Switch to: Citations

References in:

Fuzzy Concepts and Relations between Them

In М Попович (ed.), Problems of Mentality Theory. pp. 163-197 (2006)

Add references

You must login to add references.
 1. Поняття «інтелігенція» у предметному полі соціальної філософії.І. О Горбова - 2014 - Гуманітарний Вісник Запорізької Державної Інженерної Академії 58:212-223.
  У статті досліджується актуальна для сучасної соціальної філософії проблема сутнісного наповнення поняття «інтелігенція»; парадигмальність його змісту. Аналіз даної проблеми направлений на те; щоб ідентифікувати інтелігенцію; визначити її соціальну роль та місце в структурі суспільства. У дослідженні здійснено спробу означення інтелігенції як соціального феномена.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 • Проблема смислу в аргументації логічного аналізу: Теоретичний аспект.М. О Семікін - 2015 - Гуманітарний Вісник Запорізької Державної Інженерної Академії 64:218-226.
  Смислова сфера утворює фундамент будь-якого напряму філософського знання. Культура також немислима поза певною ієрархією смислових пріоритетів. Тому цілком закономірно, що філософське оперування культурою значною мірою відштовхується від деякої концептуалістики смислу, смислових основ буття людини і суспільства.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 • Смисл та істинність знання в аргументах «натуралістичної епістемології» у. куайна.Т. Г Ярмола - 2014 - Гуманітарний Вісник Запорізької Державної Інженерної Академії 56:276-285.
  В статті формулюється зміст загальних та спеціальних понять, серед яких: знаня, організація, інформація, організаційне знання. Проводиться аналіз розуміння цих концепцій, їх співвідносність та відмінність. Визначаються суттєві риси, що характеризують організаційне знання, що еволюціонує у суспільстві знань.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 • Поняття «дух», «духовність» і «особистість»: Філософський зміст та взаємозв’язок.В. О Сабадуха - 2017 - Гуманітарний Вісник Запорізької Державної Інженерної Академії 68:98-110.
  The article explored the relationship of the notions of "spirit", "spirituality" and "personality". Their meaning in the philosophy of G. Hegel J. Fichte, F. Nietzsche, N. Hartmann, N. Berdiaev, S. Franko and modern Ukrainian philosophy is analyzed. It was found that Hegel has the concept of the personality of the Roman jurists’ spiritual qualities: personality is not only a person who has property but it is personification. It is the opinion of the personality of the scholar is able to be (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   62 citations  
 • Менталітет як поняття соціальної філософії.О. П Бойко - 2009 - Вісник Харківського Національного Університету Імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські Перипетії» 41:230-235.
  Teaching philosophy at schools appears problematic, because there is noticeable discrepancy between philosophy as a discipline and reflexive awareness of its specificity. Implementation of philosophy as a discipline involves consistent solution of issues on both theoretical-methodological and methodological-practical levels. Achieving these goals requires methodological support, which is adequate to peculiarities of perception and thinking style of modern students. Therefore, a need to improve the ways and means of visualization of scientific concepts acquires extra relevance. One of these new pedagogical techniques (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 • Логическая Система Без Операторов.Г СлупецкиИ - 1955 - Studia Logica 3 (1):109-121.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 • Мета людської діяльності як елемент соціального буття.Павлова Тетяна - 2017 - Вісник Черкаського Університету. Серія Філософія 2:87--92.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 • Проблеми влади і правова держава.Тетяна Сергіївна Павлова - 2006 - Науково-Теоретичний І Громадсько-Політичний Альманах “Грані” 1:77--79.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 • Мораль і право у філософії і. канта: Загальне і специфічне.Тетяна Сергіївна Павлова - 2007 - Аналітично-Інформаційний Журнал „Схід” 1:85--88.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 • Гегелівська система права у контексті його вчення про дух.Тетяна Сергіївна Павлова - 2011 - Науково-Теоретичний І Громадсько-Політичний Альманах „Грані” 1:77--80.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 • Эстетичность пассивного субъекта. Левинас и достоевский.И Зайцев - 2006 - Topos 12 (1).
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations