Results for 'Katarzyna Paprzycka-Hausman'

50 found
Order:
See also
 1. A Lockean Argument for Universal Access to Health Care.Daniel M. Hausman - 2011 - Social Philosophy and Policy 28 (2):166-191.
  This essay defends the controversial and indeed counterintuitive claim that there is a good argument to be made from a Lockean perspective for government action to guarantee access to health care. The essay maintains that this argument is in some regards more robust than the well-known argument in defense of universal health care spelled out by Norman Daniels, which this essay also examines in some detail. Locke's view that government should protect people's lives, property, and freedom–where freedom is understood as (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2. Sprachwandel und Wortfeld.Katarzyna Sikorska - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 4:51-62.
  Zmiany dokonujące się w języku na przestrzeni dziejów są wynikiem zmian w rzeczywistości pozajęzykowej. Nowe elementy leksyki są m. in. efektem procesu zapożyczenia z innych języków. Słowa te w momencie przejmowania ich przez inny język tracą swe wszelkie pierwotne powiązania z innymi leksemami, które miały w języku, z jakiego zostały przejęte, i wchodzą w nowe relacje semantyczne z istniejącymi już w danym poiu wyrazowym słowami, stając się jego nieodłącznym elementem. W procesie asymilacji na płaszczyźnie semantycznej wchodzą one w nowe dla (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  80
  Organ Donor Registration Policies and the Wrongness of Forcing People to Think of Their Own Death.Tomasz Żuradzki & Katarzyna Marchewka - 2016 - American Journal of Bioethics 16 (11):35-37.
  MacKay and Robinson (2016) claim that some legal procedures that regulate organ donations (VAC, opt-in, opt-out) bypass people's rational capacities and thus are “potentially morally worse than MAC”, which only employs a very mild form of coercion. We provide a critique of their argumentation and defend the opposite thesis: MAC is potentially morally worse than the three other options.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  63
  Review of Dowe, Physical Causation. [REVIEW]D. M. Hausman - 2002 - Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics 33 (4):717-24.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Making Fair Choices on the Path to Universal Health Coverage.Ole Frithjof Norheim, Trygve Ottersen, Bona Chitah, Richard Cookson, Norman Daniels, Nir Eyal, Walter Flores, Axel Gosseries, Daniel Hausman, Samia Hurst, Lydia Kapiriri, Toby Ord, Shlomi Segall, Frehiwot Defaye, Alex Voorhoeve & Alicia Yamin - 2014 - World Health Organisation.
  This report by the WHO Consultative Group on Equity and Universal Health Coverage addresses how countries can make fair progress towards the goal of universal coverage. It explains the relevant tradeoffs between different desirable ends and offers guidance on how to make these tradeoffs.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 6.  74
  Review: Hausman, D. Essays on Philosophy and Economic Methodology.Luc Bovens - 1994 - Review of Metaphysics 47 (4):818-820.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Samorządowa I Obywatelska Współpraca Transgraniczna W Województwie Podlaskim.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak - 2013 - Fundacja Soclab.
  Badania prezentowane w niniejszej publikacji miały na celu dostarczenie danych koniecznych do prowadzenia polskiej polityki zagranicznej rozszerzonej o wymiar samorządowy i obywatelski w województwie podlaskim. Głównym celem diagnozy było zbadanie, jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz uczelnie wyższe nawiązywały współpracę transgraniczną z partnerami na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji (Obwód Kaliningradzki). W publikacji wskazano miejsca największego potencjału, jak również barier na drodze do takiej współpracy w regionie. Zwrócono szczególną uwagę na kooperację tych podmiotów, łączenie swoich potencjałów i (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Diagnoza Partycypacji W Kulturze W Województwie Podlaskim.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk, Rafał Julian Mejsak & Katarzyna Winiecka - 2012 - Teatr Dramatyczny Im. Aleksandra Węgierki, Fundacj.
  Celem diagnozy było: - przeprowadzenie badań dostarczających pełnej i rzetelnej wiedzy z zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców woj. podlaskiego; - wskazanie głównych barier uczestnictwa w kulturze wysokiej; - ilościowo-jakościowe określenie wizerunku instytucji kulturalnych, w tym Teatru Dramatycznego, i ocena ich działalności artystycznej; - zmierzenie poziomu kapitał kulturowego regionu na podstawie wskaźnika korzystania przez mieszkańców woj. podlaskiego z instytucji kulturalnych. -/- .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Zum Problem des Bedeutungswandels deutscher Substantive im Polnischen.Katarzyna Sikorska - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3:251-261.
  W wyniku kontaktów polsko-niemieckich na płaszczyźnie kultury, polityki i gospodarki na przestrzeni dziejów pojawiły się w języku polskim liczne wyrazy pochodzenia niemieckiego. We współczesnej polszczyźnie występuje bardzo wiele zapożyczeń niemieckich, z czego większość stanowią rzeczowniki. Najczęściej jednak ich obce pochodzenie nie jest znane przeciętnemu użytkownikowi języka polskiego, gdyż wyrazy te zasymilowały się w polszczyźnie zarówno na płaszczyźnie fonologicznej, graficznej, jak i morfologicznej. Największą grupę rzeczowników pochodzenia niemieckiego stanowią te, w których przypadku zachowane zostało ich pierwotne znaczenie, co wiąże się z (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Veränderungen im Bedeutungsbereich der aus dem Deutschen entlehnten Lemmata im Vergleich zu ihren neuhochdeutschen Pendants.Katarzyna Sikorska - 1997 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 1:139-150.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Husserl and Shestov: Philosophical Antipodes.Katarzyna Szepieniec - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):135-154.
  The paper contains a general characteristics of the relation between Lev Shestov’s philosophy of existence and transcendental phenomenology of Edmund Husserl. The analysis was largely inspired by Cezary Wodziński’s research on Shestov’s writings, including his book published in Polish Wiedza a zbawienie. Studium myśli Lwa Szestowa (1991). In 1931, inspired by Descartes’ Meditationes de prima philosophiae, Husserl began a total transformation of philosophy into a science absolutely founded, assumptionless and developed in the spirit of absolute self-responsibility. Thus, the idea of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Zur Sprache der deutschen Comedy-Show.Katarzyna Sikorska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:29-37.
  Współczesny świat, zdominowany przez elektroniczne środki przekazu, to już zupełnie inne pojmowanie komunikacji językowej, zarówno tej w formie pisanej, jak i mówionej. Dominują w nim skrótowe i kompaktowe wypowiedzi; język z jednej strony traci na znaczeniu, z drugiej zaś - chłonie nowinki z innych systemów językowych, z którymi wchodzi w interakcje na różnych płaszczyznach. Niewątpliwe ogromną rolę odgrywają w tym procesie różnice kulturowe i związane z tym nie tylko kwestie mentalności, stereotypy, lecz także odmienne pojmowanie zjawisk dnia codziennego, w tym (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  28
  Bitwa Idei VI.Katarzyna Haremska - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):199-200.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  56
  Bitwa Idei V.Katarzyna Haremska - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):228.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  40
  Introduction to the Issue.Katarzyna Haremska & Paweł KŁOCZOWSKI - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):5-8.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Kapitalizm – narodziny idei.Katarzyna Haremska - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):37-58.
  Capitalism: The Birth of an Idea. Amongst the Enlightenment’s emancipatory slogans was a call for the liberation of economic energy, a call that was most fully expressed by Adam Smith in Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Smith provided a final analysis of the mercantilist system that had been prevailing from the beginning of the sixteenth century. By justifying the superiority of the free market economy models, Smith created the intellectual foundations for the capitalist order. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Cómo tomar decisiones justas en el camino hacia la cobertura universal de salud.Ole Frithjof Norheim, Trygve Ottersen, Bona Chitah, Richard Cookson, Norman Daniels, Frehiwot Defaye, Nir Eyal, Walter Flores, Axel Gosseries, Daniel Hausman, Samia Hurst, Lydia Kapiriri, Toby Ord, Shlomi Segall, Gita Sen, Alex Voorhoeve, Tessa T. T. Edejer, Andreas Reis, Ritu Sadana, Carla Saenz, Alicia Yamin & Daniel Wikler - 2015 - Pan-American Health Organization (PAHO).
  La cobertura universal de salud está en el centro de la acción actual para fortalecer los sistemas de salud y mejorar el nivel y la distribución de la salud y los servicios de salud. Este documento es el informe fi nal del Grupo Consultivo de la OMS sobre la Equidad y Cobertura Universal de Salud. Aquí se abordan los temas clave de la justicia (fairness) y la equidad que surgen en el camino hacia la cobertura universal de salud. Por lo (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. What Does the Sensory Apparatus Do When There Is Nothing to Perceive? The Salience of Sensory Absence.Katarzyna Kobos - 2017 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 38:42-57.
  This study aims to bring out the explanatory potential of embodied predictionism versus passive feed-forward model of sensory stimulation in the pursuit of a parsimonious naturalist account of sensation as a salient feature and an end point of conscious experience. Theoretical approaches towards sensory experience are tested against specific scenarios of the absence of observable or palpable qualities including but not limited to the thought-experimental phenomenon of negative synesthesia at the conclusion of the argument. . Predictionism is first explored in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  50
  Ładniej? Prl W Przestrzeni Miasta: Białostocka Architektura Lat 1945-1989.Katarzyna Niziołek & Radosław Poczykowski (eds.) - 2009 - Fundacja Uniwersytetu W Białymstoku.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  87
  35 Lat Później.Katarzyna Niziołek (ed.) - 2010 - Fundacja Uniwersytetu W Białymstoku.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  78
  Szlak Dziedzictwa Żydowskiego W Białymstoku. Przewodnik Historyczny. Wydanie Iii Uzupełnione.Katarzyna Niziołek & Radosław Poczykowski (eds.) - 2011 - Fundacja Uniwersytetu W Białymstoku.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak - 2013
  Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak (2013) .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej.Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel - 2015
  Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Motives and Markets in Health Care.Daniel Hausman - 2013 - Journal of Practical Ethics 1 (2):64-84.
  The truth about health care policy lies between two exaggerated views: a market view in which individuals purchase their own health care from profit maximizing health-care firms and a control view in which costs are controlled by regulations limiting which treatments health insurance will pay for. This essay suggests a way to avoid on the one hand the suffering, unfairness, and abandonment of solidarity entailed by the market view and, on the other hand, to diminish the inflexibility and inefficiency of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Systems Without a Graphical Causal Representation.Daniel M. Hausman, Reuben Stern & Naftali Weinberger - 2014 - Synthese 191 (8):1925-1930.
  There are simple mechanical systems that elude causal representation. We describe one that cannot be represented in a single directed acyclic graph. Our case suggests limitations on the use of causal graphs for causal inference and makes salient the point that causal relations among variables depend upon details of causal setups, including values of variables.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  95
  Outplacement Dla Pracowników Organizacji - Wyniki Badań.Andrzej Klimczuk & Katarzyna Alicja Łagoda - 2013 - In Magdalena Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery I Potencjały Rozwoju Outplacementu Dla Firm I Pracowników. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 169--209.
  Outplacement dla pracowników organizacji - wyniki badań Andrzej Klimczuk & Katarzyna Alicja Łagoda In Magdalena Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery I Potencjały Rozwoju Outplacementu Dla Firm I Pracowników. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 169--209 (2013) .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Ethnowitz als Wiedererkennungszeichen der deutschen Comedy-Sendung “Was guckst du?”.Katarzyna Sikorska-Bujnowicz - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 8:17-24.
  The matter under consideration in this article is the ethnic joke as a primary element of the German TV comedy “Was guckst du?”. The starting point is a short overview of the ethnic joke and the extralingual phenomena that are associated with such jokes, and – above all – pointing at the function of stereotypes as causes for jokes about individual nations. Texts of jokes concerning individual nations were used to illustrate the reviewed problems. The main part of the article (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Polysemie und Homophonie als Mittel des Humoristischen in einem Sketchtext.Katarzyna Sikorska-Bujnowicz - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:69-78.
  Przedmiotem rozważań tego artykułu jest rola zjawisk wieloznaczności oraz homofonii jako środków wyrazu, stosowanych w tekstach humorystycznych. Również kwestia zastosowania konkretnej leksyki obcego pochodzenia, brak znajomości jej znaczenia, wskazanie na brakującą wiedzę z zakresu danego słownictwa fachowego, w tym przypadku z dziedziny informatyki, staje się punktem wyjścia do stworzenia krótkich zabawnych form scenicznych. Znalezione i określone w trakcie przeprowadzonej analizy źródła komizmu, ewidentnie związane z życiem codziennym i słownictwem z różnych zakresów, odzwierciedlają zarówno językowe, jak i pozajęzykowe możliwości tworzenia zabawnych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  20
  Normative Framework of Informed Consent in Clinical Research in Germany, Poland, and Russia.Marcin Orzechowski, Katarzyna Woniak, Cristian Timmermann & Florian Steger - 2021 - BMC Medical Ethics 22 (1):1-10.
  Background: Biomedical research nowadays is increasingly carried out in multinational and multicenter settings. Due to disparate national regulations on various ethical aspects, such as informed consent, there is the risk of ethical compromises when involving human subjects in research. Although the Declaration of Helsinki is the point of reference for ethical conduct of research on humans, national normative requirements may diverge from its provisions. The aim of this research is to examine requirements on informed consent in biomedical research in Germany, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  74
  Poradnik Standardów Normatywnych Dla Organizacji Pozarz¸Adowych Z Powiatu Oleckiego.Katarzyna Sztop-Rutkowska (ed.) - 2012 - Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  40
  Albert Piette, Existence in the details: Theory and methodology in existential anthropology. [REVIEW]Rec Katarzyna Gurczyńska-Sady - 2015 - Argument: Biannual Philosophical Journal 5 (1):313-314.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  66
  Artur SZUTTA, Obywatelskie nieposłuszeństwo. Próba określenia pojęcia. [REVIEW]Rec Katarzyna Haremska - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):447-458.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz: Traktat polityczno-filozoficzny. [REVIEW]Rec Katarzyna Haremska - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (1):249-252.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Outplacement Dla Przedsiȩbiorstw - Wyniki Badań.Andrzej Klimczuk & Katarzyna Alicja Łagoda - 2013 - In Magdalena Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery I Potencjały Rozwoju Outplacementu Dla Firm I Pracowników. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 131--167.
  Outplacement dla przedsiȩbiorstw - wyniki badań .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  90
  Regionalne Obserwatorium Kultury W Województwie Podlaskim - Uwarunkowania I Planowane Kierunki Rozwoju.Andrzej Klimczuk & Katarzyna Sztop-Rutkowska - 2013 - Kultura I Edukacja 2:222--246.
  Na pocz¸a}tku XXI wieku zachodz¸a} istotne przemiany w relacjach pracy i czasu wolnego. Dostrzega siȩ też rozwój gospodarki kreatywnej wraz z wyłanianiem siȩ nowej stratyfikacji społecznej i zmian¸a} czynników rozwojowych. Coraz wiȩksze znaczenie w przemianach społeczno-gospodarczych ma sektor kultury oraz działania na rzecz kształtowania przemysłów kultury i kreatywnych, wraz z ich powi¸a}zaniami z sektorami zależnymi jak np. turystyka, architektura i wzornictwo przemysłowe. Celem artykułu jest odniesienie tych procesów i zjawisk do warunków województwa podlaskiego oraz przybliżenie głównych przesłanek powołania Regionalnego Obserwatorium (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Faire Des Choix Justes Pour Une Couverture Sanitaire Universelle.Ole Frithjof Norheim, Trygve Ottersen, Bona Chitah, Richard Cookson, Norman Daniels, Frehiwot Defaye, Nir Eyal, Walter Flores, Axel Gosseries, Daniel Hausman, Samia Hurst, Lydia Kapiriri, Toby Ord, Shlomi Segall, Gita Sen, Alex Voorhoeve, Daniel Wikler, Alicia Yamin, Tessa T. T. Edejer, Andreas Reis, Ritu Sadana & Carla Saenz - 2015 - World Health Organization.
  This report from the WHO Consultative Group on Equity and Universal Health Coverage offers advice on how to make progress fairly towards universal health coverage.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  30
  Access to Prenatal Testing and Ethically Informed Counselling in Germany, Poland and Russia.Marcin Orzechowski, Cristian Timmermann, Katarzyna Woniak, Oxana Kosenko, Galina Lvovna Mikirtichan, Alexandr Zinovievich Lichtshangof & Florian Steger - 2021 - Journal of Personalized Medicine 11 (9):937.
  The development of new methods in the field of prenatal testing leads to an expansion of information that needs to be provided to expectant mothers. The aim of this research is to explore opinions and attitudes of gynecologists in Germany, Poland and Russia towards access to prenatal testing and diagnostics in these countries. Semi-structured interviews were conducted with n = 18 gynecologists in Germany, Poland and Russia. The interviews were analyzed using the methods of content analysis and thematic analysis. Visible (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Evolutionary Debunking Arguments and Our Shared Hatred of Pain.Ben Bramble - 2017 - Journal of Ethics and Social Philosophy 12 (1):94-101.
  This article responds to an argument from Katarzyna de Ladari-Radek and Peter Singer in their article, "The Objectivity of Ethics and the Unity of Practical Reason.".
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Evolution, Dysfunction, and Disease: A Reappraisal.Paul E. Griffiths & John Matthewson - 2018 - British Journal for the Philosophy of Science 69 (2):301-327.
  Some ‘naturalist’ accounts of disease employ a biostatistical account of dysfunction, whilst others use a ‘selected effect’ account. Several recent authors have argued that the biostatistical account offers the best hope for a naturalist account of disease. We show that the selected effect account survives the criticisms levelled by these authors relatively unscathed, and has significant advantages over the BST. Moreover, unlike the BST, it has a strong theoretical rationale and can provide substantive reasons to decide difficult cases. This is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 40. Can an Evidential Account Justify Relying on Preferences for Well-Being Policy?Gil Hersch - 2015 - Journal of Economic Methodology 22 (3):280-291.
  Policy-makers sometimes aim to improve well-being as a policy goal, but to do this they need some way to measure well-being. Instead of relying on potentially problematic theories of well-being to justify their choice of well-being measure, Daniel Hausman proposes that policy-makers can sometimes rely on preference-based measures as evidence for well-being. I claim that Hausman’s evidential account does not justify the use of any one measure more than it justifies the use of any other measure. This leaves (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 41. MISSing the World: Models as Isolations, Representations, and Credible Worlds.Uskali Mäki - 2009 - Erkenntnis 70 (1):29-43.
  This article shows how the MISS account of models—as isolations and surrogate systems—accommodates and elaborates Sugden’s account of models as credible worlds and Hausman’s account of models as explorations. Theoretical models typically isolate by means of idealization, and they are representatives of some target system, which prompts issues of resemblance between the two to arise. Models as representations are constrained both ontologically (by their targets) and pragmatically (by the purposes and audiences of the modeller), and these relations are coordinated (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   72 citations  
 42. A Concept of Progress for Normative Economics.Philippe Mongin - 2006 - Economics and Philosophy 22 (1):19-54.
  The paper discusses the sense in which the changes undergone by normative economics in the twentieth century can be said to be progressive. A simple criterion is proposed to decide whether a sequence of normative theories is progressive. This criterion is put to use on the historical transition from the new welfare economics to social choice theory. The paper reconstructs this classic case, and eventually concludes that the latter theory was progressive compared with the former. It also briefly comments on (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43.  68
  On Sense and Preference.James Fanciullo - forthcoming - Journal of Moral Philosophy.
  Determining the precise nature of the connection between preference, choice, and welfare has arguably been the central project in the field of welfare economics, which aims to offer a proper guide for economists in making policy decisions that affect people’s welfare. The two leading approaches here historically—the revealed preference and latent preference approaches—seem equally incapable of so guiding economists. I argue that the deadlock here owes to welfare economists’ failure to recognize a crucial distinction between two senses of “preference.” I (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Cost Effectiveness Analysis and Fairness.F. M. Kamm - 2015 - Journal of Practical Ethics 3 (1):1-14.
  This article considers some different views of fairness and whether they conflict with the use of a version of Cost Effectiveness Analysis (CEA) that calls for maximizing health benefits per dollar spent. Among the concerns addressed are whether this version of CEA ignores the concerns of the worst off and inappropriately aggregates small benefits to many people. I critically examine the views of Daniel Hausman and Peter Singer who defend this version of CEA and Eric Nord among others who (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Moral Lessons From Psychology: Contemporary Themes in Psychological Research and Their Relevance for Ethical Theory.Henrik Ahlenius - 2020 - Stockholm: Stockholm University.
  The thesis investigates the implications for moral philosophy of research in psychology. In addition to an introduction and concluding remarks, the thesis consists of four chapters, each exploring various more specific challenges or inputs to moral philosophy from cognitive, social, personality, developmental, and evolutionary psychology. Chapter 1 explores and clarifies the issue of whether or not morality is innate. The chapter’s general conclusion is that evolution has equipped us with a basic suite of emotions that shape our moral judgments in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Pragmatism in Economic Methodology: The Duhem-Quine Thesis Revisited. [REVIEW]Thomas A. Boylan & Paschal F. O'Gorman - 2003 - Foundations of Science 8 (1):3-21.
  Contemporary developments in economicmethodology have produced a vibrant agenda ofcompeting positions. These include, amongothers, constructivism, critical realism andrhetoric, with each contributing to the Realistvs. Pragmatism debate in the philosophies of thesocial sciences. A major development in theneo-pragmatist contribution to economicmethodology has been Quine's pragmatic assaulton the dogmas of empiricism, which are nowclearly acknowledged within contemporaryeconomic methodology. This assault isencapsulated in the celebrated Duhem-Quinethesis, which according to a number ofcontemporary leading philosophers of economics,poses a particularly serious methodologicalproblem for economics. This problem, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Generation, Transformation and Place in Inga Iwasiów’s Novels Bambino (2008) and Ku Słońcu (2010).Ursula Phillips - 2012 - Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (1):17-36.
  This paper discusses two novels by contemporary writer Inga Iwasiów (b. 1963), Bambino (2008) and Ku słońcu [Towards the Sun] (2010), in the context of geopolitical, ideological, social and psycho-cultural transformations as they specifically affect different generations of inhabitants of the Polish city of Szczecin (pre-1945 German Stettin) from 1945 until the first decade of the 21st century. Bambino covers the years 1945–1981, but also contains flashbacks to pre-war memory of Stettin and to the suppressed experiences of the new post-war (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  63
  Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarz¸adowych.Andrzej Klimczuk - 2012 - In Katarzyna Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik Standardów Normatywnych Dla Organizacji Pozarz¸Adowych Z Powiatu Oleckiego. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej. pp. 74--92.
  Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarz¸adowych Andrzej Klimczuk In Katarzyna Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik Standardów Normatywnych Dla Organizacji Pozarz¸Adowych Z Powiatu Oleckiego. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej. pp. 74--92 (2012) .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  77
  Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych.Andrzej Klimczuk - 2014 - In Katarzyna Sztop-Rutkowska (ed.), Seniorzy Partycypuj¸A. Fundacja Soclab. pp. 27--29.
  Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych Andrzej Klimczuk In Katarzyna Sztop-Rutkowska (ed.), Seniorzy Partycypuj¸A. Fundacja Soclab. pp. 27--29 (2014) .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  66
  Uwagi Autora Traktatu Polityczno-Filozoficznego w odpowiedzi na recenzję Katarzyny Haremskiej i notę recenzyjną Pawła Kłoczowskiego.W. Julian Korab-Karpowicz - 2017 - Argument: Biannual Philosophical Journal 7 (1):175-179.
  Tractatus Politico-Philosophicus (Political-Philosophical Treatise) of W. Julian Korab-Karpowicz proposes a new idea-system. Ideas concerning different topics related to politics are introduced. The work aims to establish the principles of good governance and of a happy society, and to open up new directions for the future development of humankind. It is also in part a critique of the epistemology of early Wittgenstein as presented in his Tractatus Logico-Philosophicus. It argues that one can speak about politics and ethics with sense, and that (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark