Results for 'Jaroslav Mestek'

10 found
Order:
 1. Bacha na analogie.Alena Hönigová & Jaroslav Mestek - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):83-96.
  Tato recenzní studie sleduje analogii, na níž založil svoji metodu bádání i psaní Douglas R. Hofstadter v knize Gödel, Escher, Bach. Proti Hofstadterovu pojetí analogie, kromě jiného ilustrované zavádějícími příklady skladeb J. S. Bacha, je analogie v této studii precizována. Zároveň jsou ve studii napraveny nedostatky hudebních příkladů, jež by patrně neodhalili čtenáři bez přímé vazby na hudební teorii. Tyto aspekty sleduje tato studie až k závěru, že recenzovaná vlivná kniha, neprávem aspirující na metodologii veškerenstva, patří mezi poulárně naučnou literaturu.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Gödelova věta a relace logického důsledku.Jaroslav Zouhar - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (1):59-95.
  In his proof of the first incompleteness theorem, Kurt Gödel provided a method of showing the truth of specific arithmetical statements on the condition that all the axioms of a certain formal theory of arithmetic are true. Furthermore, the statement whose truth is shown in this way cannot be proved in the theory in question. Thus it may seem that the relation of logical consequence is wider than the relation of derivability by a pre-defined set of rules. The aim of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Člověk jako normativní tvor.Jaroslav Peregrin - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (1):3-23.
  Člověk se od jiných živočišných druhů odlišuje mnoha způsoby, k nejpodstatnějším z nichž patří rozum, jazyk a také schopnost řídit se pravidly. V tomto textu argumentuji, že je to především ta poslední schopnost, která je klíčová a bez které jsou ty další nepředstavitelné. Člověk je společenská bytost nejenom v tom smyslu, že žije ve společenstvích, ale i v tom, že tato společenství jsou strukturována složitým pletivem pravidel, která zásadním způsobem determinují modus vivendi lidí, kteří je tvoří, a v důsledku toho (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Současné vědecké poznatky o vnímání: voda na mlýn pragmatismu?Jaroslav Peregrin - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (3):431-442.
  Nedávné vědecké poznatky týkající se lidského vnímání a lidského konání naznačují, že nejenom není konání bez vnímání, ale že není ani vnímání bez konání. Zcela se mění pohled na to, jak lidé vnímají ; a objevují se dokonce i extrémní názory, že vnímání a konání jsou vlastně jednou a toutéž věcí. Podobně se v důsledku zkoumání motivačních struktur stojících v základu tvorby teorií rozmývá ostrou hranici mezi teorií a praxí. Zdá se mi, že tohle všechno je poněkud překvapivá voda na (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension.Maksym Bezpartochnyi, Igor Britchenko, Viera Bartosova, Jaroslav Mazanec, Darina Chlebikova, Olesia Bezpartochna, Robert Dmuchowski, Eva Kicova, Olga Ponisciakova, Rima Žitkienė, Svetlana Kunskaja, Arunas Burinskas, Viktoriia Riashchenko, Jekaterina Korjuhina, Teimuraz Beridze, Jasmina Gržinić, Kolozsi Pál Péter, Lentner Csaba, Veslav Kuranovic, Ramutė Narkūnienė, Erika Onuferova, Veronika Cabinova, Maria Matijova, Renata Fedorcikova, Szmitka Stanisław, Stanisław Szmitka, Andrius Tamošiūnas, Katarina Belanova, Ľubomír Čunderlík, Christian Becker, Erika Kovalova, Katarina Kramarova, Martina Marchevská, Jana Mitríková, Tatiana Racovchena, Nadejda Ianioglo, Aurelija Burinskiene & Lela Jamagidze (eds.) - 2019 - VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”.
  The authors of the book have come to the conclusion that it is necessary to effectively use modern approaches to developing and implementation strategies of sustainable socio-economic development in order to increase efficiency and competitiveness of economic entities. Basic research focuses on economic diagnostics of socio-economic potential and financial results of economic entities, transition period in the economy of individual countries and ensuring their competitiveness, assessment of educational processes and knowledge management. The research results have been implemented in the different (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. How virtue signalling makes us better: moral preferences with respect to autonomous vehicle type choices.Robin Kopecky, Michaela Jirout Košová, Daniel D. Novotný, Jaroslav Flegr & David Černý - 2023 - AI and Society 38 (2):937-946.
  One of the moral questions concerning autonomous vehicles (henceforth AVs) is the choice between types that differ in their built-in algorithms for dealing with rare situations of unavoidable lethal collision. It does not appear to be possible to avoid questions about how these algorithms should be designed. We present the results of our study of moral preferences (N = 2769) with respect to three types of AVs: (1) selfish, which protects the lives of passenger(s) over any number of bystanders; (2) (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Jaroslav Peregrin: Inferentialism. Why Rules Matter. [REVIEW]Thomas Dabay - 2015 - Logos and Episteme 6 (2):247-250.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Recenze Člověk v zrcadle teorie her od Jaroslava Peregrina. [REVIEW]Filip Tvrdý - 2023 - Filosoficky Casopis 71 (3):543-548.
  Jaroslav Peregrin, Člověk v zrcadle teorie her: Jak nám matematika a filozofie pomáhají zjišťovat, co jsme zač, Praha: Dokořán, 2021, 119 s., ISBN 978-80-7675-012-8.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Inferentialism, Naturalism, and the Ought-To-Bes of Perceptual Cognition.James O'Shea - 2018 - In Vojtěch Kolman Ondřej Beran (ed.), From Rules to Meanings: New Essays on Inferentialism. New York: Routledge. pp. 308–22.
  Abstract: Any normative inferentialist view confronts a set of challenges in the form of how to account for the sort of ordinary empirical descriptive vocabulary that is involved, paradigmatically, in our noninferential perceptual responses and knowledge claims. This chapter lays out that challenge, and then argues that Sellars’ original multilayered account of such noninferential responses in the context of his normative inferentialist semantics and epistemology shows how the inferentialist can plausibly handle those sorts of cases without stretching the notion of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. O čem by měl komiks mlčet: Logikomiks a snaha o popularizaci moderní matematické logiky. [REVIEW]Pavel Kořínek - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):150-154.
  Recenze: Apostolos Doxiadis - Christos H. Papadimitriou - Alecos Papadatos - Annie Di Donna, Logikomiks: Hledání absolutní pravdy. Praha: Dokořán 2012, 336 s. Z anglického originálu Logicomix: An Epic Search for Truth přeložil Jaroslav Peregrin.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark