Results for 'Monika Murawska'

27 found
Order:
 1.  22
  Fenomenologiczna post-narracja. Szkic o fenomenologii Henri Maldineya.Monika Murawska - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):382-404.
  Celem niniejszego artykułu jest naszkicowanie podstawowych tez nowej fenomenologii Henri Maldineya. Pierwsza część prezentuje styl Maldineyowskiego dyskursu, zmierzając do pokazania jego istotnego znaczenia. Druga zarysowuje szczątkową koncepcję podmiotowości, jaką można „wysnuć” z tekstów Maldineya oraz podstawowe kategorie tej fenomenologii, takie między innymi jak „wydarzenie” i „spotkanie”. W trzeciej części oddana zostaje złożoność tego dyskursu, a także zrekonstruowane są Maldineyowskie opisy wybranych fenomenów, takich jak góry le Cervin i XII-wieczna miniatura przedstawiająca tronującego Chrystusa. Ostatecznie, zmierzamy więc do wykazania, że w przypadku (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Translations of Blind Perception in the Films Monika (2012) and Antoine (2008).Robert Stock & Beate Ochsner - 2013 - Invisible Culture (19).
  Against the backdrop of these works (Mitchell/Snyder and others), we propose an analysis of films with and about blind or visually disabled individuals that aims at exploring different modes of world perception. In our view, such an examination should not only discuss the question of “giving voice” and visibility to those who were formerly only represented in or by the media, or the fact that films belonging to what might be considered a “new disability documentary cinema” are dedicated to the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  26
  Jerzy Machnacz, Monika Małek-Orłowska, Krzysztof Serafin (Ed.), The Hat and the Veil. The Phenomenology of Edith Stein / Hut Und Schleier. Die Phänomenologie Edith Steins. [REVIEW]Rec Paweł Sznajder - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):509-518.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Direct Perception and Simulation: Stein’s Account of Empathy.Monika Dullstein - 2013 - Review of Philosophy and Psychology 4 (2):333-350.
  The notion of empathy has been explicated in different ways in the current debate on how to understand others. Whereas defenders of simulation-based approaches claim that empathy involves some kind of isomorphism between the empathizer’s and the target’s mental state, defenders of the phenomenological account vehemently deny this and claim that empathy allows us to directly perceive someone else’s mental states. Although these views are typically presented as being opposed, I argue that at least one version of a simulation-based approach—the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 5. Einfühlung und Empathie.Monika Dullstein - forthcoming - In T. Breyer (ed.), Grenzen der Empathie. Philosophische, psychologische und anthropologische Perspektiven. Wilhelm Fink.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Meet the New Mammoth, Same as the Old? Resurrecting the Mammuthus Primigenius.Monika Piotrowska - 2018 - Biology and Philosophy 33 (1-2):5.
  Media reporters often announce that we are on the verge of bringing back the woolly mammoth, even while there is growing consensus among scientists that resurrecting the mammoth is unlikely. In fact, current “de-extinction” efforts are not designed to bring back a mammoth, but rather adaptations of the mammoth using close relatives. For example, Harvard scientists are working on creating an Asian elephant with the thick coat of a mammoth by merging mammoth and elephant DNA. But how should such creatures (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Why is an Egg Donor a Genetic Parent, but Not a Mitochondrial Donor?Monika Piotrowska - 2019 - Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 28 (3):488-498.
  What’s the basis for considering an egg donor a genetic parent but not a mitochondrial donor? I will argue that a closer look at the biological facts will not give us an answer to this question because the process by which one becomes a genetic parent, i.e., the process of reproduction, is not a concept that can be settled by looking. It is, rather, a concept in need of philosophical attention. The details of my argument will rest on recent developments (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. The Second Person in the Theory of Mind Debate.Monika Dullstein - 2012 - Review of Philosophy and Psychology 3 (2):231-248.
  It has become increasingly common to talk about the second person in the theory of mind debate. While theory theory and simulation theory are described as third person and first person accounts respectively, a second person account suggests itself as a viable, though wrongfully neglected third option. In this paper I argue that this way of framing the debate is misleading. Although defenders of second person accounts make use of the vocabulary of the theory of mind debate, they understand some (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 9.  71
  The Role of Natural Law in Gandhi's Social Utopia.Monika Kirloskar-Steinbach - 2016 - In Enter Author Name Without Selecting A. Profile: Hans-Christian Günther (ed.), Paths to Dialogue. Nordhausen: Bautz. pp. 251-288.
  The paper attempts to develop an immanent conception of natural law and natural rights of Mohandas Karamchand Gandhi.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  68
  Is ‘Assisted Reproduction’ Reproduction?Monika Piotrowska - 2018 - Philosophical Quarterly 68 (270):138-157.
  With an increasing number of ways to ‘assist’ reproduction, some bioethicists have started to wonder what it takes to become a genetic parent. It is widely agreed that sharing genes is not enough to substantiate the parent–offspring relation, but what is? Without a better understanding of the concept of reproduction, our thinking about parent–offspring relations and the ethical issues surrounding them risk being unprincipled. Here, I address that problem by offering a principled account of reproduction—the Overlap, Development and Persistence account—which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  93
  Deutsch Presselandschaft der Zwischenkriegszeit in Lodz.Monika Kucner - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:285-301.
  Prasa mniejszości niemieckiej była w okresie II Rzeczypospolitej dość zróżnicowana, o czym świadczą liczne publikacje, choćby autorstwa Tadeusza Kowalska czy Wiesławy Kaszubiny. Sytuację taką można by wytłumaczyć faktem, iż ludność niemiecka, zróżnicowana pod względem społecznym, wyróżniała się znacznie wyższym niż przeciętny dla całego kraju poziomem świadomości czytelniczej. Znamienną cechą prasy niemieckiej była duża liczba gazet o charakterze politycznym, wśród których znajdowały się pisma o kierunku nacjonalistycznym, socjalistycznym oraz ugodowym. Na uwagę zasługują tu takie tytuły, jak: Lodzer Freie Presse, Lodzer Volkszeitung, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. The Theoretical Costs of DNA Barcoding.Monika Piotrowska - 2009 - Biological Theory 4 (3):235-239.
  I begin with a description of the benefits and limits of DNA barcoding as presented by its advocates not its critics. Next, I argue that due to the mutually dependent relationship between defining and delimiting species, all systems of classification are grounded in theory, even if only implicitly. I then proceed to evaluate DNA barcoding in that context. In particular, I focus on the barcoders’ use of a sharp boundary by which to delimit species, arguing that this boundary brings along (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  33
  Making a Masala Modern Anglophone Indian Philosophy. [REVIEW]Monika Kirloskar-Steinbach - 2018 - The Berlin Review of Books.
  'Minds Without Fear' attempts to showcase the intellectual agency of Anglophone Indian philosophers living under coloniality. The book’s thirteen chapters are framed by the acute professional anxiety many of them experienced then, and its rippling effects which continue till today. Like their predecessors, contemporary Indian philosophers worry that colonialism has crippled their intellectual abilities. Authors Nalini Bhushan and Jay Garfield argue that this anxiety is simply a type of “false consciousness” (38).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  30
  Kontextualität in der Philosophie.Monika Kirloskar-Steinbach - 2017 - Information Philosophie 4:52-57.
  This short essay applies some core assumptions of critical social epistemology to the production of (cross-cultural) knowledge.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  51
  Global Climate Change and Catholic Responsibility: Facts and Faith Response.Gerald Braun, Monika K. Hellwig & W. Malcolm Byrnes - 2007 - Journal of Catholic Social Thought 4 (2):373-401.
  Citation: Braun G, Hellwig MK, Byrnes WM (2007) Global Climate Change and Catholic Responsibility: Facts and Faith Response. Journal of Catholic Social Thought 4(2): 373-401. Abstract: The scientific evidence is now overwhelming that human activity is causing the Earth’s atmosphere to grow hotter, which is leading to global climate change. If current rates of greenhouse gas (GHG) emissions continue, it is predicted that there will be dramatic changes, including flooding, more intense heat waves and storms, and an increase in disease. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  15
  Review of Vrinda Dalmiya's 'Caring to Know'. [REVIEW]Monika Kirloskar-Steinbach - 2018 - Essays in Philosophy 19 (2):1-11.
  'Caring to Know' argues that “caring is not the ‘other’ of reason and that our lived experiences of caring and being cared for can be useful resources for truth-seeking” (1). This claim is fleshed out over six chapters using a creative blend of analytical feminist theory, virtue theory of knowledge, and cross-cultural philosophy. The brief conclusion braids together different strands of the argument. The review examines the potential of Dalmiya's 'humble relational knowers' for cross-cultural philosophy.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  44
  Zwei Perspektiven indischen Philosophierens. [REVIEW]Monika Kirloskar-Steinbach - 2014 - Polylog 31:73-80.
  This short essay reviews R.A. Mall's 'Indische Philosophie: Vom Denkweg zum Lebensweg' (2012) and Jonardon Ganeri's 'Identity as Reasoned Choice' (2012). It works out some basic assumptions shared by both the books.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  16
  Hortus (In)Conclusus. Polska i Ukraina: rozmowy o filozofii i literaturze (En - Hortus (In)Conclusus. Poland and Ukraine: Talks on Philosophy Literature).Anton Marczyński (ed.) - 2017 - Warsaw, Poland: Barbara Skarga Foundation for Thinking.
  EN: Selection of Marczyński's interviews on philosophy and literature which were recorded in early 2007 for the purpose of his radio broadcast "Hortus (In)Conclusus." Includes interviews with: Marek Bieńczyk, Józef Bremer, Ihor Byczko, Andrij Dachnij, Anna Dziedzic, Mateusz Falkowski, Tadeusz Gadacz, Michał Głowiński, Dorota Hall, Serhij Jospenko, Wachtang Kebuładze, Zbigniew Kloch, Andrzej Kołakowski, Wasyl Lisowyj, Ołeksandr Majewskyj, Anton Marczynski, Julia Marczyńska, Wadym Menżulin, Zbigniew Mikołejko, Monika Milewska, Andrij Okara, Ihor Paśko, Adam Pomorski, Myrosła Popowycz, Jerzy Prokopiuk, Iryna Puchta, Barbara (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. I dilemmi morali e il significato del rincrescimento.Marcello Ostinelli - 2009 - Studia Philosophica: Jahrbuch Der Schweizerischen Philosoph Ischen Gesellschaft, Annuaire de la Société Suisse de Philosphie 68:149-158.
  The paper argues for the plausibility of the thesis that there are no genuine moral dilemmas. In particular, I examine Bernard Williams’ objection that agentregret in a situation of conflict among contradictory moral obligations would prove the existence of such dilemmas. Contrary to Williams’claim, agentregret in these situations is not sufficient to establish the existence of such moral dilemmas. Williams’ argument cannot undermine the logical consistency of moral theories, nor their capacity to solve moral conflicts. I also consider Monika (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Europäische Union - ein Schritt näher.Monika Kucner - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis 3:229-249.
  Idea integracji europejskiej nie jest wymysłem naszych czasów. Jest to proces złożony, który dojrzewał na przestrzeni kilku wieków i który w naszym stuleciu zaczął nabierać wyrazistych kształtów. Społeczeństwa europejskie znużone bezsensem wzajemnie wyniszczających wojen, zaczęły poszukiwać takiej formy koegzystencji, która umożliwiłaby im wspólne decydowanie o polityce, gospodarce czy kulturze. W roku 1950 francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman zadeklarował gotowość rządu francuskiego do współpracy z rządem niemieckim w sektorze węgla i stali, w celu zagwarantowania pokoju na kontynencie. Plan Schumana urzeczywistnił (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  76
  Wykaz publikacji prof. zw. dr habil. Krzysztofa A. Kuczyńskiego 1971-2001.Monika Kucner - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis 3:19-30.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  10
  Pochybná Svědectví Pana Leeuwenhoeka: Mikroskopy, Analogie a Dobří Sousedé.Monika Špeldová - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):399-428.
  Tato studie se věnuje rané fázi mikroskopického zkoumání přírody Antoni van Leeuwenhoeka, které představil ve své korespondenci členům Royal Society. Studie se zaměřuje na období od navázání styku s Royal Society až do roku 1680, kdy byl Leeuwenhoek zvolen členem společnosti. Z metodologického hlediska studie uplatňuje na Leeuwenhoekovy dopisy členům Royal Society přístup, který představili autoři Steven Shapin a Simon Schaffer v knize Leviathan and the Air-Pump. Pokouší se zjistit, jestli se v Leeuwenhoekových dopisech objevují tři strategie,, které Shapin a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  8
  Věda Jako Příze, Co Se Rozplétá. [REVIEW]Monika Špeldová - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (2):245-250.
  Recenze: Biagioli, Mario - Riskin, Jessica. Nature Engaged: Science in Practice from the Renaissance to the Present. New York: Palgrave Macmillan 2012, 301 s.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  6
  Brandy, Mravenci a Mikroskop: Experimentální Věda Roberta Hooka.Monika Bečvářová - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (4):361-396.
  Tato studie pojednává o rané fázi mikroskopického zkoumání přírody, které ve svém díle Micrographia představil Robert Hooke. Vzhledem k obsáhlosti díla se zaměřuje na pasáže, které Hooke věnoval výzkumu hmyzu. Předmětem analýzy je především metodologie Hookova výzkumu: způsob, jakým tento experimentátor využíval mikroskop ke zkoumání mravenců, much, komárů a jiného hmyzu. Dále je pozornost věnována způsobu, jakým Hooke představoval výsledky svého pozorování, tedy popisům a ilustracím hmyzu. A konečně, příspěvek se také pokouší vyložit vybrané záznamy mikroskopických pozorování v Micrographii a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  17
  Lee CHUN LO, Die Gottesauffassung in Husserls Phänomenologie. [REVIEW]Rec Monika Adamczyk - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):527-532.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  8
  Fichte dzisiaj.Jürgen Stolzenberg, Przeł. Monika Adamczyk & Przeł. Wojciech Hanuszkiewicz - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):512-526.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Technological Stripping and Meaning Production in 'Duchamp’s The Large Glass'.Monika Wludzik - 2014 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies (2):193-206.
  The scope of the essay is limited by the ideas behind the mechanisation of desire as conceptualised in The Large Glass by Marcel Duchamp. This glass-based installation depicts a convoluted mechanism, as the full-title of the work suggests, representing The Bride Stripped Bare by her Bachelors, Even. Using tropes and figures from his earlier studies, the artist designed a machine for the production of desire, rendering the unconscious mechanical and dynamic. The paper aims to present selected aspects of the installation, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark