Results for 'słowo'

6 found
Order:
 1. Heideggera myślenie nicości.Cezary WOŹNIAK - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):301-312.
  Niniejszy tekst jest poświęcony kwestii nicości w myśleniu Heideggera. Dokonana w Byciu i czasie analiza struktury Dasein wydobywa na jaw wiele jej istotnych aspektów, a właściwie egzystencjałów, z których jednym byłaby trwoga. W trwodze świat „staje się” nicością, ukazuje się w sposób pusty i bezlitosny, ale zarazem odsłania to Dasein możliwość jego autentycznej egzystencji, możliwość zin¬dywidualizowanego bycia-w-świecie. W wykładzie Czym jest metafizyka? Heidegger powraca do problematyki nicości, rozumiejąc ją już inaczej niż czyniła to metafizyka: mianowicie nicość była warunkiem umożliwiającym jawność (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Łukasz MUSIAŁ Arkadiusz ŻYCHLIŃSKI (red.), Nienasycenie. Filozofowie o Kafce. [REVIEW]Rec Kinga Elert - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (2):393-400.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Erwägungen zu auditiven Untersuchungen an der gesprochenen Sprache.Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska - 2010 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6:161-173.
  Język mówiony, w świadomości poszczególnych użytkowników silnie zdominowany przez słowo pisane, jest dość złożonym pod wieloma względami przedmiotem badań językoznawczych. Pojawiające się przy tym trudności dotyczą nie tylko ustanowienia odpowiednich kategorii opisowych czy wyboru materiału badawczego. Co więcej, związane są z wyborem odpowiedniego instrumentarium badawczego. Celem niniejszego artykułu jest dyskusja o preferowanej tu metodzie audytywnej w badaniach nad językiem mówionym: jej wyższości nad pomiarem akustycznym przy jednoczesnym ukazaniu szeregu czynników mogących mieć wpływ na uzyskane rezultaty.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  41
  Przejrzeć -Zrobienie Świat Społeczny (Making the Social World) autor: John Searle (przegląd poprawiony 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Witamy Do Piekła Na Ziemi Dzieci, Zmiany Klimatu, Bitcoiny, Kartele, Chiny, Demokracja, Różnorodność, Dysgenika, Równość, Hakerzy, Prawa Człowieka, Islam, Liberalizm, Dobrobyt, Sieć, Chaos, Głód, Choroby, Przemoc, Sztuczna Inteligencja, Wojna.
  Przed skomentowaniem książki, oferuję uwagi na temat Wittgenstein i Searle i logicznej struktury racjonalności. Eseje tutaj są w większości już opublikowane w ciągu ostatniej dekady (choć niektóre zostały zaktualizowane), wraz z jednym niepublikowanym elementem, i nic tutaj nie będzie zaskoczeniem dla tych, którzy nadążyli za jego pracą. Podobnie jak W, jest uważany za najlepszego filozofa standupu swoich czasów, a jego twórczość pisemna jest solidna jak skała i przełomowa w całym. Jednak jego brak podjęcia później W wystarczająco poważnie prowadzi do pewnych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  33
  Recenzja "Filozofii w nowym wieku" (Philosophy in a New Century) autor John Searle (2008) (przegląd poprawiony 2019). [REVIEW]Michael Richard Starks - 2020 - Witamy Do Piekła Na Ziemi - Dzieci, Zmiany Klimatu, Bitcoiny, Kartele, Chiny, Demokracja, Różnorodność, Dysgenika, Równość, Hakerzy, Prawa Człowieka, Islam, Liberalizm, Dobrobyt, Sieć, Chaos, Głód, Choroby, Przemoc, Sztuczna Inteligencja, Wojna.
  Przed skomentowaniem książki, oferuję uwagi na temat Wittgenstein i Searle i logicznej struktury racjonalności. Eseje tutaj są w większości już opublikowane w ciągu ostatniej dekady (choć niektóre zostały zaktualizowane), wraz z jednym niepublikowanym elementem, i nic tutaj nie będzie zaskoczeniem dla tych, którzy nadążyli za jego pracą. Podobnie jak W, jest uważany za najlepszego filozofa standupu swoich czasów, a jego twórczość pisemna jest solidna jak skała i przełomowa w całym. Jednak jego brak podjęcia później W wystarczająco poważnie prowadzi do pewnych (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Die "Volksmärchen der Deutschen" von Johann Karl August Musäus und deren Rezeption in der Romantik.Małgorzata Kubisiak - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2:171-183.
  Wydane w latach 1782-1786 Niemieckie baśnie ludowe Johanna Karla Augusta Musausa, znanego oświeceniowej publiczności autora poczytnych Podróży fizjognomicznych, przyjęto początkowo entuzjastycznie, uznając je za wyjątkowo udaną formę literaryzacji elementów baśniowej tradycji ustnej i pisanej oraz podkreślając walory "dowcipnej" narracji. W wieku XVIII pojęcie "baśni" (Miirchen) miało szerokie znaczenie. Słowniki i leksykony wskazują na to, iż pojęcia: "bajka" (Fabel), "baśń" (Mcirchen), "podanie" (Sage) i "legenda"(Legende) mogły być używane zamiennie. Musaus definiuje we wstępie do swego zbioru zatytułowanym Słowo wstępne do pana (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark