Results for 'Sergii Pustovalov'

17 found
Order:
 1.  13
  Матеріальна культура населення Давньої Русі як предмет музейної експозиції: інформаційні та атрактивні властивості.Sergii Pustovalov - 2019 - Троя І Північне Причорномор’Я В III Тис. До Н. Е.: Можливість Контактів 2 (7):47-52.
  Статтю присвячено морським зв’язкам ямно-катакомбного населення з Троадою та загалом Східним Середземномор’ям. Акцентовано увагу на тому, що всі відомі значні катакомбні та ямні поселення розташовані в пониззях рік, які впадають до Чорного та Азовського морів, зокрема це катакомбний шар Лівенцівського I поселення в дельті Дону, соціальний центр на р. Молочній, Матвіївське поселення інгульської культури на північній околиці м. Миколаєва. Соціальні центри ямно-катакомбного суспільства також тяжіли до узбережжя Чорного та Азовського морів. Метою цього тяжіння могли бути успішні торговельні відносини зі Східним (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  14
  Глобальна економіка як прогностична реальність.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2017 - Запорожье, Запорожская область, Украина, 69061:
  Початок ХХІ ст. характеризується власною проблематикою, появою нових умов людської життєдіяльності та зміною характеру суспільних відносин, що викликано формуванням єдиного спільного загальносвітового простору у сфері політики, економіки, науки, культури, виробництва тощо, тобто глобалізацією. Сучасні загрози, ризики, проблеми, виклики та тенденції, які ще декілька десятиріч тому були локальними й відмінними по регіонах, перетворилися на глобальні – загально-цивілізаційні й розвиток світової економіки постає цілковито залежним від глобальних факторів і потребує розробки та втілення оптимізаційних управлінсько-координаційних заходів у ключові елементи позитивного розвитку людських ресурсів (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  31
  The Influence of Global Intellectualization on Human Development.Sergii Sardak & A. Samoilenko S. Sardak - 2019 - Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Economic Sciences, 1:176-182.
  In the context of the global intellectualization, human capital is the determining factor in the innovation development and the international competitiveness of countries. In the XXI century. the leading component of human capital are qualitatively new information, communication and network technologies. Particular importance are education and training, professionalism, high level of human resources management, building up, reproduction and human capital development. These factors are the prerequisite for the growth of the competitive advantages of the country in the conditions of globalization.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  63
  Commercialization of the Nature-Resource Potential of Anthropogenic Objects (on the Example of Exhausted Mines and Quarries).D. E. Reshetniak S. E. Sardak, O. P. Krupskyi, S. I. Korotun & Sergii Sardak - 2019 - Journal of Geology, Geography and Geoecology 28 (1):180-187.
  Abstract. In this article we developed scientific and applied foundations of commercialization of the nature-resource potential of anthropogenic objects, on the example of exhausted mines. It is determined that the category of “anthropogenic object” can be considered in a narrow-applied sense, as specific anthropogenic objects to ensure the target needs, and in a broad theoretical sense, meaning everything that is created and changed by human influence, that is the objects of both artificial and natural origin. It was determined that problems (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  15
  Conceptual Aspects of Global Human Resource Management.Sergii Sardak - 2016 - In M. Bezpartochnyi (ed.), Theoretical, methodological and practical foundations of human resources management: collective monograph. Riga, Latvija: Landmark. pp. 49-58.
  The author's analysis of conceptual aspects of global human resource management shows the lack of unified mechanisms anf forms. Thus, we state that at the beginning of the XXI century at all management level, the contours of the management influence methodology on human resources are formed. This gives the possibility of determining only the main backbone constituent elements. Due to the complexity of the process of people management as a resource, management mechanisms are formalized only in the framework of different (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  34
  Periodization and forecast of global dynamics of human resources development.Sergii Sardak & В. Т. Сухотеплий С. Е. Сардак - 2013 - Economic Annals-XXI 1 (3-4):3–6.
  Analyzing and modeling interconnections between crucial factors of human development, rates of growth thereof and elasticity of the growth rates, the authors have defined specific periods of the development and have made a forecast for the dynamics of the human resources development. Those periods have been defined more exactly and arranged as follows: the first one – «Before Christ»; the second one – «Early Medieval» (1–1100 a.d.); the third one – «Advanced Medieval» (1101–1625); the forth one – «Pioneer’s Modernization» (1626–1970); (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  15
  Залежність трансформацій глобальних загальносуспільних систем від людського розвитку.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2009 - Держава Та Регіони 6:192–196.
  У статті досліджено значення людського розвитку для життєдіяльності людства. Визначено наявність глобальних загальносуспільних систем та надано їх характеристику. Розглянуто вплив людського розвитку на глобальні загальносуспільні системи.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  15
  Вибір ефективної концепції комерційної діяльності промислових підприємств України.Sergii Sardak & С. Е. Сардак Г. М. Биков - 2004 - Економіка АПК 8:130-134.
  Вивчення механізму підвищення ефективності роботи промислових підприємств, заслуговує на пильну увагу сучасних підприємців і дослідників, при якому особливого значення набуває вибір концепції комерційної діяльності промислового підприємства, який багато в чому обумовлює його економічне процвітання в довгостроковому періоді.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  8
  Потенціал економічного розвитку АСЕАН.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2016 - Східна Європа: Економіка, Бізнес Та Управління 5:41-44.
  У статті ідентифіковано потенціал економічного розвитку АСЕАН. Досліджено історичні аспекти створення інтеграційного об’єднання АСЕАН. Оцінено сучасний економічний стан АСЕАН у світовому господарстві. Проаналізовано наявні та визначено майбутні тенденції розвитку АСЕАН. Розкрито проблематику та перспективи розвитку АСЕАН.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  10
  Evaluating the State of Intellectualization of the National Economy of Ukraine in the Context of Globalization.Sergii Sardak & A. A. Samoylenko S. E. Sardak - 2014 - Бізнесінформ 12:19-24.
  Due to the innovative nature of the world economy and the continuity of scientific and technological progress, intellectualization becomes one of the world's leading trends. The article is aimed to evaluate the state of intellectualization of the national economy of Ukraine in the context of globalization. In the article the existing approaches are considered, which are used by international organizations and expert agencies to evaluate the intellectualization level of the countries around the world. The indicators of the state of intellectualization, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  Роль маркетинга в структуре управления организацией.Sergii Sardak & С. Э Сардак - 2003 - Економіка: Проблеми Теорії Та Практики 183:528-538.
  В статье анализируется сущность маркетинга и рассматривается его роль в структуре управления организацией. Предлагается новый вид организационной структуры, ориентированной на постоянные процессы происходящие в организации. Приводятся основные принципы эффективного применения маркетинга в организации.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  6
  Методология создания эффективно действующего предприятия.Sergii Sardak & С. Э Сардак - 2003 - Актуальні Проблеми Економіки 10:143-148.
  В статье предлагается методология, в которой обосновывается последовательность выполнения мероприятий по созданию нового эффективно-действующего предприятия.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Методология организации глобального бизнеса.Sergii Sardak & С. Э Сардак - 2016 - Авторське Право І Суміжні Права 42:167.
  МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО БИЗНЕСА Разработана методология организации глобального бизнеса, позволяющая проектировать, создавать, администрировать, трансформировать и продавать легальный бизнес, а также предусматривает возможность развития компании от стартапа до глобальной корпорации в странах с рыночной и трансформационной экономикой. -/- МЕТОДОЛОГІЯ ОРГАНИЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО БІЗНЕСУ Розроблено методологію організації глобального бізнесу, що дозволяє проектувати, створювати, адмініструвати, трансформувати та продавати легальний бізнес й передбачає можливість розвитку компанії від стартапу до глобальної корпорації у країнах з ринковою та трансформаційною економікою. -/- GLOBAL BUSINESS ORGANIZATION METHODOLOGY A methodology for (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  Система управления развитием персонала.Sergii Sardak & С. Е Сардак - 2016 - Авторське Право І Суміжні Права 42:166.
  Система управления развитием персонала Разработана система управления развитием персонала, обеспечивающая устойчивое формирование кадрового потенциала компании путем рационального подбора, поддержки конкурентоспособности и достижения необходимых профессиональных результатов труда человеческих ресурсов. Staff Development Management System The personnel development management system is developed, which ensures stable formation of personnel potential of the company through rational selection, support of competitiveness and achievement of the necessary professional results of labor of human resources. Система управління розвитком персоналу Розроблено систему управління розвитком персоналу, що забезпечує стійке формування кадрового (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  41
  Людський розвиток.Sergii Sardak, Л. М Тимошенко & О. В Більська - 2010 - Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000:
  Розглянуті питання щодо організації людського розвитку в світовому та національному вимірі. Наведені матеріали ґрунтовно розкривають теоретичні основи та практичний інструментарій людського розвитку з урахуванням світового досвіду. Уміщені основні поняття дисципліни, питання для оцінювання рівня засвоєння матеріалу та список рекомендованої літератури. Для студентів ДНУ факультету міжнародної економіки.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  31
  Global Regulatory System of Human Resources Development.Sergii Sardak - 2014 - Dissertation, КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
  ANNOTATION Sardak S.E. Global Regulatory System of Human Resources Development. – Manuscript. Thesis for the Doctor of Economic Science academic degree with major in 08.00.02 – World Economy and international economic relations. – SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv, 2014. The preconditions and factors of the global economic system with the identified relevant subjects areas and mechanisms of regulation instruments have been investigated. The crucial role of humans in the global economic system as a key factor (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  27
  Про виявлення пам’яток і зворотні процеси.Sergii Rudenko - 2017 - NaUKMA Research Papers. History and Theory of Culture 191:83-89.
  У статті розглянуто недосліджену в науці проблему виявлення та елімінації пам’яток. Практичний досвід у цій царині є досить багатим, але досі ніким не узагальнений. Мета статті – сформулювати емпіричні правила виявлення пам’яток, які роблять їх стійкими до штучних елімінацій. Основні правила: брати до уваги ефект Лінді, «менше – означає більше», опціональність, збереженість шарів автентичності, природно сформований комплекс; не брати велику кількість одиничних розрізнених пам’яток, не шукати вигоди від виявлення пам’яток. При відборі пам’яток згідно із емпіричними правилами до уваги не беруть (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark