Results for 'Jaroslav Peregrin'

13 found
Order:
 1. Jaroslav Peregrin: Inferentialism. Why Rules Matter. [REVIEW]Thomas Dabay - 2015 - Logos and Episteme 6 (2):247-250.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  48
  Současné Vědecké Poznatky o Vnímání: Voda Na Mlýn Pragmatismu?Jaroslav Peregrin - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (3):431-442.
  Nedávné vědecké poznatky týkající se lidského vnímání a lidského konání naznačují, že nejenom není konání bez vnímání, ale že není ani vnímání bez konání. Zcela se mění pohled na to, jak lidé vnímají ; a objevují se dokonce i extrémní názory, že vnímání a konání jsou vlastně jednou a toutéž věcí. Podobně se v důsledku zkoumání motivačních struktur stojících v základu tvorby teorií rozmývá ostrou hranici mezi teorií a praxí. Zdá se mi, že tohle všechno je poněkud překvapivá voda na (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  45
  Člověk jako normativní tvor.Jaroslav Peregrin - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (1):3-23.
  Člověk se od jiných živočišných druhů odlišuje mnoha způsoby, k nejpodstatnějším z nichž patří rozum, jazyk a také schopnost řídit se pravidly. V tomto textu argumentuji, že je to především ta poslední schopnost, která je klíčová a bez které jsou ty další nepředstavitelné. Člověk je společenská bytost nejenom v tom smyslu, že žije ve společenstvích, ale i v tom, že tato společenství jsou strukturována složitým pletivem pravidel, která zásadním způsobem determinují modus vivendi lidí, kteří je tvoří, a v důsledku toho (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  46
  O Čem by Měl Komiks Mlčet: Logikomiks a Snaha o Popularizaci Moderní Matematické Logiky. [REVIEW]Pavel Kořínek - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):150-154.
  Recenze: Apostolos Doxiadis - Christos H. Papadimitriou - Alecos Papadatos - Annie Di Donna, Logikomiks: Hledání absolutní pravdy. Praha: Dokořán 2012, 336 s. Z anglického originálu Logicomix: An Epic Search for Truth přeložil Jaroslav Peregrin.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Inferentialism, Naturalism, and the Ought-To-Bes of Perceptual Cognition.James O'Shea - 2018 - In Vojtěch Kolman Ondřej Beran (ed.), From Rules to Meanings: New Essays on Inferentialism. New York: Routledge. pp. 308–22.
  Abstract: Any normative inferentialist view confronts a set of challenges in the form of how to account for the sort of ordinary empirical descriptive vocabulary that is involved, paradigmatically, in our noninferential perceptual responses and knowledge claims. This chapter lays out that challenge, and then argues that Sellars’ original multilayered account of such noninferential responses in the context of his normative inferentialist semantics and epistemology shows how the inferentialist can plausibly handle those sorts of cases without stretching the notion of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Scientific and Technological Revolution and the Fight for Peace: Xvth International Congress of Historical Sciences Bucharest 1980.Jaroslav Purš - 1980 - Institute of Czechoslovak and World History of the Czechoslovak Academy of Sciences.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  50
  Gödelova Věta a Relace Logického Důsledku.Jaroslav Zouhar - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (1):59-95.
  In his proof of the first incompleteness theorem, Kurt Gödel provided a method of showing the truth of specific arithmetical statements on the condition that all the axioms of a certain formal theory of arithmetic are true. Furthermore, the statement whose truth is shown in this way cannot be proved in the theory in question. Thus it may seem that the relation of logical consequence is wider than the relation of derivability by a pre-defined set of rules. The aim of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  75
  Bacha Na Analogie.Alena Hönigová & Jaroslav Mestek - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):83-96.
  Tato recenzní studie sleduje analogii, na níž založil svoji metodu bádání i psaní Douglas R. Hofstadter v knize Gödel, Escher, Bach. Proti Hofstadterovu pojetí analogie, kromě jiného ilustrované zavádějícími příklady skladeb J. S. Bacha, je analogie v této studii precizována. Zároveň jsou ve studii napraveny nedostatky hudebních příkladů, jež by patrně neodhalili čtenáři bez přímé vazby na hudební teorii. Tyto aspekty sleduje tato studie až k závěru, že recenzovaná vlivná kniha, neprávem aspirující na metodologii veškerenstva, patří mezi poulárně naučnou literaturu.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Strategies for Sustainable Socio-Economic Development and Mechanisms Their Implementation in the Global Dimension.Maksym Bezpartochnyi, Igor Britchenko, Viera Bartosova, Jaroslav Mazanec, Darina Chlebikova, Olesia Bezpartochna, Robert Dmuchowski, Eva Kicova, Olga Ponisciakova, Rima Žitkienė, Svetlana Kunskaja, Arunas Burinskas, Viktoriia Riashchenko, Jekaterina Korjuhina, Teimuraz Beridze, Jasmina Gržinić, Kolozsi Pál Péter, Lentner Csaba, Veslav Kuranovic, Ramutė Narkūnienė, Erika Onuferova, Veronika Cabinova, Maria Matijova, Renata Fedorcikova, Szmitka Stanisław, Stanisław Szmitka, Andrius Tamošiūnas, Katarina Belanova, Ľubomír Čunderlík, Christian Becker, Erika Kovalova, Katarina Kramarova, Martina Marchevská, Jana Mitríková, Tatiana Racovchena, Nadejda Ianioglo, Aurelija Burinskiene & Lela Jamagidze (eds.) - 2019 - VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”.
  The authors of the book have come to the conclusion that it is necessary to effectively use modern approaches to developing and implementation strategies of sustainable socio-economic development in order to increase efficiency and competitiveness of economic entities. Basic research focuses on economic diagnostics of socio-economic potential and financial results of economic entities, transition period in the economy of individual countries and ensuring their competitiveness, assessment of educational processes and knowledge management. The research results have been implemented in the different (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  53
  De haut en bas et du centre à la périphérie, pérégrinations dans la topographie du géocentrisme et de l’héliocentrisme.Jean-François Stoffel - 2002 - In Congrès de Mons: 6e congrès de l’Association des cercles francophones d’histoire et d’archéologie de Belgique et 53e congrès de la Fédération des cercles d’archéologie et d’histoire de Belgique (24-27 août 2000). – Vol. 3: Actes. Mons, Belgique: pp. 585-598.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Meaning-Constitutive Inferences.Matej Drobňák - 2017 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 24 (1):85-104.
  ABSTRACT: A traditional objection to inferentialism states that not all inferences can be meaning-constitutive and therefore inferentialism has to comprise an analytic-synthetic distinction. As a response, Peregrin argues that meaning is a matter of inferential rules and only the subset of all the valid inferences for which there is a widely shared corrective behaviour corresponds to rules and so determines meaning. Unfortunately, Peregrin does not discuss what counts as “widely shared”. In the paper, I argue for an empirical (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 12. 11 Visual Poems.Gavin Keeney - manuscript
  The 11 experimental, pseudo-avantgarde visual poems (wordless, other than title and date) are an indirect homage to the late-great filmmaker and photographer, Chris Marker (1921-2012), foremost to his penchant for utilizing disintegrating imagery in his film-essays and multimedia installations. All images were captured using a Research in Motion, BlackBerry 8520 cellphone, and subsequently 100-percent de-saturated, and 100-percent contrast-adjusted, using Microsoft Office Picture Manager. The images, as a result, resemble the primitive production values given to the pinhole camera, and the “dogmatic” (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Laws of Thought and Laws of Logic After Kant.Lydia Patton - 2018 - In Sandra Lapointe (ed.), Logic from Kant to Russell. New York: Routledge. pp. 123-137.
  George Boole emerged from the British tradition of the “New Analytic”, known for the view that the laws of logic are laws of thought. Logicians in the New Analytic tradition were influenced by the work of Immanuel Kant, and by the German logicians Wilhelm Traugott Krug and Wilhelm Esser, among others. In his 1854 work An Investigation of the Laws of Thought on Which are Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities, Boole argues that the laws of thought acquire (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark