Results for 'Marx, Marksizmler ve Özgürlük'

662 found
Order:
 1. Sınıftan Kaçan Çocuk.Ismet Sahin - 2014 - Ankara, Turkey: Praksis.
  8-9 Kasım 2012’de, Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü tarafından düzenlenen “Marx, Marksizmler ve Özgürlük” konferansı uzun zamandır üzerinde çalıştığım konular ile ilgili görüşlerimi sunma fırsatı verdi. Praksis dergisini ilk yayınladığım 1996 yılında aşağıda sunduğum düşüncelerimin temellerini atmıştım aslında. Ancak hala teoride ki sorunu bir bütün olarak, Marx ve Engels’te değil Marksizmin kavranılışında olduğunda ısrarcıydım. Çalışmalarım, Marx’ın tarih, diyalektik yöntem, sınıf savaşımı, kapitalizm eleştirisi ve bilim anlayışı gibi pek çok temel konuda tamamen farklı teorik perspektif ve anlayış geliştirmemle sonuçlandı. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Bilim ve Sözde Bilim: Bilimsel Topluluğun Doğasının Belirlenmesi ve Sözde Bilimin Ayırt Edilmesine Yönelik Sosyal Bir Ölçüt.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 18 (2):567-588.
  Bilimin ne olduğunun tespit edilmesi ve bilimi sözde bilimlerden ya da bilimsel olmayan alanlardan ayırt edecek ölçütün ne olması gerektiğine yönelik tartışma, bilim felsefesinde sınır çizme sorunu olarak ele alınmaktadır. Bu makalede, öncelikle söz konusu soruna yönelik geleneksel yaklaşımlar incelenmiş ve ardından bu yaklaşımların bilimsel toplulukların doğasına ilişkin özellikleri göz ardı ettiği ortaya konmuştur. Daha önce yapılan çalışmalar bilimi daha çok önermeler, ifadeler ya da salt epistemik bir sistem olarak ele almakta ve bilimsel akıl yürütmenin biçimi ile bilimsel kuramların özelliklerine (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  53
  Marx and the Gendered Structure of Capitalism.Claudia Leeb - 2007 - Philosophy and Social Criticism 33 (7):833-859.
  In this paper, I argue that Marx's central concern, consistent throughout his works, is to challenge and overcome hierarchical oppositions, which he considers as the core of modern, capitalist societies and the cause of alienation. The young Marx critiques the hierarchical idealism/materialism opposition. In this opposition, idealism abstracts from and reduces all material elements to the mind (or spirit), and materialism abstracts from and reduces all mental abstractions to the body (or matter). The mature Marx sophisticates this critique with his (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4. Hegel and Marx on Individuality and the Universal Good.Charlotte Baumann - 2018 - Hegel Bulletin 39 (1):61-81.
  Picking up on Marx’s and Hegel’s analyses of human beings as social and individual, the article shows that what is at stake is not merely the possibility of individuality, but also the correct conception of the universal good. Both Marx and Hegel suppose that individuals must be social or political as individuals, which means, at least in Hegel’s case, that particular interests must form part of the universal good. The good and the rational is not something that requires sacrificing one’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5. Bilimsel Bilginin Sosyolojisi ve Keşif-Gerekçelendirme Ayrımı Üzerine.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - FLSF (Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi) 1 (28):387-403.
  Bilime ve bilimsel bilgiye yönelik yaygın görüş, bilimin objektif bir faaliyet olduğudur. Bu görüş bilimsel bilginin elde edilmesinde, bilim insanlarının nesnel bir tavır sergilediğini ve onların sosyal faktörlerden etkilenmediğini varsaymaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde, Viyana Çevresi ve Karl Popper'ın düşünceleri ile bilimde sosyolojik ve psikolojik unsurların keşif bağlamı içerisinde görülebileceği, bilimsel kuramların ve araştırmaların gerekçelendirilmesine yönelik girişimlerin ise yalnızca nesnel, epistemik çalışmalardan oluştuğu ileri sürülmektedir. Keşif bağlamı ve gerekçelendirme bağlamı adı altında yapılan bu ayrıma ilişkin iddialar, Thomas Kuhn'un 1962 yılında (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6. Marx.Sean Sayers - 2012 - In Tom Angier (ed.), Ethics: the key thinkers. Bloomsbury Academic.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Marx's Social Ontology.Laird Addis - 1980 - Noûs 14 (4):648-652.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Lacan ve Topoloji (Lacan and Topology).Erman Kaçar - 2018 - Flsf 2 (25):535-554.
  The being is derived by a difference in Lacanian ontology. This difference is the basic element in Lacanian theory that grounds the unconscious subject. Because according to Lacan, the existence of the subject can not be self-proclaimed and it is represented by a signifier. Lacan gives the name "object a" to this paradoxical being which is distinguished by this difference or lack, and uses some topological transformations in order to be able to explain the structural paradoxes in the psychological theory. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  56
  Frustrace Ve Vědecké Praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech z (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Về vai trò của nghiên cứu trong giáo dục Việt Nam thời đại 4.0.Quan-Hoang Vuong - 2019 - Trang Thông Tin Điện Tử Hội Đồng Lý Luận Trung Ương 2019 (8):1-15.
  Cách mạng 4.0 đã và đang mang đến sự thay đổi lớn trong đời sống của người dân Việt Nam. Sự tiện dụng của Grab, khả năng cập nhật 24/24 của Facebook, hay sự đa dạng về nội dung của YouTube thúc đẩy xã hội tiến tới thời đại mới của khởi nghiệp điện toán (Vuong, 2019). Ở đó, mỗi cá nhân đều có cơ hội để khởi nghiệp thông qua sự kết nối đến khắp mọi nơi trên thế giới (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  Bilimsel Nesnellik, Kültür ve Protokol Önermeleri Tartışması: Carnap, Neurath ve Popper.Zöhre Yücekaya & Alper Bilgehan Yardımcı (eds.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilimi ve bilimsel bilgiyi kültür, değer ve öznel yargılardan izole ederek nesnel bir şekilde ortaya koyabilmeye yönelik hararetli tartışmaların yaşandığı yirminci yüzyıl bilim anlayışının temel gayesi, deney ve gözleme tabi olabilecek fiziki dünyadaki olguları, mantıksal çözümlemeye tabi tutarak birleştirilmiş bilime ulaşmaktır. Bu amaca giden yolda olgulara dayanmayan ve sınanamayan her türlü metafizik öge yok sayılır. Bilimsel bilginin sadece deney ve gözleme tabi olana, diğer bir deyişle olgu verilerine dayandığı iddiasını taşıyan bu düşünce sistemi, özellikle Viyana Çevresi üyeleri tarafından benimsenmiştir. Bu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Labour, Exchange and Recognition: Marx Contra Honneth.David A. Borman - 2009 - Philosophy and Social Criticism 35 (8):935-959.
  This article explores Marx’s contention that the achievement of full personhood and, not just consequently, but simultaneously, of genuine intersubjectivity depends upon the attainment of recognition for one’s place in the social division of labour, recognition which is systematically denied to some individuals and groups of individuals through the capitalist organization of production and exchange. This reading is then employed in a critique of Axel Honneth’s theory of recognition which, it is argued, cannot account for the systematic obstacles faced by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 13. Ideologia em Marx e em Gramsci.Fabio Frosini - 2014 - Educação E Filosofia 28 (56):559-582.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. Freud Ve Ahlak Düşüncesi Freud And Moral Reflection.Richard Rorty - 2010 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 3 (2).
  Freud, kendini Kopernik ve Darwin’in de dahil olduğu merkezsizleştirici düşünce hareketi içinde görmekteydi. Ünlü bir pasajında, psikanalizin, “egoya kendi evinin bile efendisi olmadığını, ancak aklında, bilinçten uzak bir biçimde olup bitenlerin kıt bilgisi ile yetinmesi gerektiğini kanıtlamaya çabaladığını” söyler. Kendimizin önemli olduğu hissi veya özdenetim duygumuz, gerçekten kendimize karşı şeffaf olduğumuz inancına mı dayanmaktadır? Bilinç dışının keşfi neden arzularımızın keşfine değersizlik eklemek zorundadır?Freud thought of himself as part of the same “decentering” movement of thought to which Copernicus and Darwin belonged. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Aristoteles’in Matematik Felsefesi ve Matematik Soyut­lama.Murat Kelikli - 2017 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 7 (2):33-49.
  Although there are many questions to be asked about philosophy of mathematics, the fundamental questions to be asked will be questions about what the mathematical object is in view of being and what the mathematical reasoning is in view of knowledge. It is clear that other problems will develop in parallel within the framework of the answers to these questions. For this rea­ son, when we approach Aristotle's philosophy of mathematics over these two basic problems, we come up with the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  87
  Predikce Kvaszovy Formální Epistemologie Ve Světle Historické Metody Michela Foucaulta.Markéta Patáková - 2014 - Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):283-308.
  Cílem článku je podat kritický rozbor predikcí týkajících se budoucnosti sociálních věd, jak je formuluje Ladislav Kvasz pod záštitou svého projektu „formální epistemologie". Modelem dynamiky vztahů mezi obory na vědeckém poli nabízí Kvasz v otázce střídání paradigmat alternativu ke Kuhnově teorii vědeckých revolucí. Text zkoumá, na jakých základech je mechanismus změn u Kvasze vystavěn a co z toho plyne pro relevanci předpovědí z tohoto modelu vyvozených - především těch o sociálních vědách. K tomu slouží souběžné představení historické metody Michela Foucaulta, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. Tasavvufun ve Epistemolojik Bir Araç Olarak İlhamın İbn Teymiyye Düşüncesindeki Yeri.Emrah Kaya - 2016 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (1):11-34.
  This article aims to study Sufism (taṣawwuf) and inspiration (ilhâm), which is the main means of the mystical knowledge, in the thought of Ibn Taymiyya who is known generally as an exponent of a tradition grounded on the understanding of Salaf. He is considered by majority to be a rigid opponent of Sufism because of his unconventional interpretations of Sufi terminology. Also, since Ibn Taymiyya constantly offers the Qur’ān, ḥadīth, and the opinions of Salaf as the base of religious knowledge, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Beyond the Chains of Illusion: My Encounter with Marx and Freud.Erich Fromm - 1962 - Continuum.
  First published in 1962, this is a book about Marx and Freud - the two intellectual giants of the 20th century.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 19. Différence sexuelle, différence idéologique : Lectures à contretemps (Derrida lisant Marx et Althusser, dans les années 1970 et au-delà).Thomas Clément Mercier - 2020 - Décalages 2 (3):1-51.
  Cet essai présente une description de plusieurs travaux inédits de Jacques Derrida au sujet de Marx et d'Althusser datant des années 1960 et 1970. Au-delà du travail philologique, il s'agit aussi d'une étude théorique de notions telles que 'idéologie', 'fétichisme', 'reproduction', 'division du travail', 'différence sexuelle', 'domination', 'économie politique', 'matérialisme dialectique', ou 'production culturelle' — tout autant à travers les textes marxistes que dans les lectures déconstructives qu'en propose alors Derrida. Durant les années 1970, dans le cadre de son séminaire, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Marx on Social Reproduction.Paul Cammack - 2020 - Historical Materialism 28 (2):76-106.
  Marx is generally reckoned to have had too little to say about what has come to be defined as ‘social reproduction’, largely as a consequence of too narrow a focus on industrial production, and a relative disregard for issues of gender. This paper argues in contrast that the approach he developed with Engels and in Capital, Volume 1, provides a powerful framework for its analysis. After an introductory discussion of recent literature on social reproduction the second section sets out Marx’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Marx, rivoluzione e conflitto.Antonio Chiocchi - 1998 - Società E Conflitto (17/18):1-20.
  Il concetto di rivoluzione e di conflitto in Marx.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. DARWIN ≥ MARX - ECO/LOGICAL R/EVOLUTION.Pater Ciprian - 2021 - Ålesund: Marxist Avant-Guard Teacher.
  Eco/logical R/evolution, is the story of mankind, told with words of a great and wonderful subjective odyssey, the never-ending quest; for objective truths and collective Eudaimonia. The author raises the issues; of political weakness and widespread confusion, about logical analytical errors, of which we find many of in Old Marxist Ideology. As a conscious effort, is thus made, to expel the mental subjugation of Platonic Idealism, away from the clenches Aristotelian Realism, and its bastard offspring; Old Historical Materialism. The book (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  94
  Karl Marx: Trabalho e Classes Sociais.Emanuel Isaque da-Silva, Alana Thaís Mayza da Silva & Eduarda Carvalho Fontain - manuscript
  WEBARTIGOS -/- KARL MARX: TRABALHO E CLASSES SOCIAIS Publicado em 12 de June de 2019 por Emanuel Isaque cordeiro da silva -/- KARL MARX: TRABALHO E CLASSES SOCIAIS(1) -/- KARL MARX: WORK AND SOCIAL CLASSES -/- Alana Thaís Mayza da Silva - CAP-UFPE(2) Eduarda Carvalho da Silva Fontain - CAP-UFPE(3) Emanuel Isaque Cordeiro da Silva – IFPE-BJ, CAP-UFPE e UFRPE(4) -/- Dentro do mundo marxista, como para a Sociologia, a fundamental e principal obra de Karl Marx foi O capital (1867 (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. I’Ve Been Emotionally Violated. What Do I Do?Colleen Fletcher - 2019 - Journal of Metaphysical Thought (1):10-15.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Marx and Engels on Planetary Motion.Kaan Kangal - 2018 - Beiträge Zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge 1 (2016/17):202-224.
  For decades, the question of whether dialectics applies to nature has been a hotly debated topic in the Marxian literature. A number of authors have claimed that the Marxist outlook on nature and natural sciences has been for-mulated by Engels alone. According to this view, Marx, unlike Engels, was concerned not with trans-historical laws governing the universe but with some particular laws of society. This anti-Engels camp, so to speak, mainly tended to draw bold lines between Marx and Engels, and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. The Early Marx on Needs.Andrew Chitty - 1993 - Radical Philosophy 64:23-31.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 27. Marx and Lacan: The Silent Partners (On Tomsic's The Capitalist Unconscious).Baraneh Emadian - 2016 - Critique 44 (3):307-314.
  The relationship between Marxism and psychoanalysis has been frequently debated; nonetheless, one rarely comes upon a thoroughgoing, in-depth treatment of this connection. The Capitalist Unconscious is therefore a belated but welcome inquiry into the points of intersection between the two, a project whose contours could be traced back to the works of Marx and Freud. It is in the work of Lacan, however, that this correlation between Marxism and Psychoanalysis becomes visible. This article explores Samo Tomšič’s analysis of the logical, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  54
  Marx, Spinoza, and 'True Democracy'.Sandra Leonie Field - forthcoming - In Jason Maurice Yonover & Kristin Gjesdal (eds.), Spinoza in Germany: Political and Religious Thought in the Long Nineteenth Century. New York: Oxford University Press.
  It is common to assimilate Marx’s and Spinoza’s conceptions of democracy. In this chapter, I assess the relation between Marx’s early idea of “true democracy” and Spinozist democracy, both the historical influence and the theoretical affinity. Drawing on Marx’s student notebooks on Spinoza’s Theological-Political Treatise, I show there was a historical influence. However, at the theoretical level, I argue that a sharp distinction must be drawn. Philosophically, Spinoza’s commitment to understanding politics through real concrete powers does not support with Marx’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  82
  Marx’s ‘Bonn Notebooks’ in Context. Reconsidering the Relationship Between Bruno Bauer and Karl Marx Between 1839 and 1842.Kaan Kangal - 2020 - Historical Materialism 28 (4):102–138.
  The following is a critical reconstruction of the collaboration between Bauer and Marx between 1839 and 1842. The turbulences in the period in question reveal themselves in Marx’s thought as well as in his relationship with Bruno Bauer. Correspondingly, Marx’s detours, false paths, dead ends and abandoned work are therefore made the focus of this study. The ambivalent initial relations between the two of them, which both made their collaboration possible and hindered it, clearly go back further than 1841, when (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Karl Marx's Theory of History, a Defense by G. A. Cohen; Marx's Theory of History by William H. Shaw.Henry Laycock - 1980 - Canadian Journal of Philosophy 10 (2):335-356.
  "Capital is moved as much and as little by the degradation and final depopulation of the human race, as by the probable fall of the earth into the sun. Apres moi le deluge! is the watchword of every capitalist and of every capitalist nation" (Marx, CAPITAL Vol 1, 380-381).
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Levinas ve Adorno Bir Doğa Etiği Olabilir mi?Eric S. Nelson - 2019 - Cogito 93:85-101.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  87
  Marx, Democracy and the Ancient Polis.Patricia Springborg - 1984 - Critical Philosophy 1 (1):47-66.
  Marx in his early Critique of Hegel's Philosophy of Right (1843) declared "Democracy is human existence, while in other political forms man has only legal existence". In the Grundrisse and his late Ethnological Notebooks he studied the emergence of "the political" from primordialism, or the rule of family, tribe and clan .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  88
  Karl Marx: Rousseau’s Powerful Ally.Pawel Tarasiewicz - 2012 - In Enrique Martínez (ed.), Proceedings of the International Congress: A Depersonalized Society? Educational Proposals (13–15 May 2010, Barcelona). Barcelona, Prowincja Barcelona, Hiszpania: Editorial Balmes. pp. 153-159.
  For over last two centuries, education in the West has been destructively influenced by the philosophical thought of Jean Jacques Rousseau. Following the route of exposing threats, which waylay the Catholic understanding of human being and education, I would like to point out that Rousseau’s educational utopianism is actually neither alone, nor prevailing. For the contemporary culture seems to be under the dramatic impact of many idealistic thinkers which actually are captained by Karl Marx.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Marx on Historical Materialism.Michael Baur - 2017 - Gale Research Philosophy Series 1 and 2 (Internet Library Reference Database) (.
  Marx’s theory of historical materialism seeks to explain human history and development on the basis of the material conditions underlying all human existence. For Marx, the most important of all human activities is the activity of production by means of labor. With his focus on production through labor, Marx argues that it is possible to provide a materialistic explanation of how human beings not only transform the world (by applying the “forces of production” to it) but also transform themselves in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  17
  Marx' Konzeption des Gegensatzes.Denis Mäder - 2005 - Marburger Forum. Beiträge Zur Geistigen Situation der Zeit 6 (2).
  Dieser Aufsatz handelt von Marx' Konzeption des Gegensatzes - einem Kernstück seiner Dialektik. Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung und der Beschaffenheit der Extreme in einem bestimmten Gegensatz als wesentliche Gesichtspunkte, von Gegensätzlichkeit im Allgemeinen. Vor diesem Hintergrund arbeite ich zwei zentrale Gegensatzbegriffe heraus, mit denen Marx operiert: Widerspruch und Antagonismus. Dabei vertrete ich die These, dass es Marx grundsätzlich darum geht, der Vermittlung von Gegensätzen Grenzen zu setzen. Darin unterscheidet sich die genuin Marxsche Dialektik von anderen Dialektiken, namentlich von (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  5
  Kültür ve Değerlerin Bilimdeki Rolü: Popper ve Kuhn’un Bilimsel Nesnellik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilime ve onun bilgisine akademik, politik, ekonomik ve kamusal alanlar olmak üzere birçok alanda diğer bilgi iddialarına kıyasla daha fazla güven duyulmaktadır. Bilime duyulan bu güvenin temelinde büyük ölçüde bilimsel süreçlerin ve yöntemlerin nesnel bir şekilde yürütülmesi ve bu nesnel sürecin bir ürünü olarak bilimsel bilginin tarafsız bilim insanları tarafından ortaya konulduğu düşüncesi yatmaktadır. Bu bakımdan toplum tarafından bilimin tartışılmaz statüsünün ve bilimsel bilgiye verilen değerin belirleyicisi olarak nesnellik özelliği ön plana çıkmaktadır. Bilhassa doğa bilimleri söz konusu olduğunda bilimsel yöntemin (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. A psicologia como o behaviorista a vê.John Watson - 2008 - Temas Em Psicologia 16 (2).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 38. Marxism and Morality: Reflections on the History of Interpreting Marx in Moral Philosophy. [REVIEW]Hongmei Qu - 2011 - Frontiers of Philosophy in China 6 (2):239-257.
  The well-known paradox between Marxism and morality is that on the one hand, Marx claims that morality is a form of ideology that should be abandoned, while on the other hand, Marx makes quite a few moral judgments in his writings. It is in the research after Marx’s death that the paradox is found, explored and solved. This paper surveys the history of interpreting Marx from the aspect of moral philosophy by dividing it into three sequential phases. Then it presents (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. UMA TEORIA DO CONFLITO: MAQUIAVEL E MARX.José Luiz Ames - 2008 - Educere Et Educare 3 (6):55-66.
  This article intends to establish a contact between two proscribed thinkers: Machiavelli and Marx. Although apart in time and in political vision, they offer the possibility of a reflection which is able to provide mutual fecundation. We want to show that Machiavelli’s pessimism and Marx’s optimism both derive from the diverse understanding of what provokes the fundamental division of society into two fundamental antagonistic groups. Whereas one treats it as a division of opposite desires, to the other it is determined (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  54
  Marx e o pensamento do ser: sobre uma leitura derridiana.Paulo Cesar Duque-Estrada - 2015 - O Que Nos Faz Pensar 36:107-119.
  Abstract: This article intends to address the importance of Heidegger, in Derrida's evaluation, for a rereading of Marx, around the themes of history, of being-with, of politics.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Dikişler ve İğneler: Alain Badiou ve Siyaset Ontolojisi.Erman Kaçar - 2019 - In Eray Yaganak (ed.), Güncel Sorunlar Ve siyaset: Felsefi Çözümlemeler. İstanbul, Türkiye: Sosyal Yayinlar. pp. 111-129.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  50
  MEGARALILAR VE MODALİTE ANLAYIŞLARI.Esma Kayar - 2017 - Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi 35:91-108.
  -/- This article aims to reveal the theory of the modality of the Megarian school of philosophy especially based on the concept of possibility. The Megarian school founded by Eukleides and shaped by the teachings of Socrates and Parmenides. One of the most important contributions of the school to the history of philosophy is the theory of modality of its members. The idea of the possibility of the first Megarians reached us through Aristotle. The Megarian and Aristotelian understandings of the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  87
  Fârâbî’de Mutluluk ve Mantık İlişkisi.Nuriye Merkit - 2021 - Theosophia (2):1-12.
  Mutluluk kavramı Fârâbî felsefesinin merkezî kavramıdır. Ona göre mutluluk insanî yetkinliğin en üst noktası ve insanın doğal amacıdır. İnsanı bu hayatta dünya mutluluğuna ve öteki dünyada sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan dört tür erdem vardır. Bunlar teorik erdemler, düşünme erdemleri, ahlakî erdemler ve sanatsal erdemlerdir. Düşünme erdemleri teorik erdemlere bağlı iken, ahlakî erdemler ile sanatsal erdemler de düşünme erdemlerine ve teorik erdemlere bağlıdır; çünkü iyinin ve kötünün belirlenmesi, sanatsal ve meslekî becerilerin kazanılması bilgiyle mümkün olmaktadır. Bu bağlamda mutluluk iyiyi kötüden, doğruyu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Mill y Marx: dos visiones de la libertad.César Augusto Mora Alonso & Giovanni Mafiol de la Ossa - 2018 - In J. S. Mill: Vigencia y legado de su pensamiento. Bogotá, Colombia: pp. 103-121.
  Este texto analiza las concepciones que J. S. Mill y K. Marx defienden sobre la libertad, con el fin de establecer si entre ellas hay puntos de convergencia, a pesar de las diferentes motivaciones que las impulsan. En este sentido, la tesis que se propone es que ambos pensadores coinciden en la defensa que realizan de la libertad, dado que le otorgan un papel destacado a la autodeterminación, el libre desarrollo de la individualidad y a la existencia de condiciones materiales (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Rethinking Marx: Demystifying the Nomos of Filipino Consumerism as Conditioned by Capitalism.Gerlie Caspe-Ogatis - 2016 - Mabini Review 5:44-65.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  90
  Prevailing Winds: Marx as Romantic Poet.Joshua M. Hall - 2013 - Philosophy and Literature 37 (2):343-359.
  Inspired by Charles Taylor’s locating of Herder and Rousseau’s “expressivism” in Marx’s understanding of the human as artist, I begin this essay by examining expressivism in Taylor, followed by its counterpart in M. H. Abrams’s work, namely the wind as metaphor in British Romantic poetry. I then further explore this expressivism/wind connection in Percy Bysshe Shelley’s “Ode to the West Wind” and Marx’s The German Ideology. Ultimately I conclude that these expressive winds lead to poetic gesture per se, and thereby, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Vài Suy Nghĩ Về H-Index Trong Cuộc Biến Chuyển Đo Lường Công Trạng Khoa Học Ở Việt Nam.Manh-Toan Ho - manuscript
  Một vài suy nghĩ về khả năng đóng góp của h-index trong đo lường công trạng khoa học, đặc biệt là khoa học xã hội và nhân văn, ở bối cảnh Việt Nam hiện nay.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Vài suy nghĩ về h-index trong cuộc chuyến biến đo lường công trạng khoa học ở Việt Nam.Manh-Toan Ho - 2019 - Kinh Tế Và Dự Báo 52 (32):38-40.
  Vài suy nghĩ về h-index trong cuộc chuyến biến đo lường công trạng khoa học ở Việt Nam. Bài viết đăng trên tạp chí Kinh tế và Dự báo, Vol. 52, No. 32, Serial 714, tr. 38-40, Hà Nội, tháng 11-2019.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Hoàn thiện pháp luật về chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam.Nguyễn Thị Thanh Huyền - 2015 - Dissertation, Vietnam National University, Hanoi
  Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã trở thành xu thế tất yếu và đang diễn ra ngày càng sâu rộng về nội dung và quy mô trên nhiều lĩnh vực, được bắt đầu từ năm 1986 khi Đại hội Đảng lần thứ VI mở đường cho công cuộc đổi mới nền kinh tế một cách toàn diện. Theo đó, Việt Nam gia nhập khối ASEAN năm 1995, tham gia vào khu vực mậu dịch tự (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Karl Marx’s Ecosocialism: Capital, Nature. And the Unfinished Critique of Political Economy, by Kohei Saito. [REVIEW]Kaan Kangal - 2019 - Science and Society 83:130-132.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 662