Results for 'Gamze Kaynak'

Order:
 1.  5
  PLATON’DA TANRI VE EVRENİN OLUŞUMU.Gamze Kaynak - 2018 - Dissertation,
  Main purpose of this work is to state the ideas of Plato about God, the universe, and the creation of universe. While explaining about his ideas on this subject, not only his time, but also ideas of the philosophers preceding him are taken into consideration. It also includes usual views and belief systems about the God, the universe and the creation of universe during his time. Thus, we had a chance to examine Plato’s ideas about our subject in detail. Our (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  45
  Dindarlığı Besleyen Klasik Bir Kaynak: Gazali'nin Bidayetü'l Hidaye Kitabı.Aysel Tan - 2020 - Diyarbakır, Türkiye: Ispec.
  Ghazali’s The Beginning of Guidance (Bidayetü'l Hidaye) is a book that represents the beginning for people's salvation. According to Ghazali, in order for the human to be guided, he must first follow the orders of this book and then read the book The Revival of Religious Sciences, which he says contains useful science. According to him, the book of Beginning of Guidance can offer the key to salvation. In this book he made major changes in the understanding of worship of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Politikayı Hannah Arendt'le Birlikte Yeniden Düşünmek.Metehan Karakurt & Adem Çelik - manuscript
  Modern politika tanımlarında hâkim kavramlardan söz etmek olasıdır. Bu kavramlar arasında; iktidar, şiddet, hiyerarşi, güvenlik, kaynak dağıtımı öne çıkanlardır. Politika, birçoklarına göre, iktidarın ve gücün nasıl dağıtıldığı ve kullanıldığıyla ilgilidir. Politika, salt iktidarla ilişkili bir biçimde tanımlandığında, şiddet, politikanın etkili araçlarından birisi gibi görünür. Hatta daha ileriye gidilerek, şiddet, iktidarın dışavurumu olarak görülür. C. W. Mills’in, “siyaset iktidar mücadelesinden ibarettir; iktidarın nihai biçimi ise şiddettir” ya da Mao Zedong’un “siyaset, kan dökülmeyen savaş; savaş ise kan dökülen siyasettir” sözleri, siyaset (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark