Results for 'Junguk Hur'

10 found
Order:
 1. CIDO, a Community-Based Ontology for Coronavirus Disease Knowledge and Data Integration, Sharing, and Analysis.Oliver He, John Beverley, Gilbert S. Omenn, Barry Smith, Brian Athey, Luonan Chen, Xiaolin Yang, Junguk Hur, Hsin-hui Huang, Anthony Huffman, Yingtong Liu, Yang Wang, Edison Ong & Hong Yu - 2020 - Scientific Data 181 (7):5.
  Ontologies, as the term is used in informatics, are structured vocabularies comprised of human- and computer-interpretable terms and relations that represent entities and relationships. Within informatics fields, ontologies play an important role in knowledge and data standardization, representation, integra- tion, sharing and analysis. They have also become a foundation of artificial intelligence (AI) research. In what follows, we outline the Coronavirus Infectious Disease Ontology (CIDO), which covers multiple areas in the domain of coronavirus diseases, including etiology, transmission, epidemiology, pathogenesis, diagnosis, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  80
  CIDO: The Community-Based Coronavirus Infectious Disease Ontology.Yongqun He, Hong Yu, Edison Ong, Yang Wang, Yingtong Liu, Anthony Huffman, Hsin-hui Huang, Beverley John, Asiyah Yu Lin, Duncan William D., Sivaram Arabandi, Jiangan Xie, Junguk Hur, Xiaolin Yang, Luonan Chen, Gilbert S. Omenn, Brian Athey & Barry Smith - 2021 - Proceedings of the 11th International Conference on Biomedical Ontologies (ICBO) and 10th Workshop on Ontologies and Data in Life Sciences (ODLS).
  Current COVID-19 pandemic and previous SARS/MERS outbreaks have caused a series of major crises to global public health. We must integrate the large and exponentially growing amount of heterogeneous coronavirus data to better understand coronaviruses and associated disease mechanisms, in the interest of developing effective and safe vaccines and drugs. Ontologies have emerged to play an important role in standard knowledge and data representation, integration, sharing, and analysis. We have initiated the development of the community-based Coronavirus Infectious Disease Ontology (CIDO). (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Hur ska man förstå McTaggarts paradox?Rögnvaldur Ingthorsson - 2000 - Filosofisk Tidskrift 21 (3):13–24.
  I sitt berömda bevis för tidens overklighet påstod McTaggart att det sätt händelser tycks skifta position i tiden från framtid till nutid och till förfluten tid, innebär en motsägelse. Vad McTaggart egentligen menade har varit föremål för en livlig debatt ända sedan beviset först publicerades 1908. Beviset består av två delar. I den första argumenterar McTaggart för att ingenting kan förändras förutom genom att övergå från framtid till förfluten tid. I den andra argumenterar han för att en sådan övergång innebär (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Vad är liv? Jakten på en ny definition av liv.Jessica Abbott & Erik Persson - 2017 - In Jessica Abbott & Erik Persson (eds.), LIV – Utomjordiskt, Syntetiskt, Artificiellt. Lund, Sverige: Pufendorfinstitutet. pp. 21-33.
  I årtusenden har människan försökt definiera livet – hur levande djur och växter skiljer sig från död materia. Problemet är dock att livet är mångfacetterat, och varje regel har sitt undantag. Vi försöker möta kommande utmaningar med nya livsformer, genom att lyfta fram en ny definition av liv.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Skapat liv och livets värde.Erik Persson - 2017 - In LIV – Utomjordiskt, Syntetiskt, Artificiellt. Lund, Sverige: Pufendorfinstitutet. pp. 219-237.
  Om människan någon gång kommer att få förmågan att skapa nya livsformer, hur kommer det att påverka livets värde? Detta är en fråga som kan vara en källa till oro när man diskuterar konstgjort liv, men är oron befogad? I ett försök att svara på den frågan kommer jag att gå igenom några möjliga skäl till varför förmågan att skapa konstgjort liv skulle hota livets värde, och se om de verkligen ger oss skäl att oroa oss.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Føllesdal i Uppsala.Sten Lindström & Wlodek Rabinowicz - 1987 - Filosofisk Tidskrift 8 (4).
  Årets Hägerströmföreläsningar i Uppsala gavs i februari av den norske filosofen Dagfinn Føllesdal. Ämnet var "Mening og Erfaring". Dagfinn Føllesdal doktorerade 1961 vid Harvard med Willard Van Quine som handledare på en avhandling om kvantifierad modallogik. Han blev internationellt känd främst för studier om Husserls fenomenologi och dess förhållande till Frege samt för sina arbeten om Quines språkfilosofi. Allt sedan 60-talet har Føllesdal delat sin tid mellan Oslouniversitetet och Stanforduniversitetet i Kalifornien. I sina föreläsningar diskuterade Føllesdal meningsbegreppet med anknytning till (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Sokratisk dialog som pedagogisk metod.Erik Persson - 2015 - Filosofisk Tidskrift 2015 (2):13-19.
  Sokrates var inte bara en filosofisk nydanare. Genom sitt sätt att involvera sina samtalspartners i den filosofiska processen var han också i hög utsträckning en pedagogisk nydanare. Hans pedagogiska grundidé var den så kallade majeutiska metoden – det vill säga ”barnmorskemetoden”. Med det menade han att han inte överförde sina egna färdiga tankar till den han talade med utan han hjälpte sin samtalspartner att föda sina egna tankar. Inom pedagogiken är det vanligt att använda den så kallade ”Sokratiska metoden” vilket (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Människan; den medvetna biologiska maskinen.Robin Ernstsson - manuscript
  I detta dokument ger jag mina teorier, idéer och förklaringar till hur jag tror att medvetandet fungerar, vad det är och varför vi har det. Enligt mig är alla levande varelser bara biologiska maskiner, skulpterade av evolutionen för att bli så anpassad som möjligt till den miljö som de befinner sig i. Allt fungerar på ett speciellt sätt, det går att förklaras och förstås, det finns ingen magi, och medvetandet är inget undantag, det finns där av en anledning.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Den Logiska Strukturen för Mänskligt Beteende.Michael Richard Starks - 2020 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  Det är min uppfattning att tabellen över avsiktlighet (rationalitet, medvetande, sinne, tanke, språk, personlighet etc.) som har framträdande här beskriver mer eller mindre exakt, eller åtminstone fungerar som en heuristisk för, hur vi tänker och beter sig, och så det omfattar inte bara filosofi och psykologi, men allt annat (historia, litteratur, matematik, politik etc.). Observera särskilt att avsiktlighet och rationalitet som jag (tillsammans med Searle, Wittgenstein och andra) visa det, omfattar både medvetna deliberative språkliga System 2 och omedvetna automatiserade prelinguistiska (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Medvetandets Logiska Struktur.Michael Richard Starks - 2020 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  Det är min uppfattning att tabellen över avsiktlighet (rationalitet, medvetande, sinne, tanke, språk, personlighet etc.) som har framträdande här beskriver mer eller mindre exakt, eller åtminstone fungerar som en heuristisk för, hur vi tänker och beter sig, och så det omfattar inte bara filosofi och psykologi, men allt annat (historia, litteratur, matematik, politik etc.). Observera särskilt att avsiktlighet och rationalitet som jag (tillsammans med Searle, Wittgenstein och andra) visa det, omfattar både medvetna deliberative språkliga System 2 och omedvetna automatiserade prelinguistiska (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark