różnice, znaczenie.Krzysztof Trzcinski - 2006 - Przegląd Humanistyczny 50 (3):59-81.
  Na długo przed rewolucją francuską oraz jej pierworodną Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela w europejskiej myśli politycznej członek państwa przedzierzgnięty został z poddanego w obywatela. Ta fundamentalna zmiana w definiowaniu stanowiska jednostki w państwie korespondowała z humanistycznym postrzeganiem rozumu ludzkiego nie tylko jako instrumentu poznawania świata, ale też narzędzia głębokiej refleksji i krytycznej oceny mechanizmów światem rządzących. Siła rozumu kojarzona była przez oświeceniowych filozofów z porządkiem naturalnym, który jawił się przeciwwagą dla społecznych i politycznych realiów absolutnego władztwa monarszego. W XVIII (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. V Ogólnopolska Konferencja „Myśl i Kultura Buddyjska”.Agnieszka Rostalska - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):201-207.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Eugen Rosenstock-Huessy i jego myśl.Zbigniew Jakubowski - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (1):103-114.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Joseph Priestley a jeho přístup ke zkoumání lidské mysli.Eva Peterková - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (1):89-106.
  Článek se snaží přiblížit přístup Josepha Priestleyho ke zkoumání lidské mysli. Postupně jsou ukázány dva kroky, ve kterých Priestley mění svůj pohled na hmotu a ducha a dochází k materialismu. V prvním kroku redefinuje pojem hmoty a přisuzuje hmotě zcela nové vlastnosti – síly přitahování a odpuzování. V druhém kroku pomocí těchto nových vlastností vysvětluje schopnost vnímání a myšlení. V těchto krocích navíc využívá poznatky tehdejší přírodní filosofie, zejména mechaniky. Člověk a jeho mysl jsou podle Priestleyho součástí přírody. To (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  94
  Wniknąć w nicość. Bernharda Weltego wykład o nadziei i rozpaczy.Joachim Piecuch - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):313-322.
  Myśl fryburskiego filozofa religii, Bernharda Weltego, wielokrotnie dotykała zagadnienia nicości. Artykuł prezentuje funkcje, jaką Welte przypisał idei nicości w kontekście doświadczenia konstytutywnego, wyznaczającego podstawową charakterystykę ludzkiej egzystencji. Doświadczenie konstytutywne pociąga za sobą przenikanie się czyjejś skończoności z nieskończonością. Ta pierwsza wyraża się w byciu świadomym własnej śmiertelności i winy, ta druga w aktywności ludzkiego ducha, szczególnie w odczuwaniu obowiązku. Bycie człowieka sytuuje się między tymi przeciwstawnymi siłami, poszukuje sensu swojej egzystencji. Jednocześnie stwarza ono różne relacje, jakie mogą między nimi zachodzić. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Koniec kryzysu, początek dramatu – Marcel Gauchet o kondycji współczesnej polityki.Paulina Karbownik - 2011 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 13.
  Marcel Gauchet to mało znany w Polsce historyk i filozof francuski. Żadna z jego książek nie została do tej pory przetłumaczona na język polski. Dostępny w tym języku jest jeden z esejów pochodzący z La démocratie contre elle-même (Demokracja przeciwko sobie samej), opublikowany w kwartalniku „Res Publica Nowa” w grudniu 2002 r. pt. Nowy wiek osobowości. Próba psychologii współczesnej, przełożony i opracowany przez Wiktora Dłuskiego. W tekście tym Gauchet stawia tezę o mającej miejsce we współczesnym świecie rewolucji antropologicznej, polegającej na (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Filozofia na styku nauki i techniki [recenzja]. [REVIEW]Paweł Polak - 2012 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 34 (50):171--175.
  Recenzja książki: Val Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, tł. Zbigniew Kasprzyk, ser. „Myśl Filozoficzna: wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 268.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Drugie Życie, czyli problemy z przedłużaniem rzeczywistości.Andrzej Klimczuk - manuscript
  Linden Lab studies massive online game "Second Life" unexpectedly gained worldwide fame after a few years after release. To the surprise of many game has met with great interest, despite the lack of promotional campaigns. It can be assumed that the reason why "second life" reached a wider audience was a special type of offered entertainment. Network game proved to be no longer a game that was known so far, but an example of a mass media, whose central element is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. S. Swieżawski.Zbigniew Nerczuk - 2000 - In M. Olszewski, A. Świtkiewicz, A. Zwolińska & Zbigniew Nerczuk (eds.), Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. Wrocław:
  To opracowanie historii filozofii starożytnej i średniowiecznej zredagowane na podstawie manuskryptów przez A. Świtkiewicz-Blandzi, M. Olszewskiego, A. Zwolińską i Z. Nerczuka. Moja część pracy polegała na opracowaniu I części, obejmującej całą Starożytność. W załączniku myśl Heraklita w manuskrypcie Pana Profesora Swieżawskiego oraz w moim opracowaniu.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. The call and the response. Martin Heidegger and Martin Buber on responsibility.Artur JEWUŁA - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):323-338.
  Filozofia subiektywności dotarła w XX wieku do granic swoich możliwości. Jako odpowiedź na jej ograniczenia rozmaici filozofowie podjęli próby nowego rodzaju myślenia. Takie próby to m.in. myśl dialogiczna, która pierwszy wyraz znalazła w pismach takich filozofów, jak Franz Rosenzweig, Martin Buber czy Eberhard Grisebach. Innym przykładem jest postulat powrotu do pytania o bycie Martina Heideggera. W niniejszym artykule staram się pokazać, że obie próby mają ze sobą wiele wspólnego, choć ich przedstawiciele odnosili się do siebie nawzajem raczej krytycznie, o ile (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Komparatystyka na gruncie filozofii. Założenia, uprzedzenia i perspektywy [Comparative Studies in Philosophy: assumptions, prejudices, and prospects].Marzenna Jakubczak - 2013 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 58.
  The paper discusses peculiarity of the comparative method applied in philosophysince 1920s. It presents its basic foundations and objectives, as well as the early and most recent definitions of “comparative philosophy”. The author aims at reconsidering in terms of philosophy both the reasons for bias against this method and its advantages in the context of cross-cultural comparative studies. The crucial question is whether various incommensurate schemata of thought, including these which are determined by distinct cultural milieus, may be the subject (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Základní principy Freudova Projektu vědecké psychologie.Michal Polák - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):235-257.
  Stať se snaží analyzovat myšlenky málo známého rukopisu Sigmunda Freuda z roku 1895, v němž usiloval o nalezení biologických základů lidské psychiky. Tato práce je pozoruhodná ze dvou důvodů. Jednak představuje úvahy, které se výrazně od- lišují od toho, co je pro Freuda v oblasti psychologie tak typické. Freud se zde, až na výjimky, nezabývá psychoanalýzou či studiemi o hysterii, nýbrž popisuje, co by mohlo být základem těchto psychologických jevů na neurofyziologické úrovni. Druhým pozoruhodným faktem je, že tento manuskript byl (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. O afrykańskim stanie rzeczy. Analiza teorii systemu autorstwa Paulina J. Hountondji'ego.Krzysztof Trzcinski - 2011 - In A. Żukowski (ed.), Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce. Olsztyn: pp. 393-413.
  Beniński filozof Paulin J. Hountondji jest autorem teorii systemu, która aspiruje do przynajmniej częściowego wytłumaczenia przyczyn złej kondycji afrykańskich społeczeństw i państw. Afrykański społeczno-polityczny stan rzeczy charakteryzuje, zdaniem Hountondjiego, przede wszystkim wadliwa organizacja struktur instytucjonalnych państw oraz codziennego życia Afrykanów. Hountondji krytykuje liczne wady afrykańskiej rzeczywistości - w tym inercję instytucji, działania pełne absurdów, marnowanie czasu, energii i zdrowia - i zarazem poszukuje ich ukrytych, „systemowych” podstaw. W rozumieniu Hountondjiego, system to zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych elementów organizacji afrykańskich społeczeństw. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  92
  Słów kilka o potencjalnej przydatności indyjskich rozwiązań politycznych dla demokratyzacji państw Afryki Subsaharyjskiej.Krzysztof Trzcinski - 2014 - In I. Kraska-Szlenk & B. Wójtowicz (eds.), Current Research in African Studies: Papers in Honour of Mwalimu Dr. Eugeniusz Rzewuski. Warsaw: pp. 355-366.
  Demokratyzacja, rozumiana jako proces zmierzający do przekształcenia rządów autorytarnych w ustrój demokratyczny, przebiega od początku lat 90. XX wieku w państwach Afryki Subsaharyjskiej w sposób niezwykle skomplikowany, a niekiedy wręcz dramatyczny. Źródła problemów procesu demokratyzacji w Afryce Subsaharyjskiej mogą przynajmniej po części leżeć w niewłaściwej organizacji politycznej wieloetnicznych społeczeństw państw afrykańskich. Organizacja ta zwykle nie zapewnia reprezentantom części grup etnicznych udziału w podejmowaniu decyzji politycznych, zwłaszcza na szczeblu władzy centralnej, i w konsekwencji często nie daje tym grupom możliwości obrony swoich (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  49
  Rádl’s Criticism of the Czech Individualist Inter-War Philosophy.Jan Potoček - 2021 - Filosoficky Casopis 60 (Special Issue 1):41-56.
  A significant part of the "struggles" that took place within Czechoslovak interwar thought can be considered to be the criticism that Emanuel Rádl, a representative of the realist approach, led against the supporters of individualism, or the younger philosophical generation, which was gathered around the journal Ruch filosofický. The core of Rádl's critical position is philosophical realism in terms of thought and methodology. Radl's realist position was gradually shaped and developed in the period before and after the First World War, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Logiczna struktura świadomości (zachowanie, osobowość, racjonalność, myślenie wyższego rzędu, celowości) (poprawiona 2019).Michael Richard Starks - 2020 - Witamy Do Piekła Na Ziemi Dzieci, Zmiany Klimatu, Bitcoiny, Kartele, Chiny, Demokracja, Różnorodność, Dysgenika, Równość, Hakerzy, Prawa Człowieka, Islam, Liberalizm, Dobrobyt, Sieć, Chaos, Głód, Choroby, Przemoc, Sztuczna Inteligencja, Wojna.
  Po pół wieku w zapomnieniu, natura świadomości jest teraz najgorętszym tematem w naukach behawioralnych i filozofii. Począwszy od pionierskiej pracy Ludwiga Wittgensteina w latach 30-tych (Blue and Brown Books) i od lat 50-tych do chwili obecnej przez jego logicznego następcę Johna Searle'a, stworzyłem poniższą tabelę jako heurystykę do dalszego tego badania. Wiersze pokazują różne aspekty lub sposoby studiowania, a kolumny pokazują mimowolne procesy i dobrowolne zachowania obejmujące dwa systemy (podwójne procesy) logicznej struktury świadomości (LSC), które można również uznać za logiczną (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Logiczna struktura świadomości (zachowanie, osobowość, racjonalność, myślenie wyższego rzędu, celowości) (poprawiona 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Witamy Do Piekła Na Ziemi Dzieci, Zmiany Klimatu, Bitcoiny, Kartele, Chiny, Demokracja, Różnorodność, Dysgenika, Równość, Hakerzy, Prawa Człowieka, Islam, Liberalizm, Dobrobyt, Sieć, Chaos, Głód, Choroby, Przemoc, Sztuczna Inteligencja, Wojna.
  Przed komentowaniem szczegółowo na making Social World (MSW) będę najpierw zaoferować kilka uwag na temat filozofii (psychologii opisowej) i jej związek ze współczesnymi badaniami psychologicznymi, jak przykładem w pracach Searle (S) i Wittgenstein (W), ponieważ czuję, że jest to najlepszy sposób, aby umieścić Searle lub komentator na zachowanie, w odpowiedniej perspektywie. To bardzo pomoże, aby zobaczyć moje recenzje PNC, TLP, PI, OC, TARW i innych książek przez tych dwóch geniuszy psychologii opisowej. -/- S nie odnosi się do wyrozumiałego zdania W. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Recenzja "Filozofii w nowym wieku" (Philosophy in a New Century) autor John Searle (2008) (przegląd poprawiony 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Witamy Do Piekła Na Ziemi - Dzieci, Zmiany Klimatu, Bitcoiny, Kartele, Chiny, Demokracja, Różnorodność, Dysgenika, Równość, Hakerzy, Prawa Człowieka, Islam, Liberalizm, Dobrobyt, Sieć, Chaos, Głód, Choroby, Przemoc, Sztuczna Inteligencja, Wojna.
  Przed skomentowaniem książki, oferuję uwagi na temat Wittgenstein i Searle i logicznej struktury racjonalności. Eseje tutaj są w większości już opublikowane w ciągu ostatniej dekady (choć niektóre zostały zaktualizowane), wraz z jednym niepublikowanym elementem, i nic tutaj nie będzie zaskoczeniem dla tych, którzy nadążyli za jego pracą. Podobnie jak W, jest uważany za najlepszego filozofa standupu swoich czasów, a jego twórczość pisemna jest solidna jak skała i przełomowa w całym. Jednak jego brak podjęcia później W wystarczająco poważnie prowadzi do pewnych (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Claude Ake o rozwoju i demokracji w Afryce.Krzysztof Trzcinski - 2012 - In R. Vorbrich (ed.), Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne. Wrocław: pp. 89-107.
  W artykule tym przedstawiam koncepcję rozwoju autorstwa wybitnego nigeryjskiego myśliciela i demokraty Claude’a Akego. Ake zaproponował abstrakcyjny paradygmat rozwoju społeczeństw afrykańskich w warunkach demokracji. Paradygmat ten opiera się na rolnej strategii rozwoju, zgodnie z którą powinien być on uzyskiwany małymi krokami i pierwotnie generowany na wsi. Ake zdefiniował rozwój jako proces, „poprzez który ludzie kształtują i zmieniają siebie oraz swoją sytuację życiową, by osiągać wyższe poziomy cywilizacyjne, zgodnie z własnymi wyborami i wartościami”. Zdaniem nigeryjskiego myśliciela, rozwój jako proces zbiorowy powinien (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  75
  Socialno-ekonomitscheskie vozzrenija J.G. Fichte kak osnova konstitutivnogo ponjatija spravedlivosti.Stahl Jürgen - 2008 - In Socialno-ekonomitscheskie vozzrenija J.G. Fichte kak osnova konstitutivnogo ponjatija spravedlivosti. In: Filosofskaja mysl i filosofija jazyka i istorii i sovremennosti. Sbornik nautschnych statej. Vostotschnyj universitet. (Perevod: M.A. Puschkarevoj. R. Ufa, Baschkortostan, Russland: pp. 5 - 24.
  В статье автор исследует, как Фихте разработал социально-политическую концепцию действия, основанную как на опыте, так и на современных идеях, в его работе «Закрытое коммерческое состояниеt». Кроме того, рассматривается, чем его социально-экономические теоремы отличаются от камеристских и феодально-консервативных рассуждений. Применительно к сегодняшнему дню идея о том, что люди являются не объектом или средством социальных отношений, а скорее их субъектом и целью, представляется особенно актуальной. С этой целью Фихте разработал концепцию справедливости, которая была конститутивной для его концепции общества: демократия, направленная на посягательство (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  62
  STATE's ROLE AND METHODS OF IMPACT ON ITS ECONOMY IN A TRANSITION PERIOD.Giorgi Kharshiladze - 2021 - MYŚL EKONOMICZNA I POLITYCZNA 1 (71):77-98.
  The main problem of how to transform a centrally planned market into a market economy has emerged as one of the most influential and challenging issues in modern times. Nowadays, post-Soviet republics and nations of Central and Eastern Europe are in a transformation process and seek to capture claimed efficiency and advantages of market mechanisms for their economies. This is a very complex issue, because a rapid transition from socialism to a market economy is an unprecedented phenomenon and requires fundamental (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Nowozytna nauka i wiedza wedlug Kartezjusza.Christopher Lazarski - 2013 - Myśl Ekonomiczna I Polityczna 2013 (2 (41)):192-211.
  The focus of this article is René Descartes’ bold claim that his method as presented in the Discourse on Method, will revolutionize science as well as philosophy. The author of this article reviews each chapter of the Discourse trying to establish what exactly Descartes had in mind and if he delivered what he had promised. The findings of the article are disappointing. Descartes skillfully uses rhetorical techniques to win his audience and to gain publicity, yet in fact he proposes no (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark