Results for 'Jaroslav Mestek'

6 found
Order:
 1.  6
  Bacha Na Analogie.Alena Hönigová & Jaroslav Mestek - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):83-96.
  Tato recenzní studie sleduje analogii, na níž založil svoji metodu bádání i psaní Douglas R. Hofstadter v knize Gödel, Escher, Bach. Proti Hofstadterovu pojetí analogie, kromě jiného ilustrované zavádějícími příklady skladeb J. S. Bacha, je analogie v této studii precizována. Zároveň jsou ve studii napraveny nedostatky hudebních příkladů, jež by patrně neodhalili čtenáři bez přímé vazby na hudební teorii. Tyto aspekty sleduje tato studie až k závěru, že recenzovaná vlivná kniha, neprávem aspirující na metodologii veškerenstva, patří mezi poulárně naučnou literaturu.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  74
  Jaroslav Peregrin: Inferentialism. Why Rules Matter. [REVIEW]Thomas Dabay - 2015 - Logos and Episteme 6 (2):247-250.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  17
  Současné Vědecké Poznatky o Vnímání: Voda Na Mlýn Pragmatismu?Jaroslav Peregrin - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (3):431-442.
  Nedávné vědecké poznatky týkající se lidského vnímání a lidského konání naznačují, že nejenom není konání bez vnímání, ale že není ani vnímání bez konání. Zcela se mění pohled na to, jak lidé vnímají ; a objevují se dokonce i extrémní názory, že vnímání a konání jsou vlastně jednou a toutéž věcí. Podobně se v důsledku zkoumání motivačních struktur stojících v základu tvorby teorií rozmývá ostrou hranici mezi teorií a praxí. Zdá se mi, že tohle všechno je poněkud překvapivá voda na (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  14
  Člověk jako normativní tvor.Jaroslav Peregrin - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (1):3-23.
  Člověk se od jiných živočišných druhů odlišuje mnoha způsoby, k nejpodstatnějším z nichž patří rozum, jazyk a také schopnost řídit se pravidly. V tomto textu argumentuji, že je to především ta poslední schopnost, která je klíčová a bez které jsou ty další nepředstavitelné. Člověk je společenská bytost nejenom v tom smyslu, že žije ve společenstvích, ale i v tom, že tato společenství jsou strukturována složitým pletivem pravidel, která zásadním způsobem determinují modus vivendi lidí, kteří je tvoří, a v důsledku toho (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  16
  Gödelova Věta a Relace Logického Důsledku.Jaroslav Zouhar - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (1):59-95.
  In his proof of the first incompleteness theorem, Kurt Gödel provided a method of showing the truth of specific arithmetical statements on the condition that all the axioms of a certain formal theory of arithmetic are true. Furthermore, the statement whose truth is shown in this way cannot be proved in the theory in question. Thus it may seem that the relation of logical consequence is wider than the relation of derivability by a pre-defined set of rules. The aim of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  11
  O Čem by Měl Komiks Mlčet: Logikomiks a Snaha o Popularizaci Moderní Matematické Logiky. [REVIEW]Pavel Kořínek - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):150-154.
  Recenze: Apostolos Doxiadis - Christos H. Papadimitriou - Alecos Papadatos - Annie Di Donna, Logikomiks: Hledání absolutní pravdy. Praha: Dokořán 2012, 336 s. Z anglického originálu Logicomix: An Epic Search for Truth přeložil Jaroslav Peregrin.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark