Results for 'Moh Zamili Zam'

10 found
Order:
 1. MEMPOSISIKAN TEORI DAN KONSEP DASAR DALAM RISET KUALITATIF.Moh Zamili Zam - 2016 - Jurnal Pendidikan Islam Indonesia 1 (1):96-110.
  Theory without concepts is blind. Concept without ideas is empty. Ideas lead a researcher to find some phenomenon. Certaintly, phenomenon isn’t come partially or separately. Every act, habit, mindset, and human behavior in everyday activity rise up categorization. The task of researcher is to find out that categorization. Behind that situation and absolutely when we involve with participant, sometimes we can’t avoid from our contruct of ideas or concepts. Sometimes between real context and research perspectives comes differing. So, the important (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  98
  Predicting the Age of Abalone From Physical Measurements Using Artificial Neural Network.Ghaida Riyad Mohammed, Jaffa Riad Abu Shbikah, Mohammed Majid Al-Zamili, Bassem S. Abu-Nasser & Samy S. Abu-Naser - 2020 - International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) 4 (11):7-12.
  Abalones have long been a valuable food source for humans in every area of the world where a species is abundant. Predicting the age of abalone is done using physical measurements. The age of abalone is determined by cutting the shell through the cone, staining it, and counting the number of rings through a microscope -- a boring and time-consuming task. Other measurements, which are easier to obtain, are used to predict the age of abalone is using Artificial Neural Network (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  34
  Estimation of the Bi-Response Poisson Regression Model Based on Local Linear Approach. Darnah, Moh Imam Utoyo & Nur Chamidah - 2019 - International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) 3 (5):20-28.
  Abstract: Bi-response Poisson regression model based on the bivariate Poisson distribution and the response variable is a count data that correlate. The function of the bi-response Poisson regression model can be estimate using the parametric approach and the nonparametric approach. In this paper, we discuss the nonparametric approach using local linear estimator. The parameters of the bi-response Poisson regression model are estimated by the method of maximum likelihood.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Impact of Applying Fraud Detection and Prevention Instruments in Reducing Occupational Fraud: Case Study: Ministry of Health (MOH) in Gaza Strip.Faris M. Abu Mouamer, Youssef M. Abu Amuna, Mohammed K. H. A. L. I. Khalil & Abedallh Aqel - 2020 - International Journal of Academic Accounting, Finance and Management Research (IJAAFMR) 4 (6):35-45.
  The study aimed to identify the effect of applying detection and prevention tools for career fraud in combating and preventing fraud and reducing its risks through an applied study on Palestinian Ministry of Health in Gaza Strip, Palestine. To achieve the objectives of the study, the researchers used the questionnaire as a main tool to collect data, and the descriptive and analytical approach to conducting the study. The study population consisted of (501) supervisory employees working at MOH in Gaza Strip, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Przyczyna i Wyjaśnianie: Studium Z Filozofii i Metodologii Nauk.Pawel Kawalec - 2006 - Wydawnictwo KUL.
  Przedmowa Problematyka związana z zależnościami przyczynowymi, ich modelowaniem i odkrywa¬niem, po długiej nieobecności w filozofii i metodologii nauk, budzi współcześnie duże zainteresowanie. Wiąże się to przede wszystkim z dynamicznym rozwojem, zwłaszcza od lat 1990., technik obli¬czeniowych. Wypracowane w tym czasie sieci bayesowskie uznaje się za matematyczny język przyczynowości. Pozwalają one na daleko idącą auto¬matyzację wnioskowań, co jest także zachętą do podjęcia prób algorytmiza¬cji odkrywania przyczyn. Na potrzeby badań naukowych, które pozwalają na przeprowadzenie eksperymentu z randomizacją, standardowe metody ustalania zależności przyczynowych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 6. Konec Se Blíží? Kritické Připomínky K Teorii Kolapsů.Petr Špecián - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (4):425-448.
  Studie poukazuje na tři základní slabiny současného českého diskurzu o kolapsech komplexních společností, jehož předním mluvčím se stal egyptolog Miroslav Bárta. Zaprvé nedošlo k vyrovnání s absencí vědeckého konsenzu ohledně determinantů historického vývoje a teorii, která by poskytla jednotící rámec pro zařazení a interpretaci konkrétních prediktorů kolapsu, byla věnována jen minimální pozornost. Zadruhé nebyla podána jasná odpověď na otázku, která společenská struktura je při studiu kolapsu vlastně předmětem zkoumání, přestože se volné přechody mezi rovinami kultur, států a civilizací nejeví z (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. نیاز جاودانگی برای معنای زندگی (Persian: 'The Immortality Requirement for Life's Meaning').Thaddeus Metz - 2013 - Falsafeh 6 (72):81-90.
  Persian translation by Seyyed Mostafa Mousavi A’zam of 'The Immortality Requirement for Life's Meaning' (Ratio 2003).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  50
  Claude Lévi-Strauss: Překonat Okouzlení.Martin Paleček - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (3):361-382.
  Při výběru z teorií, které bychom mohli aplikovat na problém, jímž se zabýváme, je pro nás účinnost jejich použití jedním z nejdůležitějších kritérií. Jinými slovy, naše hodnocení teorií se odvíjí o jejich schopnosti řešit problémy. V tomto eseji nejprve ukáži, jaké druhy problémů jsou pro sociální vědy klíčové, a s pomocí strukturalistické kritiky funkcionalismu nabídnu ilustrace těchto problémů. Budu přitom tvrdit, že Lévi-Straussovy přísliby spojené s jeho metodou nebyly nikdy naplněny a že je strukturální antropologie neuspokojivá.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  75
  Epistemic virtues a prerequisite for the truth-seeking and constructor of intellectual identity.Zahra Khazaei & Mohsen Javadi Hossein Hemmatzadeh - 2018 - Theology 9 (19):123-146.
  Abstract The present paper examines the role of epistemic virtues in the formation of intellectual identity and its impact on improving our truth-seeking behaviors. A epistemic virtue is a special faculty or trait of a person whose operation makes that person a thinker, believer, learner, scholar, knower, cognizer, perceiver, etc., or causes his intellectual development and perfection, and improves his truth-seeking and knowledge-acquiring behaviours and places him on the path to attain understanding, perception and wisdom. Virtue epistemology is a set (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Predicitive Modeling, Empowering Women, and COVID-19 in South Sumatra, Indonesia.Yeni Yeni, Najmah Najmah & Davies Sharyn Graham - 2020 - ASEAN Journal of Community Engagement 4 (1):104-133.
  The Coronavirus disease (COVID-19) has spread to almost all provinces in Indonesia, including South Sumatra. Epidemiological models are required to provide evidence for public health policymakers to mitigate the virus. The aim of this study is: 1) to create a prediction model for COVID-19 cases in South Sumatra to help inform about public health policy and 2) to reflect on women’s experiences to provide solutions for mitigating the impact of COVID-19. This study uses quantitative and qualitative methods. A quantitative modeling (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark