Results for 'Agnieszka Peszek'

16 found
Order:
 1. Hilbert's 10th Problem for Solutions in a Subring of Q.Agnieszka Peszek & Apoloniusz Tyszka - 2019 - Scientific Annals of Computer Science 29 (1):101-111.
  Yuri Matiyasevich's theorem states that the set of all Diophantine equations which have a solution in non-negative integers is not recursive. Craig Smoryński's theorem states that the set of all Diophantine equations which have at most finitely many solutions in non-negative integers is not recursively enumerable. Let R be a subring of Q with or without 1. By H_{10}(R), we denote the problem of whether there exists an algorithm which for any given Diophantine equation with integer coefficients, can decide whether (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  44
  The Memory-Modifying Potential of Optogenetics and the Need for Neuroethics.Agnieszka K. Adamczyk & Przemysław Zawadzki - 2020 - NanoEthics 14 (3):207-225.
  Optogenetics is an invasive neuromodulation technology involving the use of light to control the activity of individual neurons. Even though optogenetics is a relatively new neuromodulation tool whose various implications have not yet been scrutinized, it has already been approved for its first clinical trials in humans. As optogenetics is being intensively investigated in animal models with the aim of developing novel brain stimulation treatments for various neurological and psychiatric disorders, it appears crucial to consider both the opportunities and dangers (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 3.  30
  How Research on Microbiomes is Changing Biology: A Discussion on the Concept of the Organism.Adrian Stencel & Agnieszka M. Proszewska - 2018 - Foundations of Science 23 (4):603-620.
  Multicellular organisms contain numerous symbiotic microorganisms, collectively called microbiomes. Recently, microbiomic research has shown that these microorganisms are responsible for the proper functioning of many of the systems of multicellular organisms. This has inclined some scholars to argue that it is about time to reconceptualise the organism and to develop a concept that would place the greatest emphasis on the vital role of microorganisms in the life of plants and animals. We believe that, unfortunately, there is a problem with this (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 4. FRUSTRATION: PHYSICO-CHEMICAL PREREQUISITES FOR THE CONSTRUCTION OF A SYNTHETIC CELL.Antoine Danchin & Agnieszka Sekowska - 2008 - In Martin G. Hicks and Carsten Kettner (ed.), Proceedings of the International Beilstein Symposium on Systems Chemistry May 26th – 30th, 2008 Bozen, Italy. Beilstein Institute. pp. 1-19.
  To construct a synthetic cell we need to understand the rules that permit life. A central idea in modern biology is that in addition to the four entities making reality, matter, energy, space and time, a fifth one, information, plays a central role. As a consequence of this central importance of the management of information, the bacterial cell is organised as a Turing machine, where the machine, with its compartments defining an inside and an outside and its metabolism, reads and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Reliability of a Speaker and Recognition of a Listener: Bocheński and Nyāya on the Relation of Authority.Agnieszka Rostalska - 2017 - Kervan. International Journal of Afro-Asiatic Studies 21:155-173.
  In the Nyāyasūtras (NS), the fundamental text of the Nyāya tradition, testimony is defined as a statement of a reliable speaker (āpta). According to the NS, such a speaker should possess three qualities: competence, honesty and desire to speak. The content of a discourse, including the prescriptions, is also considered reliable due to the status of a given author and the person that communicated it. -/- The Polish philosopher J.M. Bocheński similarly stresses the role of a speaker; he holds that (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. The Physical Limits of Computation Inspire an Open Problem That Concerns Decidable Sets X⊆N and Cannot Be Formalized in ZFC as It Refers to the Current Knowledge on X.Agnieszka Kozdęba & Apoloniusz Tyszka - manuscript
  Let f(1)=2, f(2)=4, and let f(n+1)=f(n)! for every integer n≥2. Edmund Landau's conjecture states that the set P(n^2+1) of primes of the form n^2+1 is infinite. Landau's conjecture implies the following unproven statement Φ: card(P(n^2+1))<ω ⇒ P(n^2+1)⊆[2,f(7)]. Let B denote the system of equations: {x_i!=x_k: i,k∈{1,...,9}} ∪ {x_i⋅x_j=x_k: i,j,k∈{1,...,9}}. We write some system U⊆B of 9 equations which has exactly two solutions in positive integers x_9,...,x_9, namely (1,...,1) and (f(1),...,f(9)). No known system S⊆B with a finite number of solutions in (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Husserl’s Transcendental Phenomenology and the Project of Science.Agnieszka Wesołowska - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):391-404.
  The article presents edmund Husserl’s idea of transcendental phenomenology in the perspec‐ tive of the project of science. this aspect of Husserl’s writings was pointed out by, for example, rudolf Bernet, man ed Brelage, Iso Kern, eduard marbach, eugen Fink, Ludwig Landgrebe, and roman Ingarden. the main aim, realised in the article is to prove the main hypothesis claiming that transcendental phenomenology is closely connected with Husserl’s conception of philosophy, the idea of philosophy as a science (eidetic and transcendental). the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  65
  V Ogólnopolska Konferencja „Myśl i Kultura Buddyjska”.Agnieszka Rostalska - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (1):201-207.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Neue Ansätze im Landeskundeunterricht.Agnieszka Radziszewska - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2:119-126.
  Tematem artykułu są nowe założenia w nauczaniu wiedzy okrajach niemieckiego obszaru językowego, zawarte w najnowszym curriculum dotyczącym tego przedmiotu. Cele, treści, metody, mierzenie postępu w nauce opierają się na czterech podstawowych zasadach: - integralności, która oznacza łączenie przekazywanych informacji z kompetencją językową i metodyczno-dydaktyczną; - łączenia i wzajemnego powiązania wiedzy z różnych dziedzin, np. realioznawstwo, kulturoznawstwo, historia itp.; - interkulturowości, tzn. rozwijania kompetencji, umiejętności, strategii w kontakcie z innymi kulturami; - ukierunkowania na działania, tzn. przekazywanie wiedzy nie w formie prezentacji (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Später Erfolg eines erschlichenen Ruhms? Eine Spurensicherung zur möglichen Doppelgesichtigkeit Fritz von Herzmanovsky-Orlandos.Agnieszka Godzisz - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2:185-195.
  Fritz von Herzmanovsky-Orlando, austriacki pisarz zmarły w 1954 r., którego dzieła, wydane przez Friedricha Torberga w 1957 r., zostały uznane za kwintesencję austriackości, ponownie wzbudził zainteresowanie germanistów. Kolejna, IQ-tomowa edycja Dziel wszystkich, które opierając się na źródłach i rezygnując ze skrótów oraz przeróbek Torberga, rzuca nowe światło na autora. Ujawnia ona m. in. jego antysłowiańskie i antysemickie skłonności, jego fascynację rasistowskimi teoriami Lanza Liebenfelsa i skłonności do mistyki.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Post- i transhumanizm w kontekście wybranych zjawisk artystycznych technokultury.Przemysław Zawadzki & Agnieszka K. Adamczyk - 2019 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 10 (3).
  Creations of many contemporary artists indicate the emergence of technoculture. Although artistic manifestations of technoculture may appear to be a provocation, they encourage fundamental ontological questions, such as whether a person has unchanging nature; what was and is our relationship to the Other, and what it should be; to what extent can body and mind be altered before they stop being “human”; what is the future of our species. To properly understand the works of technoculture artists, it appears necessary to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej.Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński & Sabina Lucyna Zalewska - 2016 - Warszawa, Polska: Liberi Libri.
  SPIS TREŚCI Ryszard Moń Wstęp -/- Rozdział 1: Lękam się świata bez filozofii. O nieodzowności humanistyki w dobie techniki i globalizacji -/- 1.1 Konieczność filozofii 1.2 Narodziny sztuk wyzwolonych 1.3 Uniwersytet domem humanistyki 1.4 Upadek humanistyki 1.5 Uniwersytet – biznes i korporacyjna logika 1.6 Kognitywny kapitalizm 1.7 Złowroga moc etatyzmu 1.8 Pragmatyzm a ideały kształcenia 1.9 Demokracja – dialog, kultura, światopogląd 1.10 Humanistyka na straży demokracji 1.11 Edukacja filozoficzna w szkole 1.12 Podsumowanie – filozofia jako fundament -/- Rozdział 2: Czy (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Die Polarität der Rechts- und Gemeinsprache als Gegenstand der sprachwissenschaftlichen Forschung.Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:117-125.
  W językoznawstwie wiele miejsca poświęca się w ostatnim czasie językom fachowym. Językoznawcy najczęściej podejmują badania dotyczące języka medycyny, ekonomii czy w ostatnim czasie Unii Europejskiej. Rzadziej, choć wymaga tego rzeczywistość, analizuje się język prawny czy też prawniczy. Trzeba zaznaczyć, że język prawny nie jest językiem fachowym w ogólnie przyjętym tego słowa znaczeniu. Opisuje on sytuacje, które są ważne dla opinii publicznej, które muszą być, dla dobra obywateli, uregulowane poprzez przepisy. Przepisy są wprawdzie tworzone przez prawników, powinny być jednak rozumiane przez (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Lässt sich Urteilssprache als ein Teilgebiet der Rechtssprache eindeutig definieren?Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 4:63-88.
  Tekst ten ma na celu przybliżenie problemu jednoznaczności języka prawa na podstawie niemieckich i polskich wyroków sądowych. Język prawa jest tak bogaty i różnorodny, że trudno o jego jednoznaczną, definicję. Język wyroków sądowych wydaje się zaprzeczać temu stwierdzeniu. Wyrok sądowy jako pewien schematyczny rodzaj tekstu jest bardziej uporządkowany i jednolity. Wyrok jako produkt myślowego procesu prowadzącego sprawę sędziego cechuje pewna budowa. Każda część wyroku sądowego (rubrum, tenor, stan faktyczny czy uzasadnienie) charakteryzuje się odpowiednim stylem i w zależności od jej przeznaczenia (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. The Problem with Person‐Rearing Accounts of Moral Status.Travis Timmerman & Bob Fischer - 2019 - Thought: A Journal of Philosophy 8 (2):119-128.
  Agnieszka Jaworska and Julie Tannenbaum recently developed the ingenious and novel person‐rearing account of moral status, which preserves the commonsense judgment that humans have a higher moral status than nonhuman animals. It aims to vindicate speciesist judgments while avoiding the problems typically associated with speciesist views. We argue, however, that there is good reason to reject person‐rearing views. Person‐rearing views have to be coupled with an account of flourishing, which will (according to Jaworska and Tannenbaum) be either a species (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  18
  Dyskusja Redakcyjna. Polityka Senioralna W Polsce.Andrzej Klimczuk - 2018 - Studia Z Polityki Publicznej 4:97--143.
  Poniższa dyskusja odbyła siȩ we wrześniu 2018 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Skupiła zarówno badaczy problematyki polityki senioralnej, ekspertów, analityków. Dyskusjȩ moderował i zaplanował Andrzej Klimczuk, zwi¸a}zany z SGH, natomiast zaproszenie do dyskusji przyjȩli: Barbara Szatur-Jaworska, polityk społeczny i gerontolog z Uniwersytetu Warszawskiego, Paweł Kubicki, ekonomista, SGH, Marek Niezabitowski, socjolog z Politechniki Śl¸a}skiej, Ryszard Majer, polityk społeczny, Agnieszka Cieśla, architektka i urbanistka, Politechnika Warszawska, Marzena Rudnicka, fundatorka oraz prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Paneliści podczas dyskusji analizowali nastȩpuj¸a}ce zagadnienia: (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation