Results for 'Taner Edis'

7 found
Order:
 1. TEORIA DA CAUSALIDADE: UMA ABORDAGEM HISTÓRICA.Edi Kappel Morales - 2013 - Dissertation, Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Privatizovaná Univerzita: O Jedné Další „Velké Transformaci“ Vzdělávání.Jan Balon - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):453-463.
  Tato studie je recenzní statí ke knize Andrew MCGETTIGAN, The Great University Gamble: Money, Markets and the Future of Higher Education. London: Pluto Press, 2013. Klíčovým motivem studie je využití McGettiganovy analýzy technických aspektů reformy univerzitního systému započaté v Anglii na konci první dekády jednadvacátého století pro výklad vzestupu specifického režimu vzdělávání vyjádřeného v jazyce a logice „trhu a peněz". Vzestup tohoto režimu je interpretován s ohledem na procesy odpojování univerzitního prostředí od dosavadního vzdělávacího rámce spojeného s veřejnými zájmy. Studium (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  55
  Merleau-Ponty’s Encounter with Saussure’s Linguistics: Misreading, Reinterpretation or Prolongation?Anna Petronella Foultier - 2013 - Chiasmi International 15:129-150.
  The prevailing judgement concerning Merleau-Ponty’s encounter with Saussure’s linguistics is that, although important for the evolution of Merleau-Ponty’s philosophy of language, it was based on a mistaken or at least highly idiosyncratic interpretation of Saussure’s ideas. Significantly, the rendering of Saussure that has been common both in Merleau-Ponty scholarship and in linguistics hinges on the structuralist development of the Genevan linguist’s ideas. This article argues that another reading of Saussure, in the light of certain passages of the Course of General (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  90
  Fostering Inclusivity Through Social Justice Education: An Interdisciplinary Approach.Paul E. Carron & Charles McDaniel - 2020 - In Stephanie Burrell Storms, Sarah K. Donovan & Theodora P. Williams (eds.), Breaking Down Silos for Equity, Diversity, and Inclusion (EDI): Teaching and Collaboration across Disciplines. Rowman & Littlefield. pp. 51-60.
  Teaching at a private, conservative religious institution poses unique challenges for equality, diversity, and inclusivity education (EDI). Given the realities of the student population in the Honors College of a private, religious institution, it is necessary to first introduce students to the contemporary realities of inequality and oppression and thus the need for EDI. This chapter proposes a conceptual framework and pedagogical suggestions for teaching basic concepts of social justice in a team-taught, interdisciplinary social science course. The course integrates four (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  91
  Frustrace ve vědecké praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech z (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Život a práce alchymisty v obrazech.Magda Dostálová - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):51-76.
  Tato studie se zabývá zobrazováním alchymie v malbách, knižních ilustracích i v architektuře v období raného novověku. Na jednotlivých příkladech obrazů či ilustrací prezentuje různé aspekty alchymistova života i jeho práce. Nezabývá se symbolickou alchymickou ikonografií, ale zaměří se především na zobrazování prostředí a vybavení alchymických dílen i osobností samotných alchymistů. Soustředí se zejména na vyobrazení zařízení alchymických laboratorií, s nimiž se lze setkat jak u renesančních malířů, tak v ilustracích alchymických rukopisů a poměrně ojediněle i v české architektuře. Poskytuje (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. „Eyen Mi Nyamkkenyam, Nnọ Ke Ndọ…’:Deconstructing Some Stereotypic Views on Marriage in Efik Culture.Emmanuel Orok Duke - 2018 - International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS) 2 (XII).
  Stereotypes within any society have consequences that are sometimes harmful and also affect targeted group of persons or ethnic group in a common way. One of the cultural stereotypes about Efik women is that they hardly believe in ‘…till death do us apart’ promised during monogamous marriage rite, that is, they walk out of marriage when conditions are unbearable. The misinterpretations of some exhortations given to the couples at Efik traditional marriage rite seem to support this claim. For example: ‘Eyen (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark