Results for 'Duygu Turker'

12 found
Order:
 1. Measuring Corporate Social Responsibility: A Scale Development Study.Duygu Turker - 2009 - Journal of Business Ethics 85 (4):411-427.
  Corporate social responsibility (CSR) is one of the most prominent concepts in the literature and, in short, indicates the positive impacts of businesses on their stakeholders. Despite the growing body of literature on this concept, the measurement of CSR is still problematic. Although the literature provides several methods for measuring corporate social activities, almost all of them have some limitations. The purpose of this study is to provide an original, valid, and reliable measure of CSR reflecting the responsibilities of a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   86 citations  
 2. Kürk Mantolu Madonna'da aşk, bağlanma ve toplumsal cinsiyet [Love, attachment and gender in the novel titled "Kürk Mantolu Madonna"].Duygu Dincer - 2018 - HECE 253 (22):652-667.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Carl R. Rogers ve Öğrenme özgürlüğü: Etkili bir öğrenme ortamının mimarı olarak öğretmen ve öğretmen tutumları [Carl R. Rogers and freedom to learn: Teachers as the architects of an effective learning environment, and teachers' attitudes].Duygu Dincer - 2019 - Uluslararası Türkçe Eğitim Kültür Edebiyat Dergisi 4 (8): 2341-2358.
  Carl R. Rogers, the founder of client-centered therapy, contributed to the development of self-reliant learning in education. He applied such concepts of client-centered therapy as realness, prizing, acceptance, trust, and empathy to educational area, and called attention the importance of the authentic relationship between teacher and student with such books as Freedom to Learn, Becoming A Person, and A Way of Being. Besides, he also focused on teachers‟ attitudes in classrooms in his works. His views still continue to influence the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Üniversite öğrencilerinin utanç kavramlarının incelenmesi [A metaphorical investigation on the concept of shame among college students].Duygu Dincer - 2014 - Journal of International Social Research 29 (7):295-311.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Kierkegaard'ın umutsuzluk kavramını Higgins'ın Benlik Uyuşmazlıkları Kuramı üzerinden okumak [An investigation on Kierkegaard’s concept of hopelessness and Higgin’s self-discrepancy theory].Duygu Dincer - manuscript
  Ölümcül Hastalık Umutsuzluk adlı eserinde umutsuzluğu, ben’in bir hastalığı ve kendine yönelen bir ilişkinin sonucu olarak ele alan Danimarkalı filozof Søren Aabye Kierkegaard, bu hastalığın kişide üç farklı şekilde görülebileceğini öne sürmüştür: “(a) bir ben’i olduğunun farkında olmayan umutsuz kişi, (b) kendisi olmak isteyen umutsuz kişi ve (c) kendisi olmak istemeyen umutsuz kişi.” Kierkegaard’a göre kendi ben’ininden kurtulmak isteyen kişi, “olmak istediği ben” hâline gelemediği için olduğu ben’ine katlanamamakta ve bu nedenle umutsuzluk yaşamaktadır. Bu çalışma kapsamında Kierkegaard’ın benlik ve umutsuzluk (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Üniversite öğrencilerinde suçluluk kavramı üzerine metaforik bir inceleme [A metaphorical investigation on the concept of guilt among college students].Duygu Dincer - 2019 - Electronic Journal of Social Sciences 18 (71):1222-1238.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Book review: Freedom of Engagement: A Reading on Gabriel Marcel. [REVIEW]Duygu Dincer - 2018 - Marcel Studies 3 (1):43-45.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Kitap İncelemesi: Algılanan Dünya (Book Review: The World of Perception by Maurice Merleau-Ponty). [REVIEW]Duygu Dincer - 2016 - Dört Öge 4:235-237.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Bir Bilgi Kaynağı Olarak Duygu-Akıl İlişkisi (EMOTION-MIND RELATIONSHIP AS A SOURCE OF INFORMATION).Aysel Tan - 2021 - Atlas 6 (1):21-45.
  The issue of emotion is discussed in three stages in this article. Thus, emotion is built on a realistic and explanatory basis. In the first stage, the relationship between the physiological structure of the human brain and emotion is emphasized. The connection between the lower/primitive brain (the region/emotion center where emotions arise) and the upper/developed brain (mind-logic center, prefrontal lobe) is mentioned. Secondly, the emotional and mental development of human according to Jean Piaget's Mental Development Theory is explained. In the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Dinî Tecrübe Delilinde Sezginin Yeri ve Önemi.Aysel Tan - 2019 - Malatya, Türkiye: İspec.
  Dinî tecrübe Friedrich Schleiermacher (ö.1768) ile önem kazanan ve William James’in (ö.1842) eserleriyle din felsefesinde teistik delillerin içine dahil olan bir delildir. Dini tecrübelerin birçok şekilde meydana geldiği iddia edilmektedir. Bunlardan biri de sezgidir. Bu bildirinin amacı sezgisel bilginin Tanrı’nın varlığına delil olup olmadığını ortaya koymaktır. Sezgisel yetenek, insanın fiziksel gelişimine (yani beyin) paralel olarak gelişen bir yetidir ve zihnin gelişmesiyle birlikte kapasitesi artmaktadır. Önce çocukta duygusal bir sezgi hakim iken (4-7 yaş), daha sonra çocuğun somut işlemlere geçmesiyle sezgisel yetenek (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 11. Japon Masalları Bağlamında Değerler Eğitimi.Peren Ercan & Remzi Yavaş Kıncal - 2022 - In Yücel Gelisli (ed.), ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EGITIM BILIMLERI KONGRESI BILDIRI KITABI. Yurtdısı Türkler ve Akraba Topluluklar Baskanlıgı Yayınları. pp. 18-33.
  İnsanın içinde yer aldığı toplumsal yaşam, kültürel değerlerin oluşmasına yol açmaktadır. Yaşanılan topluma dayalı bir şekilde oluşturulan değerler, yaşamın temel ölçütleri olarak ön plana çıkmaktadır. Değerler, önceki dönemlerde yalnızca yerel düzeyde kabul görürken, toplumsal değişim süreciyle birlikte ulusal ve küresel boyuta da taşınmıştır. Değerlerin sonraki nesillere aktarılması ve bireylerin olumlu değerleri benimseyip geliştirerek potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlamak değerler eğitimi olarak ifade edilmektedir. Değerler eğitiminin sonucunda birey yerel anlamda yaşadığı toplumu, evrensel anlamdaysa yaşadığı dönemi yansıtmaktadır. Yeni nesillere değerler eğitiminin verilmesinde farklı (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Zi̇hi̇n Felsefesi̇ni̇n Tari̇hsel Geli̇şi̇mi̇.Burak İnan - 2020 - Dissertation, Çankırı Karatekin Üniversitesi
  Zihin felsefesinin varlığı felsefenin ilk ortaya çıktığı dönemden günümüz felsefesine kadar geniş bir zaman dilimine sahiptir. Zihin felsefesi akademik bir disiplin olarak adından 17. Yüzyıldan itibaren söz ettirmiş olmasına rağmen, bu alanda ele alınan konular Antik Yunan’dan beri tartışılagelmiştir. İnsan kendisi ve çevresindeki dünyanın gerçekliğini sorgulamaya başladığında zihin, bu gerçekliğe anlam kazandırmıştır. Özne ve nesnenin birbirine zıt ve ancak bir o kadar da birbiri için oluşu zihin-beden olgusu içinde düalist ve monist anlam barındırmaktadır. Monist düşüncede kendi içinde önemli görülen, eleyici (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark