Results for 'non-violent communication'

998 found
Order:
 1. Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (ΑΠΚ) – ο ρόλος των κοινοτήτων και της εκπαίδευσης. Intagible Cultural Heritage (ICH) – the role of communities and education.Georgia Zacharopoulou - 2018 - In Βασιλική Καραβάκου (ed.), ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Ηθική, Εκπαίδευση και Ηγεσία, 24-27 Νοεμβρίου 2017, University of Macedonia, Thessaloniki, GR. pp. 53-64.
  Η εύληπτη εκπαιδευτική προσέγγιση ότι «κληρονομιά είναι οτιδήποτε θέλεις “εσύ” να διατηρηθεί για τις επόμενες γενιές» κλονίζεται στην ερώτηση «όλα όσα μας παραδίδονται από τους προγόνους μας αποτελούν μια προς διαφύλαξη κληρονομιά, εφόσον “εσύ” το αποφασίσεις;». Εκφάνσεις «βαρβαρότητας» που διασώζονται σε προγενέστερες εθιμικές πρακτικές θα μπορούσαν άραγε να αποτελέσουν στοιχεία ΑΠΚ προς διαφύλαξη; Η παρούσα εργασία επιχειρεί μια πρώτη ανίχνευση του σύνθετου αυτού θέματος. Περιπτώσεις μελέτης από τον ελληνικό και διεθνή χώρο διερευνώνται με κριτήρια αξιολόγησης τα αναφερόμενα στη Σύμβαση για (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Inputs from Murdoch and Rosenberg for Philosophical Counselling.T. Raja Rosenhagen - 2023 - Philosophical Practice: Journal of the American Philosophical Practitioners Association 18 (1):3027-38.
  In this article, I suggest that combining resources from philosophy and psychology can yield useful tools for philosophical counselling. More specifically, I argue for three theses: a) Iris Murdoch’s notion of just attention and Marshall Rosenberg’s method of non-violent communication are interestingly compatible; b) engaging in non-violent communication serves to support one’s endeavors to acquire the kind of clear vision Murdoch thinks doing well by others requires; and c) non-violent just communication would be beneficial (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Non-violent Resistance and Last Resort.Nicholas Parkin - 2016 - Journal of Military Ethics 15 (4):259-274.
  It is commonly accepted that recourse to war is justifiable only as a last resort. If a situation can be resolved by less harmful means, then war is unjust. It is also commonly accepted that violent actions in war should be necessary and proportionate. Violent actions in war are unjust if the end towards which those actions are means can be achieved by less harmful means. In this article, I argue that satisfaction of the last resort criterion depends (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 4. “The Politics of (Non)Violent Resistance” (Foreword for the Thai translation of Judith Butler’s The Force of Nonviolence: An Ethico-Political Bind).Eraldo Souza dos Santos - 2023 - In Judith Butler, The Force of Nonviolence: An Ethico-Political Bind,. Bangkok: Sam Yan Press. pp. 6-9.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. A (non-)violent revolution? Strategies of civility for the politics of the common.Christiaan Boonen - 2018 - In S. Cogolati (ed.), The Commons and a New Global Governance: Democratic, Institutional and Legal Perspectives. Londen, Verenigd Koninkrijk: pp. 57-77.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. The Polemical as Non-Violent Protest: James Baldwin and the “Gendered” Black Body.Anwar Uhuru - 2021 - APA Newsletter on Philosophy and the Black Experience 21 (1):4-12.
  This essay is to invite a new form of theorizing Baldwin’s intellectual archive beyond a work of protest or as being contributory to Queer writing. I argue that Baldwin’s thought often in the form of the polemic is a form of non-violent resistance. Baldwin’s contestation against whiteness and the methods of Black erasure in general and Black male annihilation in particular is why he is challenging the complexity of protest. In pushing against traditional or what has become traditional ways (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Non-Verbal Communication. Notes on the Visual Perception of Human Relations.Jurgen Ruesch & Weldon Kees - 1958 - Journal of Aesthetics and Art Criticism 16 (3):400-401.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 8. Cultural Diversity, Non–Western Communities, and Human Rights.Ashwani Kumar Peetush - 2003 - Philosophical Forum 34 (1):1–19.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. “Hello. My Name is Inigo Montoya”: Revenge as Moral Address.Alice MacLachlan - 2016 - In Catherine E. Hundleby (ed.), Reasonable Responses: The Thought of Trudy Govier. University of Windsor. pp. 129-148.
  Trudy Govier offers a sweeping moral critique of revenge, arguing that even non-violent, limited, acts of revenge are wrong, insofar as they necessarily treat the target as an instrument of the revenger’s satisfaction (offending against respect for persons) and thus morally diminish the revenger. I challenge Govier’s critique by broadening her account of revenge, focusing in particular on its communicative complexities. Revenge aims to address rather than use its target, I argue, for the revenger to be satisfied. It is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Are non-human primates Gricean? Intentional communication in language evolution.Lucas Battich - 2018 - Pulse: A History, Sociology and Philosophy of Science Journal 5:70-88.
  The field of language evolution has recently made Gricean pragmatics central to its task, particularly within comparative studies between human and non-human primate communication. The standard model of Gricean communication requires a set of complex cognitive abilities, such as belief attribution and understanding nested higher-order mental states. On this model, non-human primate communication is then of a radically different kind to ours. Moreover, the cognitive demands in the standard view are also too high for human infants, who (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Non-genetic inheritance: Evolution above the organismal level.Anton Sukhoverkhov & Nathalie Gontier - 2021 - Biosystems 1 (200):104325.
  The article proposes to further develop the ideas of the Extended Evolutionary Synthesis by including into evolutionary research an analysis of phenomena that occur above the organismal level. We demonstrate that the current Extended Synthesis is focused more on individual traits (genetically or non-genetically inherited) and less on community system traits (synergetic/organizational traits) that characterize transgenerational biological, ecological, social, and cultural systems. In this regard, we will consider various communities that are made up of interacting populations, and for which the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 12. Non-Human Climate Refugees: The Role that Urban Communities Should Play in Ensuring Ecological Resilience.Samantha Noll - 2018 - Environmental Ethics 40 (2):119-134.
  Urban residents have the potential to play a key role in helping to facilitate ecological resilience of wilderness areas and ecosystems beyond the city by helping ensure the migration of nonhuman climate refugee populations. Three ethical frameworks related to this issue could determine whether we have an ethical duty to help nonhuman climate refugee populations: ethical individualism, ethical holism, and species ethics. Using each of these frameworks could support the stronger view that policy makers and members of the public have (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13. Violent Resistance as Radical Choice.Tamara Fakhoury - 2023 - Feminist Philosophy Quarterly 9 (1).
  What reasons stand in favor of (or against) violent resistance to oppression? I distinguish two kinds of normative reasons that bear relevantly in such a practical deliberation. I argue that in addition to reasons of impartial morality, victims’ personal projects and relationships may also provide reasons for (or against) violent resistance. Moreover, there is no guarantee that conflicts will not occur between such reasons. Thus, some acts of violent resistance may arise from situations of radical choice in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. The Cultural Violence of Non-violence.Jason A. Springs - 2016 - Journal of Mediation and Applied Conflict Analysis 3 (1):382-396.
  This paper explores the difference it makes to incorporate the multi-focal conception of violence that has emerged in peace studies over recent decades into the discourse of non-violent direct action (Galtung 1969, 1990; Uvin 2003; Springs 2015b). I argue that non-violent action can and should incorporate and deploy the distinctions between direct, cultural, and structural forms of violence. On one hand, these analytical distinctions can facilitate forms of self-reflexive critical analysis that guard against certain violent conceptual and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Communicating Science-Based Information about Risk: How Ethics Can Help.Paul B. Thompson - 2018 - In Ethics and Practice in Science Communication. Chicago: pp. 33-54.
  The chapter discusses two points of intersection between the communication of science-based information about risk and philosophical ethics. The first is a logically unnecessary bias toward consequentialist ethics, and a corresponding tendency to overlook the significance of deontological and virtue based ways to interpret the findings of a scientific risk analysis. The second is a grammatical bias that puts scientific communicators at odds with the expectations of a non-scientific audience.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. The Value-Free Ideal of Science: A Useful Fiction? A Review of Non-epistemic Reasons for the Research Integrity Community.Jacopo Ambrosj, Kris Dierickx & Hugh Desmond - 2023 - Science and Engineering Ethics 29 (1):1-22.
  Even if the “value-free ideal of science” (VFI) were an unattainable goal, one could ask: can it be a useful fiction, one that is beneficial for the research community and society? This question is particularly crucial for scholars and institutions concerned with research integrity (RI), as one cannot offer normative guidance to researchers without making some assumptions about what ideal scientific research looks like. Despite the insofar little interaction between scholars studying RI and those working on values in science, the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Nepotistic patterns of violent psychopathy: evidence for adaptation?D. B. Krupp, L. A. Sewall, M. L. Lalumière, C. Sheriff & G. T. Harris - 2012 - Frontiers in Psychology 3:1-8.
  Psychopaths routinely disregard social norms by engaging in selfish, antisocial, often violent behavior. Commonly characterized as mentally disordered, recent evidence suggests that psychopaths are executing a well-functioning, if unscrupulous strategy that historically increased reproductive success at the expense of others. Natural selection ought to have favored strategies that spared close kin from harm, however, because actions affecting the fitness of genetic relatives contribute to an individual’s inclusive fitness. Conversely, there is evidence that mental disorders can disrupt psychological mechanisms designed (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 18. Communicating Testimonial Commitment.Alejandro Vesga - forthcoming - Ergo: An Open Access Journal of Philosophy.
  I argue for the Cooperative Warrant Thesis (CWT), according to which the determinants of testimonial contents in communication are given by the practical requirements of cooperative action. This thesis distances itself from conventionalist views, according to which testimony must be strictly bounded by conventions of speech. CWT proves explanatorily better than conventionalism on several accounts. It offers a principled and accurate criterion to distinguish between testimonial and non-testimonial communication. In being goal-sensitive, this criterion captures the role of weak (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Serendipity and inherent non-linear thinking can help address the climate and environmental conundrums.Quan-Hoang Vuong, Viet-Phuong La & Minh-Hoang Nguyen - 2024 - Aisdl Manuscripts.
  Humankind is currently confronted with a critical challenge that determines its very existence, not only on an individual, racial, or national level but as a whole species: the fight against climate change and environmental degradation. To win this battle, humanity needs innovations and non-linear thinking. Nature has long been a substantial information source for unthinkable discoveries that save human lives. The paper suggests that by understanding the nature, emergence, and mechanism of serendipity, the survival skill of humans, humanity can capitalize (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 20. Communication before communicative intentions.Josh Armstrong - 2021 - Noûs 57 (1):26-50.
  This paper explores the significance of intelligent social behavior among non-human animals for philosophical theories of communication. Using the alarm call system of vervet monkeys as a case study, I argue that interpersonal communication (or what I call “minded communication”) can and does take place in the absence of the production and recognition of communicative intentions. More generally, I argue that evolutionary theory provides good reasons for maintaining that minded communication is both temporally and explanatorily prior (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 21. Transforming the field: the role of academic health centers in promoting and sustaining equity based community engaged research.Shannon Sanchez-Youngman, Prajakta Adsul, Amber Gonzales, Elizabeth Dickson, Katie Myers, Christina Alaniz & Nina Wallerstein - 2023 - Frontiers in Public Health 11:1111779.
  Community-based participatory research (CBPR) and community engaged research (CEnR) are key to promoting community and patient engagement in actionable evidence-based strategies to improve research for health equity. Rapid growth of CBPR/CEnR research projects have led to the broad adoption of partnering principles in community-academic partnerships and among some health and academic organizations. Yet, transformation of principles into best practices that foster trust, shared power, and equity outcomes still remain fragmented, are dependent on individuals with long term projects, or are non-existent. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Becoming non-Jewish.David Friedell - 2024 - In Alejandro Arango & Adam Burgos (eds.), New Perspectives on the Ontology of Social Identities. Routledge.
  This paper is on the metaphysics and normativity of Jewish identity. It starts with a metaphysical question: “Can a Jewish person become non-Jewish?” This question and the related question “What is Jewishness?” are both ambiguous, because the word “Jewish” is ambiguous. The paper outlines five concepts of Jewishness: halachic, religious, ethnic, and cultural Jewishness, as well as being Jewish in the sense of belonging to the Jewish community. In some of these senses of “Jewish” a Jewish person is always Jewish. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23. Created in the Image of a Violent God?: The Ethical Problem of the Conquest of Chaos in Biblical Creation Texts.J. Richard Middleton - 2004 - Interpretation: A Journal of Bible and Theology 58 (4):341-355.
  By its alternative depiction of God's non-violent creative power at the start of the biblical canon, Gen 1 signals the Creator's original intent for shalom and blessing at the outset of human history, prior to the rise of human (or divine) violence. Gen 1 constitutes a normative framework by which we may judge all the violence that pervades the rest of the Bible.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 24. Beyond Community: Inclusivity through Spatial Interventions.Asma Mehan, Krzysztof Nawratek & Farouq Tahar - 2022 - Writingplace: Journal for Architecture and Literature 1 (6):136-147.
  This article argues against the concept of integration as the main mechanism allowing various sociocultural groups to live together and instead proposes ‘radical inclusivity’ as a better, less oppressive model of a pluralistic society. Through analytical and reflective research on the non-cohesion-based approach to integration or inclusion, this article is devoted to examining the affordances and limitations of integration through various forms of spatial interventions. As an example, we will discuss the Ellesmere Green Project in Sheffield (UK) as a typical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 25. W poszukiwaniu ontologicznych podstaw prawa. Arthura Kaufmanna teoria sprawiedliwości [In Search for Ontological Foundations of Law: Arthur Kaufmann’s Theory of Justice].Marek Piechowiak - 1992 - Instytut Nauk Prawnych PAN.
  Arthur Kaufmann is one of the most prominent figures among the contemporary philosophers of law in German speaking countries. For many years he was a director of the Institute of Philosophy of Law and Computer Sciences for Law at the University in Munich. Presently, he is a retired professor of this university. Rare in the contemporary legal thought, Arthur Kaufmann's philosophy of law is one with the highest ambitions — it aspires to pinpoint the ultimate foundations of law by explicitly (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26. Fact-insensitive thought experiments in climate ethics – Exemplified by Parfit’s non-identity problem.Jörg Tremmel - 2018 - In Tahseen Jafry (ed.), The Routledge Handbook of Climate Justice. Routledge. pp. 42-56.
  More than some other fields of ethics, climate ethics is related to pressing real-world problems. Climate ethicists have a responsibility to be precise about the status of the problems they discuss. The non-identity problem (NIP) plays are a prominent role in the climate ethics literature. In a widely discussed statement, Derek Parfit claimed that a risky climate policy is not harmful for (distant) future people. But this ignores the “insignificant-causal-factors rejoinder”. The Parfitian assertion is still treated as serious problem to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27. A non-ideal approach to slurs.Deborah Mühlebach - 2023 - Synthese 202 (3):1 – 25.
  Philosophers of language are increasingly engaging with derogatory terms or slurs. Only few theorists take such language as a starting point for addressing puzzles in philosophy of language with little connection to our real-world problems. This paper aims to show that the political nature of derogatory language use calls for non-ideal theorising as we find it in the work of feminist and critical race scholars. Most contemporary theories of slurs, so I argue, fall short on some desiderata associated with a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 28. Homophonic Reports and Gradual Communication.Claudia Picazo - 2021 - Pacific Philosophical Quarterly 103 (2):259-279.
  Pragmatic modulation makes contextual information necessary for interpretation. This poses a problem for homophonic reports and inter-contextual communication in general: of co-situated interlocutors, we can expect some common ground, but non-co-situated interpreters lack access to the context of utterance. Here I argue that we can nonetheless share modulated contents via homophonic reports. First, occasion-unspecific information is often sufficient for the recovery of modulated content. Second, interpreters can recover what is said with different degrees of accuracy. Homophonic reports and inter-contextual (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 29. Marshall McLuhan in a New Light. Old and New Methods of Influencing Emotions in Communities of the Electronic Age.Martina Sauer - 2023 - In Grabbe Lars, Andrew McLuhan & Tobias Held (eds.), Beyond Media Literacy. Germany, Marburg: Büchner Verlag. pp. 14—32.
  How is it possible that emotions in the community can be influenced by media? According to the paper’s concept, this is only understandable if we accept with Marshall McLuhan that media and the human body are not separable. There is no divide. The medium is the message expressed through the body/human being. This has preconditions, because the connection must be based on an analog principle that serves as the transmitter. This lies in non-discursive affectively relevant forms and an equally affectively (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Non-descriptive negation for normative sentences.Andrew Alwood - 2016 - Philosophical Quarterly 66 (262):1-25.
  Frege-Geach worries about embedding and composition have plagued metaethical theories like emotivism, prescriptivism and expressivism. The sharpened point of such criticism has come to focus on whether negation and inconsistency have to be understood in descriptivist terms. Because they reject descriptivism, these theories must offer a non-standard account of the meanings of ethical and normative sentences as well as related semantic facts, such as why certain sentences are inconsistent with each other. This paper fills out such a solution to the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 31. Communication or Confrontation – Heidegger and Philosophical Method.Vincent Blok - 2009 - Empedocles: European Journal for the Philosophy of Communication 1 (1):43-57.
  In this essay, we consider the philosophical method of reading and writing, of communication. Normally, we interpret the works of the great philosophers and explain them in papers and presentations. The thinking of Martin Heidegger has given us an indication of an entirely different method of philosophical thinking. In the 1930s, he gave a series of lectures on Nietzsche. In them, he calls his own way of reading and writing a confrontation (Auseinandersetzung) with Nietzsche. We consider the specific character (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 32. Consent, Communication, and Abandonment.Tom Dougherty - 2019 - Law and Philosophy 38 (4):387-405.
  According to the Behavioral View of consent, consent must be expressed in behavior in order to release someone from a duty. By contrast, the Mental View of consent is that normatively efficacious consent is entirely mental. In previous work, I defended a version of the Behavioral View, according to which normatively efficacious ‘consent always requires public behavior, and this behavior must take the form of communication in the case of high-stakes consent’. In this essay, I respond to two arguments (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33. Community, Individuality, and Reciprocity in Menkiti.Thaddeus Metz - 2020 - In Polycarp A. Ikuenobe & Edwin Etieyibo (eds.), Menkiti on Community and Becoming a Person. Lexington Books. pp. 131-145.
  For four decades Ifeanyi Menkiti has addressed the question of which sort of community constitutes personhood from a characteristically African perspective. In this chapter, I critically discuss the conceptions of how one acquires personhood through community that Menkiti has advanced, in search of the one that would most enable him to avoid prominent moral objections made to his views over the years. In particular, his account of personhood has been criticized for insufficiently accommodating individual difference, most recently in respect of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 34. The Non-Coding RNA Ontology : a comprehensive resource for the unification of non-coding RNA biology.Huang Jingshan, Eilbeck Karen, Barry Smith, A. Blake Judith, Dou Dejing, Huang Weili, A. Natale Darren, Ruttenberg Alan, Huan Jun & T. Zimmermann Michael - 2016 - Journal of Biomedical Semantics 7 (1).
  In recent years, sequencing technologies have enabled the identification of a wide range of non-coding RNAs (ncRNAs). Unfortunately, annotation and integration of ncRNA data has lagged behind their identification. Given the large quantity of information being obtained in this area, there emerges an urgent need to integrate what is being discovered by a broad range of relevant communities. To this end, the Non-Coding RNA Ontology (NCRO) is being developed to provide a systematically structured and precisely defined controlled vocabulary for the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Effective communication management and the performance of tertiary institutions in Cross River State, Nigeria.Festus Obun Arop, Valentine Joseph Owan & Martin Akan Ekpang - 2018 - International Journal of Current Research 10 (7):72019-72023.
  The purpose of this study was to examine effective communication management and the performance of tertiary institutions in Cross River State. Three hypotheses were formulated to guide the study. The study adopted a correlational design and was conducted using Cross River State College of Education, Akamkpa as case study. A proportionate stratified random sampling technique was used to select 30 per cent each from a total of 176 academic staff and 215 Non-academic staff in the institution. A total of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 36. Knowledge-yielding communication.Andrew Peet - 2019 - Philosophical Studies 176 (12):3303-3327.
  A satisfactory theory of linguistic communication must explain how it is that, through the interpersonal exchange of auditory, visual, and tactile stimuli, the communicative preconditions for the acquisition of testimonial knowledge regularly come to be satisfied. Without an account of knowledge-yielding communication this success condition for linguistic theorizing is left opaque, and we are left with an incomplete understanding of testimony, and communication more generally, as a source of knowledge. This paper argues that knowledge-yielding communication should (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 37. Communication, Conflict and Cooperation.Steffen Borge - 2012 - ProtoSociology 29.
  According to Steven Pinker and his associates the cooperative model of human communication fails, because evolutionary biology teaches us that most social relationships, including talk-exchange, involve combinations of cooperation and conflict. In particular, the phenomenon of the strategic speaker who uses indirect speech in order to be able to deny what he meant by a speech act (deniability of conversational implicatures) challenges the model. In reply I point out that interlocutors can aim at understanding each other (cooperation), while being (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Non-Kolmogorovian Probabilities and Quantum Technologies.Federico Holik - 2023 - Entropy 24 (11):1666.
  In this work, we focus on the philosophical aspects and technical challenges that underlie the axiomatization of the non-Kolmogorovian probability framework, in connection with the problem of quantum contextuality. This fundamental feature of quantum theory has received a lot of attention recently, given that it might be connected to the speed-up of quantum computers—a phenomenon that is not fully understood. Although this problem has been extensively studied in the physics community, there are still many philosophical questions that should be properly (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Sociality and embodiment: online communication during and after Covid-19.Lucy Osler & Dan Zahavi - 2023 - Foundations of Science 28 (4):1125-1142.
  During the Covid-19 pandemic we increasingly turned to technology to stay in touch with our family, friends, and colleagues. Even as lockdowns and restrictions ease many are encouraging us to embrace the replacement of face-to-face encounters with technologically mediated ones. Yet, as philosophers of technology have highlighted, technology can transform the situations we find ourselves in. Drawing insights from the phenomenology of sociality, we consider how digitally-enabled forms of communication and sociality impact our experience of one another. In particular, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 40. Justifications for Non-­Consensual Medical Intervention: From Infectious Disease Control to Criminal Rehabilitation.Jonathan Pugh & Thomas Douglas - 2016 - Criminal Justice Ethics 35 (3):205-229.
  A central tenet of medical ethics holds that it is permissible to perform a medical intervention on a competent individual only if that individual has given informed consent to the intervention. However, in some circumstances it is tempting to say that the moral reason to obtain informed consent prior to administering a medical intervention is outweighed. For example, if an individual’s refusal to undergo a medical intervention would lead to the transmission of a dangerous infectious disease to other members of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 41. Building Community Capacity with Philosophy: Toolbox Dialogue and Climate Resilience.Bryan Cwik, Chad Gonnerman, Michael O'Rourke, Brian Robinson & Daniel Schoonmaker - 2022 - Ecology and Society 27 (2).
  In this article, we describe a project in which philosophy, in combination with methods drawn from mental modeling, was used to structure dialogue among stakeholders in a region-scale climate adaptation process. The case study we discuss synthesizes the Toolbox dialogue method, a philosophically grounded approach to enhancing communication and collaboration in complex research and practice, with a mental modeling approach rooted in risk analysis, assessment, and communication to structure conversations among non-academic stakeholders who have a common interest in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Communication, Cooperation and Conflict.Steffen Borge - 2012 - ProtoSociology 29:223-241.
  According to Steven Pinker and his associates the cooperative model of human communication fails, because evolutionary biology teaches us that most social relationships, including talk-exchange, involve combinations of cooperation and conflict. In particular, the phenomenon of the strategic speaker who uses indirect speech in order to be able to deny what he meant by a speech act (deniability of conversational implicatures) challenges the model. In reply I point out that interlocutors can aim at understanding each other (cooperation), while being (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Punishment and psychopathy: a case-control functional MRI investigation of reinforcement learning in violent antisocial personality disordered men.Sarah Gregory, R. James Blair, Dominic Ffytche, Andrew Simmons, Veena Kumari, Sheilagh Hodgins & Nigel Blackwood - 2014 - Lancet Psychiatry 2:153–160.
  Background Men with antisocial personality disorder show lifelong abnormalities in adaptive decision making guided by the weighing up of reward and punishment information. Among men with antisocial personality disorder, modifi cation of the behaviour of those with additional diagnoses of psychopathy seems particularly resistant to punishment. Methods We did a case-control functional MRI (fMRI) study in 50 men, of whom 12 were violent off enders with antisocial personality disorder and psychopathy, 20 were violent off enders with antisocial personality (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 44. Definición Mejorada de Lógica Neutrosófica No Estándar e Introducción a los Hiperreales Neutrosóficos (Quinta versión). Improved Definition of Non-Standard Neutrosophic Logic and Introduction to Neutrosophic Hyperreals (Fifth Version).Florentin Smarandache - 2022 - Neutrosophic Computing and Machine Learning 23 (1):1-20.
  In the fifth version of our reply article [26] to Imamura's critique, we recall that Neutrosophic Non-Standard Logic was never used by the neutrosophic community in any application, that the quarter-century old (1995-1998) neutrosophic operators criticized by Imamura were never used as they were improved soon after, but omits to talk about their development, and that in real-world applications we need to convert/approximate the hyperreals, monads and bi-nads of Non-Standard Analysis to tiny intervals with the desired precision; otherwise they would (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Liability, community, and just conduct in war.Jonathan Parry - 2015 - Philosophical Studies 172 (12):3313-3333.
  Those of us who are not pacifists face an obvious challenge. Common-sense morality contains a stringent constraint on intentional killing, yet war involves homicide on a grand scale. If wars are to be morally justified, it needs be shown how this conflict can be reconciled. A major fault line running throughout the contemporary just war literature divides two approaches to attempting this reconciliation. On a ‘reductivist’ view, defended most prominently by Jeff McMahan, the conflict is largely illusory, since such killing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46. Digital Change and Marginalized Communities: Changing Attitudes towards Digital Media in the Margins.Gen Eickers & Matthias Rath - 2021 - ICERI2021 Proceedings.
  Marginalized communities are confronted with issues resulting from their marginalization, such as exclusion, invisibility, misrepresentation, and hate speech, not only offline but – due to digital change – increasingly online. Our research project DigitalDialog21 aims at evaluating the effects of digital change on society and how digital change, and the risks and possibilities that come with it, is perceived by the population. Digital change is understood as a factor of social change in this project. By investigating digital change and its (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Propaganda, Non-Rational Means, and Civic Rhetoric.Ishani Maitra - 2016 - Theoria. An International Journal for Theory, History and Foundations of Science 31 (3):313-327.
  This paper examines Jason Stanley’s account of propaganda. I begin with an overview and some questions about the structure of that account. I then argue for two main conclusions. First, I argue that Stanley’s account over-generalizes, by counting mere incompetent argumentation as propaganda. But this problem can be avoided, by emphasizing the role of emotions in effective propaganda more than Stanley does. In addition, I argue that more propaganda is democratically acceptable than Stanley allows. Focusing especially on sexual assault prevention (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48. A Community Based Study on the Role of Maternal Education on Antenatal Care Services and Child Care at Various Tribal Villages, Adilabad, Telangana State.A. Ravinder & G. Sreekanth - 2020 - Journal of Contemporary Medicine and Dentistry 8 (2):05-09.
  Background: Educated women tend to have a greater awareness of the existence of ANC services, more aware of health problems, know more about the availability of health care services, and utilize the information more effectively than non-educated women. Moreover, higher levels of education tend to positively affect healthseeking behaviors, and education may increase a woman’s control over her pregnancy and expose women to more health education messages and campaigns, enabling them to recognize danger signs and complications and take appropriate action. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Anabaptist two kingdom dualism: metaphysical grounding for non-violence.Caleb Zimmerman - 2021 - Religious Studies:598-609.
  A non-violent position drawn from the Anabaptist tradition (‘two-kingdom dualism’) is contrasted with the Christian pacifism with which that position is commonly conflated. It is argued that two-kingdom dualism more effectively leverages the philosophical and practical features of its particularly Christian character than does Christian pacifism – and that these features may have implications beyond the philosophy of religion.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY IN THE ERA OF POST-TRUTH CHALLENGE: BEYOND LOGIC AND EPISTEMOLOGY.Alloy Ihuah - manuscript
  Human actions and decisions are most of the times not only grounded on emotional reactions, they are irrationally debasing. While such emotions and heuristics were perhaps suitable for dealing with life in the Stone Age, they are woefully inadequate in the Silicon Age. The substitution of traditional news agencies and communication platforms in Nigeria with social media networks has not only increased human capacities, it has aided the common good and further eased communication and increased the human knowledge (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 998