Results for 'Margaret Van de Pitte'

1000+ found
Order:
See also
Margaret Van De Pitte
University of Alberta
 1. The Moral Basis for Public Policy Encouraging Sport Hunting.Margaret Van de Pitte - 2003 - Journal of Social Philosophy 34 (2):256–266.
  This essay seeks to see if one side or the other in the hunting debate gets more purchase if we first ask what gives the state the moral right to promote sport hunting when the practice is in deep decline. We look at the dominant economic and political reasons for state support, none of which settle the moral matter. We then look at various state appeals to moral justification (ethical hunting, the right to hunt, the value of heritage, etc.) and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Peter Atterton and Matthew Calarco, Eds., Animal Philosophy: Essential Readings in Continental Thought Reviewed By.Margaret Van De Pitte - 2005 - Philosophy in Review 25 (4):235-237.
  The editors cull the works of 11 noted French and German philosophers for their contributions to the debate about what animals are like and how we should relate to them. Each selection gives the gist of the philosopher's view followed by a noted scholar's comments. The result, as Peter Singer notes in his merciless Foreward, is that most of the Continentals have had almost nothing of interest to say on the topic.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Het Zwijgen van de Natuur - Een Respectvolle Houding ten Opzichte van de Natuur Houdt Noodzakelijkerwijs Ook Een Zekere Distantie In.Martin Drenthen - 1996 - Filosofie En Praktijk 17:187-199.
  Milieufilosofisch Nederland wordt momenteel verdeeld door een controverse naar aanleiding vanrecente publicaties van de Wageningse filosofen Keulartz en Korthals. In dit artikel wil ik - aande hand van een analyse van het gebruik van het natuurbegrip bij Wim Zweers - laten zien dat Keulartz op een tot nu toe onderbelicht probleem wijst: het probleem van de veelheid vannatuurbeelden. Tegelijkertijd wil ik echter aantonen dat Keulartz' eigen, 'post-naturalistische' positie op een tegenspraak berust. Tenslotte geef ik aan hoe deze controverses zijn terug (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. De onwetende meester als voorbeeld - Jacques Ranciere: van praktijk naar principe.Martijn Boven - 2017 - Wijsgerig Perspectief 3 (57):6-15.
  Bestaat de kernactiviteit van de meester erin om zijn eigen kennis uit te leggen en over te dragen? De Franse filosoof Jacques Rancière laat zien dat een gelegenheidsexperiment van Joseph Jacotot ons een ander voorbeeld aanreikt: de onwetende meester. In zijn boek De onwetende meester: vijf lessen over intellectuele emancipatie (Le maître ignorant: Cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle) stelt hij dat de onwetende meester evengoed of zelfs beter in staat is leerlingen iets te leren dan de wetende meester. Rancière neemt (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Radical Cartesian Politics: Van Velthuysen, De la Court, and Spinoza.Tammy Nyden - 1999 - Studia Spinozana: An International and Interdisciplinary Series 15:35-65.
  Spinoza's political writings are not merely a theoretical exercise or a philosophical conclusion of his system. They are part of a very practical political discussion in seventeenth-century Holland. Spinoza was influenced by and played a role in a political movement known as "Radical Cartesianism", which combined ideas from Descartes and Hobbes in order to argue against the reinstatement of a stadholder. This movement provided arguments for religious and philosophical freedom and against monarchy based on a fundamental drive of self-preservation and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Filosoof op de arbeidsmarkt: Interview met Babs van den Bergh.Anco Peeters & Bas Leijssenaar - 2010 - Splijtstof 39 (1):123-129.
  Interview met Babs van den Bergh over haar studie filosofie en de daaropvolgende carrière.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. De herhaling van het onherhaalbare: Constantin Constantius over vrijheid en subjectiviteit (Søren Kierkegaard on Repetition).Martijn Boven - 2013 - Wijsgerig Perspectief 53 (2):30-36.
  Is de herhaling mogelijk? Deze ogenschijnlijk simpele vraag vormt het uitgangspunt van De herhaling. Een proeve van experimenterende psychologie door Constantin Constantius (1843), een van de meest curieuze geschriften uit het oeuvre van Søren Kierkegaard. In dit artikel worden twee aspecten aan de orde gesteld die De herhaling tot een nog altijd belangrijk boek maken: 1) De ongewone filosofische stijl die in dit boek ontwikkeld wordt en 2) De eigenzinnige opvatting over vrijheid en subjectiviteit die er onder de noemer 'de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  81
  Bewustzijn en de nieuwe filosofie van het d.i.e.r.Pouwel Slurink - 1996 - In Henk Oosterling, Awee Prins & Ger Groot (eds.), Van Agora tot Markt. Acta van de 18e Nederlands-Vlaamse Filosofiedag. Rotterdam: Erasmus Universiteit, Faculteit der Wijsbegeerte. pp. 191-195.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Wat vastgelegd is, misleidt ons: de Cahiers van Paul Valéry.Martijn Boven - 2008 - Deus Ex Machina 127:5-6.
  Paul Valéry is de dichter die zwijgt; de denker die weigert filosoof te zijn; de schrijver die de taal in staat van beschuldiging stelt; de expert die volhoudt een amateur te zijn; de mysticus die zijn heil zoekt bij de wiskunde; de stamelaar die aan een kwaal van precisie lijdt; de Narcissus die misschien toch liever Orpheus had willen zijn. Hij is de chroniqueur van het denken en de meester van de tegenspraak. Ik probeer me hem voor te stellen. Het (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  29
  De strijd om het vermijden van tragische conflicten: naar aanleiding van Hegels rechtsfilosofie.Machiel Keestra - 1998 - Krisis 71:93-99.
  Recensie van: Christoph Menke, Tmgodie im Sittlichen. Gerechtigkeit und Freiheit nach Hegel. Frankfurt: Suhrkamp, 1996. Paul Cobben, Postdialectische zedelijkheid. Ontwerp voor een Hegeliaans antwoord op Heidegger, Habermas, Derrida en Levinas. Kampen: Kok Agora, 1996. Hegels rechtsfilosofie speelt in de hedendaagse discussie tussen communitaristen en liberalen een belangrijke rol. Hij wordt door sommigen beschouwd als iemand die de vrijheid van het individu het primaat geeft - een echte liberaal dus -, dan wel als iemand die het individu ondergeschikt maakt aan de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  99
  De publieke dimensie van het hbo.Henrietta Joosten - 2017 - OnderwijsInnovatie 3:34-37.
  Hogescholen zijn dienstbaar aan de samenleving, zo valt te lezen in de strategische onderwijsagenda van het hoger beroepsonderwijs. Maar wat houdt deze publieke functie precies in? Het gedachtegoed van politiek denker Hannah Arendt biedt docenten en beleidsmakers ten minste drie handelingsperspectieven. De auteur illustreert deze drie perspectieven met voorbeelden uit de onderwijspraktijk.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  50
  Unification and Explanation: Explanation as a Prototype Concept. A Reply to Weber and van Dyck, Gijsberg, and de Regt.Gerhard Schurz - 2014 - Theoria : An International Journal for Theory, History and Fundations of Science 29 (1):57-70.
  __In this paper I investigate unification as a virtue of explanation. I the first part of the paper I give a brief exposition of the unification account of Schurz and Lambert and Schurz. I illustrate the advantages of this account in comparison to the older unification accounts of Friedman and Kitcher. In the second part I discuss several comments and objections to the Schurz-Lambert account that were raised by Weber and van Dyck, Gijsberg and de Regt. In the third and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  70
  Jan van der Stoep, Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme. Kampen 2005: Kok. 268 pagina’s. ISBN 9043511986. [REVIEW]B. C. Wearne - 2006 - Philosophia Reformata 71 (2):195-198.
  Review of Jan van der Stoep's published PhD dissertation on the work of Pierre Bourdieu.en de politieke filosofie van het multiculturalisme Kok Kampen 2005. My review is in English. van der Stoep's book is in Dutch with an English summary.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Het 'Universele Zuur' van de Evolutionaire Psychologie?Maarten Boudry, Helen De Cruz, Stefaan Blancke & Johan De Smedt - 2011 - Tijdschrift Voor Filosofie 73 (2):287-305.
  In a previous issue of Tijdschrift voor Filosofie, Filip Buekens argues that evolutionary psychology (EP), or some interpretations thereof, have a corrosive impact on our ‘manifest self-image’. Buekens wants to defend and protect the global adequacy of this manifest self-image in the face of what he calls evolutionary revisionism. Although we largely agree with Buekens’ central argument, we criticize his analysis on several accounts, making some constructive proposals to strengthen his case. First, Buekens’ argument fails to target EP, because his (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  53
  Transitie der dynastieën: conflict en successie in Angelsaksisch Engeland (1000–1100). Een blik op de legitimiteit van de Deense indringer Knoet de Grote, als koning van Engeland.Jan M. Van der Molen - Jan 31, 2019 - University of Groningen.
  Dit werkstuk betrekt zich op de vraag of de de facto legitimiteit van Knoet de Grote als koning van Angelsaksisch Engeland, te verklaren is aan de hand van de theorieën over legitimiteit zoals gepostuleerd door Maximilian Carl Emil Weber (1864—1920). Bestaande literatuur over Knoet de Grote zijn troonsbestijging, zoals dat van vooraanstaand 19e-eeuws historicus Edward Augustus Freeman, zou een ‘geromantiseerd’ beeld hebben geschetst van de kwestie. Dit werkstuk zal kijken of dit beeld, aan de hand van Webers theorie over waar (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  69
  Naar een emancipatie van de complottheorie.Massimiliano Simons - 2017 - Tijdschrift Voor Filosofie 3 (79):473-497.
  This article argues that pseudoscience lacks an adequate philosophical analysis. Using conspiracy theories as a case study, it is claimed that such an analysis needs to go beyond a mere epistemological approach. In the first part, it is shown that the existing philosophical literature shares the assumption that conspiracy theories are primarily deficient scientific hypotheses. This claim is contested, because such an approach can only understand what conspiracy theories fail to be, but not what they are and why people tend (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  43
  De nieuwe poortwachters van de waarheid.Massimiliano Simons - 2020 - Tijdschrift Voor Filosofie 1 (82):33-56.
  The central claim of this article is that post-truth requires a political and socio-economical perspective, rather than a moral or epistemological one. The article consists of two parts. The first part offers a critical examination of the dominant analyses of post-truth in terms of shifting standards of the origin and the evaluation of facts. Moreover, the claim that postmodernism is the cause of post-truth is examined and refuted. In the second part an alternative perspective is developed, centring around the notion (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Repliek op de kritiek van de Boer, Blomme, van den Berg en Spigt.Dennis Schulting - 2018 - Tijdschrift Voor Filosofie 80 (2):363-378.
  In this article, I respond to critiques of my book Kant’s Radical Subjectivism: Perspectives on the Transcendental Deduction (London: Palgrave Macmillan, 2017). I address issues that are raised concerning objectivity, the nature of the object, the role of transcendental apperception and the imagination, and idealism. More in particular I respond to an objection against my reading of the necessary existence of things in themselves and their relation to appearances. I also briefly respond to a question that relates to the debate (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. De idee van rechtvaardigheid van gedaante verwisseld: een Kelseniaanse oftewel relativistische benadering van de idee van rechtvaardigheid.Mathijs Notermans - 2011 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 103 (2):87-105.
  This article paradoxically tries to come closer to an idea of justice with the help of the destructive — anything but nihilistic — criticism thereof by Hans Kelsen. It argues that his relativistic approach, in which this idea undergoes a metamorphosis to become a realisable value of a social order, brings us closer to an obvious and objective form of justice that is almost taken for granted. Just in our liberal and plural democracy this approach might prove to be of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Het milieu van de filosofen: 20 jaar milieufilosofie in Nederland.M. Drenthen & P. Kockelkoren - 1999 - Filosofie En Praktijk 20:191-197.
  An overview of 20 years of environmental philosophy in the Netherlands.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Het primaat van de rechtspraak in de verzekering van de vrede.M. E. Notermans - 2011 - Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2.
  In spite of his post-World War II works on international law, which seems more purely juridical, Hans Kelsen continues to put forward in his vast body of work an implicit – and sometimes even explicit – juridical objectivism and pacifism. Especially before and during the second World War he makes – by means of many moral-political writings – an effort for a more effective assurance of international peace. The fact that Kelsen regards the law as the pre-eminent means to achieve (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Het Medicijn van de Liefde.Katrien Schaubroeck - 2015 - In Channa van Dijk, Eva van der Graaf, Michiel den Haan, Rosa de Jong, Christiaan Roodenburg, Dyane Til & Deva Waal (eds.), Under Influence - Philosophical Festival Drift (2014). Omnia. pp. 10-29.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. De dubbele subjectiviteit van het geweten en noodzaak van toetsing van gewetensbezwaren.Bert Musschenga - 2017 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 109 (3):329-345.
  The double subjectivity of conscience and the need to test conscientious objections -/- Abstract In spite of the collapse of the traditional objective concept of conscience and the subsequent subjectivation of conscience, conscientious objections are still often considered as a valid ground for exemption from legal and professional obligations. Conscientious objections are seen as more serious than ordinary moral objections. It is not evident why this is so. I argue, with Niklas Luhmann, that the function of conscience is to protect (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  40
  Bachelor Thesis: De Relatie Tussen Beeldvorming in de Media en de Nasleep van Onze ‘Vuile Oorlog’ in Indië – Chapter IV.Jan M. Van der Molen - Jul 3, 2018 - Dissertation, Amsterdam University
  In dit hoofdstuk presenteer ik de belangrijkste bevindingen en uitspraken uit mijn diepte-interviews met de respondenten. Ik geef hiermee antwoord op de deelvragen ‘Wat voor beeld wordt er gevormd in Nederlandse kranten over geweldpleging door de Staat in Nederlands-Indië?’, ‘Welk beeld in Nederlandse kranten is exemplarisch voor positieve of negatieve berichtgeving over geweldpleging door de Staat in Nederlands-Indië?’, ‘Wat zijn de belangrijkste reacties geweest van media, Staat of andere betrokkenen op de berichtgeving in kranten over Nederlandse oorlogsmisdaden in Indië?’ en (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. De Praktische En Epistemische Waarde van Het Pyrronisme.Diego Machuca - 2016 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 108 (1):73-98.
  This paper assesses both the practical and the epistemic value of Pyrrhonism as this stance is described in Sextus Empiricus’s extant writings. It first explores whether the Pyrrhonist’s suspension of judgment and undisturbedness make us behave in a moral or immoral way, and whether they allow us to attain those goals that would make it possible to live well. It then examines whether the Pyrrhonist’s suspension of judgment makes it possible to reach the epistemic goals of attaining truth and avoiding (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Heeft Het Theïsme Eigen Gronden? Alvin Plantinga Over de ‘Proper Basicality’ van Religieus Geloof.Gerrit Glas - 2000 - Philosophia Reformata 65 (2):170-182.
  The title of this article is ambiguous in the sense that it may direct the attention to either theism as a system of beliefs of persons who are referring to particular facts that serve as external grounds for the foundation of theist beliefs or to theism as a system of beliefs of persons who are convinced of theism’s truth on grounds that are intrinsic to their belief . Traces of both conceptions of theism can be found in Alvin Plantinga’s thesis (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Voorbij de grenzen van het vakkenonderricht.Mark Reybrouck - 1995 - Nova et Vetera 73 (5):354-372.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  45
  De politiek van ‘interreligieuze dialoog’ Religieuze rechtvaardigingen en ‘rechtvaardige’ verzoening.Valentina Gentile - 2017 - Streven 84 (6):505-16.
  Religions and religious actors are increasingly associated with extremism and violence. A mainstream view that sees religions as prone to violence has been affirmed within the West. Yet, to affirm that religions promote anti-democratic projects and are inclined to violence can only partially capture the impact of religious voices in contemporary societies. In fact, religions have often played an important role in promoting democratic transition and religiously inspired doctrines have importantly supported peace and reconciliation processes in divided societies. This paper (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. As Relações entre a Matemática e a Astronomia no Século XVI: tradução e comentários da obra Ouranographia de Adriaan van Roomen.Zaqueu Vieira Oliveira - 2011 - Dissertation, UNESP, Brazil
  A Ouranographia de van Roomen é constituída por três livros: no liber primus, descreve genericamente a máquina celeste, sua matéria e forma, seus movimentos e orbes; no liber secundus, descreve o primeiro céu e as linhas e círculos celestes que usamos para nos referenciar estando aqui da Terra; no liber tertius, explica o primeiro móvel, seus círculos e movimentos. Percebemos que van Roomen faz uma compilação de boa parte do conhecimento existente sobre o tema desde a Antiguidade até seu tempo (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30.  55
  Is het streven naar consensus de enige ratio van beleidsgericht onderzoek?Bert Musschenga - 1997 - Filosofie En Praktijk 18:68-80.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Franco 'Bifo' Berardi en de economische wetenschap als ideologie.Tim Christiaens & Massimiliano Simons - 2017 - de Uil van Minerva: Tijdschrift Voor Geschiedenis En Wijsbegeerte van de Cultuur 30 (1):44-68.
  Wij presenteren Berardi’s herwerking van de ideologiekritiek in drie stappen. Eerst schetsen wij de context waarin Berardi de ideologiekritiek herdenkt. Hij bouwt verder op de ontdekking van Deleuze en Guattari dat de taal van het kapitalisme niet de code, maar de axiomatiek is. De economische wetenschap biedt, volgens hen, mensen geen identiteit aan, maar bestaat uit een reeks commando’s die stromen van geld, arbeid, elektriciteit, enzovoort reguleert. Daaraan koppelt Berardi de observatie dat het hedendaagse kapitalisme vooral tekens verhandelt in plaats (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. Etapas/ Fases de la argumentación.María G. Navarro - 2011 - In Luis Vega and Paula Olmos Gómez (ed.), Compendio de Lógica, Argumentación y Retórica. Editorial Trotta. pp. 243--244.
  El estudio y análisis de las argumentaciones cotidianas entendidas como interacciones discursivas e intencionales encaminadas a dar cuenta de algo con el fin de lograr que aquello que se sostiene sea aceptado, sería inconcebible sin la aparición de la teoría de los actos de habla de Austin (1962), la propuesta de Searle (1969), el trabajo de Grice sobre la teoría de la conversación (1975) y el importante estudio sistemático de Hamblin sobre el argumento falaz (1970). Como una reelaboración de dichas (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. El lugar de la controversia en la argumentación.María G. Navarro - 2015 - In Fernando Leal Carretero (ed.), Argumentación y pragma-dialéctica: Estudios en honor a Frans H. van Eemeren. Guadalajara (México): Editorial Universitaria.
  La oposición a una estricta separación entre las dimensiones dialéctica y retórica de la actividad argumentativa es una de las aportaciones más destacadas y peculiares de la denominada escuela holandesa sobre argumentación. Frans H. van Eemeren y Peter Houtlosser reaccionaron contra una separación estricta entre dialéctica y retórica en varios trabajos, pero uno de los más inspiradores es sin duda su artículo “William the Silent’s argumentative discourse” (1998) presentado en la ciudad de Ámsterdam con ocasión de la cuarta conferencia organizada (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. De Nederlandse economie in internationaal perspectief: 1960-1973-1982.Jan Arreman, A. S. W. de Vries & H. L. van der Kolk - 1985 - Economisch Statistische Berichten 70 (3519):816-821.
  Wat betreft economische groei en ontwikkeling van de werkloosheid heeft de Nederlandse economie het sinds 1973 slechter gedaan dan andere OECD-landen. Op de vraag naar de oorzaken van die slechte prestatie zijn in het verleden uiteenlopende antwoorden gegeven door o.m. Bomhoff en Clavaux. Ook zijn er diverse wegen aangegeven om op te rukken naar een betere positie. In dit artikel presenteren de auteurs de resultaten van een internationale doorsnee-analyse om de verschillen in economisch succes tussen landen met behulp van een (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  39
  Co o przyszłości Petera Van Inwagena wiedzą Istota Wszechwiedząca i on sam? Krytyka argumentu za sprzecznością przedwiedzy Boga i ludzkiego wolnego działania / What do Peter Van Inwagen and the omniscient being know about Peter Van Inwagen's future? Criticism of the argument for the contradiction of God's foreknowledge and human free action,.Marek A. Pepliński - 2019 - Przegląd Religioznawczy 272 (2):87-101.
  The article analyzes and criticizes the assumptions of Peter Van Inwagen’s argument for the alleged contradiction of the foreknowledge of God and human freedom. The argument is based on the sine qua non condition of human freedom defined as access to possible worlds containing such a continuation of the present in which the agent implements a different action than will be realized de facto in the future. The condition also contains that in every possible continuation of the present state of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Consequências para o empirismo construtivo da adoção de um padrão internalista na caracterização do processo de observação.Alessio Gava - 2015 - In Fátima R. Évora Marcelo Carvalho Jr (ed.), Filosofia da Ciência e da Natureza. Coleção XVI Encontro ANPOF. São Paulo, Brazil: ANPOF. pp. 239-250.
  Discutindo acerca das centenas de detecções de planetas extrassolares, que supostamente aconteceram desde 1989 e que ele considera (incorretamente) como instâncias de observações, Peter Kosso disse, justamente, que segundo os parâmetros de Bas van Fraassen esses objetos celestes seriam observáveis. Ora, tais astros poderiam sem dúvida ser observados diretamente (sem a necessidade de instrumentos), nas condições apropriadas. Mas, acrescenta Kosso, “esse tipo de epistemologia externalista, que permite que a justificação se baseie em informação que não temos a disposição (nós não (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  20
  Spinoza in het licht van bewustzijnsontwikkeling.Toon Antonius Maria Van Eijk - 2017 - Wageningen: Lulu Publishers.
  Toon van Eijk: Spinoza in het licht van bewustzijnsontwikkeling De beroemde filosoof Spinoza is moeilijk te doorgronden. Emeritus hoogleraar Maarten van Buuren heeft in 2016 twee boeken over Spinoza gepubliceerd, waarin hij diens filosofie op nauwgezette en verhelderende manier analyseert. Volgens Van Buuren is de kern van Spinoza’s ethiek de bevrijding van bevoogding en het streven om in overeenstemming te leven met de wereld en met zichzelf. Een aantal sleutelbegrippen in Spinoza’s filosofie zijn de immanente, in de natuur-inwonende God, zelfbeschikking, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  55
  Van Fraassen e o argumento contra a regularidade promovida pelo cientificismo.Bruno Camilo de Oliveira - 2019 - In In: TOSSATO, C. R. et al. (org.). Coleção XVIII Encontro da ANPOF: filosofia da natureza, da ciência, da tecnologia e da técnica. São Paulo: ANPOF. pp. 40-48.
  O objetivo principal deste trabalho é apresentar a distinção entre ciência e cientificismo e, com base no trabalho de van Fraassen, intitulado A imagem científica (2006), discutir sobre as circunstâncias em que o cientificismo poderia ser repudiado. O cientificismo é uma corrente de pensamento que somente considera válido um conhecimento se ele for científico. Segundo essa corrente, os procedimentos da ciência natural seriam mais especiais, uma vez que, dentre outros motivos, eles são capazes de descrever regularidades e possibilitar predições. Dessa (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  20
  "América Latina": ¿al servicio de la colonización o de la descolonización? (Colección la Fuente).José Ramón Fabelo Corzo - 2014 - In Bertha Laura Álvarez Sánchez & José Ramón Fabelo Corzo (eds.), La estética y el arte de regreso a la Academia. Puebla, Pue., México: pp. 165-189.
  El trabajo realiza un indagación sobre los orígenes del concepto "América Latina", muestra los diferentes usos que se le han dado históricamente a este concepto como parte de su permanente resemantización, usos que van desde una intencionalidad re-colonizadora hasta otra liberadora. Se dialoga críticamente con aquellas posturas que sobrevaloran el papel de los conceptos en la historia.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. The Oeconomy of Nature: An Interview with Margaret Schabas.Margaret Schabas & C. Tyler DesRoches - 2013 - Erasmus Journal for Philosophy and Economics 6 (2):66.
  MARGARET LYNN SCHABAS (Toronto, 1954) is professor of philosophy at the University of British Columbia in Vancouver and served as the head of the Philosophy Department from 2004-2009. She has held professoriate positions at the University of Wisconsin-Madison and at York University, and has also taught as a visiting professor at Michigan State University, University of Colorado-Boulder, Harvard, CalTech, the Sorbonne, and the École Normale de Cachan. As the recipient of several fellowships, she has enjoyed visiting terms at Stanford, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  11
  "América Latina": ¿al servicio de la colonización o de la descolonización? (Revista Casa de las Américas).José Ramón Fabelo Corzo - 2014 - Revista Casa de Las Américas 276 (276):32-48.
  El artículo realiza un indagación sobre los orígenes del concepto "América Latina", muestra los diferentes usos que se le han dado históricamente a este concepto como parte de su permanente resemantización, usos que van desde una intencionalidad re-colonizadora hasta otra liberadora. Se dialoga críticamente con aquellas posturas que sobrevaloran el papel de los conceptos en la historia.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  72
  El nacimiento de la vida en Les mots et les choses de Michel Foucault.Gustavo Romero - 2017 - Revista de Filosofía (Madrid) 42:143-151.
  En Les mots et les choses Foucault presenta y analiza el surgimiento del concepto de la vida en la ruptura epistémica que tiene lugar alrededor de 1800. De la ruptura de una determinada forma de saber van a surgir las condiciones de posibilidad para pensar la vida y, por lo tanto, "la vida" misma. En este artículo nos proponemos analizar la perspectiva de Foucault sobre la comprensión de la vida como fundamentalmente abierta a las determinaciones por parte de las constelaciones (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  45
  Madame de Sade and Other Problems.Margaret Crosland - 1994 - Pli 5:95-114.
  Margaret Crosland argues that it was the Marquis de Sade, infamous for dominating women, who was in fact dominated by women. The important people in his life, those with whom he had direct contact, and who gave him friendship and support, were women; he knew the men important to him mostly indirectly, through their books. Crosland makes the case that de Sade's writing is often discounted due to an overly literal reading of his work, and that his writings remain (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Blaise Pascal dans l’œuvre de Pierre Duhem.Jean-François Stoffel - 1993 - In Robert Halleux & Anne-Catherine Bernès (eds.), Nouvelles tendances en histoire et philosophie des sciences / Nieuwe tendenzen in de geschiedenis en de filosofie van de wetenschappen : colloque national / nationaal colloquium (15-16/10/1992). Bruxelles, Belgique: Palais des Académies. pp. 53-81.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45.  64
  De kloof tussen zin en zijn. Darwinisme, doelen en ons zoeken naar zin.Pouwel Slurink - 1993 - In University of Nijmegen Ria van den Brandt (ed.), Het heil van de filosofie. Baarn, the Netherlands: Ambo. pp. 116-147.
  Philosophical questions can often be answered using evolutionary biology and evolutionary psychology. Of course, one needs a sound epistemology and philosophy os science to do so. Phenomenology and hermeneutics offer no escape route, however, because they are based on a wrong model of science. Evolutionary biology can explain teleology, the organization of nature, altruïsm, morality, and even our quest for meaning.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Sociaal constructivisme, Leibniziaanse ruimte en eco-communautarisme: ‘één en al natuur’ versus ‘c’est ma nature’? Een alternatief voor de multiculturele dialoog.Guido J. M. Verstraeten & Willem W. Verstraeten - 2005 - Repub.Eur.Nl/Pub/7087.
  Niettegenstaande de tendens van het failliet van het multiculturalisme is multiculturele dialoog niet weg te denken in een zich globaliserende wereld. Taylor, Gadamer, Honneth en Kymlicka hebben een bijdrage geleverd op het vlak van de erkenning van identiteit, respect en waardering van verschil. Wij voeren het argument aan dat bovenstaande auteurs niet ontsnappen aan het postmodernistisch dilemma van zelfautonomie en slachtofferschap. Dit komt doordat zij in hun rationale vertrekken van het afzonderlijke subject en deze situeren in een ruimte-tijd waarin de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  97
  De esthetische dimensie in een technologisch wereldbeeld: de esthetische ervaring tussen pure zintuiglijkheid en ICT-gebruik.Mark Reybrouck - 2003 - Nova et Vetera 81 (3):130-158.
  In deze bijdrage wordt een lans gebroken voor een groter aandeel van de zintuiglijkheid bij de kennisverwerving in het algemeen. Er wordt daarbij in grote mate ingespeeld op de mogelijkheden van de moderne technologie en van de ICT-toepassingen in het bijzonder. Deze maken het immers mogelijk om op interactieve wijze met de werkelijkheid om te gaan op een manier die afwijkt van de overwegend digitale modus van de traditionele kennisoverdracht. Het is een uitdagende evolutie, die grote gevolgen heeft voor de (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  60
  De publieke sfeer in de 21e eeuw. Hannah Arendt als gids voor professionals.Henrietta Joosten (ed.) - 2019 - Leusden: ISVW.
  -- Met voorwoord van Peter-Paul Verbeek -- Onze wereld wordt alsmaar digitaler. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft een ongekende invloed op ons dagelijks leven. We raken gewend aan omgevingen die op onze voorkeuren en zoekgeschiedenis zijn afgestemd, en verliezen daardoor de gemeenschappelijke wereld langzaam maar zeker uit het oog. De toename van ICT maakt het publieke gesprek steeds lastiger. De smartphone slokt de samenleving op. De publieke sfeer, van oudsher de vrijhaven voor democratisch overleg, staat onder druk. Filosoof Henriëtta Joosten (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  79
  Evangelización de la cibercultura: los retos de la ciberteología.Carlos Arboleda Mora - 2017 - Revista Veritas (38):163-181.
  Las nuevas tecnologías de la información van creando una nueva cultura que se denomina como cibercultura o ambiente digital, que incluye las tecnologías, las formas sociales de la producción tecnológica y las nuevas simbolizaciones y metáforas de la existencia de los hombres. Se presentan así algunos interrogantes fundamentales de inicio: ¿Cómo debe la iglesia responder a la nueva cultura virtual o cibercultura?, ¿Cómo se reflexiona teológicamente sobre la cibercultura?, ¿Cómo puede la iglesia usar el ciberespacio para hacerlo?, ¿Qué se está (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Inteligencia artificial y ética de la responsabilidad.Antonio Luis Terrones Rodriguez - 2018 - Cuestiones de Filosofía 22 (4):141-170.
  La Inteligencia Artificial (IA) ha supuesto un gran avance para la humanidad en diversos campos; sin embargo, eso no implica que su actividad esté exenta de reflexión ética. La humanidad está enfrentado, y va a enfrentar en el futuro, numerosos desafíos que van a obligar a elaborar nuevas ideas para poder vivir a la altura de los tiempos. Entre esos desafíos encontramos el laboral y económico, el de mejoramiento humano, el militar y de seguridad y el político y jurídico, entre (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000