Results for 'Melis Erdur'

17 found
Order:
 1. A Moral Argument Against Moral Realism.Melis Erdur - 2016 - Ethical Theory and Moral Practice 19 (3):591-602.
  If what is morally right or wrong were ultimately a function of our opinions, then even such reprehensible actions as genocide and slavery would be morally right, had we approved of them. Many moral philosophers find this conclusion objectionably permissive, and to avoid it they posit a moral reality that exists independently of what anyone thinks. The notion of an independent moral reality has been subjected to meticulous metaphysical, epistemological and semantic criticism, but it is hardly ever examined from a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 2. Moral Realism and the Incompletability of Morality.Melis Erdur - 2018 - Journal of Value Inquiry 52 (2):227-237.
  If what we want from moral inquiry were the obtainment of objective moral truths, as moral realism claims it is, then there would be nothing morally unsatisfactory or lacking in a situation, in which we somehow had access to all moral truths, and were fundamentally finished with morality. In fact, that seems to be the realists’ conception of moral heaven. In this essay, however, I argue that some sort of moral wakefulness – that is, always paying attention to the subtleties (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 3. Melis Erdur’s Moral Argument Against Moral Realism.Joshua Blanchard - 2019 - Ethical Theory and Moral Practice 22 (2):371-377.
  In a previous volume of Ethical Theory & Moral Practice, Melis Erdur defends the provocative claim that postulating a stance-independent ground for morality constitutes a substantive moral mistake that is isomorphic to the substantive moral mistake that many realists attribute to antirealists. In this discussion paper I reconstruct Erdur’s argument and raise two objections to the general framework in which it arises. I close by explaining why rejecting Erdur’s approach doesn’t preclude normative criticism of metaethical theories.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 4. On the Alleged Laziness of Moral Realists.Daniel Weltman - 2020 - Journal of Value Inquiry 54 (3):511-518.
  Melis Erdur has argued that there is something morally wrong with moral realism. Moral realism promotes morally objectionable lethargy by recommending that we accept moral knowledge that could be acquired effortlessly. This is morally objectionable, because morality requires us to be reflective about moral truths. I argue that the moral realist need not be worried, because if reflection about morality is a genuine value, the realist can accept this: moral realism entails no prescriptions about how one morally ought (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Are humans the only rational animals?Giacomo Melis & Susana Monsó - 2023 - The Philosophical Quarterly (3):844-864.
  While growing empirical evidence suggests a continuity between human and non-human psychology, many philosophers still think that only humans can act and form beliefs rationally. In this paper, we challenge this claim. We first clarify the notion of rationality. We then focus on the rationality of beliefs and argue that, in the relevant sense, humans are not the only rational animals. We do so by first distinguishing between unreflective and reflective responsiveness to epistemic reasons in belief formation and revision. We (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6. Normative Defeaters and the Alleged Impossibility of Mere Animal Knowledge for Reflective Subjects.Giacomo Melis - 2023 - Philosophia 51 (4):2065-2083.
  One emerging issue in contemporary epistemology concerns the relation between animal knowledge, which can be had by agents unable to take a view on the epistemic status of their attitudes, and reflective knowledge, which is only available to agents capable of taking such a view. Philosophers who are open to animal knowledge often presume that while many of the beliefs of human adults are formed unreflectively and thus constitute mere animal knowledge, some of them—those which become subject of explicit scrutiny (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Williamsonian Scepticism about the A Priori.Giacomo Melis & Crispin Wright - forthcoming - In Dylan Dodd & Elia Zardini (eds.), Beyond Sense? New Essays on the Significance, Grounds, and Extent of the A Priori. Oxford University Press.
  We focus on Timothy Williamson’s recent attack on the epistemological significance of the a priori–a posteriori distinction, and offer an explanation of why, fundamentally, it does not succeed. We begin by setting out Williamson’s core argument, and some of the background to it and move to consider two lines of conciliatory response to it—conciliatory in that neither questions the central analogy on which Williamson's argument depends. We claim, setting aside a methodological challenge to which Williamson owes an answer, that no (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8. Undermining Defeat and Propositional Justification.Giacomo Melis - 2016 - Argumenta 1 (2):271-280.
  I extend the Higher-Order View of Undermining Defeat (HOVUD) defended in Melis (2014) to account for the defeat of propositional justification. In doing so, I clarify the important notion of higher-order commitment, and I make some considerations concerning the defeat of externalist epistemic warrants.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 9. How Many Normative Notions of Rationality? A Critical Study of Wedgwood’s The Value of Rationality.Giacomo Melis - 2020 - Analysis 80 (1):174-185.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. The Normativity of Logic in a Psychologistic Framework: Three Approaches.Simone Melis - 2021 - Dissertation, University of Turin
  Contemporary psychologism has been amended for most of the objections by its opponents over a century ago. However, some authors still raise doubts about its ability to account for some peculiar properties of logic. In particular, it is argued that the psychological universality of patterns of inferential behavior is not sufficient to account for the normativity of logic. In this paper, I deal with the issue and offer three alternative solutions that do not rely on mere empirical universality. I will (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Szabadság és politikai részvétel a republikánus elméletben.Szilárd János Tóth - 2019 - Politikatudományi Szemle 18 (2):61-80..
  A tanulmány a republikánus szabadságideálról szól, és annak összefüggéséről a politikai részvétellel. Két fölfogást különít el: az "erőst", mely önértéket, és a "gyöngét" , mely eszközértéket tulajdonít a részvételnek.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Vietnam az óriások sakktábláján.Háda Béla - manuscript
  Nincs még egy délkelet-ázsiai ország, mely oly markáns hatást gyakorolt volna a huszadik század történelméről kialakult képükre, mint az egyesítésének 40. évfordulóját idén ünneplő Vietnami Szocialista Köztársaság. Ezt persze több évtizedes háborús szenvedéseinek és az amerikai tömegkultúra ezt nemritkán sajátosan közvetítő, de mindenképpen globális kisugárzással bíró üzeneteinek „köszönheti”.1 Vietnam viharos történelmi közelmúltja máig rányomja bélyegét a vele kapcsolatos képünkre, jóllehet, az említett 1975. évi – az északi és déli országrész egyesülésével járó – újjászületés óta itt sem állt meg az idő. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. O expertech a lidech: spasitelské lhaní v časech pandemie [Of Experts and Men: White Lies in the Times of a Pandemic].Petr Špecián & Marek Hudík - 2021 - In Petr Špecián & Marek Hudík (eds.), Dedičstvo koronakrízy: Ako lepšie zvládnuť ďalšiu pandémiu. Bratislava, Slovensko: pp. 53-74.
  Krize spojená s příchodem pandemie koronaviru ukázala, že užitečné expertní vědění sice podle všeho existuje, ale ne každému, kdo se představí jako expert, bychom měli věřit. Slovy doktora House: „Všichni lžou.“ Lžou i odborníci. Kapitola se zaměřuje na situace, kdy odborník lže takříkajíc „s dobrým úmyslem,“ neboť se domnívá, že pravda by veřejnost vedla k chování, které není společensky žádoucí. V takovém případě se jedná o lhaní paternalistické, protože má ochránit veřejnost před ní samotnou. Ukážeme příklady, kdy k němu dochází, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Nevidí ten, kdo se jen dívá.Jindřich Černý - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (2):189-200.
  Kuhn byl stoupencem tzv. „relativizovaného apriori". Apriori se nevyznačuje apodiktičností; zachovává si však stále konstitutivní funkci pro předmět poznání. Poznávající subjekty musí znát významy „paradigmatických propozic" proto, aby měli zkušenost. Zkušenost se neredukuje na vnímání. S Fleckem řečeno, pro vidění je dívání se jen nutnou, nikoli však dostatečnou podmínkou; je nadto nutné i vědět. Paradigmatické propozice se tak stávají podmínkou veškerého poznání, které je jimi „nasyceno". Různým paradigmatům respektive teoriím proto odpovídají různé zkušenosti. Paradigmata však nejsou na zkušenosti zcela nezávislá. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Ikonische Grenzverläufe.Martina Sauer (ed.) - 2018 - Tuebingen, Germany: IMAGE, Zeitschrift für interdisziplinäre Bildwissenschaft, Themenheft, 28.
  The task of the congress of the German Society for Semiotics in Passau / Germany in September 2017 was to explore and describe "boundaries". A total of 12 sections of the society wrote a call for paper for this purpose. With the present anthology it has to be made evident, how concretely also the boundaries of the own, the other and the foreign can be negotiated via pictures. -/- Papers: -/- - Martina Sauer: Ikonische Grenzverläufe. Szenarien des Eigenen, Anderen und (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Místo myšlenkových experimentů ve filozofii.Filip Tvrdý - 2018 - Teorie Vědy / Theory of Science 40 (2):211-229.
  Myšlenkové experimenty jsou populárním argumentačním nástrojem ve vědě i filosofii. Jejich kritika ze strany naturalistických a experimentálních filosofů vedla k vytvoření deflačních a minimalistických koncepcí, které oslabují epistemickou sílu myšlenkových experimentů a smiřují je s empirismem. Cílem článku je ukázat, že tyto pokusy nepřekonávají hlavní problémy, se kterými se myšlenkové experimenty ve filosofii střetávají. Omezená lidská racionalita a představivost znemožňují experimentátorům řešit nereálné scénáře spolehlivým způsobem. Myšlenkové experimenty se ve filosofii používají jinak než ve vědě, protože ty pravé jsou obvykle (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Diskuse o evoluci mezi neo-lamarckismem a neo-darwinismem v českých zemích.Tomáš Hermann & Michal Šimůnek - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (3):283-300.
  Studie se zabývá tím, jak se v českých zemích obráželo bouřlivé období vývoje biologického myšlení od přelomu 19. a 20. století do první světové války, kdy vedle sebe existovaly velmi různé názory na evoluci. Mnohovrstevnatost teoretickou přitom doplňuje i kulturní a vědecká mnohovrstevnatost českých zemí, kde se jednak mísí vlivy německé a české biologie na svých autonomních institucích, a jednak lze spatřovat rozdíly i mezi lokálními centry Prahou a Brnem se svými badatelskými tradicemi a nezávislými vazbami na další centra ve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark