Results for 'Beata Bugajska'

18 found
Order:
 1. The Evaluation of Employment Policies for Older Adults in the Czech Republic, Poland, and Slovakia.Magdalena Leszko & Beata Bugajska - 2017 - In Łukasz Tomczyk & Andrzej Klimczuk (eds.), Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy. Uniwersytet Pedagogiczny W Krakowie. pp. 69--87.
  Adults aged 65 and above comprise the fastest growing sector of the world’s population. In the context of increasing numbers of older adults, employment policies have become a prominent issue. Governments recognize the importance of increasing participation in working age population and providing them with equal workplace opportunities. Yet, it appears that policies raising employment rates of older adults have become a slogan that governments use for election purposes, but the reality is different. In the groundbreaking report “Working Better with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. ‘You’ and ‘I’, ‘Here’ and ‘Now’: Spatial and Social Situatedness in Deixis.Beata Stawarska - 2008 - International Journal of Philosophical Studies 16 (3):399 – 418.
  I examine the ordinary-language use of deictic terms, notably the personal, spatial and temporal markers 'I' and 'you', 'here' and 'now', in order to make manifest that their meaning is inextricably embedded within a pragmatic, perceptual and interpersonal situation. This inextricable embeddedness of deixis within the shared natural and social world suggests, I contend, an I-you connectedness at the heart of meaning and experience. The thesis of I-you connectedness extends to the larger claim about the situatedness of embodied perceivers within (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3. Anonymity and Sociality: The Convergence of psychological and philosophical Currents in Merleau-Ponty’s ontological Theory of Intersubjectivity.Beata Stawarska - 2003 - Chiasmi International 5:295-309.
  In the prospectus for his later work pronounced in 1952, Merleau-Ponty announced that his move beyond the phenomenological to the ontological level of analysis is motivated by issues of sociality, notably communication with others.' I propose to interrogate this priority attributed by the author to this interpersonal bond in his reflections on corporeality in general, marking a departure from The Structure of Behavior and The Phenomenology of Perception, which privileged the starting point of consciousness and the body proper. My interest (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 4. Memory and subjectivity: Sartre in dialogue with Husserl.Beata Stawarska - 2002 - Sartre Studies International 8 (2):94-111.
  Memory is a privileged context for inquiry into subjective life; no wonder that the way philosophers theorize memory is indicative of their conception of subjectivity as a whole. In this essay, I turn to Sartre and Husserl with the aim of unveiling how their accounts of recollection resolve the question of identity and difference within the temporality of one's life. Tracing Sartre's arguments against Husserl's, as well as Husserl's and Sartre's own presentations of recollection, I inquire into the reasons that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 5. Uncanny Errors, Productive Contresens. Merleau-Ponty’s Phenomenological Appropriation of Ferdinand de Saussure’s General Linguistics.Beata Stawarska - 2013 - Chiasmi International 15:151-165.
  Stawarska considers the ambiguities surrounding the antagonism between the phenomenological and the structuralist traditions by pointing out that the supposed foundation of structuralism, the Course in General Linguistics, was ghostwritten posthumously by two editors who projected a dogmatic doctrine onto Saussure’s lectures, while the authentic materials related to Saussure’s linguistics are teeming with phenomenological references. She then narrows the focus to Merleau-Ponty’s engagement with Saussure’s linguistics and argues that it offers an unusual, if not an uncanny, reading of the Course, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6. Manifestation of the Kabuki actors’ gender in woodblock prints of the Edo Period.Beata Romanowicz - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):127-134.
  The connection between Kabuki theatre and Japanese woodblock prints of the Edo period (1603–1868), especially in their portraits of actors called yakusha‑e, offers an exceptional opportunity to analyse perceptions of the sex of the actor: as the hero of the drama, as well as the character performed on the stage. Both phenomena flourished in the Edo period and had a crucial impact on the visual art of the time, inspiring pictures of the Floating World (Jap. Ukiyo‑e). The images on Ukiyo‑e (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Merleau-ponty in dialogue with the cognitive sciences in light of recent imitation research.Beata Stawarska - 2003 - Philosophy Today (5):89-99.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 8. Strange Life of a Sentence.Beata Stawarska - 2015 - Philosophy Today 59 (2):305-316.
  In this essay, I follow the lead of recent scholarship in Saussure linguistics and critically examine the Saussurean doctrine associated with the Course in General Linguistics, which later became a hallmark of structuralism. Specifically, I reconstruct the history of the concluding sentence in the Course which establishes the priority of la langue over everything deemed external to it. This line assumed the status of an oft-cited ‘famous formula’ and became a structuralist motto. The ‘famous formula’ was, however, freely inserted by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Dialogue at the Limit of Phenomenology.Beata Stawarska - 2009 - Chiasmi International 11:145-156.
  In this essay I highlight the importance of the phenomenon of living speech and the communicative dimension of experience in phenomenological research. Specifically, I critically consider the charge of phonocentrism raised by Derrida to phenomenology which appears to have discredited any attempt to approach the phenomenon of vocality for fear of falling back into a metaphysics of presence and adopting the stance of atomistic subjectivity. It may be true that classical phenomenology of consciousness privileges the first person point of view (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Seeing Faces: Sartre and Imitation Studies.Beata Stawarska - 2007 - Sartre Studies International 13 (2):27-46.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Ein Überblick über die deutschen Tempora.Beata Grzeszczakowska - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 1:33-48.
  O systemach czasowych, w tym również języka niemieckiego, napisano już wiele publikacji językoznawczych. Najlepszym przykładem niech będzie chociażby jakiekolwiek wydawnictwo gramatyczne, gdzie bez trudu można znaleźć wyczerpującą charakterystykę danego systemu czasowego. Pomimo jednak licznych starań językoznawców podejmujących się tego tematu, nie wydaje się, aby osiągnęli oni porozumienie, co do struktury systemu czasowego w języku niemieckim, funkcji poszczególnych form i wreszcie terminologii. Jeśli chodzi o tę ostatnią, należałoby podkreślić, iż w językoznawstwie niemieckim zasadniczą rolę odgrywa nazewnictwo łacińskie, w wyniku czego próby (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Is the city a cultural landscape? An attempt to analyze the city from the perspective of landscape aesthetics.Beata Frydryczak - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (2):359-372.
  This paper sets out to interpret the phrase ‘the city landscape’. Beginning with landscape aesthetics based on two categories — the picturesque and the sublime — the author attempts todemonstrate that a city can be interpreted in terms of a cultural landscape. This necessitates a re‑interpretation of the category of the sublime, whereby, through references to Edmund Burke, Theodor W. Adorno and Arnold Berleant, the sublime assumes the nature of a category which determines the existential situation of a person in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13. Überblick über die Rhythmusdefinitionen.Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:69-90.
  Pojęcie rytmu znane jest powszechnie w różnych dziedzinach nauki i życia. Pojawia się ono m. in. w naukach przyrodniczych i humanistycznych, w architekturze, sztukach pięknych, w matematyce i muzyce, a nawet ekonomii. Również każdy język wyróżnia się spośród innych charakterystycznym dla niego rytmem, który decyduje o jego brzmieniu. Każda kolejna próba usystematyzowania znaczenia omawianego zjawiska wydaje się zatem - wobec jego uniwersalności - uzasadniona. Niniejszy artykuł ma przede wszystkim na celu oddzielenie pojęcia rytmu od innych pojawiających się w literaturze określeń, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Überlegungen zur Isochronie-Hypothese und rhythmustypologischen Klassifizierung von Sprachen (silben vs. akzentzählend) am Beispiel des Polnischen und Deutschen.Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:135-160.
  Już w 1775 r. Joshua Steele sformułował tezę o występowaniu równych pod względem czasowym interwałów – nie tylko w muzyce, ale również w mowie ludzkiej. Tak zwana teoria izochronizmu stała się w późniejszym okresie wyjściowym kryterium dla typologicznego podziału języków świata pod względem zjawisk rytmicznych. Na podstawie badań akustyczno-audytywnych niemożliwe było jednak znalezienie empirycznych dowodów co do równości odstępów pomiędzy sylabami akcentowanymi w językach grupy stress-timed ani co do równego czasu trwania poszczególnych sylab w językach typu syllable-timed. Tak więc pierwotny (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. Erwägungen zu auditiven Untersuchungen an der gesprochenen Sprache.Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:161-173.
  Język mówiony, w świadomości poszczególnych użytkowników silnie zdominowany przez słowo pisane, jest dość złożonym pod wieloma względami przedmiotem badań językoznawczych. Pojawiające się przy tym trudności dotyczą nie tylko ustanowienia odpowiednich kategorii opisowych czy wyboru materiału badawczego. Co więcej, związane są z wyborem odpowiedniego instrumentarium badawczego. Celem niniejszego artykułu jest dyskusja o preferowanej tu metodzie audytywnej w badaniach nad językiem mówionym: jej wyższości nad pomiarem akustycznym przy jednoczesnym ukazaniu szeregu czynników mogących mieć wpływ na uzyskane rezultaty.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Review of Beata Stawarska, Saussure’s Linguistics, Structuralism, and Phenomenology (Palgrave Macmillan, 2020), Phenomenological Reviews. [REVIEW]Jacob Rump - 2020 - Phenomenological Reviews.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Death - Cultural, philosophical and religious aspects.Nicolae Sfetcu - 2016 - Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing.
  About death, grief, mourning, life after death and immortality. Why should we die like humans to survive as a species. -/- "No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life's change agent. It clears (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. St. Monica as Participant in St. Augustine’s Philosophical Companionship: A Woman’s Voice in the Time of Crisis.Dragana Dimitrijević - 2021 - In Irina Deretić (ed.), Women in Times of Crisis. Belgrade: Faculty of Philosophy, University of Belgrade. pp. 49-61.
  The Cassiciacum dialogues mark an important point in St. Augustine’s spiritual journey from teacher of rhetoric to bishop of Hippo, and present Augustine as a Christian who had very recently found God, but was still unwilling to break off with the Greco-Roman philosophical tradition. Thus, Augustine designed his early philosophical writings in the old, classical manner. Although there is a vast body of scholarship on the Cassiciacum dialogues, only limited attention has been paid to the question of how significant a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark