Results for 'Wiebke Tiede'

4 found
Order:
 1.  79
  An fMRI Study Measuring Analgesia Enhanced by Religion as a Belief System.Katja Wiech, Miguel Farias, Guy Kahane, Nicholas Shackel, Wiebke Tiede & Irene Tracey - 2008 - PAIN 139:467-476.
  Although religious belief is often claimed to help with physical ailments including pain, it is unclear what psychological and neural mechanisms underlie the influence of religious belief on pain. By analogy to other top-down processes of pain modulation we hypothesized that religious belief helps believers reinterpret the emotional significance of pain, leading to emotional detachment from it. Recent findings on emotion regulation support a role for the right ventrolateral prefrontal cortex, a region also important for driving top-down pain inhibitory circuits. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 2.  70
  Kumoaako tiede vapaan tahdon?Panu Raatikainen - 2017 - Niin and Näin 93 (2/2017):144-145.
  Kirjaarvio teoksesta Alfred R. Mele, Onko vapaa tahto illuusio? Dialogi vapaasta tahdosta ja tieteestä.2016.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Evoluutiopsykologia ja sen ongelmat.Panu Raatikainen - 2007 - Tiede and Edistys (1/2007):1-15.
  Viime vuosina ihmistieteiden kentässä on saanut osakseen paljon huomiota uusi lähestymistapa, jota kutsutaan ”evoluutiopsykologiaksi”. Sen piiristä on esimerkiksi väitetty, että evoluutio on muokannut meidän parinvalintamieltymyksiämme niin, että miehillä on taipumus tuntea vetoa lisääntymiskykyisiltä näyttäviin nuoriin naisiin, pyrkiä parittelemaan aina tilaisuuden tullen mahdollisimman monien naisten kanssa ja olla mustasukkaisia, kun taas naiset ovat taipuvaisia mieltymään iäkkäämpiin miehiin, joilla on valtaa ja resursseja. Luonnonvalinnalla on pyritty myös selittämään mm. raiskauksia.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Voiko ihmistiede olla arvovapaata?Panu Raatikainen - 2006 - In Etiikkaa ihmistieteilijöille. Helsinki: SKS.
  Kysymys siitä, onko tiede ja voiko se olla arvovapaata, on herättänyt vilkasta ja jopa kiivastakin keskustelua. Erityisen polttava tämä kysymys on ihmistieteissä. Yhdessä ääripäässä on kuva tieteellisestä tutkimuksesta kaikenlaisten eettisten ja yhteiskunnallisten kysymysten yläpuolella olevana intressittömänä toimintana. Toisessa päässä on väite, ettei tiede voi koskaan olla arvovapaata vaan että tieteellinen tutkimus ja sen tulokset ovat läpeensä arvojen värittämiä. Näiden välille mahtuu monenlaisia maltillisempia välittäviä kantoja.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography