Results for 'Margaret Van de Pitte'

999 found
Order:
See also
Margaret Van De Pitte
University of Alberta
 1. The Moral Basis for Public Policy Encouraging Sport Hunting.Margaret Van de Pitte - 2003 - Journal of Social Philosophy 34 (2):256–266.
  This essay seeks to see if one side or the other in the hunting debate gets more purchase if we first ask what gives the state the moral right to promote sport hunting when the practice is in deep decline. We look at the dominant economic and political reasons for state support, none of which settle the moral matter. We then look at various state appeals to moral justification (ethical hunting, the right to hunt, the value of heritage, etc.) and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  81
  Peter Atterton and Matthew Calarco, Eds., Animal Philosophy: Essential Readings in Continental Thought Reviewed By.Margaret Van De Pitte - 2005 - Philosophy in Review 25 (4):235-237.
  The editors cull the works of 11 noted French and German philosophers for their contributions to the debate about what animals are like and how we should relate to them. Each selection gives the gist of the philosopher's view followed by a noted scholar's comments. The result, as Peter Singer notes in his merciless Foreward, is that most of the Continentals have had almost nothing of interest to say on the topic.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Het Zwijgen van de Natuur - Een Respectvolle Houding ten Opzichte van de Natuur Houdt Noodzakelijkerwijs Ook Een Zekere Distantie In.Martin Drenthen - 1996 - Filosofie En Praktijk 17:187-199.
  Milieufilosofisch Nederland wordt momenteel verdeeld door een controverse naar aanleiding vanrecente publicaties van de Wageningse filosofen Keulartz en Korthals. In dit artikel wil ik - aande hand van een analyse van het gebruik van het natuurbegrip bij Wim Zweers - laten zien dat Keulartz op een tot nu toe onderbelicht probleem wijst: het probleem van de veelheid vannatuurbeelden. Tegelijkertijd wil ik echter aantonen dat Keulartz' eigen, 'post-naturalistische' positie op een tegenspraak berust. Tenslotte geef ik aan hoe deze controverses zijn terug (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  61
  De onwetende meester als voorbeeld - Jacques Ranciere: van praktijk naar principe.Martijn Boven - 2017 - Wijsgerig Perspectief 3 (57):6-15.
  Bestaat de kernactiviteit van de meester erin om zijn eigen kennis uit te leggen en over te dragen? De Franse filosoof Jacques Rancière laat zien dat een gelegenheidsexperiment van Joseph Jacotot ons een ander voorbeeld aanreikt: de onwetende meester. In zijn boek De onwetende meester: vijf lessen over intellectuele emancipatie (Le maître ignorant: Cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle) stelt hij dat de onwetende meester evengoed of zelfs beter in staat is leerlingen iets te leren dan de wetende meester. Rancière neemt (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Radical Cartesian Politics: Van Velthuysen, De la Court, and Spinoza.Tammy Nyden - 1999 - Studia Spinozana: An International and Interdisciplinary Series 15:35-65.
  Spinoza's political writings are not merely a theoretical exercise or a philosophical conclusion of his system. They are part of a very practical political discussion in seventeenth-century Holland. Spinoza was influenced by and played a role in a political movement known as "Radical Cartesianism", which combined ideas from Descartes and Hobbes in order to argue against the reinstatement of a stadholder. This movement provided arguments for religious and philosophical freedom and against monarchy based on a fundamental drive of self-preservation and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Filosoof op de arbeidsmarkt: Interview met Babs van den Bergh.Anco Peeters & Bas Leijssenaar - 2010 - Splijtstof 39 (1):123-129.
  Interview met Babs van den Bergh over haar studie filosofie en de daaropvolgende carrière.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. De herhaling van het onherhaalbare: Constantin Constantius over vrijheid en subjectiviteit (Søren Kierkegaard on Repetition).Martijn Boven - 2013 - Wijsgerig Perspectief 53 (2):30-36.
  Is de herhaling mogelijk? Deze ogenschijnlijk simpele vraag vormt het uitgangspunt van De herhaling. Een proeve van experimenterende psychologie door Constantin Constantius (1843), een van de meest curieuze geschriften uit het oeuvre van Søren Kierkegaard. In dit artikel worden twee aspecten aan de orde gesteld die De herhaling tot een nog altijd belangrijk boek maken: 1) De ongewone filosofische stijl die in dit boek ontwikkeld wordt en 2) De eigenzinnige opvatting over vrijheid en subjectiviteit die er onder de noemer 'de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Wat vastgelegd is, misleidt ons: de Cahiers van Paul Valéry.Martijn Boven - 2008 - Deus Ex Machina 127:5-6.
  Paul Valéry is de dichter die zwijgt; de denker die weigert filosoof te zijn; de schrijver die de taal in staat van beschuldiging stelt; de expert die volhoudt een amateur te zijn; de mysticus die zijn heil zoekt bij de wiskunde; de stamelaar die aan een kwaal van precisie lijdt; de Narcissus die misschien toch liever Orpheus had willen zijn. Hij is de chroniqueur van het denken en de meester van de tegenspraak. Ik probeer me hem voor te stellen. Het (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  34
  Bewustzijn en de nieuwe filosofie van het d.i.e.r.Pouwel Slurink - 1996 - In Henk Oosterling, Awee Prins & Ger Groot (eds.), Van Agora tot Markt. Acta van de 18e Nederlands-Vlaamse Filosofiedag. Rotterdam: Erasmus Universiteit, Faculteit der Wijsbegeerte. pp. 191-195.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  21
  De strijd om het vermijden van tragische conflicten: naar aanleiding van Hegels rechtsfilosofie.Machiel Keestra - 1998 - Krisis 71:93-99.
  Recensie van: Christoph Menke, Tmgodie im Sittlichen. Gerechtigkeit und Freiheit nach Hegel. Frankfurt: Suhrkamp, 1996. Paul Cobben, Postdialectische zedelijkheid. Ontwerp voor een Hegeliaans antwoord op Heidegger, Habermas, Derrida en Levinas. Kampen: Kok Agora, 1996. Hegels rechtsfilosofie speelt in de hedendaagse discussie tussen communitaristen en liberalen een belangrijke rol. Hij wordt door sommigen beschouwd als iemand die de vrijheid van het individu het primaat geeft - een echte liberaal dus -, dan wel als iemand die het individu ondergeschikt maakt aan de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  58
  De publieke dimensie van het hbo.Henrietta Joosten - 2017 - OnderwijsInnovatie 3:34-37.
  Hogescholen zijn dienstbaar aan de samenleving, zo valt te lezen in de strategische onderwijsagenda van het hoger beroepsonderwijs. Maar wat houdt deze publieke functie precies in? Het gedachtegoed van politiek denker Hannah Arendt biedt docenten en beleidsmakers ten minste drie handelingsperspectieven. De auteur illustreert deze drie perspectieven met voorbeelden uit de onderwijspraktijk.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  33
  Jan van der Stoep, Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme. Kampen 2005: Kok. 268 pagina’s. ISBN 9043511986. [REVIEW]B. C. Wearne - 2006 - Philosophia Reformata 71 (2):195-198.
  Review of Jan van der Stoep's published PhD dissertation on the work of Pierre Bourdieu.en de politieke filosofie van het multiculturalisme Kok Kampen 2005. My review is in English. van der Stoep's book is in Dutch with an English summary.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  98
  Het 'Universele Zuur' van de Evolutionaire Psychologie?Maarten Boudry, Helen De Cruz, Stefaan Blancke & Johan De Smedt - 2011 - Tijdschrift Voor Filosofie 73 (2):287-305.
  In a previous issue of Tijdschrift voor Filosofie, Filip Buekens argues that evolutionary psychology (EP), or some interpretations thereof, have a corrosive impact on our ‘manifest self-image’. Buekens wants to defend and protect the global adequacy of this manifest self-image in the face of what he calls evolutionary revisionism. Although we largely agree with Buekens’ central argument, we criticize his analysis on several accounts, making some constructive proposals to strengthen his case. First, Buekens’ argument fails to target EP, because his (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Repliek op de kritiek van de Boer, Blomme, van den Berg en Spigt.Dennis Schulting - 2018 - Tijdschrift Voor Filosofie 80 (2):363-378.
  In this article, I respond to critiques of my book Kant’s Radical Subjectivism: Perspectives on the Transcendental Deduction (London: Palgrave Macmillan, 2017). I address issues that are raised concerning objectivity, the nature of the object, the role of transcendental apperception and the imagination, and idealism. More in particular I respond to an objection against my reading of the necessary existence of things in themselves and their relation to appearances. I also briefly respond to a question that relates to the debate (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Het milieu van de filosofen: 20 jaar milieufilosofie in Nederland.M. Drenthen & P. Kockelkoren - 1999 - Filosofie En Praktijk 20:191-197.
  An overview of 20 years of environmental philosophy in the Netherlands.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. De idee van rechtvaardigheid van gedaante verwisseld: een Kelseniaanse oftewel relativistische benadering van de idee van rechtvaardigheid.Mathijs Notermans - 2011 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 103 (2):87-105.
  This article paradoxically tries to come closer to an idea of justice with the help of the destructive — anything but nihilistic — criticism thereof by Hans Kelsen. It argues that his relativistic approach, in which this idea undergoes a metamorphosis to become a realisable value of a social order, brings us closer to an obvious and objective form of justice that is almost taken for granted. Just in our liberal and plural democracy this approach might prove to be of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  83
  Het primaat van de rechtspraak in de verzekering van de vrede.M. E. Notermans - 2011 - Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2.
  In spite of his post-World War II works on international law, which seems more purely juridical, Hans Kelsen continues to put forward in his vast body of work an implicit – and sometimes even explicit – juridical objectivism and pacifism. Especially before and during the second World War he makes – by means of many moral-political writings – an effort for a more effective assurance of international peace. The fact that Kelsen regards the law as the pre-eminent means to achieve (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  66
  Het Medicijn van de Liefde.Katrien Schaubroeck - 2015 - In Channa van Dijk, Eva van der Graaf, Michiel den Haan, Rosa de Jong, Christiaan Roodenburg, Dyane Til & Deva Waal (eds.), Under Influence - Philosophical Festival Drift (2014). Omnia. pp. 10-29.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. De dubbele subjectiviteit van het geweten en noodzaak van toetsing van gewetensbezwaren.Bert Musschenga - 2017 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 109 (3):329-345.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  23
  De politiek van ‘interreligieuze dialoog’ Religieuze rechtvaardigingen en ‘rechtvaardige’ verzoening.Valentina Gentile - 2017 - Streven 84 (6):505-16.
  Religions and religious actors are increasingly associated with extremism and violence. A mainstream view that sees religions as prone to violence has been affirmed within the West. Yet, to affirm that religions promote anti-democratic projects and are inclined to violence can only partially capture the impact of religious voices in contemporary societies. In fact, religions have often played an important role in promoting democratic transition and religiously inspired doctrines have importantly supported peace and reconciliation processes in divided societies. This paper (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Heeft Het Theïsme Eigen Gronden? Alvin Plantinga Over de ‘Proper Basicality’ van Religieus Geloof.Gerrit Glas - 2000 - Philosophia Reformata 65 (2):170-182.
  The title of this article is ambiguous in the sense that it may direct the attention to either theism as a system of beliefs of persons who are referring to particular facts that serve as external grounds for the foundation of theist beliefs or to theism as a system of beliefs of persons who are convinced of theism’s truth on grounds that are intrinsic to their belief . Traces of both conceptions of theism can be found in Alvin Plantinga’s thesis (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. De Praktische En Epistemische Waarde van Het Pyrronisme.Diego Machuca - 2016 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 108 (1):73-98.
  This paper assesses both the practical and the epistemic value of Pyrrhonism as this stance is described in Sextus Empiricus’s extant writings. It first explores whether the Pyrrhonist’s suspension of judgment and undisturbedness make us behave in a moral or immoral way, and whether they allow us to attain those goals that would make it possible to live well. It then examines whether the Pyrrhonist’s suspension of judgment makes it possible to reach the epistemic goals of attaining truth and avoiding (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Voorbij de grenzen van het vakkenonderricht.Mark Reybrouck - 1995 - Nova et Vetera 73 (5):354-372.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. As Relações entre a Matemática e a Astronomia no Século XVI: tradução e comentários da obra Ouranographia de Adriaan van Roomen.Zaqueu Vieira Oliveira - 2011 - Dissertation, UNESP, Brazil
  A Ouranographia de van Roomen é constituída por três livros: no liber primus, descreve genericamente a máquina celeste, sua matéria e forma, seus movimentos e orbes; no liber secundus, descreve o primeiro céu e as linhas e círculos celestes que usamos para nos referenciar estando aqui da Terra; no liber tertius, explica o primeiro móvel, seus círculos e movimentos. Percebemos que van Roomen faz uma compilação de boa parte do conhecimento existente sobre o tema desde a Antiguidade até seu tempo (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25.  26
  Is het streven naar consensus de enige ratio van beleidsgericht onderzoek?Bert Musschenga - 1997 - Filosofie En Praktijk 18:68-80.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Etapas/ Fases de la argumentación.María G. Navarro - 2011 - In Luis Vega and Paula Olmos Gómez (ed.), Compendio de Lógica, Argumentación y Retórica. Editorial Trotta. pp. 243--244.
  El estudio y análisis de las argumentaciones cotidianas entendidas como interacciones discursivas e intencionales encaminadas a dar cuenta de algo con el fin de lograr que aquello que se sostiene sea aceptado, sería inconcebible sin la aparición de la teoría de los actos de habla de Austin (1962), la propuesta de Searle (1969), el trabajo de Grice sobre la teoría de la conversación (1975) y el importante estudio sistemático de Hamblin sobre el argumento falaz (1970). Como una reelaboración de dichas (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. El lugar de la controversia en la argumentación.María G. Navarro - 2015 - In Fernando Leal Carretero (ed.), Argumentación y pragma-dialéctica: Estudios en honor a Frans H. van Eemeren. Guadalajara (México): Editorial Universitaria.
  La oposición a una estricta separación entre las dimensiones dialéctica y retórica de la actividad argumentativa es una de las aportaciones más destacadas y peculiares de la denominada escuela holandesa sobre argumentación. Frans H. van Eemeren y Peter Houtlosser reaccionaron contra una separación estricta entre dialéctica y retórica en varios trabajos, pero uno de los más inspiradores es sin duda su artículo “William the Silent’s argumentative discourse” (1998) presentado en la ciudad de Ámsterdam con ocasión de la cuarta conferencia organizada (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  74
  Franco 'Bifo' Berardi en de economische wetenschap als ideologie.Tim Christiaens & Massimiliano Simons - 2017 - de Uil van Minerva: Tijdschrift Voor Geschiedenis En Wijsbegeerte van de Cultuur 30 (1):44-68.
  Wij presenteren Berardi’s herwerking van de ideologiekritiek in drie stappen. Eerst schetsen wij de context waarin Berardi de ideologiekritiek herdenkt. Hij bouwt verder op de ontdekking van Deleuze en Guattari dat de taal van het kapitalisme niet de code, maar de axiomatiek is. De economische wetenschap biedt, volgens hen, mensen geen identiteit aan, maar bestaat uit een reeks commando’s die stromen van geld, arbeid, elektriciteit, enzovoort reguleert. Daaraan koppelt Berardi de observatie dat het hedendaagse kapitalisme vooral tekens verhandelt in plaats (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  97
  De Nederlandse economie in internationaal perspectief: 1960-1973-1982.Jan Arreman, A. S. W. de Vries & H. L. van der Kolk - 1985 - Economisch Statistische Berichten 70 (3519):816-821.
  Wat betreft economische groei en ontwikkeling van de werkloosheid heeft de Nederlandse economie het sinds 1973 slechter gedaan dan andere OECD-landen. Op de vraag naar de oorzaken van die slechte prestatie zijn in het verleden uiteenlopende antwoorden gegeven door o.m. Bomhoff en Clavaux. Ook zijn er diverse wegen aangegeven om op te rukken naar een betere positie. In dit artikel presenteren de auteurs de resultaten van een internationale doorsnee-analyse om de verschillen in economisch succes tussen landen met behulp van een (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  75
  Consequências para o empirismo construtivo da adoção de um padrão internalista na caracterização do processo de observação.Alessio Gava - 2015 - In Fátima R. Évora Marcelo Carvalho Jr (ed.), Filosofia da Ciência e da Natureza. Coleção XVI Encontro ANPOF. São Paulo, Brazil: ANPOF. pp. 239-250.
  Discutindo acerca das centenas de detecções de planetas extrassolares, que supostamente aconteceram desde 1989 e que ele considera (incorretamente) como instâncias de observações, Peter Kosso disse, justamente, que segundo os parâmetros de Bas van Fraassen esses objetos celestes seriam observáveis. Ora, tais astros poderiam sem dúvida ser observados diretamente (sem a necessidade de instrumentos), nas condições apropriadas. Mas, acrescenta Kosso, “esse tipo de epistemologia externalista, que permite que a justificação se baseie em informação que não temos a disposição (nós não (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  7
  Spinoza in het licht van bewustzijnsontwikkeling.Toon Antonius Maria Van Eijk - 2017 - Wageningen: Lulu Publishers.
  Toon van Eijk: Spinoza in het licht van bewustzijnsontwikkeling De beroemde filosoof Spinoza is moeilijk te doorgronden. Emeritus hoogleraar Maarten van Buuren heeft in 2016 twee boeken over Spinoza gepubliceerd, waarin hij diens filosofie op nauwgezette en verhelderende manier analyseert. Volgens Van Buuren is de kern van Spinoza’s ethiek de bevrijding van bevoogding en het streven om in overeenstemming te leven met de wereld en met zichzelf. Een aantal sleutelbegrippen in Spinoza’s filosofie zijn de immanente, in de natuur-inwonende God, zelfbeschikking, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  19
  El nacimiento de la vida en Les mots et les choses de Michel Foucault.Gustavo Romero - 2017 - Revista de Filosofía (Madrid) 42:143-151.
  En Les mots et les choses Foucault presenta y analiza el surgimiento del concepto de la vida en la ruptura epistémica que tiene lugar alrededor de 1800. De la ruptura de una determinada forma de saber van a surgir las condiciones de posibilidad para pensar la vida y, por lo tanto, "la vida" misma. En este artículo nos proponemos analizar la perspectiva de Foucault sobre la comprensión de la vida como fundamentalmente abierta a las determinaciones por parte de las constelaciones (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  90
  Inventer des espaces d’(im)possibilités dans les professions d’urbanisme et de design.John Forester - 2010 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 5 (2):52-60.
  Cet essai a été présenté à l’atelier sur La démocratie de l’espace et l’espace de la démocratie, qui a eu lieu à Newcastle, en Angleterre, le 11 janvier 2008. Une version antérieure a été présentée à l’Université de Tokyo le 13 novembre 2007. Il sera publié en néerlandais, traduit par Freek Jansens, sous le titre “het plannen van ruimtes van (on)mogelijkheid” dans une collection éditée par Maarten Hajer et Jantine Grijzen sur les questions de politique contemporaine. Il a été traduit (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Blaise Pascal dans l’œuvre de Pierre Duhem.Jean-François Stoffel - 1993 - In Robert Halleux & Anne-Catherine Bernès (eds.), Nouvelles tendances en histoire et philosophie des sciences / Nieuwe tendenzen in de geschiedenis en de filosofie van de wetenschappen : colloque national / nationaal colloquium (15-16/10/1992). Bruxelles, Belgique: Palais des Académies. pp. 53-81.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  98
  Sociaal constructivisme, Leibniziaanse ruimte en eco-communautarisme: ‘één en al natuur’ versus ‘c’est ma nature’? Een alternatief voor de multiculturele dialoog.Guido J. M. Verstraeten & Willem W. Verstraeten - 2005 - Repub.Eur.Nl/Pub/7087.
  Niettegenstaande de tendens van het failliet van het multiculturalisme is multiculturele dialoog niet weg te denken in een zich globaliserende wereld. Taylor, Gadamer, Honneth en Kymlicka hebben een bijdrage geleverd op het vlak van de erkenning van identiteit, respect en waardering van verschil. Wij voeren het argument aan dat bovenstaande auteurs niet ontsnappen aan het postmodernistisch dilemma van zelfautonomie en slachtofferschap. Dit komt doordat zij in hun rationale vertrekken van het afzonderlijke subject en deze situeren in een ruimte-tijd waarin de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  65
  De esthetische dimensie in een technologisch wereldbeeld: de esthetische ervaring tussen pure zintuiglijkheid en ICT-gebruik.Mark Reybrouck - 2003 - Nova et Vetera 81 (3):130-158.
  In deze bijdrage wordt een lans gebroken voor een groter aandeel van de zintuiglijkheid bij de kennisverwerving in het algemeen. Er wordt daarbij in grote mate ingespeeld op de mogelijkheden van de moderne technologie en van de ICT-toepassingen in het bijzonder. Deze maken het immers mogelijk om op interactieve wijze met de werkelijkheid om te gaan op een manier die afwijkt van de overwegend digitale modus van de traditionele kennisoverdracht. Het is een uitdagende evolutie, die grote gevolgen heeft voor de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  26
  De kloof tussen zin en zijn. Darwinisme, doelen en ons zoeken naar zin.Pouwel Slurink - 1993 - In University of Nijmegen Ria van den Brandt (ed.), Het heil van de filosofie. Baarn, the Netherlands: Ambo. pp. 116-147.
  Philosophical questions can often be answered using evolutionary biology and evolutionary psychology. Of course, one needs a sound epistemology and philosophy os science to do so. Phenomenology and hermeneutics offer no escape route, however, because they are based on a wrong model of science. Evolutionary biology can explain teleology, the organization of nature, altruïsm, morality, and even our quest for meaning.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  40
  Evangelización de la cibercultura: los retos de la ciberteología.Carlos Arboleda Mora - 2017 - Revista Veritas (38):163-181.
  Las nuevas tecnologías de la información van creando una nueva cultura que se denomina como cibercultura o ambiente digital, que incluye las tecnologías, las formas sociales de la producción tecnológica y las nuevas simbolizaciones y metáforas de la existencia de los hombres. Se presentan así algunos interrogantes fundamentales de inicio: ¿Cómo debe la iglesia responder a la nueva cultura virtual o cibercultura?, ¿Cómo se reflexiona teológicamente sobre la cibercultura?, ¿Cómo puede la iglesia usar el ciberespacio para hacerlo?, ¿Qué se está (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Inteligencia artificial y ética de la responsabilidad.Antonio Luis Terrones Rodriguez - 2018 - Cuestiones de Filosofía 22 (4):141-170.
  La Inteligencia Artificial (IA) ha supuesto un gran avance para la humanidad en diversos campos; sin embargo, eso no implica que su actividad esté exenta de reflexión ética. La humanidad está enfrentado, y va a enfrentar en el futuro, numerosos desafíos que van a obligar a elaborar nuevas ideas para poder vivir a la altura de los tiempos. Entre esos desafíos encontramos el laboral y económico, el de mejoramiento humano, el militar y de seguridad y el político y jurídico, entre (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  68
  Book Review of Desmond M. Clarke, The Equality of the Sexes: Three Feminist Texts of the Seventeenth Century. [REVIEW]Karen Detlefsen - 2015 - Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Por uma reformulação do empirismo construtivo a partir de uma reavaliação do conceito de observabilidade.Alessio Gava - 2015 - Dissertation, Universidade Federal de Minas Gerais
  The concept of observability is of key importance for a consistent defense of Constructive Empiricism. This anti-realist position, originally presented in 1980 by Bas van Fraassen in his book The Scientific Image, crucially depends on the observable/unobservable dichotomy. Nevertheless, the question of what it means to observe has been faced in an unsatisfactory and inadequate manner by van Fraassen and this represents an important lacuna in his philosophical position. The aim of this work is to propose a characterization of the (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Plantas de uso medicinal ou ritual numa feira livre no Rio de Janeiro, Brasil.Mary Margaret Stalcup & Meg Stalcup - 2000 - Dissertation, Universidade Federal Do Rio de Janeiro
  Este trabalho procura documentar as espécies e os usos de plantas vendidas por ervatários numa feira semanal do bairro da Tijuca na cidade do Rio de Janeiro. Foi realizado entre os meses de agosto/98 e agosto/99, e participaram da pesquisa quatro vendedores, com média de 15 anos de experiência no mercado, fornecendo as plantas e informações sobre seus nomes vulgares, usos e o preparo dos remédios. A feira foi visitada regularmente e os espécimes encontrados foram coletados, fotografados, herborizados e identificados (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  75
  Visual Perception as Patterning: Cavendish Against Hobbes on Sensation.Marcus P. Adams - 2016 - History of Philosophy Quarterly 33 (3):193-214.
  Many of Margaret Cavendish’s criticisms of Thomas Hobbes in the Philosophical Letters (1664) relate to the disorder and damage that she holds would result if Hobbesian pressure were the cause of visual perception. In this paper, I argue that her “two men” thought experiment in Letter IV is aimed at a different goal: to show the explanatory potency of her account. First, I connect Cavendish’s view of visual perception as “patterning” to the “two men” thought experiment in Letter IV. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44. La noción kantiana de verdad trascendental.Stéfano Straulino - 2016 - Revista de Estudios Kantianos 1 (2):126-145.
  Kant's Notion of "Transcendental Truth". [English] The aim of this work is to elucidate the notion of “transcendental truth” and to show its role in the Kantian system. I will argue that this notion is in line with the traditional definition of truth, i.e., that it consists in the correspondence between knowledge and object. I will also argue that criteria of transcendental truth are provided by transcendental logic, and that it is this notion of truth what makes it possible to (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45.  99
  Relativismos: una taxonomía.Miguel Angel Quintana Paz - 2007 - In El desafío de ser hombre. Madrid: CEU Ediciones. pp. 169-182.
  Para diagnosticar y curar una enfermedad del pensamiento y de la cultura tan devastadora en nuestros días como es la del relativismo, parece oportuno reparar antes en las diversas tipologías que este mal adopta, pues es razonable sospechar que seguramente las terapias oportunas podrán resultar más efectivas si lo sometemos a un tratamiento particularizado. Así pues, en mi comunicación, y una vez establecido el criterio según el cual se van a clasificar los diferentes modos de planteamiento epistemológico posible (criterio que (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  94
  Un llamado ético a la inclusión de mujeres embarazadas en investigación: Reflexiones del Foro Global de Bioética en Investigación.Carla Saenz, Jackeline Alger, Juan Pablo Beca, José Belizán, María Luisa Cafferata, Julio Arturo Canario Guzman, Jesica Candanedo, Lissette Duque, Lester Figueroa, Ana Garcés, Lionel Gresh, Ida Cristina Gubert, Dirce Guilhem, Gabriela Guz, Gustavo Kaltwasser, Roxana Lescano, Florencia Luna, Alexandrina Cardelli, Ignacio Mastroleo, Irene Melamed, Agueda Muñoz del Carpio Toia, Ricardo Palacios, Gloria Palma, Sofía Salas, Xochitl Sandoval, Sergio Surugi de Siqueira, Hans Vásquez & Bertha Villela de Vega - 2017 - Revista Panamericana de Salud Pública 41 (e13):1-2.
  El Foro Global de Bioética en Investigación (GFBR por sus siglas en inglés) se reunió el 3 y 4 de noviembre en Buenos Aires, Argentina, con el objetivo de discutir la ética de la investigación con mujeres embarazadas. El GFBR es una plataforma mundial que congrega a actores clave con el objetivo de promover la investigación realizada de manera ética, fortalecer la ética de la investigación en salud, particularmente en países de ingresos bajos y medios, y promover colaboración entre países (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  97
  L'être Et le Néon, a Philosophical History of Neon Signs.Luis de Miranda (ed.) - 2012 - Max Milo.
  « Ce petit livre est un bijou d’intelligence, de finesse, de culture, qui prend un objet technique sans rechigner et le tourne et le retourne comme Heidegger nous avait appris à le faire avec les chaussures de Van Gogh. Ce qui frappe, c’est l’ambition d’une méditation sur les cartes de la modernité contemporaine, sur le fameux Grand Paris, sur le sujet, sur le pluriel, sans les faux-fuyants du postmoderne, de la citation absurde. Luis de Miranda se promène, il vous conte (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  68
  Austin i Quine o rozróżnieniu analityczne/syntetyczne.Wawrzyniak Jan - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):299-314.
  Both John Langshaw Austin and Willard Van Orman Quine were critical of the traditional division of propositions into the two categories: analytic and synthetic. their criticism has, however, a di erent character. Quine questions the usefulness of the notion of analyticity, whereas Austin does not accept the view that every proposition should be considered either analytic or synthetic. According to Quine, we have to abandon the notion of analyticity because we cannot de ne it in a satisfactory way. Quine’s criticism (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  41
  O S FUNDAMENTOS DA ASTRONOMIA SEGUNDO ADRIAAN VAN ROOMEN.Zaqueu Vieira Oliveira - 2012 - Revista Brasileira de História da Matemática 12 (24):37-53.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. ¿Es posible la filosofía de la religión en la época moderna, a través del pensamiento de Kant y Schleiermacher?Jose Morales Fabero - 2016 - Daimon: Revista Internacional de Filosofía 69:55-72.
  Con el movimiento de la Ilustración, Kant llamaba a hacer uso público de una razón mayor de edad para desmontar el pensamiento dogmático de los tutores y abrirse a formas de argumentación libres y emancipadoras. Por otro lado, es sabido cómo el romanticismo surge como reacción frente al pensamiento ilustrado. El espíritu de la época busca refugio en el sentimiento después de la pérdida del contenido absoluto. Esta nueva figura -el sentimiento- va a ser a los ojos de Hegel la (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 999