Results for 'Inna Demeshko'

4 found
Order:
 1.  5
  Утвердження національної ідентичності в словотвірній морфонології девербативів.Inna Demeshko - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:140-148.
  У статті розглянуто проблемні питання дериваційних відношень, напрямів морфонологічних трансформацій, складні процеси, пов’язані з використанням варіантних формантів та з утвердженням національної ідентичності в словотвірній морфонології девербативів і відповідність їх словотвірним нормам української літературної мови, окреслено концептуальні засади морфонологічного аналізу девербативів, проаналізовано ефективні й специфічні методи й прийоми дослідження віддієслівних іменників у словотвірно-морфонологічному аспекті та визначено найбільш дієві методики аналізу морфонологічних явищ.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  74
  Creativity, Emergence of Novelty, and Spontaneous Symmetry Breaking.Radek Trnka, Martin Kuška & Inna Cabelkova - 2018 - In SGEM Conference Proceedings, Volume 5, Issue 2.1. pp. 203-210.
  The philosophy of mind concerns much about how novelty occurs in the world. The very recent progress in this field inspired by quantum mechanics indicates that symmetry restoration occurs in the mind at the moment when new creative thought arises. Symmetry restoration denotes the moment when one’s cognition leaves ordinary internalized mental schemes such as conceptual categories, heuristics, subjective theories, conventional thinking, or expectations. At this moment, fundamentally new, original thought may arise. We also predict that in older age, symmetry (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  Зміни в семантиці лексичних одиниць економічної сфери в сучасній українській тлумачній лексикографії.Inna Renchka - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:111-128.
  У статті розглянуто семантичні процеси в економічній лексиці української мови, що відбуваються під впливом важливих подій у житті суспільства кінця XX – початку XXI ст. Здійснено порівняльний аналіз словникових статей лексем економічної сфери в українських лексикографічних працях тлумачного типу радянського та пострадянського періодів, які фіксують зміни в їхній семантиці. З’ясовано, що слова позбуваються ідеологічної конотації, набутої в умовах функціонування в радянському тоталітарному дискурсі.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Переосмислення семантики лексем на позначення мистецьких напрямів і течій у сучасних тлумачних словниках української мови.Inna Renchka - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:165-176.
  Статтю присвячено висвітленню особливостей деідеологізації лексем на позначення мистецьких напрямів і течій у сучасних українських словниках тлумачного типу, що відбувається під впливом змін у житті українського суспільства наприкінці XX – на початку XXI ст. Дослідження здійснено на основі порівняльного аналізу тлумачень слів у лексикографічних працях радянського і пострадянського періодів. Виявлено приклади неповної деідеологізації лексичних одиниць зазначеної тематичної групи.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark