Results for 'Thomas S. Kuhn'

1000+ found
Order:
 1. Thomas S. KUHN, The Structure of Scientific Revolutions. 50th anniversary. [REVIEW]Rec Grzegorz Trela - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):539-544.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Thought styles and paradigms—a comparative study of Ludwik Fleck and Thomas S. Kuhn.Nicola Mößner - 2011 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 42 (2):362–371.
  At first glance there seem to be many similarities between Thomas S. Kuhn’s and Ludwik Fleck’s accounts of the development of scientific knowledge. Notably, both pay attention to the role played by the scientific community in the development of scientific knowledge. But putting first impressions aside, one can criticise some philosophers for being too hasty in their attempt to find supposed similarities in the works of the two men. Having acknowledged that Fleck anticipated some of Kuhn’s later (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 3.  69
  Paul Hoyningen-Huene: Reconstructing Scientific Revolutions: Thomas S. Kuhn's Philosophy of Science[REVIEW]Howard Sankey - 1995 - Australasian Journal of Philosophy 73 (3):487-489.
  This is a book review of Paul Hoyningen-Huene's Reconstructing Scientific Revolutions: Thomas S. Kuhn's Philosophy of Science.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Kuhn, Thomas S.: The structure of scientific revolutions. 50th anniversary. [REVIEW]Trela Grzegorz - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):539-544.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  87
  Thomas Kuhn ve Bilimin Doğası: Fen Eğitimi ve Bilim Felsefesi Açısından Bir İnceleme.Alper Bilgehan Yardımcı - 2022 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 1 (39):30-42.
  Fen eğitimi ve öğretiminin anahtar unsurlarından bir tanesi bilimin doğasının ve özelliklerinin doğru bir şekilde tespit edilmesidir. Bilimin doğasına yönelik tespitler fen eğitimi yöntemlerini birçok açıdan etkilemektedir. Fen eğitimi ve fen öğretimi ile ilgili olan kişiler bilimin doğasının açık bir şekilde öğretilmesi gerektiğini kabul etmektedir. Thomas Kuhn’un bilim tarihi, bilim felsefesi ve bilim sosyolojisi alanlarını içeren incelemeleri neticesinde ileri sürdüğü bilimin yapısına, işleyişine ve doğasına yönelik tezleri (paradigma, olağan bilim, bilimsel devrimler, eşölçülemezlik, bulmaca çözme, kuram seçimi, keşif ve (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Thomas kuhn’s theory of rationality.Paulo Pirozelli - 2019 - Manuscrito 42 (3):1-46.
  According to a widespread view, Thomas Kuhn’s model of scientific development would relegate rationality to a second plane, openly flirting with irrationalist positions. The intent of this article is to clarify this aspect of his thinking and refute this common interpretation. I begin by analysing the nature of values in Kuhn’s model and how they are connected to rationality. For Kuhn, a theory is chosen rationally when: i) the evaluation is based on values characteristic of science; (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  50
  Thomas Kuhn's philosophy of science from the point of view of a contextual realism.Francois-Igor Pris - 2022 - Siberian Journal of Philosophy 20 (3):14-32.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Appropriating Kuhn’s Philosophical Legacy. Three Attempts: Logical Empiricism, Structuralism, and Neokantianism.Andoni Ibarra & Thomas Mormann - 2010 - Cadernos de Filosofia Das Ciencias 8:65 - 102.
  In this paper we discuss three examples of the appropriation of Kuhn’s ideas in philosophy of science. First we deal with classical logical empiricism. Perhaps somewhat surprisingly, the arch-logical empiricist Carnap considered Kuhn’s socio-historical account as a useful complementation, and not as a threat of the philosophy of science of logical empiricism. As a second example we consider the attempt of the so-called struc- turalist philosophy of science to provide a “rational reconstruction” of Kuhn’s approach. Finally, we (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9. Thomas Kuhn'un Paradigma Kavramı ve Rölativizm Tartışması.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2019 - İzmir, Türkiye: İKSAD Yayınevi.
  Thomas Kuhn’un 1962 yılında yayımlamış olduğu “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabı bilimsel gelişme, bilimin doğası ve bilimsel bilginin özerkliği gibi çeşitli bilim felsefesi konularında alanında rölativist ya da göreci bir anlayışa katkıda bulunarak bilimin sarsılmaz statüsüne zarar verip vermediğine yöneliktir. Kuhn’un rölativistlikle suçlanmasına yol açan argümanlardan ön plana çıkan ikisi; iki farklı rakip paradigmaya bağlı olan kuramların kıyaslanmasının mümkün olmadığını ileri süren metodolojik eşölçülemezlik argümanı ile kuramdan bağımsız nötr gözlem önermelerinin olamayacağını belirten gözlemlerin kuram yüklü olduğu savıdır. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10. A Critical Assessment of Thomas Kuhn's Understanding of Scientific Progress.Emmanuel Adetokunbo Ogundele & Abidemi Israel Ogunyomi - 2020 - Caribbean Journal of Philosophy 12 (2):62-77.
  Thomas Kuhn, in The Structure of Scientific Revolution, distinguishes between two types of sciences-one, normal; the other, revolutionary. However, the transition from normal to revolutionary science (what he calls paradigm-shift) is initiated by anomaly. This anomaly arises when the paradigm guiding a particular community of scientists malfunctions, thus resisting all efforts to reposition it. Hence, science for Kuhn, grows through the paradigm-shift initiated by tension. However, Kuhn argues that the process of choosing another paradigm that will (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  61
  Thomas Kuhn'un Fen Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Endoktrinasyon Çerçevesinde Gelen Tepkiler.Alper Bilgehan Yardımcı & Mehmet Ali Sarı - 2022 - Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi 1 (18):173-185.
  Bu makalede, bilim felsefecisi kimliğiyle tanınan Thomas Kuhn’un eğitim ve özellikle fen eğitimi alanındaki görüşlerine değinilmektedir. Fen eğitimi, bilim, bilimin doğası ve bilim uygulamaları hakkında düşünceler geliştirmeye odaklanarak fen öğrenimi için gerekli olan beceri ve anlayışın geliştirilmesini amaçlamaktadır. Fen eğitiminin temel amaçlarından biri bilimin gerçek doğasının tespit edilmesi ve bu doğrultuda bir eğitim modelinin belirlenmesidir. Bu çerçevede Kuhn’un bilim tarihine yönelik incelemeleri neticesinde ileri sürdüğü paradigma kavramı bilimin doğası ve fen eğitimi konusundaki görüşlerin değişimine yol açmıştır. (...) açısından fen eğitimi yürürlükteki bilim yapma tarzının temelinde yatan paradigma ve öğretilerinin bilim insanlarına ve öğrencilere aktarılması sürecidir, bu nedenle fen eğitimi yalnızca olağan bilim döneminde mümkündür. Kuhn’un eğitim modeli, mevcut paradigmayla ilişkili olarak karşılaşılan bulmaca ya da sorunları çeşitli örneklerden hareketle tekrar tekrar çözmeye çalışan öğrenciler aracılığıyla gerçekleştirilir. Kuhn’un olağan bilimin sınırları içerisinde kalarak değerlendirdiği fen eğitimi anlayışı eleştirel düşünceyi engellediği iddiasıyla Karl Popper, John Watkins ve Richard Bailey tarafından katı, tutucu, dogmatik ve endoktrinasyonu vurgulayan bir eğitim anlayışı olarak görülmektedir. Bu çerçevede makalede, öncelikli olarak Kuhn’un bilimin doğası ve bilimin gelişim tarzına yönelik belirlemeleri doğrultusunda fen eğitimine yönelik düşünceleri ve bu düşüncelerin eğitim alanındaki yansımaları incelenmektedir. Ardından, Kuhn’un fen eğitimi üzerine görüşlerinin iddia edildiği gibi dogmatik bir yapıda olmadığı, endoktrinasyonu ya da zorla öğretimi vurgulamadığı, bu tür yorumların radikal bir yaklaşımdan öteye gidemediği ileri sürülmektedir. Son olarak makalede, Kuhn’un fen eğitimi anlayışının yalnızca bir durum tespiti ya da bir fen eğitimi tasviri olarak değerlendirilmesi gerektiği düşüncesi ön plana çıkarılmaktadır. -/- In this article, Thomas Kuhn’s impact, who is known as a philosopher of science, on science education are mentioned. Science education aims to develop the skills and understanding necessary for science learning, with a focus on developing ideas about science and the nature of science. One of the main purposes of science education is to determine the true nature of science and to determine an education model in this direction. In this context, the concept of paradigm, which Kuhn put forward as a result of his studies on the history of science, has led to a change in views on the nature of science and science education. For Kuhn, science education is the process of conveying the paradigm underlying the current way of doing science to scientists and students because science education is possible only in the normal science period. Kuhn’s educational model is carried out through students who repeatedly try to solve puzzles or problems encountered in relation to the current paradigm. Kuhn’s understanding of science education is seen by Karl Popper, John Watkins and Richard Bailey as a rigid, conservative, dogmatic and indoctrinational education approach with the claim that it prevents critical thinking. In this context, the article primarily examines Kuhn’s thoughts on science education and the reflections of these thoughts in the field of education. Then, it is argued that Kuhn’s views on science education are not dogmatic as claimed, he does not emphasize indoctrination, and that such interpretations cannot go beyond a radical approach. Finally, in the article, it is emphasized that Kuhn’s understanding of science education should be evaluated only as a description of science education. (shrink)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Review of Stefano Gattei, Thomas Kuhn's 'Linguistic Turn' and the Legacy of Logical Empiricism. [REVIEW]Francis Remedios - 2010 - Philosophy in Review (3):189-191.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Alexander Bird: Thomas Kuhn[REVIEW]Howard Sankey - 2002 - Philosophical Quarterly 52 (209):654-657.
  This is a review of Alexander Bird's book on Thomas Kuhn.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Thomas Nickles (ed.): Thomas Kuhn[REVIEW]Howard Sankey - 2003 - Notre Dame Philosophical Reviews 2003 (3).
  This volume of essays about Thomas Kuhn contains new work by key figures in the area of Kuhn-studies. The essays treat Kuhn primarily as a philosopher rather than historian of science. They analyze the background setting of Kuhn’s ideas, and cover such topics as his account of scientific practice, cognitive aspects of scientific reasoning and conceptual change, and Kuhn’s influence on feminist philosophy of science. While the volume is principally conceived as an introduction to (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Kuhn’s “wrong turning” and legacy today.Yafeng Shan - 2020 - Synthese 197 (1):381-406.
  Alexander Bird indicates that the significance of Thomas Kuhn in the history of philosophy of science is somehow paradoxical. On the one hand, Kuhn was one of the most influential and important philosophers of science in the second half of the twentieth century. On the other hand, nowadays there is little distinctively Kuhn’s legacy in the sense that most of Kuhn’s work has no longer any philosophical significance. Bird argues that the explanation of the paradox (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 16.  55
  Thomas Kuhn’un Felsefesi ve Türkiye’ye Yansımaları.Rabia Karakose - manuscript
  This study investigates Thomas Kuhn’s philosophy that had broad influence in philosophy of science by his book The Structure of Scientific Revolutions, and the contributions of his philosophy to Turkish philosophical literature. Kuhnian part of the picture of science debates brings to light considering the works done in Turkey upon the philosophy of Kuhn. In the first part of the thesis, T. Kuhn's life and works are mentioned. The second part focuses on Kuhn's philosophy of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. The many encounters of Thomas Kuhn and French epistemology.Simons Massimiliano - 2017 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 61:41-50.
  The work of Thomas Kuhn has been very influential in Anglo-American philosophy of science and it is claimed that it has initiated the historical turn. Although this might be the case for English speaking countries, in France an historical approach has always been the rule. This article aims to investigate the similarities and differences between Kuhn and French philosophy of science or ‘French epistemology’. The first part will argue that he is influenced by French epistemologists, but by (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 18. THOMAS KUHN’UN FELSEFESİ ve TÜRKİYE’YE YANSIMALARI.Rabia Karaköse - 2020 - Dissertation, Ankara Yildirim Beyazit Üni̇versi̇tesi̇
  This study investigates Thomas Kuhn’s philosophy that had broad influence in philosophy of science by his book The Structure of Scientific Revolutions, and the contributions of his philosophy to Turkish philosophical literature. Kuhnian part of the picture of science debates brings to light considering the works done in Turkey upon the philosophy of Kuhn. In the first part of the thesis, T. Kuhn's life and works are mentioned. The second part focuses on Kuhn's philosophy of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. THOMAS KUHN’UN FELSEFESİ ve TÜRKİYE’YE YANSIMALARI.RABİA KARAKÖSE - 2020 - Dissertation, Yildirim Beyazit Üni̇versi̇tesi̇
  This study investigates Thomas Kuhn’s philosophy that had broad influence in philosophy of science by his book The Structure of Scientific Revolutions, and the contributions of his philosophy to Turkish philosophical literature. Kuhnian part of the picture of science debates brings to light considering the works done in Turkey upon the philosophy of Kuhn. In the first part of the thesis, T. Kuhn's life and works are mentioned. The second part focuses on Kuhn's philosophy of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Kuhn’s Incommensurability Thesis: What’s the Argument?Moti Mizrahi - 2015 - Social Epistemology 29 (4):361-378.
  In this paper, I argue that there is neither valid deductive support nor strong inductive support for Kuhn’s incommensurability thesis. There is no valid deductive support for Kuhn’s incommensurability thesis because, from the fact that the reference of the same kind terms changes or discontinues from one theoretical framework to another, it does not necessarily follow that these two theoretical frameworks are taxonomically incommensurable. There is no strong inductive support for Kuhn’s incommensurability thesis, since there are rebutting (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 21. From Empirical Evidence to First Principles: Thomas Kuhn's Methodological Revolution.Paulo Pirozelli - 2021 - Veritas – Revista de Filosofia da Pucrs 65 (3):1-10.
  The Structure of Scientific Revolutions represented a milestone in the attempt to understand scientific development based on empirical observations. However, in the next decades after the publication of his book, history, psychology, and sociology became increasingly marginal in Kuhn’s discussions. In his last articles, Kuhn even suggested that philosophers should pay less attention to empirical data and focus more on “first principles.” The purpose of this article is, first, to describe this radical transformation in Kuhn’s methodological approach, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. A Critical Review for the Possibility of Science without ‘Eppue Si Muove’: From Thomas Kuhn’s Theory of Science to Psychology of Science.T. Erdem Yilmaz & Omer Faik Anli - 2019 - ViraVerita 9 (May, 2019):48-73.
  The theory of science that Thomas Kuhn built in the Structure of Scientific Revolutions was considered as a hypothetical framework in this study. Since the publication of the work, many questions have arisen that call for a psychology of science. These questions are moved to another dimension through the knowledge of the decision made within Galileo Affair, which occupies an important place in modern science, fundamentally arising from an epistemic struggle and emerging out of an unscientific base rather (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Genetic Epistemology and Piaget's Philosophy of Science: Piaget vs. Kuhn on Scientific Progress.Jonathan Y. Tsou - 2006 - Theory and Psychology 16 (2):203-224.
  This paper concerns Jean Piaget's (1896–1980) philosophy of science and, in particular, the picture of scientific development suggested by his theory of genetic epistemology. The aims of the paper are threefold: (1) to examine genetic epistemology as a theory concerning the growth of knowledge both in the individual and in science; (2) to explicate Piaget's view of ‘scientific progress’, which is grounded in his theory of equilibration; and (3) to juxtapose Piaget's notion of progress with Thomas Kuhn's (1922–1996). (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 24. K. Brad Wray: Kuhn's Intellectual Path[REVIEW]Howard Sankey - 2022 - BJPS Review of Books.
  This is a draft of a book review of Brad Wray's book Kuhn's Intellectual Path.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Die Kuhn'sche Wende.Paul Hoyningen Huene & Simon Lohse - 2012 - In S. Maasen, M. Kaiser, M. Reinhart & B. Sutter (eds.), Handbuch Wissenschaftssoziologie. Wiesbaden, Deutschland: Springer. pp. 73-84.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. The heuristic circularity of commitment and the experience of discovery: A Polanyian critique of Thomas Kuhn's Structure of Scientific Revolutions.Dr Aaron Milavec - 1988 - Tradition and Discovery 16 (2):4-20.
  My essay will be divided as follows: -/- #1 Analysis of Thomas Kuhn's notion of scientific revolutions; #2 Critical soft spots found in both Kuhn and Polanyi; #3 How Polanyi can enrich Kuhn's description of scientific discoveries.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Three problems with Kuhn's concept of "crisis".Paulo Pirozelli - 2019 - Enunciação 4 (2):135-147.
  The aim of the article is to explore Thomas Kuhn’s notion of “scientific crisis” and indicate some difficulties with it. First, Kuhn defines “crisis” through the notion of “anomaly” but distinguishes these concepts in two different ways: categorically and quantitatively. Both of these alternatives face considerable problems. The categorical definition relies on a distinction between “discoveries” and “inventions” that, as Kuhn himself admits, is artificial. The quantitative definition states that crises are a deeper, more profound type (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. The Ambiguous Legacy of Kuhn's Structure for Normative Philosophy of Science.Jonathan Y. Tsou - forthcoming - In K. Brad Wray (ed.), Kuhn's The Structure of Scientific Revolutions at 60. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
  This chapter examines the legacy of Kuhn’s Structure for normative philosophy of science. As an argument regarding the history of 20th century philosophy of science, I contend that the main legacy of Structure was destructive: Structure shifted philosophy of science away from addressing general normative philosophical issues (e.g., the demarcation problem, empirical testability) towards more deflationary and local approaches to normative issues. This is evident in the first generation of post-Structure philosophers of science in the 1980s and 1990s, who (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  59
  Paul Horwich (ed.): World Changes: Thomas Kuhn and the Nature of Science[REVIEW]Howard Sankey - 1995 - Metascience 8:140-142.
  This is a book review of Paul Horwich (ed.) World Changes.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Taxonomy, truth-value gaps and incommensurability: a reconstruction of Kuhn's taxonomic interpretation of incommensurability.Xinli Wang - 2002 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 33 (3):465-485.
  Kuhn's alleged taxonomic interpretation of incommensurability is grounded on an ill defined notion of untranslatability and is hence radically incomplete. To supplement it, I reconstruct Kuhn's taxonomic interpretation on the basis of a logical-semantic theory of taxonomy, a semantic theory of truth-value, and a truth-value conditional theory of cross-language communication. According to the reconstruction, two scientific languages are incommensurable when core sentences of one language, which have truth values when considered within its own context, lack truth values when (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 31. Kuram Seçimi, Eksik Belirlenim ve Thomas Kuhn.Alper Bilgehan Yardımcı - 2021 - Londra, Birleşik Krallık: Ijopec Publication.
  One of the main purposes of science is to explain natural phenomena by increasing our understanding of the physical world and to make predictions about the future based on these explanations. In this context, scientific theories can be defined as large-scale explanations of phenomena. In the historical process, scientists have made various choices among the theories they encounter at the point of solving the problems related to their fields of study. This process, which can be called ‘theory choice’, is one (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Kuhn, Pedagogy, and Practice: A Local Reading of Structure.Lydia Patton - 2018 - In Moti Mizrahi (ed.), The Kuhnian Image of Science: Time for a Decisive Transformation? Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
  Moti Mizrahi has argued that Thomas Kuhn does not have a good argument for the incommensurability of successive scientific paradigms. With Rouse, Andersen, and others, I defend a view on which Kuhn primarily was trying to explain scientific practice in Structure. Kuhn, like Hilary Putnam, incorporated sociological and psychological methods into his history of science. On Kuhn’s account, the education and initiation of scientists into a research tradition is a key element in scientific training and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33. Heideggerian Epistemology as a Source of Kuhn's Concept of the Growth of Knowledge.Rinat Nugayev & Tanzilia Burganova - 2016 - Italian Science Review 1 (34):156-167.
  The claim that we want to put forward is that Thomas Kuhn ’s growth of knowledge concept is drawn upon Heidegger’s epistemology. To bolster the tenet the corresponding works of both thinkers are considered. As a result, the one-to-one correspondence between the key propositions of Heideggerian epistemology and the basic tenets of Kuhn ’s growth of knowledge model is dawned. The tenets under consideration include the holistic nature of a paradigm, the incommensurability thesis, conventional status of a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Kuhn, Coherentism and Perception.Howard Sankey - 2023 - In Leandro Giri, Pablo Melogno & Hernán Miguel (eds.), Perspectives on Kuhn: Contemporary Approaches to the Philosophy of Thomas Kuhn. Cham: Springer. pp. 1-14.
  The paper takes off from the suggestion of Jouni-Matti Kuukkanen that Kuhn’s account of science may be understood in coherentist terms. There are coherentist themes in Kuhn’s philosophy of science. But one crucial element is lacking. Kuhn does not deny the existence of basic beliefs which have a non-doxastic source of justification. Nor does he assert that epistemic justification only derives from inferential relationships between non-basic beliefs. Despite this, the coherentist interpretation is promising and I develop it (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. The Relativistic Legacy of Kuhn and Feyerabend.Howard Sankey - 2020 - In M. Kusch (ed.), The Routledge Handbook of Philosophy of Relativism. London and New York: Routledge. pp. 379-387.
  Relativism in the philosophy of science is widely associated with the work of Thomas Kuhn and Paul Feyerabend. Kuhn and Feyerabend espoused views about conceptual change and variation of scientific method that have apparent relativistic implications. Both held that scientific theories or paradigms may be incommensurable due to semantic variation. Two ways that truth may be relative because of semantic incommensurability will be distinguished. Davidson’s criticism of the idea of an untranslatable language will be discussed, as well (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36. Popper, Kuhn, Lakatos, and Aim-Oriented Empiricism.Nicholas Maxwell - 2005 - Philosophia 32 (1-4):181-239.
  In this paper I argue that aim-oriented empiricism (AOE), a conception of natural science that I have defended at some length elsewhere[1], is a kind of synthesis of the views of Popper, Kuhn and Lakatos, but is also an improvement over the views of all three. Whereas Popper's falsificationism protects metaphysical assumptions implicitly made by science from criticism, AOE exposes all such assumptions to sustained criticism, and furthermore focuses criticism on those assumptions most likely to need revision if science (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 37. A Reply to James Marcum’s “What’s the Support for Kuhn’s Incommensurability Thesis?”.Moti Mizrahi - 2015 - Social Epistemology Review and Reply Collective 4 (11):21-24.
  I reply to James Marcum’s “What’s the Support for Kuhn’s Incommensurability Thesis? A Response to Mizrahi and Patton”.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. The roles of one thought experiment in interpreting quantum mechanics. Werner Heisenberg meets Thomas Kuhn.Maarten van Dyck - 2003 - Philosophica 72 (3):79-103.
  Recent years saw the rise of an interest in the roles and significance of thought experiments in different areas of human thinking. Heisenberg's gamma ray microscope is no doubt one of the most famous examples of a thought experiment in physics. Nevertheless, this particular thought experiment has not received much detailed attention in the philosophical literature on thought experiments up to date, maybe because of its often claimed inadequacies. In this paper, I try to do two things: to provide an (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 39. Kültür ve Değerlerin Bilimdeki Rolü: Popper ve Kuhn’un Bilimsel Nesnellik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilime ve onun bilgisine akademik, politik, ekonomik ve kamusal alanlar olmak üzere birçok alanda diğer bilgi iddialarına kıyasla daha fazla güven duyulmaktadır. Bilime duyulan bu güvenin temelinde büyük ölçüde bilimsel süreçlerin ve yöntemlerin nesnel bir şekilde yürütülmesi ve bu nesnel sürecin bir ürünü olarak bilimsel bilginin tarafsız bilim insanları tarafından ortaya konulduğu düşüncesi yatmaktadır. Bu bakımdan toplum tarafından bilimin tartışılmaz statüsünün ve bilimsel bilgiye verilen değerin belirleyicisi olarak nesnellik özelliği ön plana çıkmaktadır. Bilhassa doğa bilimleri söz konusu olduğunda bilimsel yöntemin (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. The change of scientific knowledge of Thomas Kuhn and Karl Popper.Ayça Solak - 2021 - Dissertation,
  This thesis study is about the leading philosophers of philosophy of science of the twentieth century Karl Popper and Thomas Kuhn and their asserted views about science and scientific knowledge and the method, standard and limit of science. Popper who emphasises the deductive method of science and its standard which should be falsifiable indicates that scientific knowledge should have a testable and falsifiable pattern. Kuhn, on the other hand, discusses the standard of scientificity connected to the existing (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Reconsidering the Carnap-Kuhn Connection.Jonathan Y. Tsou - 2015 - In Kuhn’s Structure of Scientific Revolutions - 50 Years On. Springer Verlag.
  Recently, some philosophers of science (e.g., Gürol Irzik, Michael Friedman) have challenged the ‘received view’ on the relationship between Rudolf Carnap and Thomas Kuhn, suggesting that there is a close affinity (rather than opposition) between their philosophical views. In support of this argument, these authors cite Carnap and Kuhn’s similar views on incommensurability, theory-choice, and scientific revolutions. Against this revisionist view, I argue that the philosophical relationship between Carnap and Kuhn should be regarded as opposed rather (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 42. Kuhn the Contextualist?Iñaki Xavier Larrauri Pertierra - 2020 - Aristos 5 (1):1-15.
  According to Kuhn’s account of the nature of scientific paradigms, how one experiences the world varies drastically from one context to another depending on the accepted paradigm of the context in question. In other words, one’s pre-existing conceptual structure concerning the world not only acts as an epistemological framework for its possible understanding, but also fundamentally affects the phenomenological observations of the world as something; this latter function of the conceptual structure motivates the view that mature scientific paradigms/theories and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Kuhn e a racionalidade da escolha científica.Eros Moreira de Carvalho - 2013 - Principia: An International Journal of Epistemology 17 (3):439-458.
  In this paper, I try to articulate and clarify the role of the epistemic authority of experts in Kuhn’s explanation for the transition process between rival paradigms in the scientific revolutionary period. If science progresses, that process should contribute to the attainment of the cognitive aim of science, namely, the articulation of paradigms increasingly successful at the resolution of problems. It is hard to see that process as rational and as attaining the cognitive aim of science without the consideration (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. KUHN’U ANLAŞILIR KILMAK.Ekin Akdeniz - 2020 - International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries 4 (1):199-209.
  “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabıyla Thomas Kuhn'un bilim felsefesi çalışmalarında yeni bir çığır açtığı bilinmektedir (Öztürk, 2012: 171). Bu çalışma, Kuhn’un “Bilimsel Devrimlerin Yapısı (The Structure of Scientific Revolutions)” adlı eseri başta olmak üzere, bu eser üzerine yapılan çeşitli çalışmalar referans alınarak sunulmaktadır. Tüm bu çalışmalarda bilimin ilerleme tarzının ele alındığı, fakat bilimin ilerleme tarzı hakkında farklı sıralamaların yer aldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, bilimin ilerleme tarzı hakkında daha önce ele alınanlardan farklı bir sıralama sunmaktır. Ulaşılan bu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. The Second Essential Tension: on Tradition and Innovation in Interdisciplinary Research.Hanne Andersen - 2013 - Topoi 32 (1):3-8.
  In his analysis of “the essential tension between tradition and innovation” Thomas S. Kuhn focused on the apparent paradox that, on the one hand, normal research is a highly convergent activity based upon a settled consensus, but, on the other hand, the ultimate effect of this tradition-bound work has invariably been to change the tradition. Kuhn argued that, on the one hand, without the possibility of divergent thought, fundamental innovation would be precluded. On the other hand, without (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 46.  47
  Kuhn’u Anlaşılır Kılmak.Ekin Akdeniz - 2020 - International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries 4 (1):199-209.
  “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabıyla Thomas Kuhn'un bilim felsefesi çalışmalarında yeni bir çığır açtığı bilinmektedir (Öztürk, 2012: 171). Bu çalışma, Kuhn’un “Bilimsel Devrimlerin Yapısı (The Structure of Scientific Revolutions)” adlı eseri başta olmak üzere, bu eser üzerine yapılan çeşitli çalışmalar referans alınarak sunulmaktadır. Tüm bu çalışmalarda bilimin ilerleme tarzının ele alındığı, fakat bilimin ilerleme tarzı hakkında farklı sıralamaların yer aldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, bilimin ilerleme tarzı hakkında daha önce ele alınanlardan farklı bir sıralama sunmaktır. Ulaşılan bu (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  50
  Notes on the Descriptive and the Normative in Kuhn.Howard Sankey - manuscript
  Some comments on descriptive and normative aspects of Kuhn's account of science.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Tug of Love (Review of Kuhn versus Popper: The Struggle for the Soul of Science). [REVIEW]Ray Scott Percival - 2003 - New Scientist (2411).
  A review of Steven Fuller's excellent book. Steve Fuller, professor of sociology at the University of Warwick, argues that, unfortunately for science, Kuhn won this debate. In the wake of Kuhn, science has come to be justified more by its paradigmatic pedigree than by its progressive aspirations. In other words, science is judged by whatever has come to be the dominant scientific community.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. A place for pragmatism in the dynamics of reason?Thomas Mormann - 2012 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 43 (1):27-37.
  Abstract. In Dynamics of Reason Michael Friedman proposes a kind of synthesis between the neokantianism of Ernst Cassirer, the logical empiricism of Rudolf Carnap, and the historicism of Thomas Kuhn. Cassirer and Carnap are to take care of the Kantian legacy of modern philosophy of science, encapsulated in the concept of a relativized a priori and the globally rational or continuous evolution of scientific knowledge,while Kuhn´s role is to ensure that the historicist character of scientific knowledge is (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 50. Public Recognition, Vanity, and the Quest for Truth: Reflection on ‘Polanyi vs. Kuhn’.Aaron Milavec - 2006 - Tradition and Discovery 33 (2):37-48.
  After commending Moleski for his excellent study, I focus attention on three areas that merit further clarification: (1) that Michael Polanyi’s quest for public recognition was legitimate and not the effect of a runaway vanity, (2) that Kuhn’s straining to define his dependence upon Polanyi was blocked by the unspecifiability clouding the discovery process and by his notion that Polanyi appealed to ESP to explain the dynamics of· discovery, and (3) that Kuhn’s success in gaining public recognition for (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000