Words

Edited by Guy Longworth (University of Warwick)
View topic on PhilPapers for more information
Related categories

32 found
Order:
More results on PhilPapers
 1. added 2019-10-10
  Processing of a Subliminal Rebus During Sleep: Idiosyncratic Primary Versus Secondary Process Associations Upon Awakening From REM- Versus Non-REM-Sleep.Jana Steinig, Ariane Bazan, Svenja Happe, Sarah Antonetti & Howard Shevrin - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Primary and secondary processes are the foundational axes of the Freudian mental apparatus: one horizontally as a tendency to associate, the primary process, and one vertically as the ability for perspective taking, the secondary process. Primary process mentation is not only supposed to be dominant in the unconscious but also, for example, in dreams. The present study tests the hypothesis that the mental activity during REM-sleep has more characteristics of the primary process, while during non-REM-sleep more secondary process operations take (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. added 2019-10-09
  Переосмислення семантики лексем на позначення мистецьких напрямів і течій у сучасних тлумачних словниках української мови.Inna Renchka - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:165-176.
  Статтю присвячено висвітленню особливостей деідеологізації лексем на позначення мистецьких напрямів і течій у сучасних українських словниках тлумачного типу, що відбувається під впливом змін у житті українського суспільства наприкінці XX – на початку XXI ст. Дослідження здійснено на основі порівняльного аналізу тлумачень слів у лексикографічних працях радянського і пострадянського періодів. Виявлено приклади неповної деідеологізації лексичних одиниць зазначеної тематичної групи.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. added 2019-10-09
  Концепція російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова.Olha Los - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:148-157.
  У статті описано підходи до написання словників у перші десятиліття ХХ ст. Розглянуто концепцію і принципи укладання російсько-українського академічного словника. Проаналізовано реалізацію концепції російсько-українського академічного словника як лексикографічної праці, що поєднує риси перекладного, тлумачного, синонімічного та фразеологічного словників.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. added 2019-10-09
  Структурно-семантична організація лексико-семантичного мікрополя «повага» в сучасній українській мові.Kateryna Blyzniuk - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:132-139.
  У статті проаналізовано лексемний і семний склад мікрополя «повага», а також його системну організацію в українській мові. Компоненти значення, що функціонують у мікрополі, відбиваають семантику поваги, пошани щодо об’єкта почуття, яким для лексико-семантичного поля «патріотизм» виступають Батьківщина, власний народ, його закони, традиції, історія тощо.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. added 2019-10-09
  Синкретизм складнопідрядних речень займенниково-співвідносного типу симетричної структури.Vasyl Ozhohan & Andriy Ozhohan - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:209-218.
  У статті проаналізовано синкретичні семантико-синтаксичні відношення у структурі складнопідрядних займенниково-співвідносних речень симетричного типу, з’ясовано причини, що впливають на формування цих синкретичних відношень.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. added 2019-10-09
  Утвердження національної ідентичності в словотвірній морфонології девербативів.Inna Demeshko - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:140-148.
  У статті розглянуто проблемні питання дериваційних відношень, напрямів морфонологічних трансформацій, складні процеси, пов’язані з використанням варіантних формантів та з утвердженням національної ідентичності в словотвірній морфонології девербативів і відповідність їх словотвірним нормам української літературної мови, окреслено концептуальні засади морфонологічного аналізу девербативів, проаналізовано ефективні й специфічні методи й прийоми дослідження віддієслівних іменників у словотвірно-морфонологічному аспекті та визначено найбільш дієві методики аналізу морфонологічних явищ.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. added 2019-10-08
  A Bundle Theory of Words.J. T. M. Miller - 2019 - Synthese:1-18.
  It has been a common assumption that words are substances that instantiate or have properties. In this paper, I question the assumption that our ontology of words requires posting substances by outlining a bundle theory of words, wherein words are bundles of various sorts of properties (such as semantic, phonetic, orthographic, and grammatical properties). I argue that this view can better account for certain phenomena than substance theories, is ontologically more parsimonious, and coheres with claims in linguistics.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. added 2019-09-25
  Зміни в семантиці лексичних одиниць економічної сфери в сучасній українській тлумачній лексикографії.Inna Renchka - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:111-128.
  У статті розглянуто семантичні процеси в економічній лексиці української мови, що відбуваються під впливом важливих подій у житті суспільства кінця XX – початку XXI ст. Здійснено порівняльний аналіз словникових статей лексем економічної сфери в українських лексикографічних працях тлумачного типу радянського та пострадянського періодів, які фіксують зміни в їхній семантиці. З’ясовано, що слова позбуваються ідеологічної конотації, набутої в умовах функціонування в радянському тоталітарному дискурсі.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. added 2019-09-25
  Джерела реєстру російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова та їхній вплив на академічний словник.Olga Los - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:155-165.
  У статті описано джерела реєстру російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова, а також інших російсько-українських словників 20-х рр. ХХ ст. Реєстри тогочасних перекладних словників базувалися переважно на реєстрах перекладних словників, виданих раніше, частково залучалися словники інших типів, зокрема термінологічні, а також матеріали преси.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. added 2019-09-25
  «Тяжко його було переїхати і стрілити у ворота». Жаргонізми в українській футбольній лексиці першої половини хх століття.Iryna Protsyk - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:95-110.
  Предметом розгляду в статті є жаргонізми, що функціювали в українському футбольному дискурсі першої половини ХХ ст. Проаналізовано семантику жаргонних лексичних одиниць та покласифіковано їх на групи за тематичним принципом. Детально зосереджено увагу на з’ясуванні особливостей жаргонізмів із тематичної групи назв футбольних дій та процесів, зокрема описано їхнє походження та способи їхнього творення.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. added 2019-09-25
  Що успадкували сучасні львів’яни від розбишак міжвоєнного часу: до питання актуалізації батярського жаргону.Liudmyla Pidkuimukha - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:80-94.
  Статтю присвячено актуалізації батярського жаргону, одному із різновидів розмовного мовлення Львова в міжвоєнний період. Проаналізовано основні групи лексики, зафіксовані в романах Юрія Винничука «Цензор снів» (2013) і «Танґо смерті» (2016). Визначено функції львівського лексикону в художніх текстах, схарактеризовано образ батяра. Особливу увагу приділено вивченню жаргону цієї соціальної групи як мовно-психологічної характеристики персонажів.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. added 2019-09-09
  Words by Convention.Gail Leckie & Robert Williams - 2019 - In David Sosa & Ernie Lepore (eds.), Oxford Studies in Philosophy of Language Volume 1. Oxford, UK: OUP.
  Existing metasemantic projects presuppose that word- (or sentence-) types are part of the non-semantic base. We propose a new strategy: an endogenous account of word types, that is, one where word types are fixed as part of the metasemantics. On this view, it is the conventions of truthfulness and trust that ground not only the meaning of the words (meaning by convention) but also what the word type is of each particular token utterance (words by convention). The same treatment extends (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. added 2019-04-02
  Natural Name Theory and Linguistic Kinds.J. T. M. Miller - 2019 - Journal of Philosophy 116 (9):494-508.
  The natural name theory, recently discussed by Johnson (2018), is proposed as an explanation of pure quotation where the quoted term(s) refers to a linguistic object such as in the sentence ‘In the above, ‘bank’ is ambiguous’. After outlining the theory, I raise a problem for the natural name theory. I argue that positing a resemblance relation between the name and the linguistic object it names does not allow us to rule out cases where the natural name fails to resemble (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. added 2018-12-07
  On the Individuation of Words.J. T. M. Miller - 2019 - Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy:1-10.
  The idea that two words can be instances of the same word is a central intuition in our conception of language. This fact underlies many of the claims that we make about how we communicate, and how we understand each other. Given this, irrespective of what we think words are, it is common to think that any putative ontology of words, must be able to explain this feature of language. That is, we need to provide criteria of identity for word-types (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15. added 2018-10-08
  Originalism About Word Types.Luca Gasparri - 2016 - Thought: A Journal of Philosophy 5 (2):126-133.
  According to Originalism, word types are non-eternal continuants which are individuated by their causal-historical lineage and have a unique possible time of origination. This view collides with the intuition that individual words can be added to the lexicon of a language at different times, and generates other problematic consequences. The paper shows that such undesired results can be accommodated without abandoning Originalism.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. added 2018-09-19
  An Ontology of Words.Nurbay Irmak - 2019 - Erkenntnis 84 (5):1139-1158.
  Words are indispensable linguistic tools for beings like us. However, there is not much philosophical work done about what words really are. In this paper, I develop a new ontology for words. I argue that words are abstract artifacts that are created to fulfill various kinds of purposes, and words are abstract in the sense that they are not located in space but they have a beginning and may have an end in time given that certain conditions are met. What (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. added 2018-02-17
  Is There Such a Thing as Pragmatics?--Review of Concise Encyclopedia of Pragmatics 2nd Ed (2009).Michael Starks - 2016 - In Suicidal Utopian Delusions in the 21st Century: Philosophy, Human Nature and the Collapse of Civilization-- Articles and Reviews 2006-2017 2nd Edition Feb 2018. Michael Starks. pp. 381-399.
  Clearly neither I nor anyone will ever read any substantial part of this massive tome so I will discuss the one article that interests me most and which I think provides the framework necessary for the understanding of all the rest. I refer to the one on Ludwig Wittgenstein (W). Even were I to try to discuss others, we would not get past the first page as all the issues here arise immediately in any discussion of behavior. The differentiation of (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. added 2018-02-16
  Words Without Objects: Semantics, Ontology, and Logic for Non-Singularity.Henry Laycock - 2006 - Oxford University Press.
  A picture of the world as chiefly one of discrete objects, distributed in space and time, has sometimes seemed compelling. It is however one of the main targets of Henry Laycock's book; for it is seriously incomplete. The picture, he argues, leaves no space for "stuff" like air and water. With discrete objects, we may always ask "how many?," but with stuff the question has to be "how much?" Laycock's fascinating exploration also addresses key logical and linguistic questions about the (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 19. added 2017-11-06
  Chapter 6: Reifying Terms.Friederike Moltmann - 2013 - In Abstract Objects and the Semantics of Natural Language. Oxford: Oxford University Press.
  This chapter develops a semantics for 'reifying terms' of the sort 'the proposition that S', 'the fact that S', 'the property of being P', 'the number eight', 'the concept horse', 'the truth value true', 'the kind humane being'. This semantics is developed within the broader perspective of the ontology of natural language involving abstract objects only at its periphery, not its core.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. added 2016-03-21
  The Transitional Breakdown of the Word: Heidegger and Stefan George's Encounter with Language.Jussi Backman - 2011 - Gatherings: The Heidegger Circle Annual 1:54-64.
  The paper studies Heidegger's reading of the poet Stefan George (1868-1933), particularly of his poem "Das Wort" (1928), in the context of Heidegger's narrative of the history of metaphysics. Heidegger reads George's poem as expressing certain experiences with language: first, the constitutive role of language, of naming and discursive determination, in granting things stable identities; second, the unnameable and indeterminable character of language itself as a constitutive process and the concomitant insight into the human being's dependency on language and her (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. added 2016-01-29
  The Social Life of Slurs.Geoffrey Nunberg - 2018 - In Daniel Fogal, Daniel Harris & Matt Moss (eds.), New Work on Speech Acts. Oxford University Press.
  The words we call slurs are just plain vanilla descriptions like ‘cowboy’ and ‘coat hanger’. They don't semantically convey any disparagement of their referents, whether as content, conventional implicature, presupposition, “coloring” or mode of presentation. What distinguishes 'kraut' and 'German' is metadata rather than meaning: the former is the conventional description for Germans among Germanophobes when they are speaking in that capacity, in the same way 'mad' is the conventional expression that some teenagers use as an intensifier when they’re emphasizing (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 22. added 2016-01-27
  Jezik in javno: reorganizacija trivija v Lockovem Eseju in v Portroyalski logiki.Gregor Kroupa - 2013 - Filozofski Vestnik 34 (3):57-74.
  "Language and its Public Features: Reorganizing the Trivium in Locke's Essay and Port-Royal Logic" The new theory of language in the 17th century coincides with the end the traditional order of disciplines in the trivium (grammar, logic and rhetoric), which in the mediaeval times provided a comprehensive view of the problems of discourse. The article focuses on some key passages in Port-Royal Logic and Locke's Essay that provide us with a typical early modern scheme of linguistic representation, characterised by heavily (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. added 2015-02-13
  Diagnostic : différends ? Ciel !Jean-Jacques Pinto - 2014 - Ouvertures 2 (octobre 2014):05-40.
  (English then french abstract) -/- This article, which can be read by non-psychoanalysts, intends to browse in four stages through the issue offered to our thinking : two (odd-numbered) stages analyzing the argument that provides its context, and two (even-numbered) of propositions presenting our views on what could be the content of the analytic discourse in the coming years. After this introduction, a first reading will point by point but informally review the argument of J.-P. Journet by showing that each (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. added 2015-01-08
  Icons without turn: Über Bilder und Worte.Andreas Dorschel - 2014 - In Wilhelm Vossenkuhl (ed.), Quo vadis Design? 4 Thesen. pp. 17-37.
  Images, or icons, have been made the subject of a ‘turn’. But no new epoch under its sign is looming. The image is just one medium among others. The best we can do is to face what it may and what it may not achieve. Its main competitor is the word – though there is a field of transition between both. Words and numbers surpass the image when one needs to refer to something that cannot be seen – this holds (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. added 2014-09-23
  Quantifier Words and Their Multifunctional(?) Parts.Anna Szabolcsi, James Doh Whang & Vera Zu - 2014 - Language and Linguistics 15 (1).
  Formal semantic analyses often take words to be minimal building blocks for the purposes of compositionality. But various recent theories of morphology and syntax have converged on the view that there is no demarcation line corresponding to the word level. The same conclusion has emerged from the compositional semantics of superlatives. In the spirit of extending compositionality below the word level, this paper explores how a small set of particles (Japanese KA and MO, Chinese DOU, and Hungarian VALA/VAGY, MIND, and (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26. added 2014-03-12
  The Internal and the External in Linguistic Explanation.Brian Epstein - 2008 - Croatian Journal of Philosophy 8 (22):77-111.
  Chomsky and others have denied the relevance of external linguistic entities, such as E-languages, to linguistic explanation, and have questioned their coherence altogether. I discuss a new approach to understanding the nature of linguistic entities, focusing in particular on making sense of the varieties of kinds of “words” that are employed in linguistic theorizing. This treatment of linguistic entities in general is applied to constructing an understanding of external linguistic entities.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27. added 2014-03-09
  Grounds, Convention, and the Metaphysics of Linguistic Tokens.Brian Epstein - 2009 - Croatian Journal of Philosophy 9 (1):45-67.
  My aim in this paper is to discuss a metaphysical framework within which to understand “standard linguistic entities” (SLEs), such as words, sentences, phonemes, and other entities routinely employed in linguistic theory. In doing so, I aim to defuse certain kinds of skepticism, challenge convention-based accounts of SLEs, and present a series of distinctions for better understanding what the various accounts of SLEs do and do not accomplish.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. added 2013-10-16
  Die Sprache der Natur. Über Das Schicksal Einer Metapher Und Ihre Relevanz in der Umweltdebatte.Gregor Schiemann - 2010 - In B. Marx (ed.), Widerfahrnis und Erkenntnis. Zur Wahrheit menschlicher Erfahrung (= Erkenntnis und Glaube. Schriften der Evangelischen Forschungsakademie NF, Band 42). Evangelische Verlagsanstalt.
  Im ersten Teil stelle ich den Niedergang der Metapher von der "Sprache der Natur" im Anschluss an die Untersuchungen von Hans Blumenberg dar. Blumenberg meint, dass der Sprachverlust der Natur bis heute anhält. Im zweiten Teil prüfe ich die Konzeption Charles Taylors, die im Verhältnis zu Blumenbergs Thesen als alternative Beschreibung angesehen werden kann. Während sich Blumenberg vor allem mit der äußeren Natur befasst, richtet sich Taylors Interesse auf die innere Natur. Zu den "Quellen des Selbst" rechnet er die "Stimme (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. added 2013-09-18
  “The Meaning of a Word Lies in its Use.”.Ningombam Bupenda Meitei - manuscript
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. added 2013-04-25
  Inherent Emotional Quality of Human Speech Sounds.Blake Myers-Schulz, Maia Pujara, Richard C. Wolf & Michael Koenigs - 2013 - Cognition and Emotion 27 (6):1105-1113.
  During much of the past century, it was widely believed that phonemes--the human speech sounds that constitute words--have no inherent semantic meaning, and that the relationship between a combination of phonemes (a word) and its referent is simply arbitrary. Although recent work has challenged this picture by revealing psychological associations between certain phonemes and particular semantic contents, the precise mechanisms underlying these associations have not been fully elucidated. Here we provide novel evidence that certain phonemes have an inherent, non-arbitrary emotional (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. added 2011-03-15
  In Defense of Contextual Vocabulary Acquisition: How to Do Things with Words in Context.William J. Rapaport - 2005 - In Anind Dey, Boicho Kokinov, David Leake & Roy Turner (eds.), Proceedings of the 5th International and Interdisciplinary Conference on Modeling and Using Context. Springer-Verlag Lecture Notes in Artificial Intelligence 3554. pp. 396--409.
  Contextual vocabulary acquisition (CVA) is the deliberate acquisition of a meaning for a word in a text by reasoning from context, where “context” includes: (1) the reader’s “internalization” of the surrounding text, i.e., the reader’s “mental model” of the word’s “textual context” (hereafter, “co-text” [3]) integrated with (2) the reader’s prior knowledge (PK), but it excludes (3) external sources such as dictionaries or people. CVA is what you do when you come across an unfamiliar word in your reading, realize that (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 32. added 2011-03-15
  On Communication-Based D E Re Thought, Commitments D E Dicto, and Word Individuation.Adele Mercier - 1998 - In Robert Stainton & Kumiko Murasagi (eds.), Philosophy and Linguistics. Westview Press. pp. 85--111.
  Provides an account of how necessary subjective syntactic investments on the part of speakers affect the semantic contents of their words and the possibilities for their thought-contents.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations