Results for 'Agnieszka Peszek'

10 found
Order:
 1.  3
  On Subrings R of Q for Which HTP for Solutions in R has a Positive Solution If and Only If the Set of All Diophantine Equations with a Finite Number of Solutions in R is Recursively Enumerable.Agnieszka Peszek & Apoloniusz Tyszka - manuscript
  Let R be a subring of Q with or without 1, and let for every positive integer n there exists a computable surjection from N onto R^n. Matiyasevich's theorem states that there is no algorithm to decide whether or not a given Diophantine equation has a solution in non-negative integers. Smory\'nski's theorem states that the set of all Diophantine equations which have at most finitely many solutions in non-negative integers is not recursively enumerable. We prove: (1) Smory\'nski's theorem easily follows (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  67
  Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej.Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński & Sabina Lucyna Zalewska - 2016 - Warszawa, Polska: Liberi Libri.
  SPIS TREŚCI Ryszard Moń Wstęp -/- Rozdział 1: Lękam się świata bez filozofii. O nieodzowności humanistyki w dobie techniki i globalizacji -/- 1.1 Konieczność filozofii 1.2 Narodziny sztuk wyzwolonych 1.3 Uniwersytet domem humanistyki 1.4 Upadek humanistyki 1.5 Uniwersytet – biznes i korporacyjna logika 1.6 Kognitywny kapitalizm 1.7 Złowroga moc etatyzmu 1.8 Pragmatyzm a ideały kształcenia 1.9 Demokracja – dialog, kultura, światopogląd 1.10 Humanistyka na straży demokracji 1.11 Edukacja filozoficzna w szkole 1.12 Podsumowanie – filozofia jako fundament -/- Rozdział 2: Czy (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Lässt sich Urteilssprache als ein Teilgebiet der Rechtssprache eindeutig definieren?Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 4:63-88.
  Tekst ten ma na celu przybliżenie problemu jednoznaczności języka prawa na podstawie niemieckich i polskich wyroków sądowych. Język prawa jest tak bogaty i różnorodny, że trudno o jego jednoznaczną, definicję. Język wyroków sądowych wydaje się zaprzeczać temu stwierdzeniu. Wyrok sądowy jako pewien schematyczny rodzaj tekstu jest bardziej uporządkowany i jednolity. Wyrok jako produkt myślowego procesu prowadzącego sprawę sędziego cechuje pewna budowa. Każda część wyroku sądowego (rubrum, tenor, stan faktyczny czy uzasadnienie) charakteryzuje się odpowiednim stylem i w zależności od jej przeznaczenia (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  34
  Reliability of a Speaker and Recognition of a Listener: Bocheński and Nyāya on the Relation of Authority.Agnieszka Rostalska - 2017 - Kervan. International Journal of Afro-Asiatic Studies 21:155-173.
  In the Nyāyasūtras (NS), the fundamental text of the Nyāya tradition, testimony is defined as a statement of a reliable speaker (āpta). According to the NS, such a speaker should possess three qualities: competence, honesty and desire to speak. The content of a discourse, including the prescriptions, is also considered reliable due to the status of a given author and the person that communicated it. -/- The Polish philosopher J.M. Bocheński similarly stresses the role of a speaker; he holds that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  68
  Später Erfolg eines erschlichenen Ruhms? Eine Spurensicherung zur möglichen Doppelgesichtigkeit Fritz von Herzmanovsky-Orlandos.Agnieszka Godzisz - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis 2:185-195.
  Fritz von Herzmanovsky-Orlando, austriacki pisarz zmarły w 1954 r., którego dzieła, wydane przez Friedricha Torberga w 1957 r., zostały uznane za kwintesencję austriackości, ponownie wzbudził zainteresowanie germanistów. Kolejna, IQ-tomowa edycja Dziel wszystkich, które opierając się na źródłach i rezygnując ze skrótów oraz przeróbek Torberga, rzuca nowe światło na autora. Ujawnia ona m. in. jego antysłowiańskie i antysemickie skłonności, jego fascynację rasistowskimi teoriami Lanza Liebenfelsa i skłonności do mistyki.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  34
  V Ogólnopolska Konferencja „Myśl i Kultura Buddyjska”.Agnieszka Rostalska - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):201-207.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  55
  FRUSTRATION: PHYSICO-CHEMICAL PREREQUISITES FOR THE CONSTRUCTION OF A SYNTHETIC CELL.Antoine Danchin & Agnieszka Sekowska - 2008 - In Martin G. Hicks and Carsten Kettner (ed.), Proceedings of the International Beilstein Symposium on Systems Chemistry May 26th – 30th, 2008 Bozen, Italy. Beilstein Institute. pp. 1-19.
  To construct a synthetic cell we need to understand the rules that permit life. A central idea in modern biology is that in addition to the four entities making reality, matter, energy, space and time, a fifth one, information, plays a central role. As a consequence of this central importance of the management of information, the bacterial cell is organised as a Turing machine, where the machine, with its compartments defining an inside and an outside and its metabolism, reads and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  48
  Die Polarität der Rechts- und Gemeinsprache als Gegenstand der sprachwissenschaftlichen Forschung.Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:117-125.
  W językoznawstwie wiele miejsca poświęca się w ostatnim czasie językom fachowym. Językoznawcy najczęściej podejmują badania dotyczące języka medycyny, ekonomii czy w ostatnim czasie Unii Europejskiej. Rzadziej, choć wymaga tego rzeczywistość, analizuje się język prawny czy też prawniczy. Trzeba zaznaczyć, że język prawny nie jest językiem fachowym w ogólnie przyjętym tego słowa znaczeniu. Opisuje on sytuacje, które są ważne dla opinii publicznej, które muszą być, dla dobra obywateli, uregulowane poprzez przepisy. Przepisy są wprawdzie tworzone przez prawników, powinny być jednak rozumiane przez (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  47
  Neue Ansätze im Landeskundeunterricht.Agnieszka Radziszewska - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis 2:119-126.
  Tematem artykułu są nowe założenia w nauczaniu wiedzy okrajach niemieckiego obszaru językowego, zawarte w najnowszym curriculum dotyczącym tego przedmiotu. Cele, treści, metody, mierzenie postępu w nauce opierają się na czterech podstawowych zasadach: - integralności, która oznacza łączenie przekazywanych informacji z kompetencją językową i metodyczno-dydaktyczną; - łączenia i wzajemnego powiązania wiedzy z różnych dziedzin, np. realioznawstwo, kulturoznawstwo, historia itp.; - interkulturowości, tzn. rozwijania kompetencji, umiejętności, strategii w kontakcie z innymi kulturami; - ukierunkowania na działania, tzn. przekazywanie wiedzy nie w formie prezentacji (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  44
  Husserl’s Transcendental Phenomenology and the Project of Science.Agnieszka Wesołowska - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):391-404.
  The article presents edmund Husserl’s idea of transcendental phenomenology in the perspec‐ tive of the project of science. this aspect of Husserl’s writings was pointed out by, for example, rudolf Bernet, man ed Brelage, Iso Kern, eduard marbach, eugen Fink, Ludwig Landgrebe, and roman Ingarden. the main aim, realised in the article is to prove the main hypothesis claiming that transcendental phenomenology is closely connected with Husserl’s conception of philosophy, the idea of philosophy as a science (eidetic and transcendental). the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark