View topic on PhilPapers for more information
Related categories

15 found
Order:
More results on PhilPapers
 1. added 2018-11-28
  The World is a Mirror of the Self.Jacqueline Mariña - 2008 - In Transformation of the Self in the thought of Schleiermacher. Oxford University Press.
  This is the fourth chapter of Transformation of the Self. In it I explore Schleiermacher's reception of Leibniz in the Monologen.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. added 2018-07-23
  Leibnizin rationaalisen päätöksenteon mallit.Markku Roinila - 2009 - Ajatus 66:39-60.
  Artikkelissaan ”The Balance of Reason” Marcelo Dascal on osoittanut, että metafora syiden punnitsemisesta järjen vaa’assa on yleinen Leibnizin kirjoituksissa ja sitä on pidettävä hänen yleisenä järkeilyn metodinaan tilanteissa, joissa ei voida suorittaa täydellistä loogista analyysiä. Keskustelen tässä esitelmässä tuosta metaforasta ja ehdotan Jaakko Hintikan ja Simo Knuuttilan aiempien esityksien pohjalle rakentaen, että käsityksissään ihmisen praktisesta rationaalisuudesta Leibniz sovelsi myös toista melko tuntemattomaksi jäänyttä heuristista päätöksentekomallia, joka liittyy hänen työhönsä luonnonfilosofiassa ja mielenfilosofiassa, ja jota hän sovelsi tapauksissa joissa päätökseen vaikuttavat arvot (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. added 2018-07-23
  Deliberation and Self-Improvement in Leibniz.Markku Roinila - 2006 - In Breger Herbert, Hernst Jürgen & Erdner Sven (eds.), Einheit in der Vielheit, VIII. Internationaler Leibniz-Kongress, Hannover 2006, Vorträge 2. Teil, pp. 856-63.
  Human deliberation is a complicated and a difficult process. When forming moral judgement, various reasons inclinate the agent without necessitating him or her and the final result is more or less a compromise between these different spurs for action. Choosing right requires clear mind, good habits and strength of will. However, by a kind of self-manipulation moral development is possible. In my presentation, I shall discuss the forming of moral judgement in the intellect, consider the role of the passions in (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. added 2018-03-19
  The Battle of the Endeavors: Dynamics of the Mind and Deliberation in New Essays on Human Understanding, Book II, Xx-Xxi.Markku Roinila - 2016 - In Wenchao Li (ed.), “Für unser Glück oder das Glück anderer”. Vorträge des X. Internationalen Leibniz-Kongresses, Hannover, 18. – 23. Juli 2016. G. Olms. pp. Band V, 73-87.
  In New Essays on Human Understanding, book II, chapter xxi Leibniz presents an interesting picture of the human mind as not only populated by perceptions, volitions and appetitions, but also by endeavours. The endeavours in question can be divided to entelechy and effort; Leibniz calls entelechy as primitive active forces and efforts as derivative forces. The entelechy, understood as primitive active force is to be equated with a substantial form, as Leibniz says: “When an entelechy – i.e. a primary or (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. added 2018-02-17
  Leibniz on Mathematics, Methodology, and the Good: A Reconsideration of the Place of Mathematics in Leibniz's Philosophy.Christia Mercer - 2006 - Early Science and Medicine 11 (4):424-454.
  Scholars have long been interested in the relation between Leibniz, the metaphysician-theologian, and Leibniz, the logician-mathematician. In this collection, we consider the important roles that rhetoric and the "art of thinking" have played in the development of mathematical ideas. By placing Leibniz in this rhetorical tradition, the present essay shows the extent to which he was a rhetorical thinker, and thereby answers the question about the relation between his work as a logician-mathematician and his other work. It becomes clear that (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. added 2017-12-30
  How Sincere Was Leibniz’s Religious Justification for War in the Justa Dissertatio?Lloyd Strickland - 2016 - In Wenchao Li (ed.), Für unser Glück oder das Glück anderer (volume 5). Hildesheim: Georg Olms. pp. 401-412.
  This paper is concerned with Leibniz’s Egypt Plan, written in 1671 and 1672, when Leibniz was in the service of the Elector of Mainz. One of the aims of this paper is to offer a more balanced and plausible reading of the religious benefits of war that Leibniz outlines in his Egypt plan.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. added 2017-12-30
  Locke and Leibniz on the Balance of Reasons.Markku Roinila - 2013 - In Dana Riesenfeld & Giovanni Scarafile (eds.), Perspectives on Theory of Controversies and the Ethics of Communication. Springer. pp. 49-57.
  One of the features of John Locke’s moral philosophy is the idea that morality is based on our beliefs concerning the future good. In An Essay Concerning Human Understanding II, xxi, §70, Locke argues that we have to decide between the probability of afterlife and our present temptations. In itself, this kind of decision model is not rare in Early Modern philosophy. Blaise Pascal’s Wager is a famous example of a similar idea of balancing between available options which Marcelo Dascal (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. added 2017-12-30
  Leibniz ja Eythyfronin dilemma.Markku Roinila - 2010 - In Kristian Klockars, Ilkka Niiniluoto & Kristina Rolin (eds.), Oikeus. University of Helsinki.
  Julkaisematta jääneessä muistiossaan Mietteitä oikeuden yleiskäsitteestä (1702-1703?) G. W. Leibniz muotoilee uudelleen Platonin Euthyfron-dialogissa esitetyn kuuluisan kysymyksen. Hän kirjoittaa: ”Myönnetään, että kaikki mitä Jumala tahtoo, on hyvää ja oikein. Sen sijaan kysytään, onko se hyvää ja oikein siksi että Jumala niin tahtoo, vai tahtooko Jumala sitä koska se on hyvää ja oikein. Eli kysytään, onko hyvyys tai oikeus jotakin mielivaltaista, vai koostuvatko ne asioiden luonnetta koskevista välttämättömistä ja ikuisista totuuksista, kuten luvut ja suhteet.” Universaaleja, ikuisia totuuksia puolustava filosofi ei voi (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. added 2017-12-30
  Leibniz ja Kuolema.Markku Roinila - 2002 - In Terhi Kiiskinen & Sami Pihlström (eds.), Kuoleman filosofia. Helsingin yliopisto.
  Käsittelen tässä artikkelissa Leibnizin käsitystä kuolemasta, jota ei tarkkaan ottaen ole olemassa. Kuoleminen on Leibnizin mukaan vain tila, jossa havaintomme eivät nouse tarkoiksi ja vaivumme ikäänkuin elottoman luonnon tasolle.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. added 2017-11-23
  Theory and Praxis in Leibniz’s Theological Thought.Maria Rosa Antognazza - forthcoming - In Wenchao Li & Hartmut Rudolph (eds.), G. W. Leibniz im Lichte der Theologien [Leibniz in the Light of Theology]. Steiner.
  This paper re-assesses the place of theology in Leibniz’s thought focusing on the relationship between theory and praxis. It takes as its point of departure a general conclusion established in previous work, namely that Leibniz’s key formulations of his overarching plan for the reform and advancement of all the sciences, are devoted to a set of objectives which is both shaped by broadly theological concerns and ultimately practical. Against this backdrop, the discussion will then turn to an exploration of how (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. added 2017-11-23
  Leibniz's Passionate Knowledge.Markku Roinila - 2016 - Blityri (1/2 2015):75-85.
  In §18 of Principles of Nature and Grace, Based on Reason, Leibniz says: ”Thus our happiness will never consist, and must never consist, in complete joy, in which nothing is left to desire, and which would dull our mind, but must consist in a perpetual progress to new pleasures and new perfections.” -/- This passage is typical in Leibniz’s Nachlass. Universal perfection creates in us joy or pleasure of the mind and its source is our creator, God. When this joy (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12. added 2017-11-23
  Leibniz and Probability in the Moral Domain.Chris Meyns - 2016 - In Tercentenary Essays on the Philosophy & Science of G.W. Leibniz. Palgrave Macmillan. pp. 229-253.
  Leibniz’s account of probability has come into better focus over the past decades. However, less attention has been paid to a certain domain of application of that account, that is, the application of it to the moral or ethical domain—the sphere of action, choice and practice. This is significant, as Leibniz had some things to say about applying probability theory to the moral domain, and thought the matter quite relevant. Leibniz’s work in this area is conducted at a high level (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. added 2017-11-23
  Leibniz’s Metaphysical Evil Revisited.Maria Rosa Antognazza - 2014 - In Samuel Newlands Larry Jorgensen (ed.), New Essays on Leibniz’s Theodicy. Oxford University Press. pp. 112-134.
  The category of metaphysical evil introduced by Leibniz appears to cast a sinister shadow over the goodness of creation. It seems to imply that creatures, simply in virtue of not being gods, are to some degree intrinsically and inescapably evil. After briefly unpacking this difficulty and outlining a recent attempt to deal with it, this paper returns to the texts to propose a novel and multilayered understanding of Leibniz’s category of metaphysical evil by reading it against the backdrop of the (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. added 2017-11-23
  Leibniz and the Amour Pur Controversy.Markku Roinila - 2013 - Journal of Early Modern Studies 2 (2):35-55.
  The topic of disinterested love became fashionable in 1697 due to the famous amour pur dispute between Fénelon (1651-1715) and Bossuet (1627-1704). It soon attracted the attention of Electress Sophie of Hanover (1630-1714) and she asked for an opinion about the dispute from her trusted friend and correspondent, the Hanoverian councilor Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). This gave Leibniz an opportunity to present his views on the matter, which he had developed earlier in his career (for example, in Elementa juris naturalis (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. added 2017-11-23
  Leibniz on Hope.Markku Roinila - 2012 - In Sabrina Ebbersmeyer (ed.), Emotional Minds. De Gruyter. pp. 161.
  G. W. Leibniz famously proclaimed that this is the best of all possible worlds. One of the properties of the best world is its increasing perfection. He gave a prominent role in his discussion of emotions to hope which is related to intellectual activity such as curiosity and courage which again is essential for the practice of science and promoting the common good. Leibniz regarded hope as a process where minute perceptions in the mind, that is, unconscious promises or signs (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations