Results for 'Bartlomiej Lenart'

9 found
Order:
See also
Bartlomiej Lenart
University of Calgary
 1. Extended Mind and Identity.Robert A. Wilson & Bartlomiej Lenart - 2014 - In Jens Clausen & Neil Levy (eds.), Handbook of Neuroethics. Springer. pp. 423-439.
  Dominant views of personal identity in philosophy take some kind of psychological continuity or connectedness over time to be criterial for the identity of a person over time. Such views assign psychological states, particularly those necessary for narrative memory of some kind, special importance in thinking about the nature of persons. The extended mind thesis, which has generated much recent discussion in the philosophy of mind and cognitive science, holds that a person’s psychological states can physically extend beyond that person’s (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 2.  33
  O fundamentach dla metafizycznego fundowania.Karol Lenart - 2019 - Analiza I Egzystencja 45 (2019):5-24.
  In this article I defend a view according to which facts that express metaphysical grounding are grounded in essences of properties involved into a given grounding relationship. To justify this view, first, I present some reasons for a claim that metaphysical grounding is grounded. In the next step I discuss two theories that explain what are the grounds for grounding: a theory that involves a notion of a superinternal relation and a theory that uses a notion of essences of properties. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  31
  Esencjalizm, antyhaecceityzm i haecceityzm.Karol Lenart - 2019 - Hybris 44 (1):131-151.
  A standard contemporary formulation of essentialism defines essential properties with a help of a concept of possible worlds. It is often argued that in order to use possible worlds effectively, facts about transworld identity of individuals need to be determined. In this paper I discuss how essentialist might attempt the issue of transworld identity of individuals. Specifically, I analyze a connection between essentialism and the two theories that explain the transworld identity issue, that is, haecceitism and antihaecceitism. I provide a (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  13
  Nagi substrat i teoria jednostkowienia.Karol Lenart - 2017 - In Natalia Anna Michna (ed.), Kierunki badawcze w filozofii 2017 "Nowe Horyzonty wiedzy". Łódź, Polska: pp. 67-76.
  W artykule rozważana jest koncepcja nagiego substratu w kontekście problemu indywiduacji. Głównym celem tekstu jest obrona teorii nagiego substratu (TNS) przed klasycznymi oraz współczesnymi zarzutami. Tok rozważań jest następujący: Autor we wstępie definiuje problem jednostkowienia i systematyzuje obecną dyskusję nad tym zagadnieniem. Następnie skupia się na porównaniu teorii wiązki i teorii nagiego substratu, ujętych jako alternatywne wyjaśnienia jednostkowości przedmiotów. Celem porównania dwóch teorii jest przedstawienie motywacji stojących za przyjęciem TNS. Głównym elementem tekstu jest punkt 2, w którym analizuje podstawowe założenia (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  19
  Zagadnienie intuicji w kontekście współczesnego dyskursu metafizycznego.Karol Lenart - 2015 - Filozoficzne Rozważania o Człowieku, Kulturze I Nowoczesności.
  Istnieje spór w obrębie filozofii sięgający już starożytności i polemiki Platona z Sofistami, dotyczący ugruntowania metafizyki jako dziedziny autonomicznej, która byłaby zdolna do badania swoistych elementów rzeczywistości, przysługujących tylko i wyłącznie metafizyce. We wstępnych rozważaniach przedstawiamy sposób, w jaki ten spór można rozumieć oraz jak można go rozwiązać. Tezą metafilozoficzną naszych analiz będzie stwierdzenie, że w celu ugruntowania metafizyki musimy wskazać na swoiste doświadczenie, które mogłoby zapewnić bezpośredni dostęp poznawczy do abstrakcyjnego przedmiotu metafizyki. W niniejszych badaniach, rolę tego doświadczenia będzie (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  10
  Aporia interusubiektywności a transcedentalna fenomenologia.Karol Lenart - 2017 - Kwartalnik Filozoficzny 45 (3):5-27.
  It is said that transcendental phenomenology faces an unavoidable aporia, according to which it is perfectly justified to accept the claim that the transcendental ego constitutes the sense of all external being, including other subjects, as well as the claim that other subjects constitute the sense of all external objects, since they are a community of transcendental egos. The essence of the aporia is that it is impossible to accept both of these claims if one accepts the conceptual schema of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Music and Cognitive Extension.Luke Kersten - 2014 - Empirical Musicology Review 9 (3-4):193-202.
  Extended cognition holds that cognitive processes sometimes leak into the world (Dawson, 2013). A recent trend among proponents of extended cognition has been to put pressure on phenomena thought to be safe havens for internalists (Sneddon, 2011; Wilson, 2010; Wilson & Lenart, 2014). This paper attempts to continue this trend by arguing that music perception is an extended phenomenon. It is claimed that because music perception involves the detection of musical invariants within an “acoustic array”, the interaction between the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 8. Sokratesowa obrona filozofii. O ospałych i zmęczonych filozofach oraz rozkosznej, żywej i spontanicznej filozofii (Socrates’ defence of philosophy. About the sluggish and tired philosophers and the pleasurable, lively and spontaneous philosophy).Bartłomiej Skowron - 2014 - Studia Philosophica Wratislaviensia 9 (special):33-46.
  Philosophers have no time. They are tired with philosophising. They doze off or even die of fatigue over yet another review, opinion, article, translation of works of an English-speaking philosophical genius, publishing and editing of a book. They are exhausted by the obligatory teaching, bored with listening to conference papers, depressed by defences of post-doctoral theses, hopeless against plagiarism, out-of-breath chasing credits, worn out by English articles, crumpled and ill-treated by institutions, tired with maintaining and co-creating them, jaded by the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Immune System, Immune Self. Introduction.Bartłomiej Świątczak - 2012 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 3 (1):12-18.
  The idea that the immune system distinguishes between self and non-self was one of the central assumptions of immunology in the second half of 20 th century. This idea influenced experimental design and data interpretation. However, in the face of new evidence there is a need for a new conceptual framework in immunology.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark