Order:
Disambiguations
Roman Pavlov [4]R. Pavlov [1]
See also
 1.  79
  Стратегія біржової високочастотної торгівлі фінансовими активами: ефективність та етика.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & А.Г Лемберг - 2018 - In Т.В Гринько (ed.), Торгівля та біржова діяльність в Україні: проблеми і стратегії розвитку. pp. 321-352.
  Обґрунтовано стратегію високочастотної біржової торгівлі (high-frequency trading) акціями. Для цього досліджено особливості та обмеження біржової високочастотної торгівлі, визначено верхню межу прибутку агресивного «шкідливого» високочастотного трейдера, обґрунтовано оптимальну частоту стратегії біржової високочастотної торгівлі акціями, розглянуто емпіричне підтвердження прогнозованості біржових курсів акцій на надкоротких горизонтах інвестування.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  9
  Кредитні рейтингові агентства та фінансова безпека емітентів цінних паперів з позицій моделі «Les economies de la grandeur» французського соціологічного неоінституціоналізму.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Oksana Levkovich - 2017 - In Гринько Т.В (ed.), Сучасні трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб’єктів підприємництва в системі економічної безпеки України: колект. моногр. pp. 417-435.
  Авторами розглянуто вплив провідних світових кредитних рейтингових агентств на фінансову безпеку емітентів цінних паперів. Обґрунтовано перформативний характер діяльності кредитних рейтингових агентств з позицій моделі «Les economies de la grandeur» нового соціологічного французького інституціоналізму, що дає змогу розв’язати протиріччя щодо сильної опозиції стосовно їх функціонування з одночасним збереженням діючої системи нормативного використання кредитних рейтингів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  6
  Сутність та значення рейтингової оцінки страхових компаній.С.О Смирнов, R. Pavlov & В.М Горьова - 2010 - Економічний Простір: Зб. Наук. Праць 36:100-108.
  Розкрито сутність поняття «рейтинг». Доведено значущість рейтингової оцінки для суб’єктів фінансового ринку, зокрема для страхових компаній, потенційних страхувальників, інвесторів та кредиторів.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 4.  2
  Интеграция социальных норм в моделирование процесса принятия финансово-экономических решений.Roman Pavlov, Tatyana Pavlova & Oksana Levkovich - 2018 - In Гринько Т.В (ed.), Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи : колект. моногр. pp. 338-357.
  Авторами рассмотрены основные подходы к моделированию процесса принятия финансово-экономических решений в контексте учета поведенческого фактора соблюдения принятых социальных норм, что позволяет выйти за рамки классического представления о мотивации экономических агентов.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Неоинституциональное обоснование финансового рейтингования эмитентов ценных бумаг.Roman Pavlov - 2014 - Ефективна Економіка 8.
  В данной статье исследуются противоречия в деятельности ведущих мировых кредитных рейтинговых агентств (Fitch Ratings, Moody's Investors Service и Standard & Poor's). Дано теоретическое обоснование перформативного характера их деятельности как социально-экономического явления с позиций модели “Les economies de la grandeur” в рамках социологического неоинституционализма, что позволяет разрешить противоречие относительно сильной оппозиции деятельности кредитных рейтинговых агентств и одновременно сохранением действующей системы нормативного использования финансовых рейтингов, и может учитываться при осуществлении недискреционной финансовой политики на рынке ценных бумаг и банковских услуг государственными регуляторами. Кризис (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark